اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.30 در سایت

 1. فراخوان خرید و نصب و راه اندازی 21 دستگاه آزمایشگاهی -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی 21 دستگاه آزمایشگاهی -نوبت دوم
 2. مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب
 3. مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک ... نوبت دوم
 4. مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع
 5. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی - نوبت دوم
 6. تمدید مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی نوبت دوم / تمدید آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی نوبت دوم
 7. مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله پنجم (نوبت نهم) / مناقصه, مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله پنجم (نوبت نهم)
 8. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد
 9. فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند
 10. تجدید مناقصه ساخت و اجرای آلاچیق و سقف شیروانی پروژه 96.7.30 / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و اجرای آلاچیق و سقف شیروانی پروژه 96.7.30
 11. ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید حمل و نصل و راه اندازی ، آموزش کامل 10 دستگاه آسانسور... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید حمل و نصل و راه اندازی ، آموزش کامل 10 دستگاه آسانسور... نوبت دوم
 12. مناقصه اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر - نوبت دوم
 13. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه ژنراتور نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه ژنراتور نوبت دوم
 14. نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و ... / نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و ...
 15. مناقصه واگذاری انجام سرویس ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری انجام سرویس ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان
 16. مناقصه ساختمان جنبی سوله ورزشی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ساختمان جنبی سوله ورزشی
 17. عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera / عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera
 18. آگهی شناسایی مشاوران طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید... نوبت دوم / آگهی شناسایی مشاوران،آگهی شناسایی مشاوران طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید... نوبت دوم
 19. مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب - نوبت دوم
 20. مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز ۴ دستگاه گراس هپر - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز ۴ دستگاه گراس هپر-نوبت دوم
 21. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی برق رسانی ـ تعمیر و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی برق رسانی ـ تعمیر و نگهداری
 22. مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری -نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری -نوبت دوم
 23. مناقصه یک مرحله ای خرید و تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی / فراخوان مناقصه, مناقصه یک مرحله ای خرید و تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی
 24. مناقصه خرید ترانسمیتر فشار - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید ترانسمیتر فشار - نوبت دوم
 25. فراخوان واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ... / فراخوان , فراخوان واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ...
 26. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 27. مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها
 28. مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا / مناقصه , مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا
 29. مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 30. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 4 دستگاه دراوکس- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 4 دستگاه دراوکس- نوبت دوم
 31. مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاه های حفاری و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاه های حفاری و ... نوبت دوم
 32. فراخوان مناقصه خدمات نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نقلیه / مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نقلیه
 33. مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه نوبت دوم
 34. مناقصه ساخت شعبه / مناقصه, ساخت شعبه
 35. آگهی فراخوان تجهیزات آزمایشگاهی نوبت دوم / آگهی فراخوان,آگهی فراخوان تجهیزات آزمایشگاهی نوبت دوم
 36. مناقصه واگذاری مجموعه تولید سرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مجموعه تولید سرب نوبت دوم
 37. فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه
 38. مناقصه اجرای عملیات فضای سبز و خدمات شهری... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات فضای سبز و خدمات شهری...
 39. مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS- 96.07.30 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS
 40. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 397 شمال... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 397 شمال... نوبت دوم
 41. مناقصه اجرای حدود 40000 متر مربع نمای سیمان شسته یک برج 30 طبقه / مناقصه, مناقصه اجرای حدود 40000 متر مربع نمای سیمان شسته یک برج 30 طبقه
 42. فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی
 43. مناقصه خرید باطری لیتیوم نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید باطری لیتیوم نوبت دوم
 44. مناقصه اجرای عملیات sma حد فاصل گردنه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات sma حد فاصل گردنه... نوبت دوم
 45. مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی 96.7.30 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی 96.7.30
 46. مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس
 47. مناقصه DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ...
 48. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار نوبت دوم
 49. فراخوان مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های مجتمع / مناقصه, فراخوان مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های مجتمع
 50. مناقصه ساخت دکور تبلیغاتی / مناصه, مناقصه ساخت دکور تبلیغاتی
 51. مناقصه خرید کارت های اینورتر -نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کارت های اینورتر -نوبت دوم
 52. مناقصه بهسازی و آسفالت راه عاشقان- تجدید / آگهی مناقصه عمومی (تجدید), مناقصه بهسازی و آسفالت راه عاشقان- تجدید
 53. مناقصه تعمیرات پل و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل و ...نوبت دوم
 54. مناقصه آبرسانی مجتمع چشام ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی مجتمع چشام ...
 55. مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی
 56. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 15 دستگاه الکتروشوک و یک دستگاه الکتروشوک آمبولانسی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 15 دستگاه الکتروشوک و یک دستگاه الکتروشوک آمبولانسی
 57. اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح راه آهن ... / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح راه آهن ...
 58. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپی سینوس / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپی سینوس نوبت اول
 59. مناقصه آبرسانی فضای سبز ناحیه 1 / آگهی مناقصه و مناقصه آبرسانی فضای سبز ناحیه 1
 60. استعلام فلش مموری , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام فلش مموری
 61. مناقصه بهسازی معابر روستا / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر روستا
 62. مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم نوبت اول
 63. استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی, سایت ستاد
 64. مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز مرحله دوم
 65. مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک...
 66. شناسایی پیمانکاران فیلم های آموزشی در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی نوبت دوم / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران فیلم های آموزشی در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی نوبت دوم
 67. مناقصه واگذاری خدمات مشاوره در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه واگذاری خدمات مشاوره در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی... نوبت دوم
 68. استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی
 69. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب جنوب اهواز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه افراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب جنوب اهواز- نوبت دوم
 70. تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی - نوبت دوم / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی - نوبت دوم
 71. فراخوان شناسایی تامین کنندگان در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات / مناقصه, فراخوان شناسایی تامین کنندگان در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 72. مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت -تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت - تجدید- نوبت دوم
 73. مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه ICP / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه ICP
 74. مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله دوم نوبت اول
 75. مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس ، تهیه ، حمل و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس ، تهیه ، حمل و ...
 76. مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر
 77. ارزیابی کیفی فراخوان خدمات حمل و نقل مواد سوختی / مناقصه, ارزیابی کیفی فراخوان خدمات حمل و نقل مواد سوختی
 78. مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان- تجدید
 79. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... 96.7.30 / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... 96.7.30 نوبت اول
 80. تجدید مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی نوبت دوم
 81. مناقصه عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی نوبت دوم
 82. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای .... 96.7.30 / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای.... 96.7.30 نوبت اول
 83. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای .... 96.7.30 / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای.... 96.7.30 نوبت اول
 84. مناقصه اجرای کارهای تعمیراتی ساختمانی / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای تعمیراتی ساختمانی
 85. تجدید فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه ، تجدید فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی نوبت دوم
 86. مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 16 دستگاه واگن / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 16 دستگاه واگن
 87. تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... -96.7.30 / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - تجدید نوبت اول 96.7.30
 88. مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT / مناقصه , مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT
 89. مناقصه خرید کنتور خانگی آب .... 96.7.30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور خانگی آب .... نوبت اول 96.7.30
 90. مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 12 دستگاه واگن / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 12 دستگاه واگن
 91. مناقصه نصب و اجرای سازه ها و تاسیسات گلخانه 5 هکتاری / آگهی مناقصه، مناقصه نصب و اجرای سازه ها و تاسیسات گلخانه 5 هکتاری
 92. مناقصه طرح آبرسانی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح آبرسانی
 93. فراخوان اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت / فراخوان , فراخوان اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت
 94. مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم
 95. مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم
 96. آگهی مناقصه عمومی تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه عمومی تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 97. اصلاحیه فراخوان خرید الکتروپمپ های مورنیاز احداث تاسیسات تامین آب و شبکه آبیاری و تحت فشار / اصلاحیه فراخوان مناقصه یک مرحله ای , اصلاحیه فراخوان خرید الکتروپمپ های مورنیاز احداث تاسیسات تامین آب و شبکه آبیاری و تحت فشار
 98. مناقصه عمومی خرید اقلام غذایی ، طبخ و توزیع غذا و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید اقلام غذایی ، طبخ و توزیع غذا و ...
 99. فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP...
 100. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی نوبت دوم
 101. مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار نوبت دوم
 102. مناقصه عملیات استخراج از معدن شن و ماسه / مناقصه، مناقصه عملیات استخراج از معدن شن و ماسه
 103. تجدید مناقصه عمومی پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی
 104. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید داخل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید داخل نوبت دوم
 105. فراخوان مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی نوبت دوم
 106. فراخوان خرید یک ست HOT GAS CASING TURBIN & INNERLINER نوبت دوم / فراخوان شناسائی تامین کنندگان واجد صلاحیت , فراخوان خرید یک ست HOT GAS CASING TURBIN & INNERLINER نوبت دوم
 107. مناقصه خرید شمش / مناقصه, مناقصه خرید شمش
 108. تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر
 109. مناقصه واگذاری واحدهای نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری واحدهای نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و فضای سبز نوبت دوم
 110. مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی
 111. مناقصه خرید تابلوی برق فشار ضعیف ایستاده 400 کیلووات.... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تابلوی برق فشار ضعیف ایستاده 400 کیلووات....
 112. تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 96.7.30 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری تجدید 96.7.30
 113. مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب- نوبت دوم
 114. مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت
 115. تجدید مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله... / آگهی تجدید مناقصه کتبی، تجدید مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله...
 116. مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری - نوبت دوم
 117. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 118. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره های 1، 2، 3، 4 و 5 / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره های 1، 2، 3، 4 و 5
 119. مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ...
 120. مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ
 121. مناقصه خرید برنج مورد نیاز کارکنان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید برنج مورد نیاز کارکنان - نوبت دوم
 122. مناقصه انجام خدمات پیمانکاری عمومی و فنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات پیمانکاری عمومی و فنی نوبت دوم
 123. تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر کبودین و ... - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر کبودین و ... - نوبت دوم
 124. مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول
 125. مناقصه خرید قطعات یدکی / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی
 126. مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی منقاصه عمومی ، مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم
 127. مناقصه خرید کود سلوپتاس و اسید فسفریک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کود سلوپتاس و اسید فسفریک
 128. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، طراحی، تامین، نصب ... سیستم های ذخیره سای اطلاعات، گارانتی و... / مناقصه, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، طراحی، تامین، نصب ... سیستم های ذخیره سای اطلاعات، گارانتی و...
 129. دومین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی ، معدنی و تجا
/ 0 نظر / 80 بازدید