اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.04 در سایت

 1. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی -نوبت دوم
 2. مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه برق -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه برق نوبت دوم
 3. مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر
 4. مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی ... نوبت دوم
 5. مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ... نوبت دوم
 6. مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید... نوبت دوم
 7. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ...- نوبت دوم
 8. فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی -نوبت دوم / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی ...نوبت دوم
 9. مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید... نوبت دوم
 10. مناقصه تامین SILICON OIL - نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین SILICON OIL - نوبت دوم
 11. مناقصه احداث ساختمان پست امداد / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان پست امداد
 12. مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و توزیع و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و توزیع و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار...- نوبت دوم
 13. فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 14. مناقصه عمومی خرید حلب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید حلب
 15. مناقصه تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز نوبت دوم
 16. مناقصه احداث آسفالت و ... / مناقصه ,مناقصه احداث آسفالت و ...
 17. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت سوم
 18. فراخوان نگهداری سرویسهای بهداشتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان نگهداری سرویسهای بهداشتی
 19. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن
 20. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی شرکت / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی شرکت نوبت اول
 21. مناقصه خرید چوب آلات معدنی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چوب آلات معدنی تجدید
 22. فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت سوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت سوم
 23. مناقصه جمع آوری چمن سطحی، انتقال در زمین مجاور... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جمع آوری چمن سطحی، انتقال در زمین مجاور...
 24. مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار ... نوبت دوم
 25. مناقصه BALL VALVE - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه BALL VALVE - نوبت دوم
 26. مناقصه تولید قطعات آلومینیومی خود به روش پرسکاری / مناقصه ,مناقصه تولید قطعات آلومینیومی خود به روش پرسکاری
 27. فراخوان مناقصه خرید و نصب دیوار پیش ساخته -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید و نصب دیوار پیش ساخته -نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی 2 مرحله ای,مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی - نوبت دوم
 29. مناقصه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نما و محوطه سازی / مناقصه , مناقصه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نما و محوطه سازی
 30. فراخوان خرید انواع ترانسفرماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا / فراخوان ,فراخوان خرید انواع ترانسفرماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا
 31. مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت .... نوبت دوم
 32. آگهی مناقصه اجرای عملیات نقشه برداری زمینی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات نقشه برداری زمینی
 33. مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی بیمارستان 96.8.4 / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی بیمارستان 96.8.4
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان
 36. مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع
 37. مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی نوبت دوم
 38. فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی - نوبت دوم
 39. مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی- نوبت دوم
 40. فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم 96.8.4 / مناقصه ,فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم 96.8.4
 41. مناقصه احداث کانال اصلی نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال اصلی نوبت دوم
 42. تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه
 43. مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری- نوبت دوم
 44. مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق / مناقصه, مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق
 45. مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم HMA... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم HMA... - نوبت دوم
 46. فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 47. مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2 - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2 - نوبت دوم
 48. فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی - نوبت دوم
 49. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ... نوبت دوم
 50. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی...- نوبت دوم
 51. مناقصه صدور مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مناقصه,مناقصه صدور مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 52. فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد
 53. مناقصه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی
 54. پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر 96.8.4 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر 96.8.4
 55. مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...نوبت دوم
 56. فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح های توسعه شهری / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح های توسعه شهری
 57. مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت اول
 58. تجدید مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن
 59. فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی کاداستر / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی کاداستر
 60. استعلام خرید چسب اس سی / استعلام ,استعلام خرید چسب اس سی
 61. استعلام یکصد و هفده ردیف انواع فیلتر ماشین آلات / استعلام , استعلام یکصد و هفده ردیف انواع فیلتر ماشین آلات
 62. مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد / مناقصه ,مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد
 63. استعلام هفتاد ردیف فیلتر / استعلام, استعلام هفتاد ردیف فیلتر
 64. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 65. استعلام تسمه مسی / استعلام ، استعلام تسمه مسی
 66. مناقصه خرید کالاهای مورد نیاز طرح های کاهش تلفات شبکه توزیع برق / مناقصه , مناقصه خرید کالاهای مورد نیاز طرح های کاهش تلفات شبکه توزیع برق
 67. استعلام پمپ لجن کش , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام پمپ لجن کش
 68. فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه
 69. استعلام بایگانی ریلی دوسری / استعلام ، استعلام بایگانی ریلی دوسری
 70. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و.... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و....
 71. استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی
 72. استعلام کابل کشی برق و تلفن و نصب تابلوهای برق, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کابل کشی برق و تلفن و نصب تابلوهای برق
 73. استعلام تامین گرمایشی دو کلاسه گوهرآباد ... / استعلام, استعلام تامین گرمایشی دو کلاسه گوهرآباد ...
 74. استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور
 75. استعلام کنتور خانگی یک دوم اینچ پیستونی R400 / استعلام, استعلام کنتور خانگی یک دوم اینچ پیستونی R400
 76. استعلام ساخت و نصب کمد دیواری / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد دیواری
 77. استعلام خرید تجهیزات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات
 78. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان
 79. مناقصه تامین و ساماندهی روشنایی معابر / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و ساماندهی روشنایی معابر
 80. استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر
 81. استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس امام حسن ... / استعلام, استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس امام حسن ...
 82. مناقصه انجام خدمات تعمیرات و توسعه شبکه و نصب انشعابات...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تعمیرات و توسعه شبکه و نصب انشعابات...نوبت دوم
 83. استعلام Server Hp Proliant DL380G9 / استعلام ، استعلام Server Hp Proliant DL380G9
 84. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان
 85. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 86. استعلام شیر دروازه ای فلکه ای آب و ... / استعلام ,استعلام شیر دروازه ای فلکه ای آب و ...
 87. مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت
 88. استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام ، استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل
 89. استعلام خرید سیستم RTU / استعلام, استعلام خرید سیستم RTU
 90. استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل به پیمانکار بومی / استعلام, استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل به پیمانکار بومی
 91. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان
 92. استعلام نصب ترانس برق / استعلام ,استعلام نصب ترانس برق
 93. استعلام روپوش سفید پزشکی - جنس ترگال کج راه / استعلام ، استعلام روپوش سفید پزشکی - جنس ترگال کج راه
 94. استعلام gnss سیگنالهای recorder / استعلام,استعلام gnss سیگنالهای recorder
 95. استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته
 96. استعلام تایر سبک و سنگین 96.8.4 / استعلام ,استعلام تایر سبک و سنگین 96.8.4
 97. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان
 98. استعلام شیر کشویی / استعلام  ,استعلام شیر کشویی
 99. استعلام زر ماکارون 900 گرمی / استعلام, استعلام زر ماکارون 900 گرمی
 100. استعلام کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت های فرهنگی / استعلام, استعلام کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت های فرهنگی
 101. استعلام کوپلینگ هیدرولیکی با کاسه ترمز / استعلام ، استعلام کوپلینگ هیدرولیکی با کاسه ترمز
 102. استعلام تن ماهی قوطی 180 گرمی / استعلام، استعلام تن ماهی قوطی 180 گرمی
 103. استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی / استعلام ,استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی
 104. استعلام تعمیر آسانسور / استعلام , استعلام تعمیر آسانسور
 105. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان
 106. استعلام تکمیل ساختمان و گنبد مسجد / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان و گنبد مسجد
 107. استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب
 108. استعلام خرید یک دستگاه باسکول محور کش سیار / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول محور کش سیار
 109. استعلام عسل 20 گرمی تکنفره / استعلام، استعلام عسل 20 گرمی تکنفره
 110. استعلام دمونتاژ و جابجایی ۱۶ دستگاه کمد بایگانی ریلی ,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دمونتاژ و جابجایی ۱۶ دستگاه کمد بایگانی ریلی
 111. استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس / استعلام, استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس
 112. استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر
 113. استعلام نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری جاده ای / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری جاده ای
 114. استعلام تعمیرات مقدار 1800 متر مربع از زیربنای اداره کل / استعلام، استعلام تعمیرات مقدار 1800 متر مربع از زیربنای اداره کل
 115. استعلام سه ردیف قطعات و گیربکس فولادسازی / استعلام، استعلام سه ردیف قطعات و گیربکس فولادسازی
 116. اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق
 117. استعلام مربای هویج 25 گرم تکنفره / استعلام، استعلام مربای هویج 25 گرم تکنفره
 118. استعلام خدمات پشتیبانی شبکه و مشاوره امنیت اطلاعات در شبکه لن / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی شبکه و مشاوره امنیت اطلاعات در شبکه لن
 119. استعلام خرید رله حفاظتی / استعلام, استعلام خرید رله حفاظتی
 120. استعلام سه ردیف گریس و هیدرو سیلندر فولادسازی / استعلام، استعلام سه ردیف گریس و هیدرو سیلندر فولادسازی
 121. استعلام لپه اعلا فله ای / استعلام, استعلام لپه اعلا فله ای
 122. استعلام ساخت چرخ فیروزا و ... / استعلام ,استعلام ساخت چرخ فیروزا و ...
 123. استعلام برقرسانی / استعلام , استعلام برقرسانی
 124. استعلام قرقره قلاب جرثقیل / استعلام ,استعلام قرقره قلاب جرثقیل
 125. استعلام سیلیکات سدیم - شیشه مایع / استعلام, استعلام سیلیکات سدیم - شیشه مایع
 126. اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله / اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله
 127. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 128. مزایده رول ایزوگام و ... / مزایده ,مزایده رول ایزوگام و ...
 129. مزایده یخچال فریزر .... / مزایده, مزایده یخچال فریزر ....
 130. تجدید مزایده شیرهای سماوری فلنجی، شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو ... نوبت دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده شیرهای سماوری فلنجی، شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو... نوبت دوم
 131. مزایده زمین مساحت 1200مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1200مترمربع نوبت اول
 132. استعلام رب گوجه فرنگی حلب 5 تا 10 کیلوی / استعلام، استعلام رب گوجه فرنگی حلب 5 تا 10 کیلوی
 133. استعلام ​خرید نرم افزار / استعلام ، استعلام ​خرید نرم افزار
 134. استعلام 70 دستگاه ALL IN ONE / استعلام, استعلام 70 دستگاه ALL IN ONE
 135. استعلام 15 دستگاه چاپگر برادر / استعلام, استعلام 15 دستگاه چاپگر برادر
 136. اصلاحیه فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) / اصلاحیه ، فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)
 137. استعلام AW410 حلال 96.8.4 / استعلام بهاء ,استعلام AW410 حلال 96.8.4
 138. مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سنتنیال / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سنتنیال
 139. مناقصه خرید تجهیزات آموزشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آموزشی نوبت دوم
 140. استعلام 20 دستگاه پرینتر سرور / استعلام, استعلام 15 دستگاه چاپگر برادر
 141. استعلام روغن سویا حلب 16 کیلو خالص با نام خروس یا نازگل / استعلام, استعلام روغن سویا حلب 16 کیلو خالص با نام خروس یا نازگل
 142. استعلام مربوط به نظافت اداره کل دامپزشکی / استعلام ، استعلام مربوط به نظافت اداره کل دامپزشکی
 143. فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب
 144. مناقصه خرید ریل A120 با کلیه متعلقات نصب / مناقصه خرید ریل A120 با کلیه متعلقات نصب
 145. استعلام مبل ۵ نفره مدل کاترین / استعلام ,استعلام مبل ۵ نفره مدل کاترین
 146. مناقصه خدمات نقلیه و حمل و نقل کارکنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نقلیه و حمل و نقل کارکنان
 147. استعلام تایپ تکثیر / استعلام, استعلام تایپ تکثیر
 148. استعلام صدور بیمه نامه ساختمان، اموال و اثاثیه شرکت / استعلام صدور بیمه نامه ساختمان، اموال و اثاثیه شرکت
/ 1 نظر / 116 بازدید
خرید کتاب

فروشگاه اينترنتي کتاب فردا با بيش از 100 هزار عنوان کتاب داراي کاملترين مجموعه از کتاب هاي فني و مهندسي ,حقوق,علوم انساني,مديريت,روانشناسي و... ميباشد که اماده ارائه خدمت به شما هموطنان عزيز ميباشد