اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.19 در سایت

 1. مناقصه تهیه، ساخت و نصب، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2) / مناقصه، مناقصه تهیه، ساخت و نصب، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2)
 2. مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک نوبت دوم
 3. مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری - نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع
 5. فراخوان chock valve complete assy - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان chock valve complete assy - نوبت دوم
 6. مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی راه با بتن غلتکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی راه با بتن غلتکی
 7. مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان -نوبت دوم
 8. مناقصه کنترل قطعات برون سپاری، ماشین کاری، پیمان سپاری خدمات آبکاری .... / مناقصه, مناقصه کنترل قطعات برون سپاری، ماشین کاری، پیمان سپاری خدمات آبکاری ....
 9. مناقصه تامین Delfin Convection Coils نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین Delfin Convection Coils نوبت دوم
 10. مناقصه اجرای پروژه های آبخیزداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های آبخیزداری نوبت دوم
 11. مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 تجدید / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 تجدید
 12. مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده ... - نوبت دوم
 13. مناقصه خرید 15 قلم از قطعات مربوط به دستگاه ریچ استاکر Linde نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 15 قلم از قطعات مربوط به دستگاه ریچ استاکر Linde نوبت دوم
 14. مناقصه پروژه گازرسانی به روستا / مناقصه, مناقصه پروژه گازرسانی به روستا
 15. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...نوبت دوم
 16. مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم نوبت دوم
 17. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید
 18. مناقصه اجرای خط کشی سرد راهها ( تجدید خط کشی ) .... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای خط کشی سرد راهها ( تجدید خط کشی ) .... تجدید نوبت دوم
 19. مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... نوبت دوم
 20. مناقصه خرید تعداد چهل و سه عدد یونیت دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد چهل و سه عدد یونیت دندانپزشکی
 21. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... نوبت دوم / مناقصه , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... نوبت دوم
 22. ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان - نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان - نوبت دوم
 23. فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای vsat - نوبت دوم
 24. مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید- نوبت دوم
 25. مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک - نوبت دوم
 26. مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان- نوبت دوم
 27. مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی
 28. مناقصه خرید کنتور .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور ....
 29. مناقصه واگذاری خدمات عمومی- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات عمومی- نوبت دوم
 30. مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت - نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات واحدهای پالایش منطقه 1 و2 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات واحدهای پالایش منطقه 1 و2
 32. مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق
 33. مناقصه احداث سد و تاسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه احداث سد و تاسیسات نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI.... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI....
 35. مناقصه خرید ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک
 36. تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم
 37. مناقصه globe , ball & gatev alve نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصهglobe , ball & gatev alve نوبت دوم
 38. مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی نوبت دوم
 39. مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر
 40. مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها
 41. مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... نوبت دوم
 42. فراخوان سیستم اعلام حریق / فراخوان مناقصه، فراخوان سیستم اعلام حریق
 43. مناقصه خرید نه دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید نه دستگاه دیزل ژنراتور
 44. مناقصه چیدمان انواع شیرهای استیل و لیوانی در بسته بندی ثانویه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه چیدمان انواع شیرهای استیل و لیوانی در بسته بندی ثانویه و ...
 45. مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم
 46. تجدید مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز / ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز
 47. مناقصه انجام امور خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات خودرویی
 48. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی
 49. مناقصه خرید قیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قیر - نوبت دوم
 50. فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گلوله آسیاب سیمان / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گلوله آسیاب سیمان
 51. مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی
 52. فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ... / مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ...
 54. مناقصه پیاده روسازی معابر در بافت فرسوده - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر در بافت فرسوده - نوبت دوم
 55. مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض و ... نوبت دوم
 56. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ...نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ... نوبت دوم
 57. مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی 96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی 96.7.19
 58. مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... - نوبت دوم
 59. فراخوان پیمانکار طبقه منهای یک عرصه نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکار طبقه منهای یک عرصه نوبت سوم
 60. مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...96.7.19
 61. فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان
 62. مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط نوبت دوم
 63. مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب ،تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب ،تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم
 64. فراخوان اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی - تاسیسات برقی و ... / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی - تاسیسات برقی و ...
 65. مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES ... نوبت دوم
 66. مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی
 67. فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت / فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت
 68. مناقصه واگذاری ری تیوپ کامل بویلر 35 تنی ساخت BONO ایتالیا / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری ری تیوپ کامل بویلر 35 تنی ساخت BONO ایتالیا
 69. فراخوان DIVER LAUNCH & RECOVERY SYSTEM LARS ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان DIVER LAUNCH & RECOVERY SYSTEM LARS ... نوبت دوم
 70. مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز
 71. مناقصه خرید ست انشعاب آب / آگهی مناقصه تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا,مناقصه خرید ست انشعاب آب
 72. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم-تجدید
 73. فراخوان مناقصه عملیات طراحی ، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات طراحی ، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله
 74. ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
 75. فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور پروسسی تمدید / تمدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور پروسسی تمدید
 76. تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...
 77. مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل
 78. مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت
 79. تجدید فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام / تجدید عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام
 80. مناقصه خرید وسایل بازی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی
 81. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید نوبت دوم
 82. مناقصه واگذاری مقدار 5500 مترمربع پروژه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری مقدار 5500 مترمربع پروژه زیرسازی و آسفالت
 83. مناقصه خرید تایم سرور / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تایم سرور
 84. مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور ...
 85. مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی یگان حفاظت منابع آبزی
 86. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت انرژی- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت انرژی- نوبت دوم
 87. مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی
 88. مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و انجام کارهای فلزی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و انجام کارهای فلزی...
 89. مناقصه انجام امور خدمات خودرویی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات خودرویی نوبت دوم
 90. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ...تجدید - نوبت دوم
 91. مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان
 92. مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب
 93. فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت - نوبت دوم
 94. مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم
 95. مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی....
 96. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت تجدید
 97. مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی نوبت دوم / مناقصه,مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی نوبت دوم
 98. فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه
 99. مناقصه عمومی خرید ملک / مناقصه عمومی خرید ملک
 100. فراخوان تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه نوبت دوم / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه نوبت دوم
 101. مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر نوبت دوم
 102. مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57 -نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57 -نوبت دوم
 103. تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت (نوبت دوم) - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت (نوبت دوم) - نوبت دوم
 104. مناقصه خرید لوازم شبکه برق (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم شبکه برق (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) و ...
 105. مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی و ... نوبت دوم
 106. مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب
 107. مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم
 108. فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری -نوبت دوم
 109. مناقصه coiled tubing reel- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه coiled tubing reel- نوبت دوم
 110. مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال -نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال -نوبت دوم
 111. مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور- نوبت دوم
 112. فراخوان احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, ممناقصه احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم
 113. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر
 114. فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم چاپ سوم / آگهی فراخوان ارزیابی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم چاپ سوم
 115. مناقصه احداث کانال بتونی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث کانال بتونی - نوبت دوم
 116. مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن - نوبت دوم
 117. نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران- نوبت دوم / مناقصه, نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران- نوبت دوم
 118. مناقصه البسه ورزش همگانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه البسه ورزشی همگانی نوبت دوم
 119. فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR و ...تجدید - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR - تجدید نوبت دوم
 120. مناقصه تامین پهنای باند اینترنت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پهنای باند اینترنت نوبت دوم
 121. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400
 122. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ...
 123. مناقصه طرح سامانه تامین و انتقال آب شرب نوبت دوم / مناقصه بین المللی , مناقصه طرح سامانه تامین و انتقال آب شرب نوبت دوم
 124. مناقصه احداث دیوار محوطه ساختمان اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار محوطه ساختمان اداری...
 125. مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید 96.07.19 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید 96.07.19
 126. مناقصه سرویس و نگهداری پست های برق و دیزل ژنراتور... / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری پست های برق و دیزل ژنراتور...
 127. مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی
 128. مناقصه خدمات آبدارخانه ای و تنظیفات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات آبدارخانه ای و تنظیفات عمومی
 129. خرید دوربین مداربسته و تجهیزات ... نوبت دوم / مناقصه, خرید دوربین مداربسته و تجهیزات ... نوبت دوم
 130. اصلاحیه مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش
 131. فراخوان من
/ 0 نظر / 20 بازدید