1. مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی
 2. مناقصه احداث فضای سبز پارک بزرگ / مناقصه , مناقصه احداث فضای سبز پارک بزرگ
 3. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 4. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه
 5. مناقصه مرمت آسفالت محلهای نصب انشعاب و لوله گذاری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت آسفالت محلهای نصب انشعاب و لوله گذاری...
 6. مناقصه عملیات اجرای دیوار سیل بند خط انتقال آب / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای دیوار سیل بند خط انتقال آب
 7. مناقصه تکمیل سالن چند منظوره فهرج / مناقصه تکمیل سالن چند منظوره فهرج
 8. مناقصه ارائه خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز ، تنظیفات اماکن و محوطه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز ، تنظیفات اماکن و محوطه
 9. استعلام OVAL FLOWMETER / آگهی استعلام بها , استعلام OVAL FLOWMETER
 10. استعلام بهاء خرید ترموکوپل بیرنگ توربین گازی / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید ترموکوپل بیرنگ توربین گازی
 11. خرید SPARE PARTS FOPR "TETHYS"UV 400 ANALYZERارزیابی کیفی / خرید SPARE PARTS FOPR "TETHYS"UV 400 ANALYZERارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی
 12. مناقصه ارائه خدمات حفاظت از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ارائه خدمات حفاظت از تاسیسات
 13. مناقصه احداث پل / آگهی فراخوان شناسایی ,مناقصه احداث پل
 14. مناقصه واگذاری احداث زیرگذر جاده نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری احداث زیرگذر جاده نیروگاه
 15. تجدید مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری
 16. مناقصه روسازی کوچه و پوشش کانال و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روسازی کوچه و پوشش کانال و ...
 17. مناقصه واگذاری تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات
 18. مناقصه واگذاری امور خدماتی رفت و روب و جمع آوری / مناقصه واگذاری امور خدماتی رفت و روب و جمع آوری
 19. مناقصه انجام خدمات عمومی(شامل نظافت، نگهداشت، خدمات اداری) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات عمومی(شامل نظافت، نگهداشت، خدمات اداری)
 20. مناقصهخرید لوله پلی اتیلن خطوط فرعی آبیاری بارانی / مناقصه, مناقصهخرید لوله پلی اتیلن خطوط فرعی آبیاری بارانی
 21. مناقصه عملیات اجرای پروژه جدول کشی و دیوار چینی معابر آسیب دیده از سیلاب / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای پروژه جدول کشی و دیوار چینی معابر آسیب دیده از سیلاب
 22. مناقصه انجام خدمات عمومی(شامل نظافت، نگهداشت، خدمات اداری) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات عمومی(شامل نظافت، نگهداشت، خدمات اداری)
 23. آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی
 24. مناقصه اجرای طراحی و نظارت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طراحی و نظارت
 25. مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه سازی کتابخانه / آگهی فراخوان عمومی برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه سازی کتابخانه
 26. مناقصه اجرای خط انتقال دوم فاضلاب و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال دوم فاضلاب و ...
 27. مناقصه گازرسانی به خوشه گیلوادشتان / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به خوشه گیلوادشتان
 28. مناقصه احداث مجتمع آموزشی و فرهنگی / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مجتمع آموزشی و فرهنگی
 29. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و احداث ساختمان جنبی دانشکده پرستاری و مامایی / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی و احداث ساختمان جنبی دانشکده پرستاری و مامایی
 30. آگهی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی / آگهی مناقصه ,مناقصه امور خدمات و پشتیبانی
 31. مناقصه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه گیلان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه گیلان
 32. مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی
 33. مناقصه خرید 25000 پورت لایسنس جهت ADSL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید 25000 پورت لایسنس جهت ADSL
 34. آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرای مرحله سفتکاری / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای مرحله سفتکاری
 35. مناقصه ارائه خدمات بکارگیری سرویس جهت ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات بکارگیری سرویس جهت ایاب و ذهاب پرسنل
 36. مناقصه آبیاری تحت فشار اراضی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبیاری تحت فشار اراضی
 37. آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرای مرحله سفتکاری / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای مرحله سفتکاری
 38. مناقصه احداث قسمتی از ساختمان مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث قسمتی از ساختمان مجتمع
 39. تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 40. تجدید مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 41. مناقصه نسبت به حمل و تخلیه 20000 تن کود حیوانی از استان اصفهان / آگهی مناقصه,مناقصه نسبت به حمل و تخلیه 20000 تن کود حیوانی از استان اصفهان
 42. مناقصه تکمیل تجهیزات سالن اجتماعات فرمانداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل تجهیزات سالن اجتماعات فرمانداری
 43. مناقصه تامین و انتقال آب... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و انتقال آب...
 44. مناقصه تامین وانتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه تامین وانتقال آب
 45. مناقصه زیرسازی زمین چمن / مناقصه , مناقصه زیرسازی زمین چمن
 46. مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز
 47. تجدید مناقصه عمومی اتصالات و شیرآلات ( اتصال قابل پیاده شدن) / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اتصالات و شیرآلات ( اتصال قابل پیاده شدن)
 48. تجدید مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی
 49. مناقصه عملیات اجرائی پروژه 442 واحدی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات اجرائی پروژه 442 واحدی
 50. مناقصه تکمیل راه روشنایی... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل راه روشنایی...
 51. فراخوان خدمات فنی عملیات / فراخوان , فراخوان خدمات فنی عملیات
 52. استعلام کولر اسپیلت 24 و 12 هزار / استعلام , استعلام کولر اسپیلت 24 و 12 هزار
 53. استعلام کمد بایگانی فلزی و چوبی و دراور / استعلام , استعلام کمد بایگانی فلزی و چوبی و دراور
 54. استعلام دستگاه فاکس و فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فاکس و فتوکپی
 55. استعلام رایانه / آگهی استعلام , استعلام رایانه
 56. مناقصه انجام امور گشت و کنترل از اراضی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه , مناقصه انجام امور گشت و کنترل از اراضی
 57. استعلام اسکنر و پرینتر / استعلام , استعلام اسکنر و پرینتر
 58. مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری و آسفالت معابر
 59. مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان لامرد / مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان لامرد
 60. مناقصه اجرای پروژه های احداث مجتمع های تجاری -مسکونی / آگهی دعوت سرمایه گذاران جهت مشارکت,مناقصه اجرای پروژه های احداث مجتمع های تجاری -مسکونی
 61. مناقصه عملیات نشت یابی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات نشت یابی
 62. مناقصه تامین 15 نفر نیروی نگهبان و انتظامات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 15 نفر نیروی نگهبان و انتظامات
 63. اطلاعیه / اطلاعیه
 64. مناقصه عمومی اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر
 65. مناقصه خرید و نصب شیر کنترل سطح در سطح استان / مناقصه , مناقصه خرید و نصب شیر کنترل سطح در سطح استان
 66. مناقصه اجرای پروژه های احداث مجتمع های تجاری- مسکونی / آگهی دعوت سرمایه گذاران جهت مشارکت, مناقصه اجرای پروژه های احداث مجتمع های تجاری- مسکونی
 67. آگهی مناقصه عمومی تامین 15 نفر نگهبانی و انتظامات جهت حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین 15 نفر نگهبانی و انتظامات جهت حفاظت فیزیکی
 68. مناقصه خرید و نصب تندیس طرح معروف غدیر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تندیس طرح معروف غدیر
 69. مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی پروژه فورگ شهرستان / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی پروژه فورگ شهرستان
 70. مناقصه لوله گذاری پروژه دهکویه / مناقصه , مناقصه لوله گذاری پروژه دهکویه
 71. مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده
 72. فراخوان عمومی خرید ورق پلیمری ایرانی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خرید ورق پلیمری ایرانی
 73. مناقصه پروژه توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن (احداث سکو و سالن انتظار) / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست, مناقصه پروژه توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن (احداث سکو و سالن انتظار)
 74. مناقصه احداث 4 واحد مسکن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 4 واحد مسکن
 75. مناقصه انجام خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه شاهرود / مناقصه انجام خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه شاهرود
 76. مناقصه ایجاد و نگهداری از فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد و نگهداری از فضای سبز
 77. مناقصه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاها
 78. فراخوان توسعه ، تجهیز و بهره برداری از شهربازی ... / آگهی فراخوان دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری , فراخوان توسعه ، تجهیز و بهره برداری از شهربازی ...
 79. مناقصه ایجاد تاسیسات شهری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ایجاد تاسیسات شهری...
 80. مناقصه انجام امورات نظافتی , خدماتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امورات نظافتی , خدماتی و نگهبانی
 81. مناقصه TUBES "3/4... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران دو مرحله ای , مناقصه TUBES "3/4...
 82. فراخوان مناقصه پروژه رفع نواقص خط انتقال برق / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه رفع نواقص خط انتقال برق
 83. مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر مناطق محروم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر مناطق محروم
 84. مناقصه زنجیره نایپ 506 برند اوارت انگلستان / آگهی مناقصه , مناقصه زنجیره نایپ 506 برند اوارت انگلستان
 85. مناقصه فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان / مناقصه , مناقصه فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان
 86. اصلاحیه / اصلاحیه
 87. مناقصه احداث ساختمان پایگاه بهداشتی و درمانی / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران, مناقصه احداث ساختمان پایگاه بهداشتی و درمانی
 88. تجدید مناقصه ادامه عملیات اجرای خط انتقال آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ادامه عملیات اجرای خط انتقال آب
 89. مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی
 90. تجدید مناقصه مطالعه و طراحی شبکه رادیویی و اخذ مجوز فرکانسی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه مطالعه و طراحی شبکه رادیویی و اخذ مجوز فرکانسی
 91. مناقصه روکش آسفالت معابر خیابان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت معابر خیابان...
 92. مناقصه آماده سازی مسیر LV حالت 4 (سه مداره) به همراه گودبرداری فونداسیون / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه آماده سازی مسیر LV حالت 4 (سه مداره) به همراه گودبرداری فونداسیون
 93. تمدید مناقصه خرید تجهیزات storage / تمدید مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات storage
 94. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار به وسیله اتوبوس و مینی بوس / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار به وسیله اتوبوس و مینی بوس
 95. خرید و نصب یک دستگاه شتاب دهنده خطی low energy مناقصه / خرید و نصب یک دستگاه شتاب دهنده خطی low energy مناقصه , مناقصه
 96. تجدید ارزیابی کیفی تهیه و تامین موارد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذا و نان مصرفی / تجدید ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی تهیه و تامین موارد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذا و نان مصرفی
 97. اصلاحیه / اصلاحیه
 98. مناقصه نسبت به نگهبانی و حراست از اراضی و اموال / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نسبت به نگهبانی و حراست از اراضی و اموال
 99. استعلام کامپیوتر جیبی تبلت / استعلام , استعلام کامپیوتر جیبی تبلت
 100. فراخوان ارزیابی کیفی عمومی و مناقصه یک مرحله ای خدمات نگهداری ، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان ها / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی و مناقصه یک مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی عمومی و مناقصه یک مرحله ای خدمات نگهداری ، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان ها
 101. استعلام دستگاه کیوسک بانکی / استعلام , استعلام دستگاه کیوسک بانکی
 102. استعلام dahua ip dome camera kw369 / آگهی استعلام , استعلام dahua ip dome camera kw369
 103. دعوت از تولید کنندگان قسمتی از اقلام تدارکاتی ( آبمیوه تک نفره 200 میلی تتراپک) / دعوت از تولید کنندگان , دعوت از تولید کنندگان قسمتی از اقلام تدارکاتی ( آبمیوه تک نفره 200 میلی تتراپک)
 104. مناقصه پروژه اصلاح مسیر ارتباطی جم / پالایشگاه شامل عملیات خاکی ... / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اصلاح مسیر ارتباطی جم / پالایشگاه شامل عملیات خاکی ...
 105. مناقصه عملیات بهسازی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی توان اجرای کار , مناقصه عملیات بهسازی ...
 106. مناقصه 2000 عدد فیلتر کاتریج استبلایزر / آگهی مناقصه ,مناقصه 2000 عدد فیلتر کاتریج استبلایزر
 107. مناقصه تامین CONCENTRIC ORIFICE PLATE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین CONCENTRIC ORIFICE PLATE
 108. مناقصه پروژه اجرای عملیات انتقال DSO از مخزن 101TK140 به مخازن میعانات گازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات انتقال DSO از مخزن 101TK140 به مخازن میعانات گازی
 109. مناقصه تعمیرات روزمره و اضطراری تجهیزات و دستگاه های ثابت و متحرک / مناقصه, مناقصه تعمیرات روزمره و اضطراری تجهیزات و دستگاه های ثابت و متحرک
 110. مناقصه خدمات کارگاه مرکزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات کارگاه مرکزی
 111. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 112. دعوتنامه تکمیل مجتمع 18 کلاسه / دعوتنامه , دعوتنامه تکمیل مجتمع 18 کلاسه
 113. مناقصه عملیات تکمیل سفت کاری ، نازک کاری و تاسیسات تکمیلی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل سفت کاری ، نازک کاری و تاسیسات تکمیلی...
 114. مناقصه اجرای عملیات سفتکاری ساختمان / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات سفتکاری ساختمان
 115. مناقصه اجرای عملیات سفتکاری امور برق غرب رهنان / مناقصه اجرای عملیات سفتکاری امور برق غرب رهنان
 116. استعلام واشر دریچه هوای گرم / آگهی استعلام , استعلام واشر دریچه هوای گرم
 117. تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی
 118. مناقصه استاندارد و ایمن سازی ابنیه اتاق سرور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه استاندارد و ایمن سازی ابنیه اتاق سرور
 119. مناقصه مشارکت در احداث اسکلت یک باب مدرسه / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار, مناقصه مشارکت در احداث اسکلت یک باب مدرسه
 120. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر
 121. مناقصه پروژه مخزن بتنی آب / آگهی فراخوان عمومی دومرحله ای ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه مخزن بتنی آب
 122. آگهی مناقصه حمل 120.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه حمل 120.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان
 123. مناقصه پروژه عمرانی اصلاح و ساماندهی جاده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه عمرانی اصلاح و ساماندهی جاده...
 124. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان انبار دارو و انبار اسقاط / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان انبار دارو و انبار اسقاط
 125. مناقصه واگذاری احداث و نگهداری فضای سبز مجتمع مراکز دفن پسماند های شهری / آکهی متاقصه , مناقصه واگذاری احداث و نگهداری فضای سبز مجتمع مراکز دفن پسماند های شهری
 126. مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر...
 127. مناقصه بهسازی ساختمان مسافری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی ساختمان مسافری
 128. مناقصه عملیات خاکبرداری ، زیرسازی ، جدول گذاری خیابانهای... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری ، زیرسازی ، جدول گذاری خیابانهای...
 129. مناقصه عملیات تولید خرپا و تقویت خرپای صنعتی و بتن ریزی تیرچه و تولید بلوک های سقفی و دیواری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تولید خرپا و تقویت خرپای صنعتی و بتن ریزی تیرچه و تولید بلوک های سقفی و دیواری
 130. مناقصه ایجاد زیرساختهای گردشگری / آگهی مناقصه, مناقصه ایجاد زیرساختهای گردشگری
 131. مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری
 132. مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی
 133. مناقصه امور تنظیف (خدمات ) مرکز آموزش درمانی امام خمینی ره ارومیه / آگهی مناقصه,مناقصه امور تنظیف (خدمات ) مرکز آموزش درمانی امام خمینی ره ارومیه
 134. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه,مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی
 135. فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری اراضی حوضه دریاچه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری اراضی حوضه دریاچه
 136. مناقصه تامین کیف سلامت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین کیف سلامت
 137. مناقصه خرید کیف های بهداشتی مرکز آموزشی و درمانی / مناقصه , مناقصه خرید کیف های بهداشتی مرکز آموزشی و درمانی
 138. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی
 139. مناقصه ممیزی املاک- ایجاد پایگاه داده جغرافیایی GIS / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ممیزی املاک- ایجاد پایگاه داده جغرافیایی GIS
 140. فراخوان تاسیس دفتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان کرمانشاه / فراخوان تاسیس دفتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان کرمانشاه
 141. مناقصه خرید مصالح جهت تولید آسفالت / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مصالح جهت تولید آسفالت
 142. مناقصه انجام خدمات تنظیفات تاسیسات، اماکن / مناقصه انجام خدمات تنظیفات تاسیسات، اماکن
 143. استعلام کاشی دیوار درجه 1 / استعلام کاشی دیوار درجه 1
 144. مناقصه مقدار یک هزار تنی محوطه گوشت مرغ منجمد داخلی کارتنی / مناقصه مقدار یک هزار تنی محوطه گوشت مرغ منجمد داخلی کارتنی
 145. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری
 146. مناقصه احداث شبکه هوایی و زمینی و نجهیز پست فشار متوسط / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث شبکه هوایی و زمینی و نجهیز پست فشار متوسط
 147. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور مربوط به راهبری درون شهری و برون شهری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور مربوط به راهبری درون شهری و برون شهری
 148. تجدید مناقصه توسعه تصفیه خانه فاضلاب / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه توسعه تصفیه خانه فاضلاب
 149. مناقصه جهت تامین نیروی انسانی به تعداد 5 نفر / مناقصه جهت تامین نیروی انسانی به تعداد 5 نفر
 150. مناقصه خرید 2.000.000 کیلوگرم کلروفریک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2.000.000 کیلوگرم کلروفریک
 151. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محورهای... / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محورهای...
 152. آگهی مزایده یک دستگاه خودروی دوو ماتیز اس - ئی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی دوو ماتیز اس - ئی سواری
 153. مزایده ششدانگ خانه / مزایده,ششدانگ خانه
 154. مزایده ششدانگ باغ / مزایده,ششدانگ باغ
 155. مزایده تعداد 64 راس تلیسه / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 64 راس تلیسه
 156. مزایده سرقفلی / مزایده,سرقفلی
 157. مزایده اجرای باس واش / آگهی مزایده , مزایده اجرای باس واش
 158. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 159. تجدید مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی
 160. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 161. مزایده یک واحد اداری / مزایده,یک واحد اداری
 162. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 163. مزایده ملک / مزایده,ملک
 164. تجدید مزایده تعداد 100 قطعه فیل ماهی پیش مولد / تجید مزایده , مزایده تعداد 100 قطعه فیل ماهی پیش مولد
 165. مزایده زمین زراعی / مزایده,زمین زراعی
 166. مزایده ملک / مزایده,ملک
 167. مزایده منزل مسکونی / مزایده,منزل مسکونی
 168. مزایده ساختمان / مزایده,ساختمان
 169. تجدید مزایده مال منقول یک عدد کولر اسپیلت / تجدید مزایده مال منقول , تجدید مزایده مال منقول یک عدد کولر اسپیلت
 170. مزایده منزل مسکونی / مزایده,منزل مسکونی
 171. مزایده تعداد 7 قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده تعداد 7 قطعه زمین زراعی
 172. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 173. مزایده فراخوان عمومی محدوده های اکتشافی / مزایده فراخوان عمومی , مزایده فراخوان عمومی محدوده های اکتشافی
 174. مزایده بهره برداری مراکز تجاری و اتوبوس / مزایده , مزایده بهره برداری مراکز تجاری و اتوبوس
 175. مزایده واگذاری مجموعه شهربازی / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه شهربازی
 176. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 177. مزایده فروش ساختمان / مزایده,فروش ساختمان
 178. مزایده شش دانگ یک باب خانه / مزایده,شش دانگ یک باب خانه
 179. مزایده دو قطعه زمین / مزایده,دو قطعه زمین
 180. مزایده شش دانگ یک باب خانه / مزایده,شش دانگ یک باب خانه
 181. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 182. تجدید مزایده جایگاه cng / آگهی تجدید مزایده, مزایده جایگاه cng
 183. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 184. آگهی تجدید مزایده واگذاری پنج باب غرفه فروش بلیط مسافر / آگهی مزایده ,مزایده پنج باب غرفه فروش بلیط مسافر
 185. مزایده پلاک / مزایده,پلاک
 186. مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک
 187. تجدید مزایده واگذاری قسمتی از محوطه پارک جهت عرضه میوه و تره بار / مزایده , مزایده واگذاری قسمتی از محوطه پارک جهت عرضه میوه و تره بار
 188. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 189. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 190. مزایده یک قطعه زمین (باغ) / مزایده,مزایده یک قطعه زمین (باغ)
 191. مزایده ملک / مزایده,ملک
 192. مزایده مغازه / مزایده,مغازه
 193. آگهی مزایده اموال منقول فروش یک دستگاه حفاری منگول / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه حفاری منگول
 194. مزایده زمین / مزایده,زمین
 195. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 196. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 197. تجدید مزایده غرفه سنگتراشی / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده غرفه سنگتراشی
 198. مزایده ملک / مزایده,ملک
 199. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 200. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 201. مزایده فضای آشپزخانه / فراخوان,مزایده فضای آشپزخانه
 202. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 203. مزایده زمین / مزایده,زمین
 204. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 205. مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین / مزایده,ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین
 206. مزایده یک دستگاه پراید 141 / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پراید 141
 207. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 208. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 209. مزایده پلاک / مزایده,پلاک
 210. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 211. مزایده واگذاری کانکسهای توزیع مواد پروتئینی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری کانکسهای توزیع مواد پروتئینی
 212. مزایده منزل مسکونی / مزایده,منزل مسکونی
 213. مزایده زمین مزروعی / مزایده,زمین مزروعی
 214. مزایده اموال منقول موتورسیکلت هرمس / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول موتورسیکلت هرمس
 215. مزایده اموال منقول 7 دستگاه پکیج دیواری نو و آکبند / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول 7 دستگاه پکیج دیواری نو و آکبند
 216. مزایده اموال منقول مقدار 22500 متر مربع لوله 16 میلی متر / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول مقدار 22500 متر مربع لوله 16 میلی متر
 217. مزایده یک دستگاه مخلوط کن لاستیک غلطک / مزایده , مزایده یک دستگاه مخلوط کن لاستیک غلطک
 218. مزایده یکباب منزل / مزایده,یکباب منزل
 219. مزایده 16000 هزار متر لوله تک لایه نوع پلی پروپیلن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 16000 هزار متر لوله تک لایه نوع پلی پروپیلن
 220. تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو vitara / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو vitara
 221. مزایده ملک / مزایده,ملک
 222. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 223. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,دو قطعه پلاک ثبتی
 224. مزایده پلاک / مزایده,پلاک
 225. مزایده عمومی اجاره 25 غرفه بازارچه میوه جدیدالاحداث / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره 25 غرفه بازارچه میوه جدیدالاحداث
 226. مزایده دو قطعه زمین / مزایده,دو قطعه زمین
 227. مزایده یک قطعه زمین / مزایده,یک قطعه زمین
 228. مزایده ششدانگ باغ و یک قطعه جای خانه / مزایده, ششدانگ باغ و یک قطعه جای خانه
 229. مزایده یکبابخانه / مزایده,یکبابخانه
 230. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 231. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 232. مزایده چهار قطعه ملک / مزایده,چهارقطعه ملک
 233. مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز
 234. مزایده یکباب مغازه / مزایده,یکباب مغازه
 235. مزایده املاک مازاد / مزایده,املاک مازاد
 236. مزایده ملک / مزایده,ملک
 237. مزایده ساختمان / مزایده,ساختمان
 238. مزایده اجاره فروشگاه(بوفه) مرکز آموزشی درمانی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره فروشگاه(بوفه) مرکز آموزشی درمانی
 239. مزایده واگذاری غرفه مواد غذایی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرفه مواد غذایی
 240. مزایده یکباب فروشگاه محصولات / آگهی مزایده,مزایده یکباب فروشگاه محصولات
 241. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 242. مزایده منزل مسکونی / مزایده,منزل مسکونی
 243. مزایده زمین / مزایده,زمین
 244. مزایده یک قطعه باغ / مزایده,یک قطعه باغ
 245. مزایده پلاک ثبتی / مزایده,پلاک ثبتی
 246. مزایده زمین / مزایده,زمین
 247. مزایده اپارتمان / مزایده,اپارتمان
 248. مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پراید
 249. مزایده واگذاری فروشگاه زندان نهبندان / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری فروشگاه زندان نهبندان
 250. مزایده دنده تخت سنگین / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دنده تخت سنگین