اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.5 در سایت

 1. فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد - نوبت دوم
 2. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه
 3. مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی- تجدید - نوبت دوم
 4. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه
 5. فراخوان مناقصه تامین FOXBORO CUBRENT TO PNEUMATIC ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین FOXBORO CUBRENT TO PNEUMATIC ...
 6. مناقصه واگذاری حفاظتی طرح جنگلداری بخش 3 نکا ظالمرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حفاظتی طرح جنگلداری بخش 3 نکا ظالمرود
 7. تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر نوبت دوم
 8. فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان , فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات...
 10. فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی ...
 11. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم
 12. مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم
 13. فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا - نوبت دوم
 14. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی، نصب انشعابات ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی، نصب انشعابات ... نوبت دوم
 15. مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی - نوبت دوم
 16. مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده نوبت دوم
 17. تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی...
 18. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6
 19. مناقصه پروژه ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن
 20. فراخوان خدمات مشاوره انجام مطالعات شبکه اطفاء حریق / آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره,فراخوان خدمات مشاوره انجام مطالعات شبکه اطفاء حریق
 21. مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری بخش 6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری بخش 6
 22. مناقصه اجرای کانال 80*80 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80
 23. مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا / مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا
 24. مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی- تجدید
 25. مناقصه لجن برداری و لایروبی رودخانه تجن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لجن برداری و لایروبی رودخانه تجن
 26. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون
 27. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 1
 28. مناقصه خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت - نوبت دوم
 29. مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح تجدید
 30. تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر 630 م م / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر 630 م م
 31. مناقصه کارتهای مونیتورینگ متریکس توربینهای گازی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای مونیتورینگ متریکس توربینهای گازی- نوبت دوم
 32. مناقصه طبخ و توزیع یک وعده غذای نیم روز... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع یک وعده غذای نیم روز...
 33. فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و .... / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی
 34. مناقصه احداث ساختمان پست امداد - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان پست امداد - نوبت دوم
 35. مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت
 36. مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری -نوبت دوم
 37. فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب / آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی ,فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب
 38. فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم
 39. تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری / تجدید دوم فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری
 40. فراخوان طرح ایجاد مرکز به نژادی ، تکثیر و پرورش شتر / فراخوان طرح ایجاد مرکز به نژادی ، تکثیر و پرورش شتر
 41. مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان
 42. فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... - نوبت دوم
 43. مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت
 44. مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی - نوبت دوم
 45. فراخوان تعمیر اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 6 دستگاه پمپ گل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تعمیر اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 6 دستگاه پمپ گل
 46. مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت
 47. فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP...نوبت دوم
 48. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 8 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 8
 49. مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید
 50. مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد ناریه- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد ناریه - نوبت دوم
 51. مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت
 52. فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز -نوبت دوم / آگهی فراخوان پیش ارزیابی , فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز -نوبت دوم
 53. مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق- نوبت دوم
 54. مناقصه سامانه دوربین مدار بسته - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه سامانه دوربین مدار بسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش -نوبت دوم
 55. مناقصه احداث آسفالت و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آسفالت و ... نوبت دوم
 56. مناقصه لکه گیری محور... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری محور... - نوبت دوم
 57. مناقصه اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود
 58. مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 1
 59. اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm
 60. مناقصه اجرای زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی نوبت دوم
 61. فراخوان مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان / آگهی فراخوان, فراخوان مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان
 62. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه (مرکز) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه (مرکز)
 63. مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200 نوبت دوم / مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200 نوبت دوم
 64. مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk
 65. مناقصه اجرای عملیات مبارزه با موش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مبارزه با موش
 66. فراخوان خرید خدمات مشاوره ... / آگهی فراخوان, فراخوان خرید خدمات مشاوره ...
 67. مناقصه ​خرید و تحویل تجهیزات مرکز تلفن / مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید و تحویل تجهیزات مرکز تلفن
 68. مناقصه Rail type din 536-a120 with full accessory / مناقصه عمومی,مناقصه Rail type din 536-a120 with full accessory
 69. مناقصه ​تجهیز و راه اندازی سامانه پایش نشتی / مناقصه عمومی، مناقصه ​تجهیز و راه اندازی سامانه پایش نشتی
 70. مناقصه لکه گیری محور... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری محور...
 71. پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر - نوبت دوم
 72. اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق- نوبت دوم / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق
 73. مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری
 74. فراخوان ارزیابی کیفی پروژه راه دسترسی شهرک صنعتی سرنجیانه / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی پروژه راه دسترسی شهرک صنعتی سرنجیانه
 75. مناقصه ساخت و تامین تجهیزات جابه جایی مواد مربوط به سوله گوگرد / مناقصه عمومی,مناقصه ساخت و تامین تجهیزات جابه جایی مواد مربوط به سوله گوگرد
 76. فراخوان مناقصه خرید 6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید 6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت دوم
 77. تجدید مناقصه تامین انواع مستربچ (رنگدانه) / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین انواع مستربچ (رنگدانه)
 78. مناقصه واگذاری انبارهای نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری انبارهای نفت
 79. مناقصه خرید و نصب حدود 2400 مترمربع ایزوگام شرق / مناقصه خرید و نصب حدود 2400 مترمربع ایزوگام شرق
 80. مناقصه تهیه و چاپ 10.000 جلد سررسید سالانه / مناقصه ، مناقصه تهیه و چاپ 10.000 جلد سررسید سالانه
 81. فراخوان مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب
 82. مناقصه بازسازی شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی شبکه آب
 83. فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی نوبت دوم
 84. مناقصه تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاههای پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاههای پمپاژ
 85. مناقصه آبرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی - نوبت دوم
 86. تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها
 87. تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها نوبت دوم
 88. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگلهای مجموعه.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگلهای مجموعه....
 89. مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2 - نوبت دوم
 90. مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع - نوبت دوم
 91. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 92. مناقصه خرید 5 دستگاه خشک کننده هوا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 5 دستگاه خشک کننده هوا - نوبت دوم
 93. تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری
 94. فراخوان مناقصه تانکر سیار 8000 لیتر واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تانکر سیار 8000 لیتر واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) - نوبت دوم
 95. فراخوان انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه
 96. مناقصه نگهداری شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 97. مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 98. فراخوان تامین آلومینیوم کویل (رول) نوبت دوم / اگهی فراخوان عمومی , فراخوان تامین آلومینیوم کویل (رول) نوبت دوم
 99. مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات .... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات ....
 100. مناقصه تامین و اجاره 12 دوازده دستگاه گریدر جهت عملیات تسطیح مهندسی زراعی / مناقصه, مناقصه تامین و اجاره 12 دوازده دستگاه گریدر جهت عملیات تسطیح مهندسی زراعی
 101. فراخوان تعمیرات اساسی پل های محور باغچه - نیشابور / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی پل های محور باغچه - نیشابور
 102. مناقصه سرویس و نگهداری یو پی اس و دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری یو پی اس و دیزل ژنراتور
 103. تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک
 104. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه
 105. مناقصه انجام عملیات معدنی / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات معدنی
 106. تجدید مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای، تجدید مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...
 107. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
 108. مناقصه عمومی واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک
 109. فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه گازرسانی، ایستگاههای TBS نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه گازرسانی، ایستگاههای TBS نوبت دوم
 110. مناقصه پروژه های تاسیسات برودتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های تاسیسات برودتی
 111. فراخوان مناقصه پروژه تجهیز ده حلقه چاه... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه پروژه تجهیز ده حلقه چاه... نوبت دوم
 112. مناقصه تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / مناقصه , مناقصه تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 113. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان
 114. مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی نوبت دوم
 115. مناقصه تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهر صنعتی کاوه / مناقصه تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهر صنعتی کاوه
 116. تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات بالگرد نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات بالگرد نوبت دوم
 117. فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج
 118. تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ ای,مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی (نوبت دوم)
 119. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای، مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی - نوبت دوم
 120. مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق زیمنس ... / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق زیمنس ...
 121. مناقصه تعمیر ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی....
 122. مناقصه تعداد 21 دستگاه گوشت خردکن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 21 دستگاه گوشت خردکن
 123. مناقصه CERAMIC BALL... / آگهی مناقصات، مناقصه CERAMIC BALL...
 124. مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان
 125. استعلام قوطی فلزی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام قوطی فلزی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 126. مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید دستگاه جذب اتمی / مناقصه , مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید دستگاه جذب اتمی
 127. مناقصه تامین و ارتقاء لایسنس های لاین کارت XLC-M / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین و ارتقاء لایسنس های لاین کارت XLC-M
 128. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک نوبت دوم
 129. مناقصه کنتور و لوله و لوازم و اتصالات / مناقصه ، مناقصه کنتور و لوله و لوازم و اتصالات
 130. مناقصه کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل آهن قراضه / آگهی مناقصه عام, مناقصه کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل آهن قراضه
 131. فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (
/ 0 نظر / 338 بازدید