مناقصه ها و مزایده های تاریخ 1394.02.13گردآوری شده در سایت پاس نماد داده ها

 1. مناقصه نسبت به حفاظت فیزیکی از پارکها و بازرسی و اجرائیات سطح شهر حمیدیا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به حفاظت فیزیکی از پارکها و بازرسی و اجرائیان سطح شهر حمیدیا
 2. مناقصه بارگیری و حمل 100.000 تن خاک / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل 100.000 تن خاک
 3. فراخوان اجرای عملیات باقیمانده ساختمانی / فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار,منقاصه اجرای عملیات باقیمانده ساختمانی
 4. آگهی مناقصه واگذاری امور تنظیف و نظافت و پاکیزه سازی مناطق دوگانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تنظیف و نظافت و پاکیزه سازی مناطق دوگانه
 5. مناقصه تکمیل عملیات آب و خاک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل عملیات آب و خاک
 6. مناقصه پروژه جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول گذاری معابر
 7. آگهی تجدید مناقصه نیروی انسانی / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه نیروی انسانی
 8. مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت محور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت محور ...
 9. مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری واحدهای تابعه دانشگاه
 10. مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت از شهرکها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت از شهرکها
 11. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ آب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ آب
 12. مناقصه حسابرسی صورتهای مالی سال 1393 / اطلاعیه , مناقصه حسابرسی صورتهای مالی سال 1393
 13. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ مجتمع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ مجتمع
 14. اصلاحیه / اصلاحیه
 15. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی
 16. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال
 17. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه های آبرسانی
 18. مناقصه عملیات شبکه توزیع روستای... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عملیات شبکه توزیع روستای...
 19. مناقصه عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب
 20. تجدید مناقصه و خرید پیاده سازی شبکه ذخیره سازی SAN / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه و خرید پیاده سازی شبکه ذخیره سازی SAN
 21. آگهی مناقصه عملیات شبکه توزیع روستای پوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات شبکه توزیع روستای پوم
 22. مناقصه اجرای کفپوش پارکهای سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش پارکهای سطح شهر
 23. مناقصه پروژه جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری روستا
 24. مناقصه پروژه جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری روستا
 25. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی / مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی
 26. مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا
 27. مناقصه احداث ساختمان دهیاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان دهیاری
 28. مناقصه جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری روستا
 29. مناقصه پروژه احداث دیوار ساحلی روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث دیوار ساحلی روستا
 30. مناقصه انواع چراغ لاک پشتی خیابانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع چراغ لاک پشتی خیابانی
 31. مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع و نصب / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع و نصب
 32. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری ونصب انشعابات فاضلاب شهر اراک / مناقصه,اجرای شبکه جمع آوری ونصب انشعابات فاضلاب شهر اراک
 33. مناقصه احداث آشیانه واحدهای سوختگیری هواپیمایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث آشیانه واحدهای سوختگیری هواپیمایی
 34. مناقصه خرید 300 عدد مخزن زباله 770 لیتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 300 عدد مخزن زباله 770 لیتری
 35. مناقصه تبدیل پلهای شاسی فلزی به تابلیه بتنی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , مناقصه تبدیل پلهای شاسی فلزی به نابلیه بتنی
 36. مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران,مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی
 37. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب
 38. مناقصه نسبت به خرید و نصب سیستم دیتالاگر واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی / مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید و نصب سیستم دیتالاگر واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی
 39. مناقصه نگهداری معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری معابر
 40. آگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور
 41. مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان آتش نشانی
 42. مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض گاز نواحی /شهرستانهای شرق مازندران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, قرائت کنتور و توزیع قبوض گاز نواحی /شهرستانهای شرق مازندران
 43. مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات اداره گاز شهرستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات اداره گاز شهرستان
 44. مناقصه نگهداری و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ...
 45. مناقصه راهبری کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری / مناقصه , مناقصه راهبری کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری
 46. آگهی مناقصه عمومی / رفت و روب , نظافت و پاکسازی خیابان های سطح شهر
 47. فراخوان مناقصه دو مرحله ای خرید دوربین های سامانه به همراه تجهیزات جانبی / فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دو مرحله ای خرید دوربین های سامانه به همراه تجهیزات جانبی
 48. مناقصه عملیات احداث پارکینگ مکانیزه برجی و پازلی با اجرای فونداسیون و نمای کامل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پارکینگ مکانیزه برجی و پازلی با اجرای فونداسیون و نمای کامل به
 49. مناقصه عملیات مرمت پایه های چوبی به تعداد 24600 اصله و حصارکشی پایه های چوبی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مرمت پایه های چوبی به تعداد 24600 اصله و حصارکشی پایه های چوبی
 50. مناقصه حفظ و حراست و نگهبانی پارک جنگلی / مناقصه , مناقصه حفظ و حراست و نگهبانی پارک جنگلی
 51. مناقصه پیاده روسازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی خیابان
 52. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز / مناقصه , مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز
 53. مناقصه عملیات مرمت و حصارکشی پایه های چوبی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مرمت و حصارکشی پایه های چوبی
 54. مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن ورزشی
 55. مناقصه انجام عملیات زیرسازی آسفالت معابر فرعی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات زیرسازی آسفالت معابر فرعی سطح شهر
 56. مناقصه عملیات مرمت حصارکشی پایه های چوبی به تعداد 64500 اصله / مناقصه , مناقصه عملیات مرمت حصارکشی پایه های چوبی به تعداد 64500 اصله
 57. مناقصه خرید سیم خاردار و میخ دوسر / خلاصه آگهی مناقصه,مناقصه خرید سیم خاردار و میخ دوسر
 58. آگهی مناقصه خرید پرکلرین با خلوص حداقل ۶۵% / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پرکلرین با خلوص حداقل ۶۵%
 59. مناقصه احداث بخشداری / دعوتنامه,مناقصه احداث بخشداری
 60. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث یارد تعمیراتی خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث یارد تعمیراتی خط لوله
 61. آگهی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 62. مناقصه مقدار 50/000 تن (پنجاه هزار تن) سنگ آهن / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 50/000 تن (پنجاه هزار تن) سنگ آهن
 63. مناقصه عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه
 64. مناقصه عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه بارگیر خانه ها / آگهی مناقصه , عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه بارگیر خانه
 65. مناقصه عملیات نسوز کاری / مناقصه , مناقصه عملیات نسوز کاری
 66. مناقصه امور خدماتی دانشگاه / مناقصه , مناقصه امور خدماتی دانشگاه
 67. مناقصه تعدادی دستگاه الکترولیز نمک طعام / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعدادی دستگاه الکترولیز نمک طعام
 68. مناقصه آبرسانی / مناقصه, مناقصه آبرسانی
 69. آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان
 70. تجدید مناقصه خرید تعداد 63 دستگاه انواع تابلو عمومی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تعداد 63 دستگاه انواع تابلو عمومی و ...
 71. مناقصه سرمایه گذاری و بهره برداری از بندر چمخاله / آگهی شناسایی متقاضی ,مناقصه سرمایه گذاری و بهره برداری از بندر چمخاله
 72. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 5000 متر و احداث مخزن 100 مترمکعبی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 5000 متر و احداث مخزن 100 مترمکعبی ...
 73. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی احداث تقاطع های غیر همسطح محور ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی احداث تقاطع های غیر همسطح محور ...
 74. مناقصه انجام امور نظافتی ، بهداشتی و خدماتی / مناقصه , مناقصه انجام امور نظافتی ، بهداشتی و خدماتی
 75. مناقصه برونسپاری فروش مویرگی / آگهی مناقصه , مناقصه برونسپاری فروش مویرگی
 76. فراخوان طرح بازگشایی و اجرای پروژه توسعه محور حرم مطهر... / فراخوان دعوت به مشارکت , فراخوان طرح بازگشایی و اجرای پروژه توسعه محور حرم مطهر...
 77. مناقصه تامین اتصالات عایقی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین اتصالات عایقی
 78. اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارایه خدمات نظافت و پاکسازی و محوطه های اداری / آگهی مناقصه ,مناقصه ارایه خدمات نظافت و پاکسازی و محوطه های اداری
 79. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روکش آسفالت در سطح شهر رشت / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات روکش آسفالت در سطح شهر رشت
 80. مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه,پروژه تکمیل سالن ورزشی
 81. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 82. مناقصه احداث سالن وزنه برداری / مناقصه , مناقصه احداث سالن وزنه برداری
 83. تجدید مناقصه تکمیل عملیات گازرسانی به صنایع پراکنده / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل عملیات گازرسانی به صنایع پراکنده
 84. مناقصه عمومی خرید 883 عدد کنسول های گازهای طبی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 883 عدد کنسول های گازهای طبی
 85. تجدید مناقصه خرید سه دستگاه امحا پسماند / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه دستگاه امحا پسماند
 86. مناقصه خرید تعداد 1020 عدد دریچه کامپوزیت فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 1020 عدد دریچه کامپوزیت فاضلاب
 87. مناقصه عبارت است از حمل محصولات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عبارت است از حمل محصولات
 88. مناقصه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه
 89. مناقصه خرید 47305 متر لوله دو جداره کاروگیت فاضلابی 200 الی 1000 میلیمتری / مناقصه , مناقصه خرید 47305 متر لوله دو جداره کاروگیت فاضلابی 200 الی 1000 میلیمتری
 90. مناقصه واگذاری بیمه تکیمی درمان کارکنان دانشگاه و افراد تحت تکفل آنان با پوشش جمعیتی / مناقصه , مناقصه واگذاری بیمه تکیمی درمان کارکنان دانشگاه و افراد تحت تکفل آنان با پوشش جمعیتی
 91. مناقصه بیمه خودرو (شخص ثالث و بدنه) کارکنان دانشگاه سال 94 / مناقصه , مناقصه بیمه خودرو (شخص ثالث و بدنه) کارکنان دانشگاه سال 94
 92. مناقصه خرید و حمل مصالح شن و ماسه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح شن و ماسه
 93. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات
 94. مناقصه استانداردسازی انشعابات آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استانداردسازی انشعابات آب
 95. آگهی مناقصه عمومی آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب شرب / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب شرب
 96. آگهی مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی
 97. مناقصه اصلاح شبکه کروکیهای متفرقه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اصلاح شبکه کروکیهای متفرقه آب
 98. مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی
 99. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات
 100. مناقصه واگذاری عملیات نظافت و رفت و روب و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات نظافت و رفت و روب و ...
 101. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب
 102. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات
 103. مناقصه اجرای خط انتقال تحت فشار فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال تحت فشار فاضلاب
 104. مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه - اتاق عمل -و داروخانه بصورت حجمی / مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه - اتاق عمل -و داروخانه بصورت حجمی
 105. مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)
 106. مناقصه تکمیل توسعه ورودی ساختمان اصلی / آگهی مناقصه تکمیل توسعه ورودی ساختمان اصلی
 107. مناقصه ساخت پل بتنی با مشخصات نشریه 83 ... / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت پل بتنی با مشخصات نشریه 83 ...
 108. فراخوان خرید حدود 1230 تن لوله پلی اتیلن pe100 در سایزهای 25 الی 160 ملیمتر / فراخوان , فراخوان خرید حدود 1230 تن لوله پلی اتیلن pe100 در سایزهای 25 الی 160 ملیمتر
 109. مناقصه ساخت سرویس بهداشتی و سپتینگ / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت سرویس بهداشتی و سپتینگ
 110. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 81 کیلومتر / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 81 کیلومتر
 111. مناقصه خرید تابلوهای شماره ، گردش فازی و کد دیسپاچینگ خطوط / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تابلوهای شماره ، گردش فازی و کد دیسپاچینگ خطوط
 112. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث یارد تعمیراتی خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث یارد تعمیراتی خط لوله
 113. مناقصه بهینه سازی خطوط بافت - اسفندقه ,بافت - شاهماران / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بهینه سازی خطوط بافت - اسفندقه ,بافت - شاهماران
 114. آگهی شناسایی پیمانکار جهت احداث واحد ارتقاء کیفیت کنسانتره بخش EPC داخلی پروژه / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار جهت احداث واحد ارتقاء کیفیت کنسانتره بخش EPC داخلی پروژه
 115. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
 116. مناقصه جدول گذاری قسمتی از معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری قسمتی از معابر سطح شهر
 117. مناقصه اصلاح قرنیز ابنیه فنی محورهای ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح قرنیز ابنیه فنی محورهای ...
 118. مناقصه اصلاح قرنیز ابنیه فنی محورهای ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح قرنیز ابنیه فنی محورهای ...
 119. تجدید مناقصه نگهداری تلفن همگانی سیرجان / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری تلفن همگانی سیرجان
 120. مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذا دانشکده پرستاری زرند / مناقصه , مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذا دانشکده پرستاری زرند
 121. مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیف و جمع اوری زباله شهر انار / مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیف و جمع اوری زباله شهر انار
 122. مناقصه تکمیل مخزن / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل مخزن
 123. مناقصه تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند / مناقصه,تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند
 124. مناقصه تکمیل مخزن / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل مخزن
 125. مناقصه حفاظت فیزیکی راهدارخانه و گردنه های استان کرمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی راهدارخانه و گردنه های استان کرمان
 126. مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع روستاها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع روستاها
 127. مناقصه احداث ساختمان بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران, مناقصه احداث ساختمان بیمارستان
 128. تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای 1500 انعشاب سری / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 1500 انعشاب سری
 129. مناقصه واگذار خدمات بهداشتی مرکرز سلامت جامعه شهری شماره 8 قیض آباد / مناقصه , مناقصه واگذار خدمات بهداشتی مرکرز سلامت جامعه شهری شماره 8 قیض آباد
 130. مناقصه تکمیل مرکز بهداشت / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل مرکز بهداشت
 131. مناقصه تعمیر ونگهداری تجهیزات ارتباطی اداره کل راه آهن کرمان / مناقصه تعمیر ونگهداری تجهیزات ارتباطی اداره کل راه آهن کرمان
 132. مناقصه اجرای پروژه گشت و مراقبت و حفاظت از عرصه و اعیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه گشت و مراقبت و حفاظت از عرصه و اعیان
 133. مناقصه امورات مربوط به رفت و روب و جمع / آگهی برگزاری مناقصه , مناقصه امورات مربوط به رفت و روب و جمع
 134. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهر سنندج / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهر سنندج
 135. مناقصه احداث مخزن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن
 136. همایش / همایش
 137. همایش / همایش
 138. مناقصه تهیه - حمل و پخش آسفالت گرم / آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار, مناقصه تهیه - حمل و پخش آسفالت گرم
 139. فراخوان طراحی میدان امام خمینی(ره) / فراخوان طراحی میدان امام خمینی(ره)
 140. مناقصه پروژه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی
 141. مناقصه پروژه تأمین آب روستای وینسار / مناقصه, پروژه تأمین آب روستای وینسار
 142. مناقصه پروژه آبرسانی به روستاهای دزوند / مناقصه, پروژه آبرسانی به روستاهای دزوند
 143. مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه,مناقصه پروژه آبرسانی
 144. مناقصه خرید ملزومات پزشکی مصرفی بیمارستان بعثت / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات پزشکی مصرفی بیمارستان بعثت
 145. مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه,مناقصه پروژه آبرسانی
 146. آگهی مناقصه پروژه آبرسانی به روستاهای قلعه ، پیرعمران / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه آبرسانی به روستاهای قلعه ، پیرعمران
 147. مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 53 نفر در مشاغل مختلف در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 53 نفر در مشاغل مختلف در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد
 148. اطلاعیه مناقصه کاهش حجم تصدی گری دولت / اطلاعیه مناقصه , اطلاعیه مناقصه کاهش حجم تصدی گری دولت
 149. مناقصه تهیه و تامین غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین غذای پرسنل
 150. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر
 151. مناقصه تکمیل قسمتی از محوطه مجموعه ورزشی کارگران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیل قسمتی از محوطه مجموعه ورزشی کارگران
 152. تمدید مناقصه نصب ، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند مرکزی سطح شهر / تمدید مناقصه , مناقصه نصب ، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند مرکزی سطح شهر
 153. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه قزوین - بوئین زهرا / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه قزوین - بوئین زهرا
 154. فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا / فراخوان , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 155. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه...
 156. مناقصه احداث زهکش بلوار ورودی / مناقصه , مناقصه احداث زهکش بلوار ورودی
 157. مناقصه عملیات اجرایی مرمت خانه موزه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی مرمت خانه موزه
 158. مناقصه خرید و اجرای 14 دستگاه آسانسور / مناقصه , مناقصه خرید و اجرای 14 دستگاه آسانسور
 159. مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی زیر سدهای مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی زیر سدهای مخزنی
 160. مناقصه فعالیت های کلید در دست / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فعالیت های کلید در دست
 161. تجدید مناقصه اجرای سیستم نظارت تصویری سایت دفن / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای سیستم نظارت تصویری سایت دفن
 162. مناقصه عمومی خرید پانزده هزار تن سنگ آهن / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید پانزده هزار تن سنگ آهن
 163. مناقصه پروژه طراحی مهندسی پروژه 2400 کیلومتر خط تغذیه و شبکه / آگهی فراخوان مشاور و ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه طراحی مهندسی پروژه 2400 کیلومتر خط تغذیه و شبکه
 164. آگهی مناقصه نسبت به تهیه و وصب سیصد دستگاه چراغ سقفی چهار لامپی / آگهی مناقصه ,نسبت به تهیه و وصب سیصد دستگاه چراغ سقفی چهار لامپی
 165. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی فرعی های خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی فرعی های خیابان
 166. مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان
 167. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله- کانیوا) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله - کانیوا)
 168. مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی سال 94 / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 169. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت
 170. مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی، تک لبه، پلاستر، جدول، موزائیک فرش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی، تک لبه، پلاستر، جدول، موزائیک فرش
 171. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش
 172. تجدید مناقصه اجرای کابل کشی مخابرات در انبار نفت جدید / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای کابل کشی مخابرات در انبار نفت جدید
 173. مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی در سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی در سطح منطقه...
 174. مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید تعمیرات برق منطقه شهر پیر / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید تعمیرات برق منطقه شهر پیر
 175. مناقصه بهسازی معابر / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر
 176. مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان
 177. مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری
 178. مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه 21 روستا (ولی آباد ) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه 21 روستا (ولی آباد )
 179. مناقصه عملیات کارگری نهالستان سیب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کارگری نهالستان سیب
/ 0 نظر / 3 بازدید