اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.8 در سایت

 1. مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت
 2. مناقصه اجرای فاز سوم احداث پارک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز سوم احداث پارک- نوبت دوم
 3. مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل دار بنز 1924 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل دار بنز 1924
 4. مناقصه ساخت پرههای فن غبارزدا / مناقصه ، مناقصه ساخت پرههای فن غبارزدا
 5. مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر / مناقصه ، مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر
 6. مناقصه خرید DISPLACER LEVEL TRANSMITTER / مناقصه, مناقصه خرید DISPLACER LEVEL TRANSMITTER
 7. مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری محصولات / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری محصولات
 8. مزایده فروش پلت / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش پلت
 9. مزایده ششدانگ ملک بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه سنندج نوبت اول
 10. مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده
 11. مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت 62.55متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت 62.55متر
 12. مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 23متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 23متر
 13. مزایده فروش کاشی و سرمیک / مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاشی و سرمیک
 14. مناقصه نسبت به تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه SDH - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه SDH - نوبت دوم
 15. مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر نوبت دوم
 16. مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز تجدید نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس
 18. مزایده واگذاری تعدادی غرفه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری تعدادی غرفه نوبت دوم
 19. مزایده آپارتمان مساحت 70.55مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.55مترمربع
 20. تجدید مزایده فروش تعداد 3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد
 21. مناقصه عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر....
 22. مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی
 23. مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی / مزایده,مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی
 24. فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گاوی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گاوی نوبت دوم
 25. مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها شرایط ویژه 96.6.8 / مزایده,مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها شرایط ویژه 96.6.8
 26. مناقصه پروژه بازسازی و ساخت آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازسازی و ساخت آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی
 27. مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی تجدید / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی تجدید
 28. مناقصه ، مناقصه چهار دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی ، دو دستگاه آندوسکوپی / آگهی مناقصه ، مناقصه چهار دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی ، دو دستگاه آندوسکوپی
 29. مزایده اجاره آشپزخانه (کترینگ) در زمینی.... / مزایده ,مزایده اجاره آشپزخانه (کترینگ) در زمینی....
 30. مناقصه خرید 25000 کیلوگرم اسلیپ SLIP / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 25000 کیلوگرم اسلیپ SLIP
 31. مزایده یک عمارت مسکونی پرونده 950367 ج 4 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک عمارت مسکونی پرونده 950367 ج 4 نوبت دوم
 32. مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1384 - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1384 - نوبت دوم
 33. مزایده زمین مساحت کل 356.60مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت کل 356.60مترمربع مرحله اول
 34. مزایده 11/13 شعیر مشاع از 96 شعیر ملک مسکونی / مزایده,مزایده 11/13 شعیر مشاع از 96 شعیر ملک مسکونی
 35. مناقصه عمومی عملیات بند خاکی و بندهای سنگ و ملاتی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بند خاکی و بندهای سنگ و ملاتی و ...
 36. مزایده پلاک منزل مسکونی همکف پرونده 960054 / مزایده,مزایده پلاک منزل مسکونی همکف پرونده 960054
 37. مزایده یک دستگاه خودرو وانت اریسان سفید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت اریسان سفید
 38. مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند...
 39. فرخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی / آگهی فراخوان ماقصه عمومی یک مرحله ای , فرخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی
 40. مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 195 متر جنوبی / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 195 متر جنوبی
 41. مناقصه واگذاری مرکز سلامت شهری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری مرکز سلامت شهری
 42. مزایده یک باب منزل مسکونی پرونده 103/95 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی پرونده 103/95
 43. مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر میلاد - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر میلاد نوبت دوم
 44. مزایده واگذاری و برون سپاری مجموعه تالار پذیرایی عطر زیتون- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری و برون سپاری مجموعه تالار پذیرایی عطر زیتون- نوبت دوم
 45. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 46. مناقصه امور نگهبانی انبارها و سـیلوهای شهرستانهای سنقر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی انبارها و سـیلوهای شهرستانهای سنقر ...
 47. مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... نوبت سوم
 48. مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 297.74متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 297.74متر
 49. مزایده آپارتمان احداثی شماره 960019 نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان احداثی شماره 960019 نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 51. مزایده یکباب خانه مساحت 166.74متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 166.74متر
 52. مزایده فروش یکدستگاه سواری پروتون GEN2 مدل 2007 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پروتون GEN2 مدل 2007
 53. مزایده فروش کلید و پریز مختلف ، چراغ سقفی سنسور دار .... / آگهی مزایده , مزایده فروش کلید و پریز مختلف ، چراغ سقفی سنسور دار ....
 54. مزایده شش پلاک ویلایی در یک قطعه زمین کلاسه 960043 نوبت اول / مزایده,مزایده شش پلاک ویلایی در یک قطعه زمین کلاسه 960043 نوبت اول
 55. مزایده املاک و اموال مازاد / مزایده,مزایده املاک و اموال مازاد
 56. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
 57. مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 117/9 مترمریع / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 117/9 مترمریع
 58. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی کلاسه 960372 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی کلاسه 960372 نوبت اول
 59. مزایده اجاره املاک / آگهی مزایده,مزایده اجاره املاک
 60. مناقصه کنتور / اگهی مناقصه , مناقصه کنتور
 61. مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی
 62. تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، فراخوان جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی
 63. مزایده فروش 69 قطعه زمین مساحت 43732.1مترمربع / مزایده,مزایده فروش 69 قطعه زمین مساحت 43732.1مترمربع
 64. مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفای حریق / مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفای حریق
 65. فراخوان انجام مطالعات و آزمایشات مکانیک خاک / آگهی فراخوان ، فراخوان انجام مطالعات و آزمایشات مکانیک خاک
 66. فراخوان طراحی و تهیه نقشه های سازه ، معماری و تاسیسات / آگهی فراخوان ، فراخوان طراحی و تهیه نقشه های سازه ، معماری و تاسیسات
 67. مناقصه انجام عملیات آماده سازی واگن و باربندی حمل ورقهای فولادی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام عملیات آماده سازی واگن و باربندی حمل ورقهای فولادی
 68. فراخوان اجرای قرنیز و هندریل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای قرنیز و هندریل نوبت دوم
 69. مزایده مقدار 0.83 دانگ مشاع از ششدانگ زمین 159متر / مزایده,مزایده مقدار 0.83 دانگ مشاع از ششدانگ زمین 159متر
 70. مزایده درب ضد سرقت تک قفل با روکش حصیری نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده درب ضد سرقت تک قفل با روکش حصیری نوبت دوم
 71. مزایده یک قطعه باغ تازه احداث آبی گیلاس / مزایده,مزایده یک قطعه باغ تازه احداث آبی گیلاس
 72. مزایده یک قطعه زمین زراعی سند دار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی سند دار نوبت اول
 73. مزایده ملک به مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 5000متر نوبت اول
 74. مزایده یک دستگاه ژنراتور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ژنراتور
 75. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 387.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 387.05متر نوبت دوم
 76. مزایده فروش 300 تن کنسانتره سرب تولیدی / مزایده, مزایده فروش 300 تن کنسانتره سرب تولیدی
 77. مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد مرحله اول
 78. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر
 79. مزایده فروش یکدستگاه اسپیلت TCL و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اسپیلت TCL و ...
 80. مزایده فروش 50 کیلوگرم نقره - نوبت دوم / آگهی فراخوان, مزایده فروش 50 کیلوگرم نقره - نوبت دوم
 81. فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده زون های B,C,G شبکه فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده زون های B,C,G شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 82. فراخوان طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس- نوبت دوم
 83. فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت - نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت - نوبت دوم
 84. مناقصه انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی تجهیزات و ماشین آلات / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی تجهیزات و ماشین آلات
 85. مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 1330.46متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 1330.46متر
 86. فراخوان نظارت بر پروژه تعمیر و نگهداری مجتمع بندری شهید رجایی ... / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور، فراخوان نظارت بر پروژه تعمیر و نگهداری مجتمع بندری شهید رجایی ...
 87. مزایده بازسازی و اجاره رستوران ژاپنی اسبق هتل به منظور احداث حمام سنتی اسپای / آگهی مزایده عمومی, مزایده بازسازی و اجاره رستوران ژاپنی اسبق هتل به منظور احداث حمام سنتی اسپای
 88. فراخوان خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم نوبت دوم مرحله دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم نوبت دوم مرحله دوم
 89. مزایده 9 باب مغازه ملکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده 9 باب مغازه ملکی نوبت دوم
 90. مناقصه خرید کامیون کمپرسی نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کامیون کمپرسی نوبت اول
 91. فراخوان اجرای خط لوله زمینی 16 اینچ انتقال گاز ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای خط لوله زمینی 16 اینچ انتقال گاز ...
 92. مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری
 93. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت طراحی و پیاده سازی سیستم جامع لیزینگ / آگهی مناقصه عمومی جهت شناسایی پیمانکار، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت طراحی و پیاده سازی سیستم جامع لیزینگ
 94. مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل جنوبی خط یک مترو کرمانشاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل جنوبی خط یک مترو کرمانشاه
 95. مزایده تعدادی خودرو کارکرده سنگین / مزایده , مزایده تعدادی خودرو کارکرده سنگین
 96. مزایده یک دستگاه تویوتا پرادو / مزایده، مزایده یک دستگاه تویوتا پرادو
 97. مزایده فروش کانتینرهای 20 و 40 فوت خود را به همراه اقلام داخل آن / مزایده، مزایده فروش کانتینرهای 20 و 40 فوت خود را به همراه اقلام داخل آن
 98. مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری- نوبت دوم
 99. مناقصه خرید یک دستگاه HPLC / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه HPLC
 100. مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات بارگیری سیمان پاکتی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات بارگیری سیمان پاکتی
 101. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مساحت 240متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مساحت 240متر
 102. مزایده اجاره یکساله اماکن - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره یکساله اماکن- نوبت دوم
 103. مناقصه خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی نوبت دوم
 104. مناقصه خرید 10 قلم روغن- نوبت د وم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 10 قلم روغن- نوبت دوم
 105. مناقصه camesa logging cable نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه camesa logging cable نوبت دوم
 106. مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه.مغازه قدیمی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه.مغازه قدیمی
 107. فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها
 108. مناقصه انجام امور خدمات حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات حجمی
 109. مناقصه حمل و سرند مواد موجود در محوطه اسکرین 7- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و سرند مواد موجود در محوطه اسکرین 7 نوبت دوم
 110. مزایده یک باب مغازه مغازه و یک قطعه زمین کلاسه 96/341 / مزایده,مزایده یک باب مغازه مغازه و یک قطعه زمین کلاسه 96/341
 111. مزایده ملک مسکونی و تجاری واقع در خیابان امام / مزایده,مزایده ملک مسکونی و تجاری واقع در خیابان امام
 112. مزایده ششدانگ یک باب مغازه طبقه همکف / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب مغازه طبقه همکف
 113. مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو
 114. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آق آباد / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آق آباد
 115. استعلام حمل و نصب ۲۴ دستگاه برقگیر / استعلام ,استعلام حمل و نصب ۲۴ دستگاه برقگیر
 116. استعلام بازدید صعودی خط گرم از برج های خطوط انتقال و فوق توزیع با رباط پرنده / استعلام، استعلام بازدید صعودی خط گرم از برج های خطوط انتقال و فوق توزیع با رباط پرنده
 117. استعلام ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی / استعلام ,استعلام ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی
 118. استعلام چاپ پاکت دل نوشته زائرین ... / استعلام استعلام چاپ پاکت دل نوشته زائرین ...
 119. مناقصه عمومی انجام خدمان مربوط به وصول مطالبات و قطع و .... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام خدمان مربوط به وصول مطالبات و قطع و ....
 120. استعلام میکروفون بی سیم / استعلام ,استعلام میکروفون بی سیم
 121. استعلام گوشتکوب برقی / استعلام ,استعلام گوشتکوب برقی
 122. استعلام موزر برقی / استعلام ,استعلام موزر برقی
 123. استعلام ریبون رنگی دستگاه چاپگر اولیس.... / استعلام, استعلام ریبون رنگی دستگاه چاپگر اولیس....
 124. استعلام تایل آلومینیوم / استعلام, استعلام تایل آلومینیوم
 125. مناقصه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و اورژانسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و اورژانسی - نوبت دوم
 126. استعلام درزگیری با قیر پلیمری راه های روستایی استان / استعلام , استعلام درزگیری با قیر پلیمری راه های روستایی استان
 127. استعلام تکمیل راهدارخانه سرکویر در محور معلمان / استعلام تکمیل راهدارخانه سرکویر در محور معلمان
 128. استعلام نصب و اجرای سقف کاذب با تایل آلومینیوم / استعلام, استعلام نصب و اجرای سقف کاذب با تایل آلومینیوم
 129. استعلام کولر گازی اسپیلت 50000 ایستاده / استعلام کولر گازی اسپیلت 50000 ایستاده
 130. استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 / فرم استعلام بها , استعلام کولر گازی اسپیلت 24000
 131. استعلام بی سیم باند UHF مدل SP7000 / استعلام بهاء , استعلام بی سیم باند UHF مدل SP7000
 132. استعلام کولر گازی اسپیلت 12000 سرمایش گرمایش / فرم استعلام بها کولر گازی اسپیلت 12000 سرمایش گرمایش
 133. استعلام سنسور ویبره / استعلام بهاء,استعلام سنسور ویبره
 134. مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی
 135. استعلام دماسنج / استعلام ,استعلام دماسنج
 136. استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و ... / استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و ...
 137. مزایده فروش دستگاه ماشین تراش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه ماشین تراش و ...
 138. استعلام مانیتور / استعلام ,استعلام مانیتور
 139. مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان
 140. مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی پست برق کمپکت روزمینی فشار متوسط تجدید / آگهی تچدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی پست برق کمپکت روزمینی فشار متوسط تجدید
 141. استعلام SERVO VALVE / استعلام ,استعلام SERVO VALVE
 142. استعلام POSITIONER / استعلام ,استعلام POSITIONER
 143. مناقصه رنگ مایع سبز بنزین / مناقصه رنگ مایع سبز بنزین
 144. مناقصه خرید TAPE LIBRARY / مناقصه، مناقصه خرید TAPE LIBRARY
 145. مناقصه اتصالات آلیاژی / مناقصه , مناقصه اتصالات آلیاژی
 146. مناقصه پروکلرواتیلن / مناقصه , مناقصه پروکلرواتیلن
 147. مناقصه درزگیری پلیمری آسفالت حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه, مناقصه درزگیری پلیمری آسفالت حوزه استحفاظی
 148. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام عملیات تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی .. / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام عملیات تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی ..
 149. مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات / مناق
/ 0 نظر / 22 بازدید