سایت مزایدات و مناقصه سراسر ایران www.parsnamaddata.com 1394/04/02

 1. مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل و تامین وسایط نقلیه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل و تامین وسایط نقلیه
 2. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا
 3. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز
 4. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع
 5. مناقصه خدمات کمک بهیاری بیمارستان شهید... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات کمک بهیاری بیمارستان شهید...
 6. مناقصه خرید تیغه برفروب کامیونی جهت عملیات راهداری زمستانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تیغه برفروب کامیونی جهت عملیات راهداری زمستانی
 7. مناقصه کابل 6+6*1 / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای,مناقصه کابل 6+6*1
 8. فراخوان تکمیل اسکلت ساختمان و اتمام سفت کاری ساختمان / فراخوان , فراخوان تکمیل اسکلت ساختمان و اتمام سفت کاری ساختمان
 9. مناقصه عمومی اجرای خط پمپاژ و ساخت حوضچه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای خط پمپاژ و ساخت حوضچه
 10. مناقصه انجام خدمات تعمیرات اساسی خط لوله 80 اینچ واحد آبگیر دریا / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیرات اساسی خط لوله 80 اینچ واحد آبگیر دریا
 11. مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریل راه آهن / مناقصه و مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریل راه آهن
 12. مناقصه خدمات مورد نیاز نگهبانی پالایشگاه و شهرک مروارید / مناقصه , مناقصه خدمات مورد نیاز نگهبانی پالایشگاه و شهرک مروارید
 13. مناقصه واگذاری خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه بخار ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه بخار ...
 14. اصلاحیه مناقصه خرید آسانسور / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه خرید آسانسور
 15. تجدید مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث سالن ورزشی
 16. مناقصه انجام عملیات بازیافت بت- دسته آند و باتس / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بازیافت بت- دسته آند و باتس
 17. مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور و.... / مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور و....
 18. فراخوان احداث پریمکت و آسفالت بلوار ... / تجدید فراخوان عمومی , فراخوان احداث پریمکت و آسفالت بلوار ...
 19. مناقصه خرید 12200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 12200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره
 20. فراخوان احداث ساختمان مسکونی... / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان احداث ساختمان مسکونی...
 21. مناقصه انجام عملیات نگهداری و پشتیبانی سخت افزار ، نرم افزار و شبکه های رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری و پشتیبانی سخت افزار ، نرم افزار و شبکه های رایانه ای
 22. تجدید مناقصه احداث سالن ورزشی هنگوییه / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه احداث سالن ورزشی هنگوییه
 23. مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریل راه آهن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریل راه آهن
 24. تجدید مناقصه لایروبی ورنگ آمیزی مخازن سقف ثابت انبار نفت / تجدید مناقصه , مناقصه لایروبی ورنگ آمیزی مخازن سقف ثابت انبار نفت
 25. مناقصه خرید حداقل روزانه یکصد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید حداقل روزانه یکصد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان
 26. مناقصه خرید یک دستگها جرثقیل 80 تنی / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگها جرثقیل 80 تنی
 27. فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری ساختمانهای مرکز خدمات فناوری... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری ساختمانهای مرکز خدمات فناوری...
 28. مناقصه اجرای عملیات تکمیل میدان / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل میدان
 29. مناقصه خرید P/F BRUEL & KIAER SIGNAL MODULE / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید P/F BRUEL & KIAER SIGNAL MODULE
 30. مناقصه پروژه جدولگذاری / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری
 31. مناقصه اجرای پل بتنی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای پل بتنی
 32. مناقصه ازت مایع / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تأمین کنندگان, مناقصه ازت مایع
 33. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا
 34. مناقصه احداث پپروژه مرکز محله / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پپروژه مرکز محله
 35. مناقصه خرید THROUGR BOX / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید THROUGR BOX
 36. اصلاحیه مناقصه انواع مختلف تابلو شالتر / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انواع مختلف تابلو شالتر
 37. مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی
 38. مناقصه اجاره 80 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجاره 80 دستگاه خودرو
 39. آگهی تجدید مناقصه واگذاری اجرای عملیات کانیو و کانال خیابان امام رضا (ع) / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه واگذاری اجرای عملیات کانیو و کانال خیابان امام رضا (ع
 40. آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه خرید خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز
 41. آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات نظافت / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه خرید خدمات نظافت
 42. مناقصه ساخت سالن سرپوشیده / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت سالن سرپوشیده
 43. مناقصه اجرای جوی وسط ناحیه سه خدماتی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جوی وسط ناحیه سه خدماتی...
 44. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 45. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 23000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی / مناقصه , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 23000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی
 46. مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابان ساحلی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابان ساحلی ...
 47. آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات نظافت / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه خرید خدمات نظافت
 48. آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه خرید خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز
 49. آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات حفظ و نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات حفظ و نگهداری تاسیسات
 50. مناقصه ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن پراکنده
 51. مناقصه انجام امورخدمات ایستگاهی / مناقصه,مناقصه امور خدمات ایستگاهی
 52. مناقصه طراحی، تهیه، نصب و تست و راه اندازی دو بانک خازنی (mvar 2*2.4 ) به همراه فیدرهای مربوطه / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی، تهیه، نصب و تست و راه اندازی دو بانک خازنی (mvar 2*2.4 ) به همراه فیدرهای مربوطه
 53. مناقصه عمومی پیاده روسازی معابر سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پیاده روسازی معابر سطح شهر
 54. مناقصه خرید یکدستگاه ترنچر TESMEC مدل TRS1150 با موتور کاترپیلار / مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ترنچر TESMEC مدل TRS1150 با موتور کاترپیلار
 55. مناقصه مجموعه تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه مجموعه تاسیسات
 56. مناقصه واگذاری پروژه آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه آسفالت معابر
 57. مناقصه اجرای برقرسانی به طرحهای مسکن مهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای برقرسانی به طرحهای مسکن مهر
 58. مناقصه خرید۶۰۰دستگاه ترانسفورماتورروغنی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید۶۰۰دستگاه ترانسفورماتورروغنی
 59. مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل / مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل
 60. مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه, مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهدار
 61. مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهداردرمحدوده مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت / مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهداردرمحدوده مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
 62. مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهداردرمحدوده مدیریت توزیع برق / آگهی مناقصه, مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهداردرمحدوده مدیریت توزیع برق
 63. مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهداردرمحدوده مدیریت توزیع برق / آگهی مناقصه, مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهداردرمحدوده مدیریت توزیع برق
 64. مناقصه تعویض سیمهای مسورودی باکابل خود نگهدار فشار ضعیف / مناقصه , مناقصه تعویض سیمهای مسورودی باکابل خود نگهدار فشار ضعیف
 65. مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهدار / مناقصه , مناقصه تعویض سیمهای مسی بانصب کابل خودنگهدار
 66. مناقصه اجرای 460 متر طول دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای 460 متر طول دیوار سنگی
 67. مناقصه پروزه اجرای تعمیرات پست زمینی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروزه اجرای تعمیرات پست زمینی
 68. تجدید مناقصه خرید 7000 متر انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت آلومینیومی و مسی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 7000 متر انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت آلومینیومی و مس
 69. تجدید مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و تست کابلهای فیبرنوری ADSS با اسپن 80 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و تست کابلهای فیبرنوری ADSS با اسپن 80
 70. مناقصه احداث پل سواره روبروی رودخانه / مناقصه , مناقصه احداث پل سواره روبروی رودخانه
 71. مناقصه خرید تعداد 572/42 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز تخت / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 572/42 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز تخت
 72. مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب
 73. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل ۴۰۰ با پوشش داخلی سیمان... / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل ۴۰۰ با پوشش داخلی سیمان...
 74. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی
 75. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 8000 متر روستای.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 8000 متر روستای....
 76. مناقصه امور نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستانهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستانهای...
 77. استعلام هارد HDD 146 GB-10 K رم: RAM 4GB هر کدام 2 عدد / آگهی استعلام , استعلام هارد HDD 146 GB-10 K رم: RAM 4GB هر کدام 2 عدد
 78. استعلام سیستم نوبت دهی / استعلام سیستم نوبت دهی
 79. مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت محور سه راهی سراب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت محور سه راهی سراب...
 80. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور قزانچی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور قزانچی...
 81. تجدید مناقصه واگذاری امور فضای سبز اراضی مشجر.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور فضای سبز اراضی مشجر..
 82. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 840 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی 60 سانتیمتری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 840 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی 60 سانتیمتری
 83. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی / آگهی فراخوان دوم مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی
 84. تجدید مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری
 85. مناقصه واگذاری پروژه آسفالت پارکینگ اداری ومحوطه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه آسفالت پارکینگ اداری ومحوطه
 86. تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 87. فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان راهدارخانه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان راهدارخانه
 88. مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز
 89. تجدید مناقصه واگذاری یکساله خدمات پاسخگویی 118 / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری یکساله خدمات پاسخگویی 118
 90. آگهی مناقصه رفع حوادث و تعمیرونگهداری شبکه آب وفاضلاب کنگاور ونصب انشعابات / آگهی مناقصه رفع حوادث و تعمیرونگهداری شبکه آب وفاضلاب کنگاور ونصب انشعابات
 91. مناقصه واگذاری آشپزخانه ( تهیه - طبخ و توزیع غذای ) بیمارستان شهید دکتر چمران / آگهی مناقصه واگذاری آشپزخانه ( تهیه - طبخ و توزیع غذای ) بیمارستان شهید دکتر چمران
 92. مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر شماره 3 / آگهی مناقصه,مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر شماره 3
 93. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 27 کیلومتر شبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 27 کیلومتر شبکه توزیع
 94. مناقصه خرید انواع کنتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور
 95. اصلاحیه مناقصه اصلاح و بهینه سازی ،روشنایی معابر / اصلاحیه ,اصلاحیه مناقصه اصلاح و بهینه سازی ،روشنایی معابر
 96. مناقصه مقداری لوله جدار فولادی 14 اینچ / مناقصه , مناقصه مقداری لوله جدار فولادی 14 اینچ
 97. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندای / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندای
 98. مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع و خطول انتقال / مناقصه , مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع و خطول انتقال
 99. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل
 100. مناقصه عملیات بازسازی و توسعه شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بازسازی و توسعه شبکه آب
 101. مناقصه نگهداری مرکز تلفن / آگهی مناقصه, مناقصهنگهداری مرکز تلفن
 102. مناقصه احداث معابر روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث معابر روستایی
 103. مناقصه عمومی خرید انواع کنتور / مناقصه عمومی,مناقصه خرید انواع کنتور
 104. استعلام تارتارات پتاسیم سدیم / استعلام,تارتارات پتاسیم سدیم
 105. استعلام ترایتون / استعلام,ترایتون
 106. استعلام پودر پلی آلومینیوم / آگهی استعلام, استعلام پودر پلی آلومینیوم
 107. مناقصه خرید کیفهای بهداشتی بیمارستان / مناقصه,مناقصه خرید کیفهای بهداشتی بیمارستان
 108. مناقصه خرید 340000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه دو مرحله ای (خرید) , مناقصه خرید 340000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 109. مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای پشت کوه / مناقصه,مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای پشت کوه
 110. آگهی مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل، تخلیه ، آزمایش و بازرسی / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل، تخلیه ، آزمایش و بازرسی
 111. مناقصه عمومی پروژه تعریض و ایجاد مسیر مواصلاتی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تعریض و ایجاد مسیر مواصلاتی
 112. آگهی مناقصه خرید و نصب و تجهیز و پشتیبانی تعداد61 دوربین مدار بسته / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و تجهیز و پشتیبانی تعداد61 دوربین مدار بسته
 113. آگهی برگزاری مناقصه واگذاری احداث فونداسیون, سوله و اسکلت فلزی سالن سنگنوردی / آگهی برگزاری مناقصه ,آگهی واگذاری احداث فونداسیون, سوله و اسکلت فلزی سالن سنگنوردی
 114. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب...
 115. مناقصه امور خدمات شهری 6،5،3،2 و 8 / مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری 6،5،3،2 و 8
 116. مناقصه تکمیل زیرسازی و روسازی راه دسترسی از آزادراه / مناقصه , مناقصه تکمیل زیرسازی و روسازی راه دسترسی از آزادراه
 117. مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی / آگهی مناقصه,مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی
 118. مناقصه ساخت 6 دستگاه ایستگاه تجمعی مسافر (VIP) و بهره برداری از فضای تبلیغاتی ایستگاه های / آگهی مناقصه و مزایده, مناقصه ساخت 6 دستگاه ایستگاه تجمعی مسافر (VIP) و بهره برداری از فضای تبلیغاتی ایستگاه ها
 119. آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید فشارسنج / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,آگهی ارزیابی خرید فشارسنج
 120. مجدد مناقصه خرید لوله / آگهی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید لوله
 121. تجدید مناقصه عملیات مرمت خطوط آبرسانی / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه عملیات مرمت خطوط آبرسانی
 122. مناقصه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری
 123. مناقصه خرید تجهیزات (سرور - ذخیره ساز - فایروال - روتر - سوئیچ....) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات (سرور - ذخیره ساز - فایروال - روتر - سوئیچ....)
 124. مناقصه عملیات احداث فرهنگسرا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فرهنگسرا
 125. مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت پل روگذر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت پل روگذر...
 126. مناقصه بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی معابر
 127. مناقصه یک کامپیوتر سرور HP / مناقصه , مناقصه یک کامپیوتر سرور HP
 128. مناقصه خرید و نصب و پشتیبانی تعدادی دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب و پشتیبانی تعدادی دوربین مداربسته
 129. مناقصه خرید تجهیزات (اسکنر، پرینتر، تجهیزات رایانه ای و دیگر تجهیزات مرتبط) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات (اسکنر، پرینتر، تجهیزات رایانه ای و دیگر تجهیزات مرتبط)
 130. مناقصه اجرای عملیات جابجایی خطوط آب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات جابجایی خطوط آب
 131. مناقصه خرید تجهیزات (رک) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , خرید تجهیزات (رک)
 132. مناقصه اجرای عملیات سازه ای مهمانسرای پارک نور / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات سازه ای مهمانسرای پارک نور
 133. مناقصه انجام امور تنظیفات، بیماربری و دستیاری دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور تنظیفات، بیماربری و دستیاری دندانپزشکی
 134. مناقصه عملیات سنگجوری استخراج خاک نسوز / مناقصه , مناقصه عملیات سنگجوری استخراج خاک نسوز
 135. مناقصه اجرای ساخت آسانسور 6 نفره جهت 2 بلوک / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ساخت آسانسور 6 نفره جهت 2 بلوک
 136. مناقصه خرید تجهیزات (UPS) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات (UPS)
 137. مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر
 138. مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه پیمانی, مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر
 139. مناقصه اجرای عملیات روشنایی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات روشنایی
 140. مناقصه استانداردسازی ابنیه اتاق سرور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استانداردسازی ابنیه اتاق سرور
 141. مناقصه اجرای عملیات طرح های نیرورسانی در محدوده امورها / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات طرح های نیرورسانی در محدوده امورها
 142. تجدید مناقصه خرید لوله مانسمان با بوشن مخصوص (2550شاخه شش متری ) / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله مانسمان با بوشن مخصوص (2550شاخه شش متری )
 143. تجدید مناقصه خرید لوله مانسمان / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله مانسمان
 144. استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام,لوله و اتصالات پلی اتیلن
 145. استعلام الکتروپمپ RW83KW-SS177/22 / استعلام , استعلام الکتروپمپ RW83KW-SS177/22
 146. مناقصه خرید، تحویل و تست 74.5 کیلومتر کابل فشار متوسط 20 کیلووات و / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید، تحویل و تست 74.5 کیلومتر کابل فشار متوسط 20 کیلووات و
 147. استعلام اسکنر / آگهی استعلام , استعلام اسکنر
 148. استعلام تلفن کالرآی دی صادایران / استعلام, استعلام تلفن کالرآی دی صادایران
 149. استعلام لوله جدار چاه 20 اینچ / استعلام , استعلام لوله جدار چاه 20 اینچ
 150. مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات بیمارستان اشکنان / آگهی مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات بیمارستان اشکنان
 151. مناقصه اجرای طرح های نیرو رسانی صدرا / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح های نیرو رسانی صدرا
 152. مناقصه اجرای طرح های نیرو رسانی کوار / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح های نیرو رسانی کوار
 153. مناقصه اجرای طرح های نیرو رسانی خرامه / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح های نیرو رسانی خرامه
 154. استعلام اسپیلیت 50000 ایستاده مارک گری / استعلام , استعلام اسپیلیت 50000 ایستاده مارک گری
 155. استعلام خرید سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید سیستم کامپیوتر
 156. استعلام خرید پرینتر / استعلام , استعلام خرید پرینتر
 157. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 158. آگهی تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید لوله چدن داکتیل
 159. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 160. تجدید مناقصه خرید و توزیع غذا در سالن های غذاخوری / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و توزیع غذا در سالن های غذاخوری
 161. آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
 162. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5 دستگاه چیلر و کندانسینگ یونیتهای / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5 دستگاه چیلر و کندانسینگ یونیتهای و ...
 163. مناقصه انجام خدمات نظافتی و فضای سبز / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نظافتی و فضای سبز
 164. فراخوان پروژه های سرمایه گذاری شهر (هتل، ویلاهای ویژه ، شهربازی ، تالار و رستوران ) / فراخوان , فراخوان پروژه های سرمایه گذاری شهر (هتل، ویلاهای ویژه ، شهربازی ، تالار و رستوران )
 165. فراخوان عملیات اجرایی باند فرود پهباد... / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی باند فرود پهباد...
 166. مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی فراخوان , مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت گرم راههای روستایی
 167. مناقصه پوشش سقف و کفسازی سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پوشش سقف و کفسازی سالن ورزشی
 168. مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه
 169. مناقصه اجرای آسفالت گرم معابر شهر محمد آباد / آگهی مناقصه اجرای آسفالت گرم معابر شهر محمد آباد
 170. فرخوان انجام خدمات نظافت (ترمینالها - سایت رادار - کلیه اماکن فرودگاه / فرخوان , فرخوان انجام خدمات نظافت (ترمینالها - سایت رادار - کلیه اماکن فرودگاه
 171. مناقصه به منظور پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه به منظور پروژه گازرسانی
 172. مناقصه اجرای فونداسیون و ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن / مناقصه , مناقصه اجرای فونداسیون و ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن
 173. آگهی استعلام عمومی قرائت کنتور خرمدره / آگهی استعلام عمومی,آگهی استعلام قرائت کنتور خرمدره
 174. فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 060 بنگستان بی بی حکمیه / فراخوان , فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 060 بنگستان بی بی حکمیه
 175. مناقصه PARTS FOR THOMASSEN CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR / مناقصه , مناقصه PARTS FOR THOMASSEN CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR
 176. مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی
 177. اصلاحیه / اصلاحیه
 178. مناقصه بهسازی محور معاویه از توابع شهرستان / مناقصه , مناقصه بهسازی محور معاویه از توابع شهرستان
 179. فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 205 شمال / فراخوان , فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 205 شمال
 180. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه
/ 0 نظر / 17 بازدید