1. مناقصه خرید 240 تن کلکتور آپانیت آنیونی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 240 تن کلکتور آپانیت آنیونی
 2. مناقصه اجرای پروژه های احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط، نصب ترانس، / مناقصه اجرای پروژه های احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط، نصب ترانس،
 3. مناقصه انجام امور تعمیر و نگهداری مکانیکی و برقی دستگاه های پرس و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور تعمیر و نگهداری مکانیکی و برقی دستگاه های پرس و ...
 4. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نصب انشعاب آب سطح شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نصب انشعاب آب سطح شهر
 5. فرم استعلام بهاسرند 1 طبقه ارتعاشی MVS با ظرفیت 250 تن در ساعت / فرم استعلام بها , فرم استعلام بها سرند 1 طبقه ارتعاشی MVS با ظرفیت 250 تن در ساعت
 6. استعلام الکترو موتور / استعلام , استعلام الکتروموتور
 7. استعلام شیر پروانه ای / استعلام , استعلام شیر پروانه ای
 8. استعلام محفظه فیلتر هوا کمپرسور / استعلام,محفظه فیلتر هوا کمپرسور
 9. استعلام گیربکس تیپ دو مگنت سپراتور / استعلام, گیربکس تیپ دو مگنت سپراتور
 10. مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام بازنگری / مناقصه,مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام بازنگری
 11. P/F OVAL POSITIVEDISPLACEMENTمناقصه / مناقصه,P/F OVAL POSITIVEDISPLACEMENT
 12. مناقصه خرید قطعات الکتروموتور / مناقصه,خرید قطعات الکتروموتور
 13. مناقصه حمل و تخلیه مقدار 320 هزار تن کود شیمیایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 320 هزار تن کود شیمیایی
 14. مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس...
 15. مناقصه طراحی و اجرای بزرگراه ساحل / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه طراحی و اجرای بزرگراه ساحل
 16. مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و ... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و ... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز ....
 17. مناقصه عملیات احداث موتور خانه و مخزن / آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث موتور خانه و مخزن
 18. مناقصه اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری
 19. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال از سه راهی آبشیرین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خط انتقال از سه راهی آبشیرین
 20. مناقصه اجرای پروژه طراحی و ساخت سیستم خنک کننده و سیستم تصفیه هوای توربین گازی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه اجرای پروژه طراحی و ساخت سیستم خنک کننده و سیستم تصفیه هوای توربین گازی
 21. آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر
 22. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 27 کیلومتر شبکه گازرسانی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای 27 کیلومتر شبکه گازرسانی
 23. مناقصه واگذاری بهبود عبور ومرور درون شهری بندرعباس / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری بهبود عبور ومرور درون شهری بندرعباس
 24. خرید قطعه یدکی توربین بخار NUOVO PIGNONEاستعلام بهاء / خرید قطعه یدکی توربین بخار NUOVO PIGNONEاستعلام بهاء ,استعلام بهاء
 25. مناقصه BUTTERFLY VALVE "16 / آگهی مناقصه , مناقصه BUTTERFLY VALVE "16
 26. مناقصه خرید اقلام یدکی / مناقصه , مناقصه خرید اقلام یدکی
 27. خرید قطعه یدکی توربین بخار NUOVO PIGNONEاستعلام بهاء / خرید قطعه یدکی توربین بخار NUOVO PIGNONEاستعلام بهاء ,استعلام بهاء
 28. تجدید مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
 29. مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز اراک / مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز اراک
 30. مناقصه تهیه آهن الات , یراق آلات , نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت چهارمداره پلدختر 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه آهن الات , یراق آلات , نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت چهارمداره پلدختر 2
 31. مناقصه خرید قطعات کف فرش بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات کف فرش بتنی
 32. مناقصه تامین روشنایی بوستان آزادی / مناقصه تامین روشنایی بوستان آزادی
 33. فراخوان تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز
 34. مناقصه احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای, مناقصه احداث پارک
 35. مناقصه اصلاح میادین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح میادین
 36. مناقصه ساخت سالن سرپوشیده / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت سالن سرپوشیده
 37. مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن هوایی و ...
 38. مناقصه جمع آوری ، حمل و تخلیه زباله به محل دفن زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری ، حمل و تخلیه زباله به محل دفن زباله
 39. مناقصه آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر شهر
 40. مناقصه ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن پراکنده
 41. مناقصه ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن پراکنده
 42. تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی
 43. مناقصه تهیه پیمانکار جهت لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه پیمانکار جهت لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر
 44. فراخوان جهت خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کلنو ، سنار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه جهت خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کلنو ، سنار
 45. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 46. مناقصه تابلو عمومی توزیع برق بارانی / مناقصه و مناقصه تابلو عمومی توزیع برق بارانی
 47. مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پلی اتیلن پراکنده
 48. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی
 49. فراخوان جذب سرمایه گذاری طراحی، احداث، بهره ‏برداری مجتمع تجاری و رستوران / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذاری طراحی، احداث، بهره ‏برداری مجتمع تجاری و رستوران
 50. مناقصه کانال 80*100 خیابان بابل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کانال 80*100 خیابان بابل
 51. 5 دستگاه دکل 54 متری NRROWBASEمناقصه / 5 دستگاه دکل 54 متری NRROWBASEمناقصه ,مناقصه
 52. اصلاحیه / اصلاحیه
 53. تجدید مناقصه تامین نیرو فضای سبز شهرداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین نیرو فضای سبز شهرداری
 54. مناقصه اجرای آسفالت بیندر سه راه الشتر - نورآباد... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای آسفالت بیندر سه راه الشتر - نورآباد...
 55. تجدید مزایده مقداری ضایعات و آهن آلات موجود / تجدید مزایده , تجدید مزایده مقداری ضایعات و آهن آلات موجود
 56. تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح
 57. مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 58. مناقصه بطری پت 1.5 لیتری و ... / مناقصه بطری پت 1.5 لیتری و ...
 59. مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت
 60. مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت بطور کامل در 2 طبقه / مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت بطور کامل در 2 طبقه
 61. مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز
 62. دعوتنامه انجام خدمات موردی آزمایشگاه .. / دعوتنامه انجام خدمات موردی آزمایشگاه 00
 63. فراخوان گازرسانی به خوشه باغچه سرا / فراخوان , فراخوان گازرسانی به خوشه باغچه سرا
 64. مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار کارآمد جهت واگذاری شعبات برون سپاری شده / فراخوان عمومی , مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار کارآمد جهت واگذاری شعبات برون سپاری شده
 65. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی شبکه فشار متوسط هوائی و نصب ترانس مجتمع / مناقصه , مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی شبکه فشار متوسط هوائی و نصب ترانس مجتمع
 66. مناقصه احداث (ساختمان مرکز بهداشتی درمانی امامزاده ابراهیم شفت) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث (ساختمان مرکز بهداشتی درمانی امامزاده ابراهیم شفت)
 67. مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر فرعی منطقه 1 به مساحت 65000 مترمربع ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر فرعی منطقه 1 به مساحت 65000 مترمربع ...
 68. مناقصه عملیات تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات تکمیل ساختمان
 69. مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 70. مناقصه احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بهداشتی
 71. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تهیه،حمل،نصب وراه اندازی سامانه الکترونیک سدهای زاگرس / تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری تهیه،حمل،نصب وراه اندازی سامانه الکترونیک سدهای زاگرس
 72. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ریزه وند.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ریزه وند....
 73. مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانهای اداری / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانهای اداری
 74. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی مله دیزگه .. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی مله دیزگه ..
 75. مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه و مراکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه و مراکز انتقال نفت
 76. مناقصه پروژه احداث خط 20 کیلو ولت و پست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث خط 20 کیلو ولت و پست
 77. مناقصه واگذاری عملیات نظافت و رفت و روب و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات نظافت و رفت و روب و ...
 78. آگهی مناقصه احداث کانال دارویسعلی سومار / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث کانال دارویسعلی سومار
 79. آگهی مناقصه پروژه احداث خط 20 کیلو ولت و پست مسیر خسروی / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه احداث خط 20 کیلو ولت و پست مسیر خسروی
 80. مناقصه خدمات دفتری ٬ تأسیسات ٬ باغبانی و تنظیفات اداره مرکزی و ادارات تابعه / مناقصه , مناقصه خدمات دفتری ٬ تأسیسات ٬ باغبانی و تنظیفات اداره مرکزی و ادارات تابعه
 81. آگهی مناقصه پروژه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار
 82. مناقصه انجام خدمات عمومی ، اداری ، فنی و تاسیسات ، آبدارخانه ، نظافت ، فضای سبز و سایر امور / مناقصه , مناقصه انجام خدمات عمومی ، اداری ، فنی و تاسیسات ، آبدارخانه ، نظافت ، فضای سبز و سایر امور
 83. تجدید مناقصه انجام عملیات احداث فنداسیون سنگ شکن جدید کارخانه آسفالت شهرداری / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام عملیات احداث فنداسیون سنگ شکن جدید کارخانه آسفالت شهرداری
 84. مناقصه پیمان باغبانی و نظافت مراکز انتقال نفت مهرآران .. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان باغبانی و نظافت مراکز انتقال نفت مهرآران
 85. فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ,فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی
 86. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندای / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندای
 87. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه دکل / مناقصه , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه دکل
 88. آگهی تجدید مناقصه اجرای آسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر
 89. فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 1000انشعاب پلی اتیلن / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ,فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 1000انشعاب پلی اتیلن
 90. تجدید مناقصه احداث معابر روستای روح آباد (شامل زیرسازی و آسفالت) / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث معابر روستای روح آباد (شامل زیرسازی و آسفالت)
 91. مناقصه واگذاری بهسازی نوع (ج) محور بم - جیرفت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بهسازی نوع (ج) محور بم - جیرفت
 92. مناقصه انواع فیبر نوری / آگهی مناقصه , مناقصه انواع فیبر نوری
 93. مناقصه واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین مادر و روستایی .. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین مادر و روستایی ..
 94. مناقصه عمومی صدور بیمه نامه های شخص ثالث تعداد 357 دستگاه و بدنه ماشین آلات تعداد 38 دستگاه و همچنین بیمه تکمیلی کارمندان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی صدور بیمه نامه های شخص ثالث تعداد 357 دستگاه و بدنه ماشین آلات تعداد 38 دستگاه و همچنین بیمه تکمیلی کارمندان
 95. مناقصه واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین مادر روستایی / مناقصه , مناقصه واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین مادر روستایی
 96. مناقصه اجاره خودرو جهت انجام امور محوله معدن و سایر امورات / مناقصه , مناقصه اجاره خودرو جهت انجام امور محوله معدن و سایر امورات
 97. فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا در مهمانسرا / فراخوان ,فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا در مهمانسرا
 98. مناقصه احداث مخزن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن
 99. تجدید مناقصه تعمیر و مرمت پل های روستایی / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تعمیر و مرمت پل های روستایی
 100. مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب
 101. مناقصه عمومی یک مرحله ای سوییپ بلاست ، سندبلاست و رنگ آمیزی سطوح خارجی مخازن / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای سوییپ بلاست ، سندبلاست و رنگ آمیزی سطوح خارجی مخازن
 102. مناقصه خریداری تعداد 3000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک و نیمه خشک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 3000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک و نیمه خشک
 103. مناقصه تکمیل، اصلاح و رفع خرابی خط انتقال پلی اتیلن / مناقصه,مناقصه تکمیل، اصلاح و رفع خرابی خط انتقال پلی اتیلن
 104. آگهی مناقصه واگذار ی نظافت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذار ی نظافت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
 105. مناقصه بهره برداری , سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاهی / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه بهره برداری , سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاهی
 106. مناقصه عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت گناوه 3 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت گناوه 3
 107. مناقصه خرید GASKET HEAT EXCHANGER TUBE / خرید GASKET HEAT EXCHANGER TUBE مناقصه , مناقصه
 108. مناقصه راه اندازی تجهزات ارتقا ظرفیت فضای ذخیره سازی سامانه نظارت تصویری / آگهی مناقصه , مناقصه اندازی تجهزات ارتقا ظرفیت فضای ذخیره سازی سامانه نظارت تصویری
 109. فراخوان تجدید پروژه زیرسازی و رفوژگذاری ، زیراساس و اساس ماکادمی / فراخوان تجدید , فراخوان تجدید پروژه زیرسازی و رفوژگذاری ، زیراساس و اساس ماکادمی
 110. تجدید فراخوان احداث 5 عدد برج نوری در شهرکهای صنعتی / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان احداث 5 عدد برج نوری در شهرکهای صنعتی
 111. تجدید فراخوان پیاده روسازی شهرک / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان پیاده روسازی شهرک
 112. فراخوان زیرسازی ، جدول گذاری ، زیراساس ، اساس ماکادمی و آسفالت / فراخوان , فراخوان زیرسازی ، جدول گذاری ، زیراساس ، اساس ماکادمی و آسفالت
 113. مناقصه عملیات اجرایی پروژه اجرای پیاده رو ؛ لبه و کانیوا سنگی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه اجرای پیاده رو ؛ لبه و کانیوا سنگی
 114. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات حمل و نقل درون و برون شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات حمل و نقل درون و برون شهری
 115. مناقصه عملیات موزاییک فرش معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات موزاییک فرش معابر سطح شهر
 116. مناقصه تامین بخش تنظیم و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخش تنظیم و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز
 117. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گاز شیراز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گاز شیراز
 118. مناقصه اجرای بهسازی معابر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بهسازی معابر
 119. مناقصه اجرای اسکلت فلزی سوله ورزشی / مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت فلزی سوله ورزشی
 120. مناقصه خرید کت و شلوار / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کت و شلوار
 121. تجدید مناقصه اجرای عملیات پروژه فست فود / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات پروژه فست فود
 122. مناقصه خرید تعداد 30 هزار سنگ مالن صورتی شده و لاشه / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 30 هزار سنگ مالن صورتی شده و لاشه
 123. فراخوان شناسایی مناقصه گران تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مالی و اداری / فراخوان شناسایی مناقصه گران , فراخوان شناسایی مناقصه گران تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مالی و اداری
 124. تجدید مناقصه عملیات احداث پروژه کافی شاپ / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات احداث پروژه کافی شاپ
 125. مناقصه واگذاری آرامستان / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری آرامستان
 126. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 127. استعلام الکتروپمپ شناور 6 اینچ / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 6 اینچ -5/18 کیلووان NR-152C/13
 128. استعلام کلریناتور برقی / استعلام, کلریناتور برقی
 129. مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان / مناقصه , مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان
 130. استعلام نشت یاب 8لاگر .. / استعلام نشت یاب 8لاگر ..
 131. مناقصه محدود یک مرحله ای طبخ مجتمع ولایت و ساختمان مرکزی / مناقصه محدود یک مرحله ای طبخ مجتمع ولایت و ساختمان مرکزی
 132. محلول استاندارد FMAاستعلام / استعلام,محلول استاندارد FMA
 133. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان / مزایده , مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان
 134. مناقصه اصلاحیه طبخ متمرکز گروه اول ، دوم و معاونت دانشجویی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاحیه طبخ متمرکز گروه اول ، دوم و معاونت دانشجویی
 135. استعلام اسکنر کیس رایانه / استعلام اسکنر کیس رایانه
 136. استعلام کانکس / آگهی استعلام , استعلام کانکس
 137. استعلام سنگ گرانیت فرشی 35 در 35 در 2 مقدار 240 متر- اجرنما 5 سانتی محک 210 متر آجر سنتی تراش محک 120 متر / استعلام , سنگ گرانیت فرشی 35 در 35 در 2 مقدار 240 متر- اجرنما 5 سانتی محک 210 متر آجر سنتی تراش محک 120 متر
 138. استعلام اسکنر کیس رایانه / استعلام خرید لوازم برقی
 139. استعلام سنگ گرانیت 1 متری 100 در 40 در 20 مقدار 300 متر- کاشی الیکا بژ 60 در 30 درجه دو مقدار 400 متر / استعلام ,سنگ گرانیت 1 متری 100 در 40 در 20 مقدار 300 متر- کاشی الیکا بژ 60 در 30 درجه دو مقدار 400 متر
 140. استعلام تیرچه 4.5 متری با تقویت 14 مقدار 200متر- بلوک 20در 20در 40 سیمانی مقدار 400 متر / استعلام ,تیرچه 4.5 متری با تقویت 14 مقدار 200متر- بلوک 20در 20در 40 سیمانی مقدار 400 متر
 141. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی
 142. مناقصه انجام امور اجرایی و خدماتی وپشتیبانی (امور روز بازارها، بازارچه های محله ای ارزاق عمومی، دکه ها، وانت بارها و ... / آگهی مناقصه یک مرحله ا ی, مناقصه انجام امور اجرایی و خدماتی وپشتیبانی (امور روز بازارها، بازارچه های محله ای ارزاق عمومی، دکه ها، وانت بارها و ...
 143. مناقصه اجرای عملیات خاکی و شنی / مناقصه اجرای عملیات خاکی و شنی
 144. آگهی مناقصه رگلاژزیرسازی واجرای آسفالت سرد / آگهی مناقصه ,مناقصه رگلاژزیرسازی واجرای آسفالت سرد
 145. فراخوان پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب سیستم تثبیت ویسکوزیته / فراخوان اولیه شناسایی پیمانکارمناقصه , مناقصه پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب سیستم تثبیت ویسکوزیته
 146. مناقصه AIR INTAKE FILTER NUOVO PIGNONE TURBINE MODEL MS5002D... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه AIR INTAKE FILTER NUOVO PIGNONE TURBINE MODEL MS5002D...
 147. فراخوان مناقصات حفاظت کاتدی خطوط لوله زیرزمینی واحد HD / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه حفاظت کاتدی خطوط لوله زیرزمینی واحد HD
 148. مناقصه پروژه راهبری , بهره برداری , نگهداری , تعمیرات , حراست .. / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه راهبری , بهره برداری , نگهداری , تعمیرات , حراست ..
 149. فراخوان عمومی دعوت به مناقصه تامین وسایط نقلیه (اجاره) و راهبری خودروهای شرکتی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تامین وسایط نقلیه (اجاره) و راهبری خودروهای ...
 150. مناقصه پروژه بهره برداری , نگهداری ,تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال شبکه ها و.. / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه بهره برداری , نگهداری ,تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال شبکه ها و..
 151. مناقصه عمومی بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت تامین نیروی انسانی
 152. تجدید مناقصه تعدادی مولاژ و مانکن آموزشی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعدادی مولاژ و مانکن آموزشی
 153. مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوا
 154. آگهی مناقصه عمومی بهسازی جاده سبزی / آگهی مناقصه عمومی بهسازی جاده سبزی
 155. مناقصه انجام خدمات بیمه تکمیلی درمان پرسنل / مناقصه یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات بیمه تکمیلی درمان پرسنل
 156. فراخوان مناقصه بازسازی بال شمالی بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازسازی بال شمالی بیمارستان
 157. مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام آزمایش های غیرمخرب RT , UT , PT , MT خط لوله 16 و 36 اینچ پروژه احداث کارخانه گاز / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام آزمایش های غیرمخرب RT , UT , PT , MT خط لوله 16 و 36 اینچ پروژه احداث کارخانه گاز
 158. مناقصه عمومی دو مرحله ای P/F: NUOVO PIGNONE TURBINE TYPE : MS 5002D ( LUBE OIL SYSTEM , EMERGENCYL . O . PUMP) / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای P/F: NUOVO PIGNONE TURBINE TYPE : MS 5002D ( LUBE OIL SYSTEM , EMERGENCYL . O . PUMP)
 159. مناقصه اجرای شبکه مخابرات شهرک صنعتی اهواز 3 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای شبکه مخابرات شهرک صنعتی اهواز 3
 160. مناقصه پروژه ارتقاء و بهسازی محور سیاه منصور - چهارراه آوج ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ارتقاء و بهسازی محور سیاه منصور - چهارراه آوج ...
 161. مناقصه بهسازی و تعمیر جاده و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی و تعمیر جاده و ...
 162. مناقصه انجام پروژه پارک ساحلی شهر حر / آگهی مناقصه , مناقصه انجام پروژه پارک ساحلی شهر حر
 163. مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 164. مناقصه تکمیل پایگاه امداد و نجات / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پایگاه امداد و نجات
 165. مناقصه خرید- حمل، نصب و راه اندازی دستگاه فاضلاب بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید- حمل، نصب و راه اندازی دستگاه فاضلاب بیمارستان
 166. فراخوان واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل ، احداث سایت / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل ، احداث سایت
 167. تمدید مناقصه فعالیت های بهره برداری منطقه یک / آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تمدید مناقصه فعالیت های بهره برداری منطقه یک
 168. مناقصه احداث پارک درزین خانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک درزین خانه
 169. مناقصه خرید آهن آلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آهن آلات
 170. مناقصه بهسازی پل زیرگذر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی پل زیرگذر
 171. مناقصه انجام کلیه خدمات فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه خدمات فضای سبز
 172. مناقصه انجام کلیه خدمات نیروی انسانی به تعداد 130 نفر در سال 1394 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه خدمات نیروی انسانی به تعداد 130 نفر در سال 1394
 173. مناقصه خرید نرده پیش ساخته برای نصب در پارک جزیره در منطقه 2 شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نرده پیش ساخته برای نصب در پارک جزیره در منطقه 2 شهرداری
 174. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر
 175. تجدید مناقصه تامین آب خام فضای سبز شهر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین آب خام فضای سبز شهر
 176. مناقصه واگذاری بازسازی فروشگاه اتکا مرکزی اهواز / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه واگذاری بازسازی فروشگاه اتکا مرکزی اهواز
 177. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای خط لوله 125 میلیمتری پلی اتیلن آب آشامیدنی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای خط لوله 125 میلیمتری پلی اتیلن آب آشامیدنی
 178. مناقصه محدود و یک مرحله ای خرید و تحویل موارد اولیه غذایی مورد نیاز / مناقصه محدود و یک مرحله ای مناقصه محدود و یک مرحله ای خرید و تحویل موارد اولیه غذایی مورد نیاز
 179. لغو مناقصه / لغو مناقصه
 180. مناقصه خرید پایه چراغ 6 متری دو طرفه / مناقصه خرید پایه چراغ 6 متری دو طرفه
 181. مناقصه پروژه احداث رواق بازار / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث رواق بازار
 182. تجدید مناقصه پمپ عمودی گودال آب و نفت / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پمپ عمودی گودال آب و نفت
 183. مناقصه تزریق ژل در ستون چاه و قطع چاه و قطع موقت ارتباط لایه تولیدی در عملیات تعمیر و حفاری / مناقصه تزریق ژل در ستون چاه و قطع چاه و قطع موقت ارتباط لایه تولیدی در عملیات تعمیر و حفاری
 184. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 308 اهواز / مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 308 اهواز
 185. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 15 لالی / مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 15 لالی
 186. استعلام خرید روغن سرخ کردنی / مناقصه , مناقصه خرید روغن سرخ کردنی
 187. مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت خیابان / مناقصه , مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت خیابان
 188. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبار نفت نظامیه اهواز / مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبار نفت نظامیه اهواز
 189. مناقصه کاهش تلفات شبکه برق در شهرستان شوش (فاز 2) / مناقصه عمومی , مناقصه کاهش تلفات شبکه برق در شهرستان شوش (فاز 2)
 190. مناقصه کاهش تلفات شبکه برق در شهرستان الوان (فاز 2) / مناقصه عمومی , مناقصه کاهش تلفات شبکه برق در شهرستان الوان (فاز 2)
 191. مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه
 192. مناقصه انجام عملیات راهبردی و نگهداری شبکه های آب شرب روستاها / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات راهبردی و نگهداری شبکه های آب شرب روستاها
 193. مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات
 194. مناقصه تکمیل مجتمع آموزشی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل مجتمع آموزشی
 195. مناقصه محدود خرید و اجرای آسفالت گرم / مناقصه محدود, مناقصه محدود خرید و اجرای آسفالت گرم
 196. مناقصه خرید کاغذ کاربن لس خود / مناقصه , مناقصه خرید کاغذ کاربن لس خود
 197. تمدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس / آگهی تمدید مناقصه , مناقصه خرید نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس
 198. مناقصه خرید 80 قلم PARTS FOR O.M.S BALL VALVES / مناقصه خرید 80 قلم PARTS FOR O.M.S BALL VALVES
 199. مناقصه حمل محصولات مظروف پالایشگاه / آگهی مناقصه, مناقصه حمل محصولات مظروف پالایشگاه
 200. مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب
 201. مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب / مناقصه , مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب
 202. مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب به همراه مرمت و آسفالت
 203. مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب به همراه مرمت و آسفالت
 204. مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب ب / مناقصه ,مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب ب
 205. مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات توزیع آب شرب به همراه مرمت و آسفالت
 206. مناقصه خرید 150 دستگاه رایانه ، پرینتر و اسکنر / مناقصه , مناقصه خرید 150 دستگاه رایانه ، پرینتر و اسکنر
 207. مناقصه حمل ماهانه حدوداً مقدار 6.000.000 کیلوگرم لوبکات و 2.000.000 کیلوگرم آیزوریسایکل / آگهی مناقصه, مناقصه حمل ماهانه حدوداً مقدار 6.000.000 کیلوگرم لوبکات و 2.000.000 کیلوگرم آیزوریسایکل
 208. مناقصه خرید 9500 متر کابل / مناقصه خرید 9500 متر کابل
 209. مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز اراک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز اراک
 210. فراخوان انجام خدمات راهبری و نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و شبکه / فراخوان , فراخوان انجام خدمات راهبری و نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و شبکه
 211. مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز ...
 212. شناسایی پیمانکاران احداث ساختمان ایمنی زمینی و محوطه مربوطه فرودگاه / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران احداث ساختمان ایمنی زمینی و محوطه مربوطه فرودگاه
 213. مناقصه فراخوان عمومی تخریب ساختمان سابق گمرک (فرش) / مناقصه فراخوان عمومی تخریب ساختمان سابق گمرک (فرش)
 214. مناقصه انجام امور خدمات عمومی (خدمات ابدارخانه های سطح صنعت حداقل 4 باب ساختمان اداری ) / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات عمومی (خدمات ابدارخانه های سطح صنعت حداقل 4 باب ساختمان اداری )
 215. مناقصه طرح ساماندهی و بهسازی رودخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه طرح ساماندهی و بهسازی رودخانه
 216. مناقصه اجرای پروژه های سرمایه ای / مناقصه اجرای پروژه های سرمایه ای ( توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع )
 217. مناقصه جمع آوری مکانیزه باکسهای زباله در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری مکانیزه باکسهای زباله در سطح شهر
 218. مناقصه جدولگذاری و ترمیم جداول معابر / آگهی مناقصه, مناقصه جدولگذاری و ترمیم جداول معابر
 219. مناقصه اجرای عملیات نصب 1500 فقره انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات نصب 1500 فقره انشعابات فاضلاب
 220. مناقصه خدمات بهره برداری از واحد بازیافت گازکربنیک نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بهره برداری از واحد بازیافت گازکربنیک نیروگاه
 221. مناقصه خرید 26 قلم قطعات یدکی توربین گازی روستون / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید 26 قلم قطعات یدکی توربین گازی روستون
 222. مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و راهبری تاسیسات شامل نگهداری ، امداد ... / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و راهبری تاسیسات شامل نگهداری ، امداد ...
 223. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران واگذاری پروژه عملیات ترمیم و تکمیل پوشش بام لابی برج میلاد / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ,آگهی واگذاری پروژه عملیات ترمیم و تکمیل پوشش بام لابی برج میلاد
 224. مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری (تهران و حومه) / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری (تهران و حومه)
 225. مناقصه واگذاری اجرای عملیات واگذاری امور خدماتی , تاسیساتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات واگذاری امور خدماتی , تاسیساتی و نگهبانی
 226. مناقصه تعویض پوشش خط 42 اول / آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه تعویض پوشش خط 42 اول
 227. مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری
 228. آگهی مناقصات عمومی خرید استارتر / آگهی مناقصات عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید استارتر
 229. فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه بهینه سازی تجهیزات ACCESS شبکه دیتا / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه ,فراخوان بهینه سازی تجهیزات ACCESS شبکه دیتا
 230. مناقصه خرید 23.500 متر لوله "14 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومی دو مرحله‌ای , مناقصه خرید 23.500 متر لوله "14
 231. مناقصه / مزایده عمومی واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه / مزایده عمومی , مناقصه / مزایده عمومی واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 232. همایش / همایش
 233. تجدید مناقصه جدولگذاری معابر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جدولگذاری معابر
 234. مناقصه خرید خدمات آزمایشگاههای شیمی ، فسیل شناسی ، نمونه کوبی... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات آزمایشگاههای شیمی ، فسیل شناسی ، نمونه کوبی...
 235. مناقصه کیت های آزمایشگاهی / مناقصه , مناقصه کیت های آزمایشگاهی
 236. مناقصه واگذاری فرآیند تولید قطعات مکانیکی / مناقصه , مناقصه واگذاری فرآیند تولید قطعات مکانیکی
 237. مناقصه خدمات پشتیبانی ستاد و مرکز تهران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات پشتیبانی ستاد و مرکز تهران
 238. مناقصه ایاب و ذهاب (سرویس کارکنان کارگری وکارمندی) پرسنل در سه شیفت کاری. / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب (سرویس کارکنان کارگری وکارمندی) پرسنل در سه شیفت کاری.
 239. مناقصه تعمیر و بازسازی کلانتریهای شهر قدس و تکمیل ساختمان دادگستری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی کلانتریهای شهر قدس و تکمیل ساختمان دادگستری
 240. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 241. مناقصه خرید 52 قلم SPARE PART FOR WEIR PSV / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه خرید 52 قلم SPARE PART FOR WEIR PSV
 242. خرید دو عدد CHOKE VALVE 6"(MATERIAL:AISI4130,2500 RTJتجدید فراخوان / خرید دو عدد CHOKE VALVE 6"(MATERIAL:AISI4130,2500 RTJتجدید فراخوان ,تجدید فراخوان
 243. مناقصه پروژه ساخت، تجهیز، راه اندازی و تامین منابع مالی بیمارستان 96 تختخوا / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه ساخت، تجهیز، راه اندازی و تامین منابع مالی بیمارستان 96 تختخوابی
 244. مناقصه تولید قطعه با کد PZ.01.0006 / مناقصه تولید قطعه با کد PZ.01.0006
 245. مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین منطقه 10 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین منطقه 10
 246. مزایده واگذاری داروخانه فعال درمانگاه / مزایده, مزایده واگذاری داروخانه فعال درمانگاه
 247. مناقصه چاپ و صحافی اقلام مطبوعاتی / آگهی مناقصه , مناقصه چاپ و صحافی اقلام مطبوعاتی
 248. مناقصه لاستیک ضربه گیر / مناقصه لاستیک ضربه گیر
 249. مناقصه تکمیل ساختمان پلیس راهور و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان پلیس راهور و ...
 250. مناقصه خرید 14 دستگاه ویدئو پروژکتور و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 14 دستگاه ویدئو پروژکتور و ...
 251. مناقصه تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح / مناقصه , مناقصه تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح
 252. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز
 253. استعلام عایق رولی صوتی / استعلام,عایق رولی صوتی
 254. استعلام مانیتور LED سایز 20 IN LNG E2050T / استعلام,استعلام مانیتور LED سایز 20 IN LNG E2050T
 255. مناقصه خرید 44 قلم PARTS FOR WEIR BALL VALVE , CS, CLASS900 / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 44 قلم PARTS FOR WEIR BALL VALVE , CS, CLASS900
 256. استعلام اصلاح هندسی جداول و خط کشی پارکینگ محوطه / استعلام,استعلام اصلاح هندسی جداول و خط کشی پارکینگ محوطه
 257. استعلام اره لنگ1 / استعلام,اره لنگ1
 258. مناقصه 10 عدد جان پناه دریایی (LIFE RAFT) / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه 10 عدد جان پناه دریایی (LIFE RAFT)
 259. استعلام روتر شبکه رایانه .. / استعلام,استعلام روتر شبکه رایانه ..
 260. مناقصه دو دستگاه پمپ افقی / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه دو دستگاه پمپ افقی
 261. استعلام 3 دستگاه فاکس پاناسونیک مدل KX-FL 612 / استعلام,استعلام 3 دستگاه فاکس پاناسونیک مدل KX-FL 612
 262. مناقصه عمومی اجاره 6 فروند شناور تدارکاتی و مسافربری تندرو / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجاره 6 فروند شناور تدارکاتی و مسافربری تندرو
 263. استعلام با Cadillac آنلاین سری ups Cad10kx1 مدل kva توان / استعلام , استعلام با Cadillac آنلاین سری ups Cad10kx1 مدل kva توان
 264. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی / مناقصه,نگهداری شبکه کابل و هوائی
 265. مناقصه خرید قطعات پمپ تزریق آب مورد نیاز / مناقصه , مناقصه خرید قطعات پمپ تزریق آب مورد نیاز
 266. استعلام پولشمار / استعلام,پولشمار
 267. استعلام لباس یکبار مصرف یکسره / آگهی استعلام , استعلام لباس یکبار مصرف یکسره
 268. استعلام چای گلستان / استعلام,چای گلستان
 269. استعلام لباس کار یکسره / آگهی استعلام , استعلام لباس کار یکسره
 270. شش دستگاه ATS RACK MOUNT استعلام / استعلام,شش دستگاه ATS RACK MOUNT
 271. فراخوان بررسی و ارائه راهکارهای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر / فراخوان , فراخوان بررسی و ارائه راهکارهای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر
 272. استعلام کاغذ گلاسه 120 گرم مات 250 گرم 100*70 / استعلام , استعلام کاغذ گلاسه 120 گرم مات 250 گرم 100*70
 273. استعلام کمد و میز اداری / استعلام,کمد و میز اداری
 274. آگهی مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع
 275. استعلام کمد و میز اداری / استعلام,کمد و میز اداری
 276. آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث گذر گاههای عرضی میان سکویی. / آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث گذر گاههای عرضی میان سکویی..
 277. استعلام تجهیزات آتش نشانی / استعلام , استعلام تجهیزات آتش نشانی
 278. استعلام موتور فن کویل 2 شفت مرغوب 20عدد / استعلام , استعلام موتور فن کویل 2 شفت مرغوب 20عدد
 279. استعلام اسید هیدروبرومیک / استعلام,اسید هیدروبرومیک
 280. مناقصه ارائه خدمات بازرسی فنی تجهیزات / مناقصه,ارائه خدمات بازرسی فنی تجهیزات
 281. مناقصه خدمات عمومی ، تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات عمومی ، تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک
 282. مناقصه پروژه تأمین تجهیزات شامل برجهای فولادی، سیم هادی، مقره های کامپوزیتی و یراق آلات مربوطه / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه تأمین تجهیزات شامل برجهای فولادی، سیم هادی، مقره های کامپوزیتی و یراق آلات مربوطه
 283. مناقصه تامین , نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده پشتیبان بندر بوشهر و.. / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تامین , نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده پشتیبان بندر بوشهر و..
 284. مناقصه بازسازی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه بازسازی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی
 285. مناقصه عمومی پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه ها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه ها
 286. مناقصه بهسازی راه گرازان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی راه گرازان
 287. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر به مساحت تقریبی 000/110 متر مربع / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر به مساحت تقریبی 000/110 متر مربع
 288. اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 289. فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث ، بهره برداری و حفظ و نگهداری از پلهای عابر پیاده / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث ، بهره برداری و حفظ و نگهداری از پلهای عابر پیاده
 290. مناقصه اجرای خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه یک مرحله ای,آگهی مناقصه اجرای خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر
 291. تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری و بهسازی سطح معابر منطقه 1 .. / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری و بهسازی سطح معابر منطقه 1 ..
 292. تجدید مناقصه خرید و تحویل 10 دستگاه فلومتر الکترو مغناطیسی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید و تحویل 10 دستگاه فلومتر الکترو مغناطیسی
 293. مناقصه عملیات تعمیر و تکمیل فرهنگسرای ولایت شهرستان فردیس / مناقصه عملیات تعمیر و تکمیل فرهنگسرای ولایت شهرستان فردیس
 294. اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 295. استعلام ماسک یکبارمصرف / استعلام , استعلام ماسک یکبار مصرف
 296. مناقصه جابجایی کارکنان / مناقصه, مناقصه جابجایی کارکنان
 297. مناقصه عمومی آزادسازی حریم و بستر و حصارکشی آبهای معدنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی آزادسازی حریم و بستر و حصارکشی آبهای معدنی
 298. مناقصه کارهای خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کارهای خدماتی و پشتیبانی
 299. فراخوان انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی / فراخوان , فراخوان انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی
 300. مناقصه انتقال آب از تصفیه خانه / آکهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انتقال آب از تصفیه خانه
 301. مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دوربین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دوربین
 302. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 14500 شماره ای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 14500 شماره ای...
 303. مناقصه واگذاری نگهداری مراکز دیتا و خطوط مشترکین استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری نگهداری مراکز دیتا و خطوط مشترکین استان
 304. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به اقطار ۹۰ و ۱۲۵ میلیمترو / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به اقطار ۹۰ و ۱۲۵ میلیمترو
 305. مناقصه تأمین و اجرای سرامیک کاری ضد اسید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین و اجرای سرامیک کاری ضد اسید
 306. مناقصه عملیات راهسازی و جدول گذاری خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهسازی و جدول گذاری خیابان
 307. مناقصه عمومی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR
 308. تجدید مناقصه پروژه عملیات اجرای کانیو گذاری معابر شهرداری / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه پروژه عملیات اجرای کانیو گذاری معابر شهرداری
 309. آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار پیاده سازی زیر ساخت احراز هویت متمرکز / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار ,آگهی فراخوان پیاده سازی زیر ساخت احراز هویت متمرکز
 310. مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز
 311. مناقصه سنگ کاری و جدول بندی و بلوک فرش مسیر دسترسی به جایگاه سوخت CNG / آگهی مناقصه, مناقصه سنگ کاری و جدول بندی و بلوک فرش مسیر دسترسی به جایگاه سوخت CNG
 312. همایش / همایش
 313. مناقصه عملیات آماده سازی و بارگیری سرباره فولادسازی و استحصال آهن قراضه و خرسک و تعمیر و نگهداری تجهیزات مربوطه / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات آماده سازی و بارگیری سرباره فولادسازی و استحصال آهن قراضه و خرسک و تعمیر و نگهداری تجهیزات مربوطه
 314. تجدید مناقصه انجام خدمات ماموریت های اداری با خودرو سبک / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات ماموریت های اداری با خودرو سبک
 315. مناقصه پروژه نیمه تمام 150 واحدی / مناقصه پروژه نیمه تمام 150 واحدی
 316. مناقصه احداث منبع ذخیره آب های سطحی / مناقصه احداث منبع ذخیره آب های سطحی
 317. مناقصه عملیات ساخت تعدادی جعبه فلزی و درب گالوانیزه جعبه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساخت تعدادی جعبه فلزی و درب گالوانیزه جعبه
 318. مناقصه خرید گاردریل و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گاردریل و ...
 319. مناقصه پروژه عملیات زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرداری منطقه سه / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه عملیات زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرداری منطقه سه
 320. مناقصه اجاره یک دستگاه بلدوزر D8 کاترپیلار یا معادل آن از نوع کوماتسو / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه بلدوزر D8 کاترپیلار یا معادل آن از نوع کوماتسو
 321. مناقصه پروژه عملیات زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرداری منطقه چهار / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه عملیات زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرداری منطقه چهار
 322. استعلام پروفیل قوطی / استعلام پروفیل قوطی
 323. استعلام خرید تلفر 2.3 تنی / استعلام, استعلامخرید تلفر 2.3 تنی
 324. استعلام 11ردیف والو کنترل فشارهیدرولیکی رکسروت / استعلام , استعلام 11ردیف والو کنترل فشارهیدرولیکی رکسروت
 325. استعلام تامین و نصب مخزن 45000 لیتری جهت جایگاه سوخت / استعلام تامین و نصب مخزن 45000 لیتری جهت جایگاه سوخت
 326. تجدید مناقصه پروژه عملیات پیاده روسازی معابر / مناقصه, مناقصه پروژه عملیات پیاده روسازی معابر
 327. استعلام اجرای عملیات ارتینگ، برق کشی و مانیتورینگ، پمپ و سنسور جهت مخازن جایگاه سوخت / استعلام اجرای عملیات ارتینگ، برق کشی و مانیتورینگ، پمپ و سنسور جهت مخازن جایگاه سوخت
 328. استعلام نگهدارنده / استعلام , استعلام نگهدارنده
 329. استعلام لباس آتشکاری / استعلام , استعلام لباس آتشکاری
 330. استعلام ماسک نیم صورت / استعلام, استعلام ماسک نیم صورت
 331. استعلام هزینه بازرسی بازالت (وارداتی / استعلام, استعلام هزینه بازرسی بازالت (وارداتی
 332. استعلام چسب / استعلام, استعلام چسب
 333. استعلام رنگ و تینر / استعلام , استعلام رنگ و تینر
 334. استعلام اوسیلاتور / استعلام, استعلام اوسیلاتور
 335. استعلام لاستیک توپر لیفتراک / استعلام ,استعلام لاستیک توپر لیفتراک
 336. استعلام یاتاقان / استعلام ,استعلام یاتاقان
 337. مناقصه رزین اپوکسی باهاردنر / مناقصه رزین اپوکسی باهاردنر
 338. مناقصه اجرای عملیات تکمیل سفت کاری ساختمان توسعه بخش اورژانس / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل سفت کاری ساختمان توسعه بخش اورژانس
 339. مناقصه رنگ و پرایمر اپوکسی باهاردنر / مناقصه رنگ و پرایمر اپوکسی باهاردنر
 340. استعلام اندازه گیر- خط کش- شابلون / استعلام اندازه گیر- خط کش- شابلون
 341. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه و تأمین، ساخت، نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد برج خنثی سازی جدید / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه و تأمین، ساخت، نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد برج خنثی سازی جدید
 342. فراخوان اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی مترو / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی مترو
 343. فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی / فراخوان , فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی
 344. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 15 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 15 روستای شهرستان
 345. مناقصه اجرای فونداسیون ، سایبان ، محوطه سازی ، شیلتر نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای فونداسیون ، سایبان ، محوطه سازی ، شیلتر نگهداری...
 346. فراخوان احداث شبکه تغذیه توزیع گاز 17 روستای شهرستان / فراخوان , فراخوان احداث شبکه تغذیه توزیع گاز 17 روستای شهرستان
 347. مناقصه خدمات مهندسی مطالعات مقاوم سازی ساختمان آموزشی / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه خدمات مهندسی مطالعات مقاوم سازی ساختمان آموزشی
 348. مناقصه خرید 4 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی 630 کیلوولت آمپر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 4 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی 630 کیلوولت آمپر
 349. مناقصه خدمات خودرویی و امور حمل و نقل و سرویس دهی درون شهری و برون شهری / مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی و امور حمل و نقل و سرویس دهی درون شهری و برون شهری
 350. مناقصه خرید۷۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن / مناقصه,مناقصه خرید۷۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن
 351. cisco catalystاستعلام / استعلام,cisco catalyst
 352. مناقصه انواع کارتن مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انواع کارتن مورد نیاز
 353. مناقصه احداث پیست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پیست
 354. مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی
 355. مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب
 356. تجدید مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری
 357. فراخوان تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند سد مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای,مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند سد مخزنی
 358. مناقصه و فراخوان عمومی انجام عملیات نصب و اجرای کامل اجرای عملیات جدولگذاری (جوب آب، کانیو و رفوژ) معابر و اصلاحات ترافیکی / مناقصه و فراخوان عمومی, مناقصه و فراخوان عمومی انجام عملیات نصب و اجرای کامل اجرای عملیات جدولگذاری (جوب آب، کانیو و رفوژ) معابر و اصلاحات ترافیکی
 359. مناقصه انجام عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر شهری / مناقصه و فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر شهری
 360. مناقصه نجام عملیات نصب و اجرای کامل بتن پلاک از نوع سیمانی و حمل به پایکار / مناقصه و فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات نصب و اجرای کامل بتن پلاک از نوع سیمانی و حمل به پایکار
 361. مناقصه احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ آراز 3 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ آراز 3
 362. مناقصه حمل و نصب تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق / مناقصه, مناقصه ٬حمل و نصب تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق
 363. مناقصه خرید جداول پیش ساخته / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خرید جداول پیش ساخته بتنی
 364. مناقصه مطالعات طراحی و ساماندهی و پهنه بندی و تعیین حرایم مربوط به مسیل های محدود سازمان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاور , مناقصه مطالعات طراحی و ساماندهی و پهنه بندی و تعیین حرایم مربوط به مسیل های محدود سازمان
 365. مناقصه نظافت اماکن اداری و ستادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت اماکن اداری و ستادی
 366. همایش / همایش
 367. مناقصه انواع روغن صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انواع روغن صنعتی
 368. آگهی مناقصه طراحی و تولید و پیاده سازی سامانه نرم افزارهای تخصصی / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه طراحی و تولید و پیاده سازی سامانه نرم افزارهای تخصصی
 369. استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتر
 370. مناقصه تامین ساخت نصب و راه اندازی تجهیزات لیفت و کریر خطوط کانوایر / مناقصه, مناقصه تامین ساخت نصب و راه اندازی تجهیزات لیفت و کریر خطوط کانوایر
 371. مناقصه اجرای عملیات حفاری / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حفاری
 372. مناقصه تجهیز و بازپیرایی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و بازپیرایی فضای سبز
 373. مناقصه احداث و توسعه پارک خطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و توسعه پارک خطی
 374. مناقصه تجهیز و بازپیرایی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تجهیز و بازپیرایی فضای سبز
 375. مناقصه تجهیز وبازپیرایی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز وبازپیرایی فضای سبز
 376. مناقصه احداث و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و توسعه فضای سبز
 377. مناقصه تامین منابع آبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین منابع آبی
 378. مناقصه تجهیز و بازپیرایی سیستم ارتینگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و بازپیرایی سیستم ارتینگ
 379. مناقصه تامین منابع آبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین منابع آبی
 380. مناقصه عملیات باقی مانده پروژه اجرایی جداسازی و آبیاری مکانیکی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات باقی مانده پروژه اجرایی جداسازی و آبیاری مکانیکی
 381. مناقصه تامین منابع آبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین منابع آبی
 382. مناقصه احداث مخزن 300 مترمکعبی شهرک ابوذر... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مخزن 300 مترمکعبی شهرک ابوذر...
 383. مناقصه تامین منابع آبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین منابع آبی
 384. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات آسانسورها و پله برقی / آگهی مناقصه و مزایده, مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات آسانسورها و پله برقی
 385. فراخوان تامین قطعات یدکی / فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران,مناقصه تامین قطعات یدکی
 386. مناقصه پیمانکاری خدمات نقلیه / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانکاری خدمات نقلیه
 387. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر
 388. مناقصه بازسازی جوی و کانال های خیابان امام خمینی و فرعی ها / آگهی مناقصه,مناقصه مناقصه بازسازی جوی و کانال های خیابان امام خمینی و فرعی ها
 389. مناقصه خدمات رفت و روب و حمل و دفن زباله / مناقصه , مناقصه خدمات رفت و روب و حمل و دفن زباله
 390. مناقصه تامین نیروهای کارگری روزمزد پروژه ها / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروهای کارگری روزمزد پروژه ها
 391. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 133 نفر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 133 نفر
 392. مناقصه انجام فعالیتهای بهره برداری , رفع اتفاقات شبکه .. / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انجام فعالیتهای بهره برداری , رفع اتفاقات شبکه ..
 393. اصلاحیه / اصلاحیه
 394. فراخوان تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد از چاهها به روش B.O.T / آگهی تجدید فراخوان جهت پیش ارزیابی جذب سرمایه گذار , فراخوان تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد از چاهها به روش B.O.T
 395. مناقصه نسبت به واگذاری رفت و روب و جمع اوری پسماند زباله / آگهی مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری رفت و روب و جمع اوری پسماند زباله
 396. مناقصه عملیات احداث جوی و جدول معابر و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث جوی و جدول معابر و پیاده روسازی
 397. مناقصه احداث سالن اجتماعات فرمانداری / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سالن اجتماعات فرمانداری
 398. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای حومه / مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای حومه
 399. اطلاعیه / اطلاعیه
 400. مناقصه تکمیل فونداسیون ،اسکلت / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تکمیل فونداسیون ،اسکلت
 401. مزایده ششدانگ اعیانی / مزایده,ششدانگ اعیانی
 402. مزایده بهره برداری از مجموعه تبدیل ضایعات / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه تبدیل ضایعات
 403. مزایده ششدانگ مشاع از سنگ بری / مزایده,ششدانگ مشاع از سنگ بری
 404. مزایده پنج قطعه زمین / مزایده,پنج قطعه زمین
 405. مزایده فروش یک باب ساختمان و یک دستگاه جرثقیل / آگهی مزایده, مزایده فروش یک باب ساختمان و یک دستگاه جرثقیل
 406. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 407. مزایده زمین های تجاری و مسکونی / مزایده,زمین های تجاری و مسکونی
 408. مزایده اموال تملیکی مازاد / مزایده,اموال تملیکی مازاد
 409. ... مزایده خودروی سواری جیپ / مزایده خودروی سواری جیپ و...
 410. مزایده یک قطعه زمین کاربری درمانی / مزایده,یک قطعه زمین کاربری درمانی
 411. مزایده یکبابخانه مسکونی / مزایده,یکبابخانه مسکونی
 412. مزایده دو قطعه زمین / مزایده,دو قطعه زمین
 413. مزایده دو قطعه ملک / مزایده,دو قطعه ملک
 414. مزایده شرکت سامان گستر / مزایده,شرکت سامان گستر
 415. مزایده یکدستگاه یخچال / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه یخچال
 416. مزایده مازاد اول مورد ثبت / مزایده,مازاد اول مورد ثبت
 417. مزایده زمین / مزایده,زمین
 418. مزایده زمین / مزایده,زمین
 419. مزایده زمین / مزایده,زمین
 420. مزایده بهره برداری از محوطه پارک / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از محوطه پارک
 421. مزایده زمین / مزایده,زمین
 422. تجدید مزایده عمومی فروش ساختمان فعلی استانداری / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی فروش ساختمان فعلی استانداری
 423. مزایده ششدانگ کوره اجرپزی / مزایده,ششدانگ کوره اجرپزی
 424. مزایده املاک مازاد / مزایده,املاک مازاد
 425. مزایده زمین / مزایده,زمین
 426. مزایده زمین / مزایده,زمین
 427. مزایده زمین / مزایده,زمین
 428. مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل پژو 405 مدل 87 و پراید مدل 86 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل پژو 405 مدل 87 و پراید مدل 86
 429. مزایده مغازه و زمین کشاورزی / مزایده,مغازه و زمین کشاورزی
 430. مزایده واگذاری مجموعه المان / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه المان
 431. مزایده واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری سنگ شکن / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری سنگ شکن
 432. مزایده دو قطعه باغ و یکبابخانه و محوطه / مزایده,دو قطعه باغ و یکبابخانه و محوطه
 433. مزایده یک دستگاه رستوران غذاخوری / مزایده,یک دستگاه رستوران غذاخوری
 434. مزایده زمین / مزایده,زمین
 435. مزایده فروش یکدستگاه ترانس برق (1600 kva) بیست /20 کیلوولت / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه ترانس برق (1600 kva) بیست /20 کیلوولت
 436. مزایده هشت باب انباری و هشت قطعه زمین / مزایده,هشت باب انباری و هشت قطعه زمین
 437. مزایده یکباب غرفه حجره / مزایده,یکباب غرفه حجره
 438. مزایده فروش هشت بشکه بزرگ و سه بشکه متوسط زیتون کنسروی / آگهی مزایده , مزایده فروش هشت بشکه بزرگ و سه بشکه متوسط زیتون کنسروی
 439. مزایده یکدستگاه خودروی پژو / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه خودروی پژو
 440. مزایده دو قطعه زمین مسکونی / مزایده,دو قطعه زمین مسکونی
 441. مزایده آهن آلات اسقاطی خود را از قبیل تیرآهن ، نبشی و میلگرد به وزن تقریبی 30 تن / آگهی مزایده , مزایده آهن آلات اسقاطی خود را از قبیل تیرآهن ، نبشی و میلگرد به وزن تقریبی 30 تن
 442. مزایده یکدستگاه خودرو کامیون فوتون / مزایده یکدستگاه خودرو کامیون فوتون
 443. مزایده عرصه و اعیان / مزایده,عرصه و اعیان
 444. مزایده یک دستگاه آسیاب خردکن / مزایده, یک دستگاه آسیاب خردکن
 445. مزایده اقلام موجود در انبار ( یخچال ، کمد چهار در فلزی ، بخاری خانگی ، مانیتور ، اجاق گاز و تختخواب ) / مزایده , مزایده اقلام موجود در انبار ( یخچال ، کمد چهار در فلزی ، بخاری خانگی ، مانیتور ، اجاق گاز و تختخواب )
 446. مزایده یکدستگاه واحد مسکونی / مزایده,یک دستگاه واحد مسکونی
 447. مزایده ملک تجاری مسکونی / مزایده,ملک تجاری مسکونی
 448. مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو / مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو
 449. مزایده خودرو سبک , سنگین / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو سبک , سنگین
 450. مزایده ساختمان / مزایده,ساختمان
 451. مزایده فروش قطعات یدکی و اموال اسقاطی / آگهی مزایده غیرحضوری , مزایده فروش قطعات یدکی و اموال اسقاطی
 452. مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد
 453. مزایده سنگ سفید درجه یک دستشویی / مزایده مزایده سنگ سفید درجه یک دستشویی
 454. مزایده یک دستگاه خودروی پژوه 405 مدل 1382 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پژوه 405 مدل 1382
 455. مزایده یک باب گله داری به متراژ 1000 متر مربع / مزایده , مزایده یک باب گله داری به متراژ 1000 متر مربع
 456. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 457. مزایده استخر مجموعه ورزشی / مزایده , مزایده استخر مجموعه ورزشی
 458. اصلاحیه / اصلاحیه
 459. مزایده کارخانه / مزایده,کارخانه
 460. مزایده تعداد 21000 قطعه مرغ و خروس پایان دوره مادر گوشتی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 21000 قطعه مرغ و خروس پایان دوره مادر گوشتی
 461. مزایده ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات
 462. مزایده 15.1 هکتارزمین دیمی / مزایده,15.1 هکتار زمین دیمی
 463. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 464. مزایده اموال منقول امتیاز برق سه فاز 75 آمپر ، ژنراتور برق اضطراری 1 دستگاه / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول امتیاز برق سه فاز 75 آمپر ، ژنراتور برق اضطراری 1 دستگاه
 465. مزایده زمین زراعی / مزایده,زمین زراعی
 466. مزایده ملک مشاعی / مزایده,ملک مشاعی
 467. تجدید مزایده بهره برداری از غرفه جهت سوپرمارکت / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از غرفه جهت سوپرمارکت
 468. مزایده سه واحد طبقه اول / مزایده,سه واحد طبقه اول
 469. مزایده زمین / مزایده,زمین
 470. مزایده منزل مسکونی / مزایده,منزل مسکونی
 471. مزایده مغازه تجاری / مزایده,مغازه تجاری
 472. مزایده سه دستگاه اپارتمان / مزایده,سه دستگاه اپارتمان
 473. مزایده مغازه / مزایده,مغازه
 474. مزایده واگذاری استیجاری سنگ بری / اگهی مزایده, مزایده واگذاری استیجاری سنگ بری
 475. تجدید مزایده عمومی بهره برداری از تعداد 99 دستگاه کیوسک جهت فضای تبلیغاتی / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی بهره برداری از تعداد 99 دستگاه کیوسک جهت فضای تبلیغاتی
 476. تجدید مزایده عمومی برداری از امور ساماندهی ، انتظامات و راهبری کلیه گاریهای باربر و صافکار / تجدید مزایده عمومی , مزایده عمومی برداری از امور ساماندهی ، انتظامات و راهبری کلیه گاریهای باربر و صافکار
 477. تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های تجاری / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های تجاری
 478. مزایده کارخانه آسفالت / آگهی مزایده , مزایده کارخانه آسفالت
 479. مزایده واگذاری چند دستگاه کمیون صفر کیلومتر جهت امور حل بین شهری محصولات / مزایده , مزایده واگذاری چند دستگاه کمیون صفر کیلومتر جهت امور حل بین شهری محصولات
 480. مزایده تعداد 670 عدد لوله فولادی آلیاژدار فشار قوی / مزایده , مزایده تعداد 670 عدد لوله فولادی آلیاژدار فشار قوی
 481. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای / مزایده , مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای
 482. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 483. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 484. مزایده عمومی تعداد 3 دستگاه وسلیه نقلیه قابل تبدیل پلاک / مزایده عمومی , مزایده عمومی تعداد 3 دستگاه وسلیه نقلیه قابل تبدیل پلاک
 485. مزایده حضوری تعداد 5 دستگاه از خودروهای مازاد و فرسوده / مزایده حضوری , مزایده حضوری تعداد 5 دستگاه از خودروهای مازاد و فرسوده
 486. مزایده یکباب منزل / مزایده,یکباب منزل
 487. مزایده شش دانگ باب ساختمان / مزایده شش دانگ باب ساختمان
 488. مزایده فروش بیل بکهو کوشئی کابین دار TDSو کامیونت کمپرسی آذرخش / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش بیل بکهو کوشئی کابین دار TDSو کامیونت کمپرسی آذرخش
 489. مزایده عمومی اجاره محل تکثیر دانشجویی / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره محل تکثیر دانشجویی
 490. مزایده ملک / مزایده,ملک
 491. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 492. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 493. مزایده عمومی واگذاری ترمینال و کارواش به بخش خصوصی / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری ترمینال و کارواش به بخش خصوصی
 494. مزایده اجاره هفت قطعه زمین / مزایده,اجاره هفت قطعه زمین
 495. مزایده تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی / مزایده, تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی
 496. آگهی مزایده عمومی اجاره تعداد 15 باب از مغازه های 330 واحدی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره تعداد 15 باب از مغازه های 330 واحدی
 497. مزایده بهره برداری از پایانه مسافربری / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پایانه مسافربری
 498. مزایده حلقه 100 متری لوله مخصوص گاز / مزایده , مزایده حلقه 100 متری لوله مخصوص گاز
 499. مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 500. مزایده پلاک / مزایده,پلاک
 501. مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 502. مزایده جمع آوری مواد بازیافتی پسماند / آگهی مزایده , مزایده جمع آوری مواد بازیافتی پسماند
 503. فراخوان واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل ، احداث سایت / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل ، احداث سایت
 504. تجدید مزایده واگذاری ایستگاه تاکسی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری ایستگاه تاکسی
 505. مزایده زمین / مزایده,زمین
 506. مزایده واحدهای اپارتمان و زمین / مزایده,واحدهای اپارتمانی و زمین
 507. تجدید مزایده ایستگاه تاکسی خیابان / تجدید مزایده ,تجدید مزایده ایستگاه تاکسی خیابان
 508. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 509. مزایده 15 قطعه زمین و 4 دربند مغازه تجاری / مزایده, 15 قطعه زمین و 4 دربند مغازه تجاری
 510. مزایده فروش یک دستگاه پرکن 18 نازله و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرکن 18 نازله و ...
 511. مزایده یکدستگاه خودپرداز وینکور / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودپرداز وینکور
 512. مزایده ماشین جوجه کشی / مزایده , مزایده ماشین جوجه کشی
 513. مزایده ملک شاعی قابل افراز / مزایده ملک شاعی قابل افراز
 514. مزایده ملک مسکونی / مزایده,ملک مسکونی
 515. مزایده منزل مسکونی / مزایده,منزل مسکونی
 516. مزایده فروش یک دستگاه پژو سواری پرشیا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو سواری پرشیا
 517. مزایده یک باب سوله به مساحت 466 مترمربع / آگهی مزایده ,مزایده یک باب سوله به مساحت 466 مترمربع
 518. مزایده ملک / مزایده,ملک
 519. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و اکتشاف تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و اکتشاف تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی
 520. مزایده مجموعه بازارجه محلی قلعه / مزایده , مزایده مجموعه بازارجه محلی قلعه
 521. مزایده فروش یک سری ماشین آلات و اقلام کارگاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک سری ماشین آلات و اقلام کارگاهی
 522. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,دو قطعه پلاک ثبتی
 523. مزایده زمین / مزایده,زمین
 524. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 525. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,یک دستگاه خودرو پژو پارس
 526. مزایده ملک مشاع / مزایده,ملک مشاع
 527. تجدید مزایده واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده
 528. مزایده دو دستگاه تاورکرین ( جرثقیل برجی ) / مزایده , مزایده دو دستگاه تاورکرین ( جرثقیل برجی )
 529. مزایده اموال منقول یک دستگاه دیزل ژنراتور با موتور شش سیلندر / مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور با موتور شش سیلندر
 530. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 531. اگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 23 واحد از غرفه های مجتمع / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 23 واحد از غرفه های مجتمع
 532. مزایده فروش ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی / مزایده فروش ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی
 533. آگهی مزایده فروش یک دستگاه ژنراتور ولوو 1443 پنتا / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه ژنراتور ولوو 1443 پنتا
 534. مزایده اجاره محل بابت بوفه و انتشارات دانشجویی / مزایده , مزایده اجاره محل بابت بوفه و انتشارات دانشجویی در دانشکده ها
 535. مزایده زمین / مزایده,زمین
 536. مزایده عمومی اداره مراکز تکثیر دانشکده ها / مزایده عمومی , مزایده عمومی اداره مراکز تکثیر دانشکده ها
 537. مزایده تخصصی گوشی تلفن همراه / حراج حضوری , مزایده تخصصی گوشی تلفن همراه
 538. مزایده ماشین آلات راه سازی ، صنعتی و کشاورزی / مزایده , مزایده ماشین آلات راه سازی ، صنعتی و کشاورزی
 539. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 540. مزایده زمین / مزایده,زمین
 541. مزایده ملک / مزایده,ملک
 542. مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی
 543. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 544. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 545. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 546. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه CNG
 547. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 548. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 549. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 550. مزایده ملک / مزایده,ملک
 551. مزایده ساختمان / مزایده,ساختمان
 552. مناقصه / مزایده عمومی واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه / مزایده عمومی , مناقصه / مزایده عمومی واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 553. مزایده 40 عدد پرس از 10 تن تا 250 تن و سایر اقلام تولیدی + خط تولید بدنه پیکان وانت / مزایده, مزایده 40 عدد پرس از 10 تن تا 250 تن و سایر اقلام تولیدی + خط تولید بدنه پیکان وانت
 554. مزایده زمین / مزایده,زمین
 555. مزایده بهره برداری از غرفه کافی نت در مجموعه ورزشی / مزایده , مزایدهبهره برداری از غرفه کافی نت در مجموعه ورزشی
 556. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 557. مزایده فروش دستگاهها و اقلام مستعمل و مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاهها و اقلام مستعمل و مازاد
 558. مزایده ملک / مزایده,ملک
 559. مزایده زمین / مزایده,زمین
 560. مزایده زمین / مزایده,زمین
 561. مزایده یک دستگاه گل ساز کوزه گری مشتعمل بر موتور / مزایده, مزایده یک دستگاه گل ساز کوزه گری مشتعمل بر موتور
 562. مزایده 880 هزار سهام / مزایده , مزایده 880 هزار سهام
 563. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم بنز / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم بنز
 564. مزایده ملک / مزایده,ملک
 565. مزایده زمین / مزایده,زمین
 566. مزایده یک خودروی سواری پژو ROA / آگهی مزایده,مزایده یک خودروی سواری پژو ROA
 567. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 568. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 569. مزایده قطعات زمین / مزایده,قطعات زمین
 570. مزایده تعداد 15 شاخه 6 متری پروفیل نمره 3 / مزایده , مزایده تعداد 15 شاخه 6 متری پروفیل نمره 3
 571. مزایده ساختمان / مزایده,ساختمان
 572. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 573. مزایده یکباب کارخانه و اموال موجود / مزایده, یکباب کارخانه و اموال موجود
 574. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 575. حراج اموال منقول ( لوازم اداری ) / حراج , حراج اموال منقول ( لوازم اداری )
 576. مزایده تعداد 72 باب مغازه / مزایده , مزایده تعداد 72 باب مغازه
 577. مزایده200متر بر 10 شمالی / مزایده,200متر بر 10شمالی
 578. مناقصه جذب سرمایه گذار بهره‏برداری و انتقال پروژه احداث باشگاه ورزشی پدل در مجموعه ورزشی انقلاب / مناقصه جذب سرمایه گذار بهره‏برداری و انتقال پروژه احداث باشگاه ورزشی پدل در مجموعه ورزشی انقلاب
 579. مزایده بهره‌برداری از چهار باب اسطبل در مجموعه سوارکاری نوروزآباد / مزایده بهره‌برداری از چهار باب اسطبل در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
 580. مزایده بهره برداری از یک باب سالن پینت بال و سایر متعلقات آن / مزایده , مزایده بهره برداری از یک باب سالن پینت بال و سایر متعلقات آن
 581. مزایده بهره‌برداری از استخر چهارفصل بانوان / مزایده بهره‌برداری از استخر چهارفصل بانوان
 582. مزایده بهره‌برداری از مجموعه تخصصی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب / مزایده بهره‌برداری از مجموعه تخصصی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب
 583. مزایده فروش 1207 قلم انواع لوازم دیزل ژنراتور / مزایده , مزایده فروش 1207 قلم انواع لوازم دیزل ژنراتور
 584. آگهی مزایده فروش حدود 400 تن ضایعات فلزی / اگهی مزایده عمومی,فروش حدود 400 تن ضایعات فلزی
 585. اموال منقول 33 قلم لوله و اتصالات / اموال منقول,مزایده 33 قلم لوله و اتصالات
 586. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 587. مزایده فروش یکباب مغازه ساختمان دو طبقه و یک قطعه زمین و کامیون جرثقیل و .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکباب مغازه ساختمان دو طبقه و یک قطعه زمین و کامیون جرثقیل و ....
 588. مزایده 100 کیسه 25 کیلوگرمی پلی اتیلن سنگین بادی / آگهی مزایده , مزایده 100 کیسه 25 کیلوگرمی پلی اتیلن سنگین بادی
 589. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 سفید رنگ / مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 سفید رنگ
 590. مزایده اموال غیرمنقول یک دستگاه لبه زن MDF / مزایده اموال غیرمنقول , مزایده اموال غیرمنقول یک دستگاه لبه زن MDF
 591. مزایده عمومی تعداد 2 دستگاه خودروی سنگین اسکانیا و 2 دستگاه بنز خاور 608 قابل شماره گذاری مازاد / مزایده عمومی , مزایده عمومی تعداد 2 دستگاه خودروی سنگین اسکانیا و 2 دستگاه بنز خاور 608 قابل شماره گذاری مازاد
 592. مزایده پلاک / مزایده,پلاک
 593. مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه
 594. فراخوان مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی
 595. اصلاحیه / اصلاحیه
 596. مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی سنگین اسکانیا و 2 دستگاه بنز خاور 608 قابل شماره گذاری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی سنگین اسکانیا و 2 دستگاه بنز خاور 608 قابل شماره گذاری مازاد بر نیاز
 597. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 598. مزایده یک دستگاه خودرو رنو مگان / مزایده,یک دستگاه خودرو رنو مگان
 599. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 600. مزایده واگذاری و دارایی های دو املاک / مزایده,واگذاری و دارایی های دو املاک
 601. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 602. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 603. مزایده فروش دو طبقه از یک ساختمان 5 طبقه / مزایده,فروش دو طبقه از یک ساختمان 5 طبقه
 604. مزایده فرش / آگهی مزایده ,مزایده فرش
 605. مزایده پلاک ثبتی و یک دستگاه خودرو / مزایده,پلاک ثبتی و یک دستگاه خودرو
 606. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 607. مزایده فروش حدود 2000 تن آجر ضایعاتی مازاد / آگهی فراخوان , مزایده فروش حدود 2000 تن آجر ضایعاتی مازاد
 608. مزایده تعدادی از واحدهای تجاری و اداری / مزایده, تعدادی از واحدهای تجاری و اداری
 609. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 610. مزایده سه قطعه زمین / مزایده,سه قطعه زمین
 611. مزایده اجاره رستوران مجتمع فرهنگی تفریحی با امکانات موجود / مزایده , مزایده اجاره رستوران مجتمع فرهنگی تفریحی با امکانات موجود
 612. مزایده خدمات دفع پسماندهای ساختمانی در گردنه زینل / آگهی مزایده , مزایده خدمات دفع پسماندهای ساختمانی در گردنه زینل
 613. مزایده شهر باغبهادران , یک ساختمان در مرحله سفتکاری در دو طبقه دارای کاربری تجاری و اداری / مزایده شهر باغبهادران , یک ساختمان در مرحله سفتکاری در دو طبقه دارای کاربری تجاری و اداری
 614. مزایده اجاره سایت قایقرانی مجتمع فرهنگی و تفریحی / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره سایت قایقرانی مجتمع فرهنگی و تفریحی
 615. آگهی مزایده حضوری واگذاری اجاره یک واحد مرغداری 14 هزار قطعه ای / آگهی مزایده حضوری ,آگهی واگذاری اجاره یک واحد مرغداری 14 هزار قطعه ای
 616. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,دو قطعه پلاک ثبتی
 617. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 618. مزایده ملک / مزایده,ملک
 619. مزایده ملک / مزایده,ملک
 620. تجدید مزایده جهت استفاده پارکینگ عمومی / آگهی تجدید مزایده , مزایده جهت استفاده پارکینگ عمومی
 621. مزایده مغازه / مزایده,مغازه
 622. مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پراید
 623. مزایده دو راس گاو با گوساله / مزایده دو راس گاو با گوساله
 624. مزایده ماشین چاپ افست 4 رنگ 2 ورقی / مزایده ماشین چاپ افست 4 رنگ 2 ورقی
 625. مزایده پلاک / مزایده,پلاک
 626. مزایده واگذاری خدمات داروئی سرپائی و بستری بیمارستان فارابی / مزایده,مزایده واگذاری خدمات داروئی سرپائی و بستری بیمارستان فارابی
 627. مزایده مغازه / مزایده,مغازه
 628. مزایده تعداد 13 فقره ماشین آلات / مزایده ,مزایده تعداد 13 فقره ماشین آلات
 629. مزایده دستگاه پمپ باد / مزایده,دستگاه پمپ باد
 630. آگهی مزایده مال منقول آسیاب برقی با موتور سه فاز و نوار نقاله دار / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده آسیاب برقی با موتور سه فاز و نوار نقاله دار
 631. مزایده اقلام ضایعاتی و اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و اسقاطی
 632. مزایده ملک / مزایده,ملک
 633. مزایده ملک / مزایده,ملک
 634. مزایده ملک / مزایده,ملک
 635. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 636. دستگاه فرزیونیور سال elliotمزایده / دستگاه فرزیونیور سال elliotمزایده , مزایده
 637. آگهی مزایده مال منقول فرش - تابلو فرش - پشتی - پادری ماشینی / آگهی مزایده مال منقول ,آگهی مزایده فرش - تابلو فرش - پشتی - پادری ماشینی
 638. تجدید مزایده واگذاری و اجاره بوفه / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری و اجاره بوفه
 639. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 640. مزایده نصب بنر, بهره برداری و نگهداری از 2 عدد تابلوهای تبلیغاتی / مزایده نصب بنر, بهره برداری و نگهداری از 2 عدد تابلوهای تبلیغاتی
 641. مزایده زمین / مزایده,زمین
 642. مزایده هفت قطعه زمین / مزایده,هفت قطعه زمین
 643. مزایده یک قطعه زمین و سه باب منزل مسکونی / مزایده,یک قطعه زمین و سه باب منزل مسکونی
 644. مزایده 90 متر لوله 5 لایه آدا / مزایده , مزایده 90 متر لوله 5 لایه آدا
 645. مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG میدان میوه و تره
 646. مزایده اجاره سالن ورزشی و چمن / مزایده اجاره سالن ورزشی و چمن
 647. آگهی مزایده حضوری فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 / آگهی مزایده حضوری ,مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285
 648. آگهی مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل تویوتا هایلوکس / آگهی مزایده,آگهی مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل تویوتا هایلوکس
 649. آگهی مزایده تعداد 300 دستگاه کانتینر صادراتی / آگهی مزایده ,مزایده عداد 300 دستگاه کانتینر صادراتی
 650. مزایده واگذاری محصول فیلتر کربنی / مزایده, مزایده واگذاری محصول فیلتر کربنی
 651. آگهی مزایده هواکش / آگهی مزایده , مزایده هواکش
 652. مزایده املاک مازاد / مزایده,املاک مازاد
 653. مزایده فروش یک قطعه زانوهای فولادی و هشتاد و دو کارتن لنت ترمز اتوبوس / آگهی مزایده , مزایده فروش یک قطعه زانوهای فولادی و هشتاد و دو کارتن لنت ترمز اتوبوس
 654. آگهی مزایده اجاره فضای تقریبی 500 متر در طبقه همکف از یک مجتمع تجاری / آگهی مزایده ,مزایده اجاره فضای تقریبی 500 متر در طبقه همکف از یک مجتمع
 655. مزایده کارخانه بسته بندی با تمام امکانات / مزایده, مزایده کارخانه بسته بندی با تمام امکانات
 656. مزایده زمین / مزایده,زمین
 657. مزایده آهن الات / مزایده,آهن الات
 658. آگهی مزایده دو دستگاه تاور کرین / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه تاور کرین
 659. تجدید مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز آموزشی، / آگهی تجدید واگذاری و مشارکت,مناقصه واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز آموزشی،
 660. مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی / آگهی مناقصه و مزایده, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی
 661. آگهی مزایده عمومی واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک / آگهی مزایده عمومی ,آگهی مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک
 662. تجدید مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز آموزشی، / آگهی تجدید واگذاری و مشارکت,مناقصه واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز آموزشی،
 663. مزایده یک قطعه باغ انگوری / مزایده,یک قطعه باغ انگوری
 664. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 665. مزایده ساختمان اداری / مزایده,ساختمان اداری
 666. مزایده عمومی یک باب مغازه / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک باب مغازه
 667. مزایده فروش یک دستگاه خودروی دوو ریسر / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی دوو ریسر