مناقصه و مزایده گردآوری شده در تاریخ 94/03/19

 1. مناقصه واگذاری پروژه رینگ فیدر 4 و 10 هرات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری پروژه رینگ فیدر 4 و 10 هرات
 2. مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 6 کیلو ولت / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 6 کیلو ولت
 3. مناقصه تامین نصب و بهره برداری از سامانه های پایش لحظه های کیفیت پارامتر های شیمی فیزیک پساب / مناقصه , مناقصه تامین نصب و بهره برداری از سامانه های پایش لحظه های کیفیت پارامتر های شیمی فیزیک پساب
 4. مناقصه واگذاری پروژه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری پروژه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی
 5. مناقصه عملیات موزائیک فرش پیاده رو و سنگ جدول معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات موزائیک فرش پیاده رو و سنگ جدول معابر
 6. فرم استعلام بها لاستیک / فرم استعلام بها,فرم استعلام بها لاستیک
 7. مناقصه احداث شبکه روشنایی بلوارهای ملائک / مناقصه احداث شبکه روشنایی بلوارهای ملائک
 8. مناقصه پنجاه هزار تن سنگ گچ / مناقصه , مناقصه پنجاه هزار تن سنگ گچ
 9. مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و جدولگذاری معابر
 10. مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان کتابخانه استاندارد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان کتابخانه استاندارد
 11. مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کلیه امور کیترینگ هواپیما و تامین غذای پرسنل / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور کیترینگ هواپیما و تامین غذای پرسنل
 12. مناقصه اجرای طرح هادی روستای لیردف شامل بیس ، آسفالت سرد / اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح هادی روستای لیردف شامل بیس ، آسفالت سرد
 13. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 27 کیلومتر شبکه گازرسانی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای 27 کیلومتر شبکه گازرسانی
 14. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی
 15. مناقصه خرید تعداد هشتصد و هشتاد و شش (886) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد هشتصد و هشتاد و شش (886) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
 16. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا
 17. مناقصه خرید بانک های خازنی و خازنهای صنعتی (خازنهای فشار قوی و متوسط - کد بازار 3050) / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه خرید بانک های خازنی و خازنهای صنعتی (خازنهای فشار قوی و متوسط - کد بازار 3050)
 18. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی
 19. مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کلیه امور کیترینگ هواپیما و تامین غذای پرسنل / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور کیترینگ هواپیما و تامین غذای پرسنل
 20. تجدید مناقصه اداره امور جایگاههای منطقه / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه اداره امور جایگاههای منطقه
 21. مناقصه خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه ,خدمات شهری و فضای سبز
 22. تجدید مناقصه احداث بلوار ساحلی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث بلوار ساحلی
 23. استعلام پمپ شوینده فشار قوی آب گرم / استعلام , استعلام پمپ شوینده فشار قوی آب گرم
 24. مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل
 25. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران آژانس درون و برون شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ,آگهی فراخوان آژانس درون و برون شهری
 26. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون 250 میلیمتر همراه با واشر / مناقصه , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون 250 میلیمتر همراه با واشر
 27. مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی
 28. مناقصه تهیه مصالح و احداث شش مورد ابنیه ایستگاه TBS / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و احداث شش مورد ابنیه ایستگاه TBS
 29. تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل همراه با واشر در اقطار مختلف / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل همراه با واشر در اقطار مختلف
 30. مناقصه نسبت به واگذاری قرائت و توزیع صورتحساب آب بهاء و پاسخگویی به مشترکین متقاضی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری قرائت و توزیع صورتحساب آب بهاء و پاسخگویی به مشترکین متقاضی
 31. مناقصه گاز رسانی به روستای هبران / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه گاز رسانی به روستای هبران
 32. مناقصه چیلر خنک کننده 3 تن... / آگهی مناقصه , مناقصه چیلر خنک کننده 3 تن...
 33. مناقصه پروژه جدول گذاری / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری
 34. مناقصه خرید آب شرب / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید آب شرب
 35. مناقصه پروژه اجرای پیست دوچرخه سواری / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه اجرای پیست دوچرخه سواری
 36. مناقصه پروژه محوطه سازی میدان / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه محوطه سازی میدان
 37. مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی
 38. مناقصه پیمانکار تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکار تامین نیروی انسانی
 39. مناقصه روشنایی معابر شهرک صنعتی خیرآباد / مناقصه روشنایی معابر شهرک صنعتی خیرآباد
 40. مناقصه KEROSENE HYDROTREATER CATALYST (KHT) / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه KEROSENE HYDROTREATER CATALYST (KHT)
 41. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی
 42. مناقصه پیمان حجمی انبار مرکزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان حجمی انبار مرکزی
 43. مناقصه نگهداری و تعمیرات این واحد دانشگاهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیرات این واحد دانشگاهی
 44. مناقصه اجرای آسفالت دوربرگردان کمربندی جنوبی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت دوربرگردان کمربندی جنوبی...
 45. مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی فیلتراسیون حذف آهن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی فیلتراسیون حذف آهن
 46. اصلاحیه مناقصه امور خدمات شهری، جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز / اصلاحیه مناقصه امور خدمات شهری، جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز
 47. مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر
 48. مناقصه تهیه پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
 49. مناقصه جابجایی شبکه توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی شبکه توزیع برق
 50. فراخوان جهت خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه جهت خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها
 51. مناقصه تعمیرات سالن ورزشی / مناقصه , مناقصه تعمیرات سالن ورزشی
 52. مناقصه آموزش نیروهای گاز استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آموزش نیروهای گاز استان
 53. مناقصه تعدادی ست کامل انشعاب فاضلاب برابر / مناقصه , مناقصه تعدادی ست کامل انشعاب فاضلاب برابر
 54. مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان دلفان - برق رسانی دو مورد - آبرسانی یک مورد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان دلفان - برق رسانی دو مورد - آبرسانی یک مورد
 55. تجدید مناقصه اجرای شبکه گازرسانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای شبکه گازرسانی
 56. مناقصه احداث فونداسیون سکوی تماشاگران استادیوم شهید ارسلان گودرزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فونداسیون سکوی تماشاگران استادیوم شهید ارسلان گودرزی
 57. مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد بنزین و CNG / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد بنزین و CNG
 58. آگهی مناقصه ادامه عملیات اجرایی خط انتقال ۴۰۰ میلیمتر فولادی / آگهی مناقصه ,مناقصه ادامه عملیات اجرایی خط انتقال ۴۰۰ میلیمتر فولادی
 59. مناقصه تامین کابل خاکی / مناقصه , مناقصه تامین کابل خاکی
 60. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور رامیان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور رامیان...
 61. تجدید مناقصه خرید کالا لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر PE80 با فشار کار 16 بار / تجدید مناقصه , مناقصه خرید کالا لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر PE80 با فشار کار 16 بار
 62. استعلام پیمانکار اجرای سایت شهر فراغی کلاله / استعلام بهاء,استعلام پیمانکار اجرای سایت شهر فراغی کلاله
 63. مناقصه عملیات تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات تکمیل ساختمان
 64. مناقصه خرید یک فروند قایق گشت کامپوزیتی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک فروند قایق گشت کامپوزیتی
 65. مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی
 66. مناقصه پروژه احداث ساختمان سد دیورش / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه احداث ساختمان سد دیورش
 67. مناقصه گازرسانی به روستاهای شروینه / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای شروینه
 68. مناقصه خرید انواع کابل مسی خاکی و کانالی به متراژ 9056 متر / مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل مسی خاکی و کانالی به متراژ 9056 متر
 69. تجدید مناقصه پروژه تعمیرات زمانبندی پست های هوایی و زمینی محور غرب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید ,مناقصه پروژه تعمیرات زمانبندی پست های هوایی و زمینی محور غرب
 70. تجدید مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری / تجدید مناقصه ,مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری
 71. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 20.000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فوکس / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 20.000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فوکس
 72. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ، کنترل کیفی و خدمات امور مشترکین / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیر و نگهداری ، کنترل کیفی و خدمات امور مشترکین
 73. مناقصه پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار روستاهای شهرستان دالاهو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید ,مناقصه پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار روستاهای شهرستان دالاهو
 74. مناقصه بازسازی تعدادی از اماکن پادگان و کوی سازمانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی تعدادی از اماکن پادگان و کوی سازمانی
 75. مناقصه برق رسانی به ایستگاه های پمپاژ آب شرب پاوه / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه برق رسانی به ایستگاه های پمپاژ آب شرب پاوه
 76. مناقصه خصوص مناقصه تهیه و حمل و نصب 3 دستگاه پل عابر پیاده / مناقصه , مناقصه خصوص مناقصه تهیه و حمل و نصب 3 دستگاه پل عابر پیاده
 77. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 78. مناقصه عملیات فضای سبز تحت نظارت خود / مناقصه , مناقصه عملیات فضای سبز تحت نظارت خود
 79. تجدید مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری / تجدید مناقصه , مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری
 80. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی مرحله یک ناحیه شمال کرمانشاه / مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی مرحله یک ناحیه شمال کرمانشاه
 81. مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط زمینی و شبکه کابل فاصله دار با هادی آلومینیومی روکش دار / مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط زمینی و شبکه کابل فاصله دار با هادی آلومینیومی روکش دار
 82. مناقصه انجام آسفالت معابر سطح شهر شماره یک / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر شماره یک
 83. مناقصه انجام آسفالت معابر سطح شهر شماره دو / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام آسفالت معابر سطح شهر شماره دو
 84. مناقصه انجام امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری و ماموریت های اداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری و ماموریت های اداری
 85. ایران 94.3.19 انجام آنالیز وتحلیل نتیجه آزمایش روغن و گریس های روانکاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انجام آنالیز وتحلیل نتیجه آزمایش روغن و گریس های روانکاری
 86. مناقصه عملیات پروژه توسعه فرمانداری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات پروژه توسعه فرمانداری
 87. اصلاحیه سرمایه گذاری فاضلاب / اصلاحیه , سرمایه گذاری فاضلاب
 88. مناقصه بازگشایی و ساخت ابنیه فنی و زیرسازی... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه بازگشایی و ساخت ابنیه فنی و زیرسازی...
 89. مناقصه خرید و حمل و تخلیه کود حیوانی (گاوی) / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید و حمل و تخلیه کود حیوانی (گاوی)
 90. مناقصه راهبری, نگهدای و اپراتوری بخشی از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری, نگهدای و اپراتوری بخشی از تاسیسات
 91. لغو مناقصه / لغو مناقصه
 92. فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 600 انشعاب سری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 600 انشعاب سری
 93. مناقصه احداث معابر روستای ... / آگهی مناقصه دهیاری شاهرخ آباد (تجدید مناقصه) , مناقصه احداث معابر روستای ...
 94. مناقصه عملیات تفکیک زباله ها و دفن آن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تفکیک زباله ها و دفن آن
 95. اصلاحیه / اصلاحیه
 96. مناقصه تهیه و نصب حفاظ گاردریل دو موج و سه موج ... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه و نصب حفاظ گاردریل دو موج و سه موج ...
 97. مناقصه خرید 153 عدد دوربین مدار بسته و متعلقات آن / مناقصه خرید 153 عدد دوربین مدار بسته و متعلقات آن
 98. فراخوان خرید تجهیزات CSR استریل و ضدعفونی بیمارستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات CSR استریل و ضدعفونی بیمارستان
 99. مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری
 100. مناقصه خرید تجهیزات CSR (استریل و ضدعفونی) / مناقصه خرید تجهیزات CSR (استریل و ضدعفونی)
 101. مناقصه خرید کفپوش ورزشی / مناقصه , مناقصه خرید کفپوش ورزشی
 102. مناقصه خرید لوله فولادی 10 اینچ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله فولادی 10 اینچ
 103. مناقصه فعالیت های خدماتی و کشاورزی / آگهی مناقصه , مناقصه فعالیت های خدماتی و کشاورزی
 104. مناقصه امور نقلیه جهت ایاب و ذهاب درون و برون شهری و برون استانی کارکنان / آگهی عمومی, مناقصه امور نقلیه جهت ایاب و ذهاب درون و برون شهری و برون استانی کارکنان
 105. مناقصه انجام امور خدماتی , عمومی , آبدارخانه .. / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی , عمومی , آبدارخانه ..
 106. تمدید پورت ADSL / تمدید مناقصه , مناقصه پورت ADSL
 107. آگهی مناقصه واگذاری خدمات عمومی واحدهای جدیدالتاسیس درمانی اداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات عمومی واحدهای جدیدالتاسیس درمانی اداری
 108. مناقصه دمونتاژ کانال دود موجود با ساخت و مونتاژ و نصب کانال دود جدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دمونتاژ کانال دود موجود با ساخت و مونتاژ و نصب کانال دود جدید
 109. مناقصه اجرای حفاظ جهت لاگون / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حفاظ جهت لاگون
 110. مناقصه اجرای سقف کاذب یکپارچه و مشبک کناف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای سقف کاذب یکپارچه و مشبک کناف
 111. مناقصه خرید قطعات و پره های گایدون واحدهای گازی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات و پره های گایدون واحدهای گازی
 112. آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی فراخوان تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی
 113. فراخوان خرید یکدستگاه موتور دیزل ولووشش سیلندر / فراخوان , فراخوان خرید یکدستگاه موتور دیزل ولووشش سیلندر
 114. مناقصه لنژری، سی اس آر و نظافت ساختمانهای مرکز آموزشی درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لنژری، سی اس آر و نظافت ساختمانهای مرکز آموزشی درمانی
 115. تجدید مناقصه تعمیرات خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات / اگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه تعمیرات خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات
 116. مناقصه عمومی یک مرحله ای سوییپ بلاست ، سندبلاست و رنگ آمیزی سطوح خارجی مخازن / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای سوییپ بلاست ، سندبلاست و رنگ آمیزی سطوح خارجی مخازن
 117. استعلام مسجد صاحب الزمان سعادت آباد ارژن / استعلام مسجد صاحب الزمان سعادت آباد ارژن
 118. استعلام سرامیک رنگ یاس / استعلام , استعلام سرامیک رنگ یاس
 119. استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد
 120. استعلام میلگرد 18 / استعلام , استعلام میلگرد 18
 121. استعلام مسجد جامع اکبرآباد ششده / استعلام ,استعلام مسجد جامع اکبرآباد ششده
 122. استعلام نمازخانه معراج الشهدا / استعلام ,استعلام نمازخانه معراج الشهدا
 123. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی
 124. استعلام مسجد امام سجاد روستای خرم زار / استعلام ,استعلام مسجد امام سجاد روستای خرم زار
 125. استعلام مسجد امام حسن مجتبی روستای رباطک / استعلام ,استعلام مسجد امام حسن مجتبی روستای رباطک
 126. مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی شیراز... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی شیراز...
 127. تجدید مناقصه اجرای سیستم نظارت تصویری سایت دفن / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای سیستم نظارت تصویری سایت دفن
 128. مناقصه خرید 600 عدد مخزن زباله معابر طرح کتابی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 600 عدد مخزن زباله معابر طرح کتابی
 129. مناقصه تجهیز 3 دستگاه ایسوزو 8 تن به خودرو اطفائی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز 3 دستگاه ایسوزو 8 تن به خودرو اطفائی
 130. مناقصه تعمیر و نگهداری از تجهیزات و سیستم های مخابراتی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه دو مرحله ای,مناقصه تعمیر و نگهداری از تجهیزات و سیستم های مخابراتی
 131. خرید لوله پلی اتیلن HDPE دو جداره فاضلابی با مواد اولیه PE80 ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی / خرید لوله پلی اتیلن HDPE دو جداره فاضلابی با مواد اولیه PE80 ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی
 132. مناقصه اجرای بتن فنداسیون و سقف / آگهی مناقصه محدود, مناقصه اجرای بتن فنداسیون و سقف
 133. مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر
 134. مناقصه پروژه زیرسازی و رفوژگذاری ، زیراساس و اساس ماکادمی و آسفالت ناحیه صنعتی ... / آگهی فراخوان تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و رفوژگذاری ، زیراساس و اساس ماکادمی و آسفالت ناحیه صنعتی ...
 135. تجدید مناقصه نصب 1550 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نصب 1550 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن
 136. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت بلوار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت بلوار ...
 137. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه بابا کوهی / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه بابا کوهی
 138. مناقصه احداث مدرسه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث مدرسه
 139. اصلاحیه / اصلاحیه
 140. مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
 141. مناقصه انجام روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه انجام روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت
 142. مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی
 143. مناقصه پروژه تکمیل 8 واحد کارگاهی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل 8 واحد کارگاهی
 144. فراخوان امور فضای سبز / فراخوان ,فراخوان امور فضای سبز
 145. مناقصه خرید خرپا جهت ساخت تیرچه بلوک سیمانی / آگهی مناقصه محدود, مناقصه خرید خرپا جهت ساخت تیرچه بلوک سیمانی
 146. مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری
 147. مناقصه خرید لوله اتصالی دو جداره فاضلابی به قطر 200 م.م و 315 م.م / مناقصه , مناقصه خرید لوله اتصالی دو جداره فاضلابی به قطر 200 م.م و 315 م.م
 148. مناقصه نسبت به خرید تابلو برق / ارزیابی کیفی ومناقصه , مناقصه نسبت به خرید تابلو برق
 149. مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین
 150. مناقصه پروژه زیرسازی تا سطح ساب گرید شهرک فناوری ... / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی تا سطح ساب گرید شهرک فناوری ...
 151. استعلام مسجد ایت اله طالقانی چاه دولت شیبکوه فسا / استعلام ,استعلام مسجد ایت اله طالقانی چاه دولت شیبکوه فسا
 152. فراخوان تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی / فراخوان , فراخوان تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی
 153. استعلام مسجد صاحب الزمان عج رحیم آباد شیبکوه فسا / استعلام ,استعلام مسجد صاحب الزمان عج رحیم آباد شیبکوه فسا
 154. استعلام مسجد حضرت ابوالفضل العباس روستای امامزاده محمدسنان / استعلام ,استعلام مسجد حضرت ابوالفضل العباس روستای امامزاده محمدسنان
 155. استعلام مسجد حضرت ابوالفضل روستای یاسریه خورنگان / استعلام ,استعلام مسجد حضرت ابوالفضل روستای یاسریه خورنگان
 156. استعلام مسجد ولیعصر عج خورنگان فسا / استعلام ,استعلام مسجد ولیعصر عج خورنگان فسا
 157. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر
 158. مناقصه عملیات اجرای آبنمای موزیکال / مناقصه,عملیات اجرای آبنمای موزیکال
 159. مناقصه سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات واحدهای مختلف / مناقصه , مناقصه سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات واحدهای مختلف
 160. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی
 161. استعلام مسجد فاطمه الزهرا روستای هارون و سکز بخش شیبکوه / استعلام ,استعلام مسجد فاطمه الزهرا روستای هارون و سکز بخش شیبکوه
 162. استعلام امام زاده مسعود / استعلام امام زاده مسعود
 163. استعلام حسینیه قمر بنی هاشم رحمت آباد زرقان / استعلام حسینیه قمر بنی هاشم رحمت آباد زرقان
 164. استعلام سرامیک 30*20 قهوه ای / استعلام , استعلام سرامیک 30*20 قهوه ای
 165. استعلام حسینیه جواد الائمه امام هادی / استعلام حسینیه جواد الائمه امام هادی
 166. مناقصه اجرای شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه آب
 167. استعلام آجرگری کوار 15000 عدد / استعلام آجرگری کوار 15000 عدد
 168. استعلام ماسه ملاتی داراب 70 تن اجر گری / استعلام , استعلام ماسه ملاتی داراب 70 تن اجر گری
 169. استعلام میلگرد آج دار / استعلام,میلگرد آج دار
 170. استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ فیروزآباد / استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ فیروزآباد
 171. استعلام کاشی هفت رنگ / استعلام,کاشی هفت رنگ
 172. استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ فیروزآباد 20 تن / استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ فیروزآباد 20 تن
 173. استعلام میلگرد نمره 16 آجدار / استعلام, استعلام میلگرد نمره 16 آجدار
 174. استعلام سیمان سیاه کیسه ای / استعلام,سیمان سیاه کیسه ای
 175. استعلام تایل گچی 40*40 استاندارد 110 مترمربع / استعلام تایل گچی 40*40 استاندارد 110 مترمربع
 176. استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ 2 / استعلام , استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ 2
 177. استعلام میلگرد نمره 18 اجداراصفهان / استعلام, میلگرد نمره 18 اجداراصفهان
 178. استعلام آجر سه گل یزد / استعلام< استعلام آجر سه گل یزد
 179. مناقصه انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم / مناقصه انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
/ 0 نظر / 6 بازدید