اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.27 در سایت

 1. فراخوان تعویض شیرآلات بهداشتی قدیمی نوبت دوم / فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا,فراخوان تعویض شیرآلات بهداشتی قدیمی نوبت دوم
 2. ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار- نوبت دوم
 3. مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات نوبت دوم
 4. مناقصه خرید TRANSFORMATOR (OIL IMMERSED) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید TRANSFORMATOR (OIL IMMERSED) نوبت دوم
 5. مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تعیین حریم و بستر و مطالعات ... نوبت دوم / مناقصه مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تعیین حریم و بستر و مطالعات ... نوبت دوم
 6. فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم
 7. مناقصه امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / مناقصه ,مناقصه امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 8. مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه, مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی
 9. استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار نوبت دوم / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار نوبت دوم
 10. مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات برداشت و سورتینگ میوه / مناقصه ,مناقصه عملیات برداشت و سورتینگ میوه
 12. مناقصه خرید لوله های گاز مولد های کرافت و آلستوم / مناقصه ,مناقصه خرید لوله های گاز مولد های کرافت و آلستوم
 13. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر
 14. فراخوان اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق
 15. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه اجرای خط انتقال آب شفت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب شفت نوبت دوم
 16. ارزیابی کیفی خرید 6 دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و ترانسهای کمپکت... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید 6 دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و ترانسهای کمپکت... نوبت دوم
 17. آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان
 18. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13508 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13508
 19. فراخوان مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ... نوبت دوم
 20. مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات... عملیات تعمیر مرمت پل ها... نوبت دوم / مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات... عملیات تعمیر مرمت پل ها... نوبت دوم
 21. مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری نوبت دوم
 22. تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم
 23. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن نوبت دوم
 24. مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی پست های 63/20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی پست های 63/20 کیلوولت
 25. ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره
 26. مناقصه خرید کنتور آب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور آب
 27. فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع - نوبت دوم
 28. مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج ... نوبت دوم
 29. مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم
 30. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن...نوبت دوم
 31. مناقصه شناسایی پیمانکار واجد الشرایط جهت تهیه طبخ و توزیع غذای آشپزخانه / آگهی مناقصه عمومی ,منماقصه شناسائی پیمانکار واجدالشرایط جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه
 32. مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار - نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری تجدید ... نوبت دوم
 34. مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...
 35. مناقصه واگذاری امور خدمات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات
 36. مناقصه تعداد 50 عدد کامپیوتر.... / آگهی مناقصه، مناقصه تعداد 50 عدد کامپیوتر....
 37. تجدید فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی، تجدید فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم
 38. مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نواحی s2 و s3 - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نواحی s2 و s3- نوبت دوم
 39. مناقصه فراخوان خرید آهن و بتن / مناقصه, آگهی فراخوان خرید آهن و بتن
 40. مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... - نوبت دوم
 41. تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن- نوبت دوم
 42. مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خطوط لوله ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خطوط لوله ... نوبت دوم
 43. مناقصه تامین تجهیزات جانبی و راه اندازی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به مولد گازسوز / مناقصه ,مناقصه تامین تجهیزات جانبی و راه اندازی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به مولد گازسوز
 44. فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرح ها... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرح ها ... نوبت دوم
 45. مناقصه پروژه ارائه خدمات یدک کشی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ارائه خدمات یدک کشی
 46. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی
 47. فراخوان مناقصه خرید 900 تن ماده شیمیایی متابی سولفیت ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 900 تن ماده شیمیایی متابی سولفیت نوبت دوم
 48. مناقصه عملیات , حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات , حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی نوبت اول
 49. آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینکهای ارتباطی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، آگهی نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینکهای ارتباطی
 50. مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی و ...نوبت دوم
 51. تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی ... نوبت دوم / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی ... نوبت دوم
 52. آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد 96.7.27 / آگهی مناقصه ,آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد 96.7.27
 53. مناقصه خرید وسایل بازی نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی نوبت دوم مرحله اول
 54. مناقصه واگذاری (برون سپاری ) عملیات لوله گذاری اضطراری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری (برون سپاری ) عملیات لوله گذاری اضطراری...
 55. تجدید مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه ... نوبت دوم / تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه ... نوبت دوم
 56. مناقصه خرید ۵۰۰۰ متر کابل ۲۰ کیلوولت / مناقصه ,مناقصه خرید ۵۰۰۰ متر کابل ۲۰ کیلوولت
 57. ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور, ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب نوبت دوم
 58. مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی مرحله دوم
 59. مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه ....
 60. فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم
 61. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مخازن و بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال ... / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مخازن و بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال ...
 62. آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 63. تجدید فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات- نوبت دوم
 64. مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...نوبت دوم
 65. مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراک پذیری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراک پذیری ... نوبت دوم
 66. مناقصه طراحی، خرید، تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 230 شیراز 2 (صدرا) / مناقصه طراحی، خرید، تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 230 شیراز 2 (صدرا)
 67. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر -نوبت دوم
 68. مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم
 69. مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس
 70. فراخوان مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب نوبت دوم
 71. مناقصه اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر
 72. مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری
 73. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر ... نوبت دوم
 74. مناقصه اجرای آسفالت سرد و گرم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد و گرم - نوبت دوم
 75. مناقصه اجرای حفره خالی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای حفره خالی ... نوبت دوم
 76. مناقصه خرید وسایل بازی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی
 77. مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه نوبت اول
 78. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 79. مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی
 80. مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری خاکی، هوایی و کانالی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری خاکی، هوایی و کانالی
 81. مناقصه اجرای طرح های هندسی و مسدود نمودن دورگردها و ساماندهی ورودی ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای طرح های هندسی و مسدود نمودن دورگردها و ساماندهی ورودی ... نوبت اول
 82. فراخوان عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ... نوبت دوم
 83. اصلاحیه آگهی فراخوان استعلام بهاء خرید دو دستگاه زیراکس / اصلاحیه آگهی فراخوان استعلام بهاء خرید دو دستگاه زیراکس
 84. مناقصه واگذاری بیمه مکمل درمان کارکنان / مناقصه ,مناقصه واگذاری بیمه مکمل درمان کارکنان
 85. مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری خنج / فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری خنج
 86. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر
 87. مناقصه تنظیفات و امور نامه رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تنظیفات و امور نامه رسانی
 88. مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری / اگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری
 89. اصلاحیه مناقصه اجرای خط تغذیه - نوبت دوم / مناقصه , اصلاحیه مناقصه اجرای خط تغذیه - نوبت دوم
 90. فراخوان خرید دو دستگاه لیفتراک برقی سهند / فراخوان , فراخوان خرید دو دستگاه لیفتراک برقی سهند نوبت اول
 91. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم ... / فراخوان مناقصه عممی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم ...
 92. استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور / استعلام، استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور
 93. تجدید فراخوان آسفالت خیابان اصلی و معابر فرعی شهر 96.7.27 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان آسفالت خیابان اصلی و معابر فرعی شهر تجدید 96.7.27
 94. مناقصه خرید فن کندانسر کولر اسپلیت و شیلنگ رابط آبگرمکن / مناقصه, مناقصه خرید فن کندانسر کولر اسپلیت و شیلنگ رابط آبگرمکن
 95. مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه - نوبت دوم
 96. مناقصه خرید parts for general monitors gas detection system model s4 100 / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه دو مرحله ای,مناقصه خرید parts for general monitors gas detection system model s4 100
 97. استعلام فرقون / استعلام ، استعلام فرقون
 98. استعلام عملیات برف روبی جاده ی اختصاصی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی جاده ی اختصاصی
 99. خرید فن اکسیال از جنس استنلس استیل / مناقصه, خرید فن اکسیال از جنس استنلس استیل
 100. مناقصه اجرای سرویس بهداشتی و نمازخانه ورودیهای شهر و ... - فراخوان دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای سرویس بهداشتی و نمازخانه ورودیهای شهر و ... - فراخوان دوم
 101. استعلام دریل دستگاه ویبراتور بتن کاری و اینورتر / استعلام ، استعلام دریل دستگاه ویبراتور بتن کاری و اینورتر
 102. استعلام تامین و تجهیز انواع دم تیغ و پیچ و مهره , سایت ستاد / استعلام ,استعلام تامین و تجهیز انواع دم تیغ و پیچ و مهره
 103. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی
 104. استعلام چیلر جذبی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام چیلر جذبی
 105. استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری / استعلام ، استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری
 106. iranian steel market conference ? / iranian steel market conference ?
 107. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16
 108. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری -نوبت دوم
 109. مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای و ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای و ...
 110. فراخوان مجدد ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام آزمون های غیر مخرب ... 96.7.27 / آگهی فراخوان مجدد پیمانکار , مناقصه ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام آزمون های غیر مخرب و ... 96.7.27
 111. مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه رئین شیرآباد مانه سملقان - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه رئین شیرآباد مانه سملقان - نوبت دوم
 112. مناقصه عملیات اجرای زیرسازی سایت مستعمل فروشان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای زیرسازی سایت مستعمل فروشان
 113. فراخوان اجرای تکمیل پروژه خط لوله 10 اینچ - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان اجرای تکمیل پروژه خط لوله 10 اینچ - نوبت دوم
 114. فراخوان اجرای فنس / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فنس
 115. فراخوان استعلام طبخ و توزیع غذا / فراخوان استعلام طبخ و توزیع غذا
 116. فراخوان زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی
 117. مناقصه انجام خدمات تعمیر وبازسازی سیلندرهای هیدرولیک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تعمیر وبازسازی سیلندرهای هیدرولیک
 118. استعلام سیم آلومینیوم هاینا / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم هاینا
 119. مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی
 120. استعلام SIMATIC FIELD PG ... / استعلام SIMATIC FIELD PG ...
 121. مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری
 122. استعلام بسته نرم افزاری روابط عمومی و اطلاع رسانی / استعلام ,استعلام بسته نرم افزاری روابط عمومی و اطلاع رسانی
 123. استعلام احداث 1000متر شبکه روشنایی معابر مستقل زمینی ... / استعلام, استعلام احداث 1000متر شبکه روشنایی معابر مستقل زمینی ...
 124. استعلام شارژ و پشتیبانی کپسول های آتش نشانی / استعلام ,استعلام شارژ و پشتیبانی کپسول های آتش نشانی
 125. استعلام خرید انواع ضد یخ / استعلام ,استعلام خرید انواع ضد یخ
 126. مناقصه خرید دمپر و اسپیسر دمپر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دمپر و اسپیسر دمپر
 127. استعلام خرید خدمات اورژانس اجتماعی / استعلام,استعلام خرید خدمات اورژانس اجتماعی
 128. استعلام شیلنگ لاستیکی / استعلام، استعلام شیلنگ لاستیکی
 129. استعلام یک دستگاه بویلر / استعلام ,استعلام یک دستگاه بویلر
 130. استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول / استعلام ,استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول
 131. مناقصه اجاره دو دستگاه لیفتراک 5 تن / مناقصه, مناقصه اجاره دو دستگاه لیفتراک 5 تن
 132. استعلام کیس رایانه / استعلام, استعلام کیس رایانه
 133. استعلام کفپوش ورزشی / استعلام، استعلام کفپوش ورزشی
/ 1 نظر / 539 بازدید
خرید کتاب

فروشگاه اينترنتي کتاب فردا با بيش از 100 هزار عنوان کتاب داراي کاملترين مجموعه از کتاب هاي فني و مهندسي ,حقوق,علوم انساني,مديريت,روانشناسي و... ميباشد که اماده ارائه خدمت به شما هموطنان عزيز ميباشد