مناقصه ها و مزایده های تاریخ 1394/02/21گردآوری شده در سایت پارس نماد داده ها

 1. مناقصه خرید 120 تن دکسترین (نشاسته صنعتی) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 120 تن دکسترین (نشاسته صنعتی)
 2. مناقصه تامین غذای روزانه / مناقصه , مناقصه تامین غذای روزانه
 3. مناقصه عمومی واگذاری شناخت و ارزیابی پتانسیل 500 فقره از محدوده های اکتشافی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری شناخت و ارزیابی پتانسیل 500 فقره از محدود اکتشافی
 4. مناقصه پروژه عمرانی عملیات برق رسانی به مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه عمرانی عملیات برق رسانی به مسکن مهر
 5. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان مجتمع فسفات اسفوردی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان مجتمع فسفات اسفوردی
 6. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت...
 7. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان مجتمع فسفات اسفوردی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان مجتمع فسفات اسفوردی
 8. مناقصه ساخت آرامگاه خانوادگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت آرامگاه خانوادگی
 9. آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات آماده به کار نگهداشتن و تعمیرات دو فروند شناور / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری انجام خدمات آماده به کار نگهداشتن و تعمیرات دو فروند شناور
 10. مناقصه تمدید بیمه نامه های / مناقصه , مناقصه تمدید بیمه نامه های
 11. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوای و حوضچه کانال و حوضچه فیزیک مراکز کم ظرفیت همدان / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوای و حوضچه کانال و حوضچه فیزیک مراکز کم ظرفیت همدان
 12. تجدید مناقصه پروژه تکمیل سرویس بهداشتی و محوطه سازی پارک / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل سرویس بهداشتی و محوطه سازی پارک
 13. مناقصه تامین خدمات عمومی مرکز بهره برداری خطوط لوله کرمانشاه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تامین خدمات عمومی مرکز بهره برداری خطوط لوله کرمانشاه
 14. مناقصه مشارکت در ساخت طرح های پروژه های مسکونی و تجاری / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, مناقصه مشارکت در ساخت طرح های پروژه های مسکونی و تجاری
 15. مناقصه خرید 2600 تن آسفالت توپکا 19 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2600 تن آسفالت توپکا 19
 16. مناقصه بارگیری محصولات / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری محصولات
 17. مناقصه تکمیل پارک / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پارک
 18. مناقصه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر
 19. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب
 20. مناقصه احداث ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی
 21. مناقصه احداث ساختمان ترمینال فرودگاه بین المللی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث ساختمان ترمینال فرودگاه بین المللی
 22. مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی
 23. مناقصه واگذاری تهیه مصالح و ساخت یک دستگاه ایستگاه CGS / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تهیه مصالح و ساخت یک دستگاه ایستگاه CGS
 24. مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحلی شهر سوزا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحلی شهر سوزا
 25. منقاصه اجاره ماشین آلات سنگین شامل جرثقیل 50 تن و ... / آگهی مناقصه عمومی, منقاصه اجاره ماشین آلات سنگین شامل جرثقیل 50 تن و ...
 26. مناقصه انجام تعمیرات شناورها و تعمیرات و نگهداری بخشی از تجهیزات / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه انجام تعمیرات شناورها و تعمیرات و نگهداری بخشی از تجهیزات
 27. مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه ، اماکن و محوطه های بندر / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه ، اماکن و محوطه های بندر
 28. مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن و محوطه های بندر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن و محوطه های بندر
 29. مناقصه سبک سازی ترانشه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه سبک سازی ترانشه
 30. مناقصه خرید 3 دستگاه یونیت rooftop با ظرفیت سی تن واقعی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه یونیت rooftop با ظرفیت سی تن واقعی
 31. تجدید مناقصه سالن ورزشی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه سالن ورزشی
 32. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر... / آگهی فراخوان , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر...
 33. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 34. تجدید مناقصه ارائه خدمات درمانی و طب صنعتی / تجید مناقصه , مناقصه ارائه خدمات درمانی و طب صنعتی
 35. مناقصه نگهداری و ارائه خدمات تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب زندان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری و ارائه خدمات تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب زندان
 36. تجدید مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی
 37. مناقصه خرید سیمان نسوز / آگهی استعلام بها , مناقصه خرید سیمان نسوز
 38. فراخوان دعوت به مناقصه طرح معماری و اجرای فضای داخلی و سر درب ساختمان / فراخوان دعوت ,فراخوان به مناقصه طرح معماری و اجرای فضای داخلی و سر درب ساختمان
 39. مناقصه تهیه و حمل آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و حمل آسفالت
 40. مناقصه عملیات کابل کشی خاکی شهرستان مامونیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کابل کشی خاکی شهرستان مامونیه
 41. مناقصه مشارکت در ساخت پذیرایی خدماتی / فراخوان دعوت به مشارکت, مناقصه مشارکت در ساخت پذیرایی خدماتی
 42. مناقصه فروش و تحویل 76 سری درپوش دیگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فروش و تحویل 76 سری درپوش دیگ
 43. مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی
 44. مناقصه فروش و تحویل 1100 عدد یوک دو شاخه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فروش و تحویل 1100 عدد یوک دو شاخه
 45. مناقصه انجام عملیات خرید ,مونتاژ , نصب , تست و راه اندازی تمامی تجهیزات وماشین الات کارگاه ریخت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خرید ,مونتاژ , نصب , تست و راه اندازی تمامی تجهیزات وماشین الات کارگاه ریخت
 46. مناقصه احداث ساختمان ترانس کارگاه ریخت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان ترانس کارگاه ریخت
 47. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم ویدئووال و بالابر تلسکوپی خط گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم ویدئووال و بالابر تلسکوپی خط گرم
 48. مناقصه اجرای پروژه حفر چاه / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه حفر چاه
 49. مناقصه عمومی پروژه بازدید و بازرسی از معادن فعال و تعیین استخراج واقعی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه بازدید و بازرسی از معادن فعال و تعیین استخراج واقعی
 50. مناقصه دستگاههای مورد نیاز مرکز ورزش قهرمانی (پایگاه قهرمانی / مناقصه , مناقصه دستگاههای مورد نیاز مرکز ورزش قهرمانی (پایگاه قهرمانی
 51. مناقصه عملیات خرید ، نصب راه اندازی و نگهداری دو عدد تابلوی ترافیک نمای برخط / مناقصه , مناقصه عملیات خرید ، نصب راه اندازی و نگهداری دو عدد تابلوی ترافیک نمای برخط
 52. مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال
 53. مناقصه خرید لوازم و اجرای فنس کشی و بتن ریزی زیرفنس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم و اجرای فنس کشی و بتن ریزی زیرفنس
 54. تجدید مناقصه احداث آب شیرین کن / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث آب شیرین کن
 55. مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبارهای اداره کل / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبارهای اداره کل
 56. مناقصه طرح جمع آوری پسماند دهیاری های عضو / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه طرح جمع آوری پسماند دهیاری های عضو
 57. آگهی مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز سطح شهر
 58. مناقصه اجرای پل شهید بهشتی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پل شهید بهشتی
 59. مناقصه نگهداری فضای سبز کمربندی به مساحت تقریبی 85.000 متر مربع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز کمربندی به مساحت تقریبی 85.000 متر مربع
 60. مناقصه خرید آسفالت خیابان... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت خیابان...
 61. مناقصه خرید و اجرا نایلون سقف گلخانه ای / مناقصه , مناقصه خرید و اجرا نایلون سقف گلخانه ای
 62. مناقصه خرید کنسول فلزی / مناقصه , مناقصه خرید کنسول فلزی
 63. ارزیابی کیفی مناقصه تامین کنندگان کالا و تجهیزات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب / ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه تامین کنندگان کالا و تجهیزات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
 64. مناقصه طبخ و سرو دو نوبت غذای (ناهار و شام) کارکنان / مناقصه , مناقصه طبخ و سرو دو نوبت غذای (ناهار و شام) کارکنان
 65. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان / مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان
 66. مناقصه تجهیزات مرغداری 100 هزار قطعه ای فارم 8 / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات مرغداری 100 هزار قطعه ای فارم 8
 67. مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری
 68. مناقصه عمومی خرید رگلاتور / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید رگلاتور
 69. مناقصه خرید لوله های فولادی / مناقصه , مناقصه خرید لوله های فولادی
 70. مناقصه بکارگیری نیروی ماهر , ساده جهت انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری نیروی ماهر , ساده جهت انجام امور خدماتی
 71. مناقصه و مزایده نگهداری فضای سبز / مناقصه و مزایده , مناقصه و مزایده نگهداری فضای سبز
 72. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن
 73. مناقصه نسبت به واگذاری مناقصه پیمانکاری جلوگیری از تخلفات پسماند شهری / مناقصه ,مناقصه نسبت به واگذاری مناقصه پیمانکاری جلوگیری از تخلفات پسماند شهری
 74. مناقصه ترمیم نوار حفاری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ترمیم نوار حفاری ...
 75. مناقصه امحاء پسماندهای عفونی / مناقصه , مناقصه امحاء پسماندهای عفونی
 76. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری
 77. مناقصه گازرسانی به خوشه فوشازده از توابع آستانه اشرفیه / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه فوشازده از توابع آستانه اشرفیه
 78. مناقصه گازرسانی به خوشه رودپیش از توابع فومن / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه رودپیش از توابع فومن
 79. مناقصه عملیات اجرائی پیاده راه و پیاده روی خیابان و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرائی پیاده راه و پیاده روی خیابان و ...
 80. استعلام تهیه و نصب درب اتوماتیک شیشه ای دو طرفه با بازشو / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب اتوماتیک شیشه ای دو طرفه با بازشو
 81. مناقصه استخراج , بارگیری و حمل مواد از معدن کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه استخراج , بارگیری و حمل مواد از معدن کارخانه
 82. تجدید مناقصه خدمات عمومی / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی
 83. مناقصه واگذاری امور سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت
 84. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی...
 85. مناقصه انتخاب مشاور طراحی خطوط شبکه و تغذیه / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه انتخاب مشاور طراحی خطوط شبکه و تغذیه
 86. مناقصه پروژه تعمیرات زمانبندی پست های هوایی و زمینی محور غرب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پروژه تعمیرات زمانبندی پست های هوایی و زمینی محور غرب
 87. تجدید مناقصه پروژه آبرسانی و حفر کانال های حفاظتی / فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی و حفر کانال های حفاظتی
 88. مناقصه عمومی پروژه احداث معابر بلوار خروجی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث معابر بلوار خروجی
 89. مناقصه خرید رایانه و تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات
 90. مناقصه مقداری لوله اسکرین فولادی 14 اینچ / مناقصه, مناقصه مقداری لوله اسکرین فولادی 14 اینچ
 91. مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن
 92. مناقصه 3000 متر کابل تخت مسی 70*3 / آگهی مناقصه , مناقصه 3000 متر کابل تخت مسی 70*3
 93. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر شماره 2
 94. مناقصه عملیات آماده سازی استخراج دپو بارگیری / مناقصه, عملیات آماده سازی استخراج دپو بارگیری
 95. مناقصه مدیریت محله های تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی / فراخوان, مناقصه مدیریت محله های تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی
 96. مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور / مناقصه , مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور
 97. مناقصه عمومی تکمیل محور و بهسازی و روکش آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل محور و بهسازی و روکش آسفالت
 98. فراخوان آگهی ارزیابی کیفی احداث ایستگاه CGS جدید رفسنجان / فراخوان آگهی ,فراخوان احداث ایستگاه CGS جدید رفسنجان
 99. مناقصه تعمیرات کولر گازی / مناقصه , مناقصه تعمیرات کولر گازی
 100. خرید یک دستگاه gc-maas مناقصه / خرید یک دستگاه gc-maas مناقصه , مناقصه
 101. همایش / همایش
 102. مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه و ...
 103. مناقصه خرید یک دستگاه چیلر / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه چیلر
 104. استعلام نصب دو دستگاه ترانس 400 کاوا محله دوزین شهرستان بانه / استعلام نصب دو دستگاه ترانس 400 کاوا محله دوزین شهرستان بانه
 105. مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس
 106. تجدید مناقصه مربوط به خدمات عمومی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه مربوط به خدمات عمومی
 107. مناقصه خریداری 9 قلم ادوات ابزار دقیقی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 9 قلم ادوات ابزار دقیقی
 108. مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه ...
 109. مناقصه واگذاری عملیات قرائت توزیع به شرط وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات قرائت توزیع به شرط وصول مطالبات
 110. تجدید مناقصه بهسازی پایانه باربری / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه بهسازی پایانه باربری
 111. مناقصه اجرایی عملیات جمع اوری زباله , رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرایی عملیات جمع اوری زباله , رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهری
 112. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان آوج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان آوج
 113. مناقصه اجرای دیوارکشی محوطه راهدارخانه مرکزی / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوارکشی محوطه راهدارخانه مرکزی
 114. مناقصه راهبری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات ساختمان ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه راهبری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات ساختمان ...
 115. تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی / آگهی فراخوان مناقصه تجدید عمومی,تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی
 116. مناقصه پروژه تکمیل و اصلاح تاسیسات برقی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل و اصلاح تاسیسات برقی
 117. کنتور مکانیکی استعلام / کنتور مکانیکی استعلام , استعلام
 118. مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید و ... / مناقصه , مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید و ...
 119. تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای / تجدید مناقصه PIPEINSULTINGJOINT
 120. مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات تکمیل ساختماندو دستگاه سوله ورزشی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات تکمیل ساختماندو دستگاه سوله ورزشی
 121. مناقصه خرید 30000 متر لوله گالوانیزه / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 30000 متر لوله گالوانیزه
 122. مناقصه خرید تجهیزات سخت افزار رایانه ای جهت اجرای طرح جامع مالیاتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزار رایانه ای جهت اجرای طرح جامع مالیاتی
 123. ارزیابی کیفی خرید 30000 متر لوله گالوانیزه / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید 30000 متر لوله گالوانیزه
 124. مناقصه خرید تجهیزات پسیو / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات پسیو
 125. مناقصه اجرای بهسازی معابر کوشکک فاز 4 و سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بهسازی معابر کوشکک فاز 4 و سطح منطقه
 126. تجدید مناقصه جمع آوری آبهای سطحی / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه جمع آوری آبهای سطحی
 127. تجدید مناقصه عملیات بهسازی و احداث باغچه و موزاییک فرش رفوژ بولوار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهسازی و احداث باغچه و موزاییک فرش رفوژ بولوار
 128. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی
 129. مناقصه پروژه اجرای جوی، تک لبه و کانیوا سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه اجرای جوی، تک لبه و کانیوا سطح شهر
 130. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر به متراژ تقریبی 25000 مترمربع / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر به متراژ تقریبی 25000 مترمربع
 131. مناقصه عملیات اصلاح شبکه آب در شهر... / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات اصلاح شبکه آب در شهر...
 132. مناقصه آماده سازی و زیرسازی سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آماده سازی و زیرسازی سطح منطقه
 133. مناقصه خرید 2000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره سایر 315 میلیمتر / مناقصه , مناقصه خرید 2000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره سایر 315 میلیمتر
 134. تجدید مناقصه خدمات عمومی ایستگاه های مسافری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم , مناقصه خدمات عمومی ایستگاه های مسافری
 135. مناقصه خرید 35000 عدد کارتن پلاست درب دار / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35000 عدد کارتن پلاست درب دار
 136. مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی
 137. مناقصه خرید 25 دستگاه نوبت دهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 25 دستگاه نوبت دهی
 138. مناقصه خرید 3000 عدد مخزن 240 لیتری بازیافت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3000 عدد مخزن 240 لیتری بازیافت
 139. مناقصه اجرای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری دژکرد / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری دژکرد
 140. تجدید مناقصه احداث سپتیک کشتارگاه / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث سپتیک کشتارگاه
 141. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و دال بتنی معابر و خیابانها و حفر کانال ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و دال بتنی معابر و خیابانها و حفر کانال ...
 142. استعلام خرید پرینتر ... / آگهی استعلام , استعلام خرید پرینتر
 143. استعلام الکتروپمپ شناور 5.45 کیلو وات 345/6 / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 5.45 کیلو وات 345/6
 144. استعلام یخچال پارس 8 فوت / آگهی استعلام , استعلام یخچال پارس 8 فوت
 145. استعلام خرید لوازم صوتی و تصویری / استعلام , استعلام خرید لوازم صوتی و تصویری
 146. استعلام خرید لوازم صوتی / استعلام , استعلام خرید لوازم صوتی
 147. استعلام لوازم صوتی / استعلام , استعلام لوازم صوتی
 148. استعلام خرید لوازم اداری / آگهی استعلام , استعلام خرید لوازم اداری
 149. استعلام کابل sWR-3*95 / استعلام , استعلام کابل sWR-3*95
 150. مناقصه تکمیل ساختمان کسب و کار / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیل ساختمان کسب و کار
 151. مناقصه خرید لـوله پلـی اتیلن دوجداره آب / مناقصه , مناقصه خرید لـوله پلـی اتیلن دوجداره آب
 152. مناقصه مجدد اجرای عملیات ابنیه طرح توسعه بخش سوختگی بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی مجدد ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه مجدد اجرای عملیات ابنیه طرح توسعه بخش سوختگی بیمارستان
 153. آگهی مناقصه عمومی واگذاری طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی
 154. مناقصه مجدد اجرای عملیات ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی طرح توسعه بخش زنان و زایمان بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی مجدد ارزیابی کیفی، مناقصه پیمانکاران, مناقصه اجرای عملیات ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی طرح توسعه بخش زنان و زایمان بیمارستان
 155. مناقصه واگذاری اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری
 156. مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی سنتی (تسطیح) شهرستانهای... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی سنتی (تسطیح) شهرستانهای...
 157. فراخوان سرمایه گذاری شهر (هتل ، ویلاهای ویژه ، شهربازی ، تالار ، رستوران و ...) / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری شهر (هتل ، ویلاهای ویژه ، شهربازی ، تالار ، رستوران و ...)
 158. مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب
 159. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی / اطلاعیه, مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی
 160. مناقصه اجرای عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل
 161. فراخوان خرید 2200 شاخه تیوب 1.0305 برای مبدل / فراخوان , فراخوان خرید 2200 شاخه تیوب 1.0305 برای مبدل
 162. مناقصه انجام خدمات تنظیفات فضای سبز، حراست و حفاظت فیزیکی ، حمل و نقل و خدمات عمومی و فنی، / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظیفات فضای سبز، حراست و حفاظت فیزیکی ، حمل و نقل و خدمات عمومی و فنی،
 163. مناقصه پروژه احداث 54 کیلومتر از باند دوم محور... / آگهی فراخوان سرمایه گذار (فاینانس داخلی) , مناقصه پروژه احداث 54 کیلومتر از باند دوم محور...
 164. مناقصه ارزیابی کیفی مهندسین مشاور ذیصلاح جهت نظارت پروژه های راههای اصلی روستایی و راهداری / فراخوان ارزیابی کیفی مشاور , مناقصه ارزیابی کیفی مهندسین مشاور ذیصلاح جهت نظارت پروژه های راههای اصلی روستایی و راهداری
 165. مناقصه خرید لپ تاپ به تعداد 430 دستگاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لپ تاپ به تعداد 430 دستگاه
 166. اصلاحیه / اصلاحیه
 167. مناقصه خرید 1500 تن آلومینیوم قطعه ( نمیکره ) / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید 1500 تن آلومینیوم قطعه ( نمیکره )
 168. مناقصه پروژه انجام عملیات زیرسازی معابر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه انجام عملیات زیرسازی معابر سطح شهر
 169. مناقصه واگذاری عملیات روکش آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات روکش آسفالت معابر
 170. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید پروژکتور به تعداد 190 دستگاه و پرده نمایش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای,مناقصه خرید پروژکتور به تعداد 190 دستگاه و پرده نمایش
 171. مناقصه پروژه بهسازی فضای سبز ورودی شهر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی فضای سبز ورودی شهر
 172. مناقصه عملیات تخلیه , بارگیری و جابجایی اقلام وارده به انبارهای شهید باهنر / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه , بارگیری و جابجایی اقلام وارده به انبارهای شهید باهنر
 173. مناقصه فروش , پشتیبانی , فنی , نصب و راه اندازی ADSL / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه فروش , پشتیبانی , فنی , نصب و راه اندازی ADSL
 174. مناقصه پروژه ساماندهی مسیلها در محدوده شهر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه ساماندهی مسیلها در محدوده شهر
 175. مناقصه پروژه بهسازی معابر مسکن مهر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی معابر مسکن مهر
 176. مناقصه پروژه احداث پارک / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث پارک
/ 1 نظر / 4 بازدید
کریو رایگان

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎