1. فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد
 2. آگهی فراخوان خرید گیربکس / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خرید گیربکس
 3. مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های
 4. آگهی فروش محصولات درختان میوه / مزایده, آگهی فروش محصولات درختان میوه
 5. فراخوان راه اندازی فروشگاه چند منظوره (هایپرمارکت) / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی فروشگاه چند منظوره (هایپرمارکت)
 6. فراخوان تامین 65 نفر نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان تامین 65 نفر نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات
 7. فراخوان تامین 79 نفر نیروی انسانی موتوری و تاسیسات / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان تامین 79 نفر نیروی انسانی موتوری و تاسیسات
 8. مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم / مناقصه , مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم
 9. مناقصه حمل مخلوط از معدن دوکوهک / مناقصه, مناقصه حمل مخلوط از معدن دوکوهک
 10. مناقصه نسبت به احداث اتاقک , لوله کشی و آبرسانی .... / مناقصه, مناقصه نسبت به احداث اتاقک , لوله کشی و آبرسانی ....
 11. تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - 96.5.2 / تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور تجدید 96.5.2
 12. تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار
 13. مزایده منزل مسکونی عرصه 575مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 575مترمربع
 14. آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی
 15. مزایده فروش مقادیری ضایعات و اموال و وسایل اداری مستهلک / آگهی مزایده, مزایده فروش مقادیری ضایعات و اموال و وسایل اداری مستهلک
 16. فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی
 17. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 402متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 402متر
 18. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ
 19. مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های شمال و غرب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ...
 20. استعلام خرید مودم / استعلام خرید مودم
 21. استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت / استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت
 22. استعلام تهیه و اجرای ساخت سکو کافو نوری / استعلام تهیه و اجرای ساخت سکو کافو نوری
 23. استعلام قند شکسته / استعلام قند شکسته
 24. استعلام بشقاب غذاخوری و... / استعلام بشقاب غذاخوری و...
 25. استعلام تهیه تشک و پتو و بالش / استعلام تهیه تشک و پتو و بالش
 26. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 27. استعلام نیاز به عمق یاب / استعلام نیاز به عمق یاب
 28. مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم
 29. استعلام کولر گازی 24000 دو تیکه سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 دو تیکه سرد و گرم
 30. استعلام کابل ژله فیلد خاکی / استعلام, استعلام کابل ژله فیلد خاکی
 31. استعلام تکمیل شینه بندی سایت 230 / استعلام, استعلام تکمیل شینه بندی سایت 230
 32. استعلام خدمات مشاوره در زمینه امور بیمه ای / استعلام, استعلام خدمات مشاوره در زمینه امور بیمه ای
 33. استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق
 34. استعلام برد الکترونیکی دستگاه لیفتراک برقی / استعلام ,استعلام برد الکترونیکی دستگاه لیفتراک برقی
 35. استعلام تسمه پلاستیکی / استعلام، استعلام تسمه پلاستیکی
 36. استعلام Printer hp 402 / استعلام، استعلام Printer hp 402
 37. استعلام الکتروموتور شناور / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور
 38. استعلام ژنراتور الکتریکی / استعلام، استعلام ژنراتور الکتریکی
 39. استعلام اجرای نقاشی کامل / استعلام اجرای نقاشی کامل
 40. استعلام گج کاری شامل گچ و خاک و سفید کاری به متراژ 350 متر مربع / استعلام گج کاری شامل گچ و خاک و سفید کاری به متراژ 350 متر مربع
 41. استعلام شیب بندی پشت بام به متراژ 450 متر مربع ... / استعلام شیب بندی پشت بام به متراژ 450 متر مربع ...
 42. استعلام اجرای کاشی بدنه به متراژ 540 متر مربع / استعلام اجرای کاشی بدنه به متراژ 540 متر مربع
 43. استعلام اجرای سرامیک / استعلام اجرای سرامیک
 44. استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا برای پرسنل / استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا برای پرسنل
 45. استعلام تهیه و اجرای جدول بتنی ابعاد 30.35.10 سانتی متر / استعلام تهیه و اجرای جدول بتنی ابعاد 30.35.10 سانتی متر
 46. استعلام سنگفرش بتنی طرح پازل / استعلام ,استعلام سنگفرش بتنی طرح پازل
 47. مناقصه حمل محصولات بسته بندی شده / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات بسته بندی شده
 48. مناقصه ادامه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ادامه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری نوبت دوم
 49. استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر
 50. استعلام cisco switch / استعلام ,استعلام cisco switch
 51. استعلام ساخت بنا / استعلام، استعلام ساخت بنا
 52. استعلام محلول ضدعفونی کننده دست / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده دست
 53. استعلام چسب ضد حساسیت 9M*25MM / استعلام, استعلام چسب ضد حساسیت 9M*25MM
 54. استعلام چاپگر96.5.02 / استعلام, استعلام چاپگر 96.5.02
 55. استعلام 500 لیتر آنتی اسگالانت / استعلام, استعلام 500 لیتر آنتی اسگالانت
 56. استعلام صندوق صدقات کوچک فلکسی / استعلام ، صندوق صدقات کوچک فلکسی
 57. استعلام ترازوی دیجیتالی / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتالی
 58. استعلام کابل مخابراتی / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی
 59. مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر ...مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر ...مرحله دوم - نوبت اول
 60. استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT / استعلام ,استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT
 61. استعلام تانک الکتروفورز عمودی / استعلام ,استعلام تانک الکتروفورز عمودی
 62. استعلام وستون بلات / استعلام، استعلام وستون بلات
 63. استعلام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان / استعلام, خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان
 64. استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی / استعلام , استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی
 65. استعلام فایل باکس / استعلام ,استعلام فایل باکس
 66. استعلام ساخت بنا 96.5.2 / استعلام، استعلام ساخت بنا 96.5.2
 67. استعلام ساخت بنا 96.5.2 / استعلام، استعلام ساخت بنا 96.5.2
 68. استعلام صندلی 96.5.2 / استعلام صندلی 96.5.2
 69. مناقصه خرید 15 لینگ AB WIRE DLC / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 15 لینگ AB WIRE DLC
 70. استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث
 71. استعلام خرید لوله و کالای / استعلام، استعلام خرید لوله و کالای
 72. استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل / استعلام ,استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل
 73. استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس VIP / استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس VIP
 74. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2 / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2
 75. استعلام کولر گازی 36 هزار / استعلام ، کولر گازی 36 هزار
 76. استعلام تلفن VOIP / استعلام، تلفن VOIP
 77. استعلام آمارگیری هزینه و درآم خانوار .... / استعلام, استعلام آمارگیری هزینه و درآم خانوار ....
 78. استعلام ترازوی دیجیتال محک / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتال محک
 79. استعلام رب گوجه / استعلام ,استعلام رب گوجه
 80. مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت
 81. استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس تحت شبکه / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس تحت شبکه
 82. استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند / استعلام ,استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند
 83. استعلام گوشی تلفن همراه / استعلام گوشی تلفن همراه
 84. مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی نوبت دوم
 85. مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان نوبت دوم / مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان نوبت دوم
 86. مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت اول
 87. مزایده یخچال دوو ساید... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یخچال دوو ساید... - نوبت دوم
 88. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر
 89. مزایده ملک به مساحت 96.03مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 96.03مترمربع
 90. فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل...نوبت دوم
 91. مزایده دستگاه مخزن دو جداره دارای سیستم همزن / مزایده , مزایده دستگاه مخزن دو جداره دارای سیستم همزن نوبت اول
 92. مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ ... / مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ ...
 93. فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز..- نوبت دوم
 94. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1140 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1140 فرعی بخش ده مشهد
 95. مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا- نوبت دوم
 96. مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ
 97. مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید
 98. مناقصه عمومی خرید چهار دستگاه چیلر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید چهار دستگاه چیلر
 99. مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول
 100. مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و ... نوبت دوم
 101. مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و سه واحد اداری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و سه واحد اداری
 102. مزایده فروش مجتمع تولیدی- مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش مجتمع تولیدی
 103. مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه سرور DL580G9 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه سرور DL580G9
 104. اصلاحیه مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق
 105. مناقصه حلال آروماتیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حلال آروماتیکی
 106. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز
 107. مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تولید هوای فشرده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تولید هوای فشرده
 108. مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست
 109. مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه
 110. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید
 111. مزایده اجازه کلیه واحدهای تجاری و کیوسکها / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه کلیه واحدهای تجاری و کیوسکها
 112. مزایده فروش خودرو سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1392 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1392
 113. مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز
 114. مزایده فروش اقلام مستعمل شیرآلات و اتصالات / مزایده فروش اقلام مستعمل شیرآلات و اتصالات
 115. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... نوبت دوم
 116. مناقصه یک دستگاه شیردوش 25*2 پارالل / مناقصه یک دستگاه شیردوش 25*2 پارالل
 117. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت دوم
 118. مزایده زمین و قلمستان متصل به هم 4364.65متر / مزایده,مزایده زمین و قلمستان متصل به هم 4364.65متر
 119. تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری نوبت دوم
 120. مناقصه ساماندهی معابر مرادآب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی معابر مرادآب
 121. مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 350متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 350متر
 122. مزایده اجاره واحد مرغداری 100.000 قطعه 96.5.2 / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد مرغداری 100.000 قطعه 96.5.2
 123. مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت نوبت اول
 124. مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم
 125. فراخوان درخواست اطلاعات RFI / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم
 126. مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم
 127. فراخوان انتخاب مشاور / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور
 128. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل
 129. فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب...
 130. فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها - نوبت دوم
 131. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز
 132. مناقصه پیمانکاری تولید ، بارگیری و خدمات / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری تولید ، بارگیری و خدمات
 133. فراخوان ارزیابی و تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و تجدید مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی و تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی
 134. فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین...
 135. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری
 136. فراخوان پروژه احداث مرکز داده در ساختمان اداری / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار، فراخوان پروژه احداث مرکز داده در ساختمان اداری
 137. فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع - نوبت دوم
 138. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو
 139. مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد- نوبت د وم
 140. مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...نوبت دوم
 141. مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل- نوبت دوم
 142. مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل- نوبت دوم
 143. مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...96.5.2 / مزایده , مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...96.5.2
 144. مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی - 96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی - 96.05.02
 145. مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب
 146. خلاصه مناقصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری / خلاصه آگهی مناقصه ، خلاصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری
 147. مزایده ملک به مساحت 70.8مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 70.8مترمربع
 148. فراخوان عمومی جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی
 149. مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان
 150. مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب) / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب)
 151. مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی
 152. فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی، فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی
 153. مناقصه بکارگیری دو دستگاه خودرو سواری / آگهی دعوت به همکاری, مناقصه بکارگیری دو دستگاه خودرو سواری
 154. مناقصه خرید خدمات عمومی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید خدمات عمومی- نوبت دوم
 155. فراخوان پیمانکاری واحد تولید نایلکس کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان پیمانکاری واحد تولید نایلکس کارخانه عباس آباد
 156. ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی
 157. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای ابنیه فنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای ابنیه فنی نوبت دوم
 158. استعلام صندلین گردان جکدار کنفرانس / استعلام , استعلام صندلین گردان جکدار کنفرانس
 159. استعلام میز کنفرانس 12 نفره / استعلام ، استعلام میز کنفرانس 12 نفره
 160. استعلام سایر آموزش ها / استعلام ، سایر آموزش ها
 161. استعلام جمع آوری تجهیزات رادیویی ایستگاه سه چنگی / استعلام , استعلام جمع آوری تجهیزات رادیویی ایستگاه سه چنگی
 162. استعلام نصب ارستر ترکیبی / استعلام , استعلام نصب ارستر ترکیبی
 163. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو
 164. استعلام دیگ پلوپز 3 جداره با ظرفیت 300 لیتر... / استعلام دیگ پلوپز 3 جداره با ظرفیت 300 لیتر...
 165. استعلام دیگ سرخ کن سه جداره تمام استیل / استعلام دیگ سرخ کن سه جداره تمام استیل
 166. مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی
 167. استعلام ایزوگام / استعلام , استعلام ایزوگام
 168. استعلام چاپگر / استعلام چاپگر
 169. استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی ساختمان
 170. استعلام کالیبراسیون / استعلام، استعلام کالیبراسیون
 171. استعلام درخواست خرید لپ تاب ، مانیتور رایانه ، تلویزیون اسنوا / استعلام , استعلام درخواست خرید لپ تاب ، مانیتور رایانه ، تلویزیون اسنوا
 172. استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی
 173. استعلام کاغذ A4 اصلی کاغذ A4 با گراماژ 80 G / استعلام، استعلام کاغذ A4 اصلی کاغذ A4 با گراماژ 80 G
 174. استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر / استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر
 175. استعلام قطعات بلدوزر کوماتسو / استعلام قطعات بلدوزر کوماتسو
 176. استعلام چاپگر رایانه / استعلام چاپگر رایانه
 177. مناقصه اجرای بتن مسلح مسیر دسترسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای بتن مسلح مسیر دسترسی نوبت دوم
 178. استعلام مانیتور ال جی 20 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور ال جی 20 اینچ
 179. استعلام خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب / استعلام, استعلام خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب
 180. استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ... / استعلام, استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ...
 181. استعلام جو دامی / استعلام, استعلام جو دامی
 182. استعلام بوق باند / استعلام, استعلام بوق باند
 183. استعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل
 184. استعلام دستکش یکبار مصرف و جراحی 96.5.2 / استعلام , استعلام دستکش یکبار مصرف و جراحی 96.5.2
 185. استعلام کاندم شیت در سایز های مختلف 96.5.2 / استعلام, استعلام کاندم شیت در سایز های مختلف 96.5.2
 186. استعلام جی پی اس دستی مدل گارمین map78-s / استعلام , استعلام جی پی اس دستی مدل گارمین map78-s
 187. استعلام سرویس کالیبراسیون ایستگاههای هوا و آنالایزرهای سنجش ... / استعلام , استعلام سرویس کالیبراسیون ایستگاههای هوا و آنالایزرهای سنجش ...
 188. فراخوان ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو - 96.05.02 / فراخوان ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو - 96.05.02
 189. استعلام باطری ups / استعلام , استعلام باطری ups
 190. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی
 191. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیاد مرحله استانی در رشته الکترونیک / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیاد مرحله استانی در رشته الکترونیک
 192. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته اتومکانیک / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته اتومکانیک
 193. استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات
 194. استعلام کیت HCV RIBA / استعلام , استعلام کیت HCV RIBA
 195. استعلام کیت HCV RIBA از کمپانی MP BIOMEDICAL / استعلام , استعلام کیت HCV RIBA از کمپانی MP BIOMEDICAL
 196. استعلام اکسید منیزیوم / استعلام، استعلام اکسید منیزیوم
 197. استعلام یدید پتاسیوم / استعلام، استعلام یدید پتاسیوم
 198. استعلام کلرمفرم / استعلام، استعلام کلرمفرم
 199. فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت نوبت دوم
 200. استعلام سود سوزآور / استعلام, استعلام سود سوزآور
 201. استعلام محلول اوره آز / استعلام, استعلام محلول اوره آز
 202. استعلام چای توتنینگ 500 گرمی 200 بسته / استعلام چای توتنینگ 500 گرمی 200 بسته
 203. استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی / استعلام، استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی
 204. استعلام تابلو اطلاع رسانی بزرگ موضوع هشدار ایمنی / استعلام, استعلام تابلو اطلاع رسانی بزرگ موضوع هشدار ایمنی
 205. استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر
 206. استعلام خرید 300 تن آهک هیدراته / استعلام, استعلام خرید 300 تن آهک هیدراته
 207. استعلام برنج طبیعت هندی / استعلام برنج طبیعت هندی
 208. مزایده اجاره محل رستوران سنتی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره محل رستوران سنتی
 209. استعلام چاپگر لیزری / استعلام چاپگر لیزری
 210. استعلام لب تاپ / استعلام ,استعلام لب تاپ
 211. استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه
 212. استعلام بست U شکل کاربرد اتصال دو استراکچر / استعلام , استعلام بست U شکل کاربرد اتصال دو استراکچر
 213. استعلام آبمیوه تک دانه قوطی در 4 طعم مختلف / استعلام , استعلام آبمیوه تک دانه قوطی در 4 طعم مختلف
 214. استعلام متر لیزری لایکا D510 / استعلام , استعلام متر لیزری لایکا D510
 215. استعلام APK GATE APPLIANCE SERIES 400 MODEL AG410 / استعلام , استعلام APK GATE APPLIANCE SERIES 400 MODEL AG410
 216. استعلام تعداد هفت دستگاه عدد فایل سه کشو زیر میزی / استعلام، استعلام تعداد هفت دستگاه عدد فایل سه کشو زیر میزی
 217. استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای / استعلام , استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای
 218. استعلام تعداد سه عدد میز عسلی / استعلام , استعلام تعداد سه عدد میز عسلی
 219. استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری همراه با کشو با طول 150 سانتیمتر / استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری همراه با کشو با طول 150 سانتیمتر
 220. استعلام صندلی گردان / استعلام، استعلام صندلی گردان
 221. استعلام قفسه بایگانی ریلی / استعلام , استعلام قفسه بایگانی ریلی
 222. استعلام چراغ LED خیابانی / استعلام, استعلام چراغ LED خیابانی
 223. استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن
 224. استعلام خرید 20 ست باطری 55 سلولی 2 ولت / استعلام خرید 20 ست باطری 55 سلولی 2 ولت
 225. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته درود گری / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته درود گری
 226. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته تاسیسات / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته تاسیسات
 227. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته کنترل صنعتی / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته کنترل صنعتی
 228. مناقصه انواع ورق پلی آمید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع ورق پلی آمید
 229. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یازده حوزه ثبت تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یازده حوزه ثبت تهران نوبت اول
 230. مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت نوبت دوم
 231. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو- نوبت دوم
 232. مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7- 96.05.02 / مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7- 96.05.02
 233. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری
 234. مزایده واگذاری سه دستگاه آپارتمان مساحت 45-65-65متر / مزایده,مزایده واگذاری سه دستگاه آپارتمان مساحت 45-65-65متر
 235. مزایده فروش اقلام مازاد عمدتاً قطعات برقی و مکانیکی / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد عمدتاً قطعات برقی و مکانیکی
 236. مناقصه خرید سنگ شکن / مناقصه, مناقصه خرید سنگ شکن
 237. مزایده بهره برداری از زمین فوتبال چمن طبیعی / مزایده, مزایده بهره برداری از زمین فوتبال چمن طبیعی
 238. مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده
 239. مزایده اجاره داروخانه بیمارستان هاجر س / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره داروخانه بیمارستان هاجر س
 240. مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس
 241. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 302.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 302.96متر
 242. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی
 243. مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی و تجاری
 244. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت احداث دو باب ساختمان اداری / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت احداث دو باب ساختمان اداری
 245. تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل الکتریکال... / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل الکتریکال...
 246. مزایده اجناس ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اجناس ضایعاتی
 247. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 291.18متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 291.18متر نوبت اول
 248. مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود - نوبت دوم
 249. مناقصه نجام خدمات پشتیبانی، نظارت و مدیریت بر بهره برداری و خدمات نگهداری و تعمیرات 31 باب جایگاه CNG / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نجام خدمات پشتیبانی، نظارت و مدیریت بر بهره برداری و خدمات نگهداری و تعمیرات 31 باب جایگاه CNG
 250. مناقصه احداث فضای سبز رمپ و لوپهای جنوبی تقاطع خیابان دوگاز با اتوبان شهید خرازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث فضای سبز رمپ و لوپهای جنوبی تقاطع خیابان دوگاز با اتوبان شهید خرازی...
 251. مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از 420 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از 420 اصلی
 252. مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه / مزایده,مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه
 253. مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول
 254. مزایده ملک اعیان صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک اعیان صد و بیست متر
 255. مزایده ملک به مساحت 49.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 49.65متر نوبت اول
 256. مزایده خودرو سواری پراید سایپا مدل 90 / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید سایپا مدل 90
 257. مزایده یک قطعه زمین و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ نوبت دوم
 258. مزایده زمین مساحت 8915مترمربع کاربری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 8915مترمربع کاربری زراعی نوبت اول
 259. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 7220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 7220متر
 260. مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر
 261. مزایده سواری پراید به رنگ نقره ای / مزایده,مزایده سواری پراید به رنگ نقره ای
 262. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو به رنگ سفید
 263. مزایده دو خط تلفن همراه / مزایده دو خط تلفن همراه
 264. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر
 265. مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 120متر
 266. مزایده یکباب مغازه.واحد مسکونی و زمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه.واحد مسکونی و زمین
 267. مزایده یخچال ایستاده ، فریزر دو قلو ایستاده / مزایده,مزایده یخچال ایستاده ، فریزر دو قلو ایستاده
 268. فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه - نوبت دوم
 269. مزایده ششدانگ یک واحد مساحت 321متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مساحت 321متر نوبت دوم
 270. مزایده ملک مساحت 112متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 112متر نوبت دوم
 271. مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم
 272. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1382 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1382 فرعی نوبت دوم
 273. مزایده کابل آلومینیومی 70*1 نوبت دوم / مزایده کابل آلومینیومی 70*1 ....نوبت دوم
 274. مزایده فروش دریل عمودی با مته و ...مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دریل عمودی با مته و ...مرحله دوم
 275. مزایده پلاک ثبتی 10099 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10099 فرعی از 11 اصلی
 276. مزایده ششدانگ زمین مساحت 317متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 317متر
 277. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش جاجرم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش جاجرم
 278. مزایده خودرو پراید / مزایده,مزایده خودرو پراید
 279. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه...
 280. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس
 281. مزایده ملک مساحت عرصه 151.3متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 151.3متر
 282. مزایده ملک مساحت عرصه 112.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 112.65متر
 283. مزایده ملک پلاک ثبتی 36 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 36 فرعی بخش هفت
 284. مزایده ملک مساحت نود و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و شش متر نوبت اول
 285. مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان
 286. مزایده یک دستگاه تراش کارویل / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش کارویل
 287. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 288. مزایده یک کامیون کانتینر فلزی / مزایده ,مزایده یک کامیون کانتینر فلزی
 289. مزایده دستگاه بوفه چوبی .... / مزایده , مزایده دستگاه بوفه چوبی ....
 290. مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر...
 291. تجدید فراخوان مناقصه عملیات خدمات آژانس 96.5.2 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات خدمات آژانس 96.5.2
 292. فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی - نوبت دوم
 293. مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه نهاوند
 294. مزایده دو دستگاه لیفتراک سیستم سهند / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو دستگاه لیفتراک سیستم سهند
 295. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86- نوبت دوم / آگهی مزایده منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86- نوبت دوم
 296. مزایده منزل مسکونی اعیان94مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان94مترمربع
 297. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری مدل 84 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری مدل 84
 298. آگهی فراخوان عمومی احداث بازار دواب به صورت صنعتی در قطعه زمینی حدودا به مساحت 12 هکتار عرصه 96.5.2 / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی احداث بازار دواب به صورت صنعتی در قطعه زمینی حدودا به مساحت 12 هکتار عرصه 96.5.2
 299. مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ... - نوبت دوم / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ... - نوبت دوم
 300. مزایده اجرای طرح پارکبان 96.5.2 / مزایده , مزایده اجرای طرح پارکبان 96.5.2
 301. آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی 96.5.2 / آگهی مناقصه, واگذاری امور پشتیبانی و اداری و...96.5.2
 302. مزایده عرصه ششدانگ به مساحت 301/70 مترمربع ، خودرو سواری پیکان / مزایده,مزایده عرصه ششدانگ به مساحت 301/70 مترمربع ، خودرو سواری پیکان
 303. مزایده ماشین آلات نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات نوبت سوم
 304. مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر
 305. مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 996.5متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 996.5متر
 306. مزایده فروش اراضی مزروعی / مزایده,مزایده فروش اراضی مزروعی
 307. مناقصه امور حمل و نقل / فراخوان مناقصه ,مناقصه امور حمل و نقل
 308. مزایده خودروی وانت سیستم زامیاد- مرتبه دوم / مزایده خودروی وانت سیستم زامیاد- مرتبه دوم
 309. مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی
 310. مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف... تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف... تجدید
 311. مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی
 312. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان نوبت دوم
 313. مزایده دو باب مغازه تجاری بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری بخش دو نیشابور
 314. مزایده بخاری هیتر گازی / مزایده بخاری هیتر گازی
 315. مزایده یک دستگاه خاور بنز جرثقیل / مزایده یک دستگاه خاور بنز جرثقیل
 316. مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی چاپ دوم
 317. فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت دوم
 318. مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی
 319. تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش - نوبت دوم
 320. مناقصه بهینه سازی روشنایی انبار نفت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهینه سازی روشنایی انبار نفت -نوبت دوم
 321. مزایده یک قطعه زمین مقدار 9.357 هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 9.357 هکتار نوبت دوم
 322. فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... -نوبت دوم
 323. تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور انبار نفت نوبت دوم
 324. تجدید مناقصه خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات شهری
 325. آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناققصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... - نوبت دوم
 326. مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی / فراخوان منقاصه عمومی, مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
 327. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر
 328. مزایده ملک مسکونی مساحت 48متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 48متر
 329. مزایده یک دستگاه قیچی برش میلگرد / مزایده یک دستگاه قیچی برش میلگرد
 330. مزایده فروش دستگاه بافندگی SOMET / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه بافندگی SOMET
 331. مزایده فولاد شمش / مزایده فولاد شمش
 332. فراخوان طرح های کاهش تلفات برای شبکه های توزیع نیروی برق ... / فراخوان طرح های کاهش تلفات برای شبکه های توزیع نیروی برق ...
 333. مزایده ششدانگ دو باب خانه و یکباب ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و یکباب ساختمان
 334. مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ...
 335. تجدیدمزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل 96.5.2 / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل - 96.5.2
 336. مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک / مزایده,مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک
 337. مزایده دستگیره فلزی کابینت / مزایده,مزایده دستگیره فلزی کابینت
 338. مزایده اجاره مکان بازی کودکان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مکان بازی کودکان
 339. مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE 96.5.2 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE نوبت اول 96.5.2
 340. مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... نوبت دوم
 341. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.04متر
 342. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی
 343. مزایده ملک به پلاک ثبتی 2907/49 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2907/49 اصلی نوبت اول
 344. فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی نوبت دوم
 345. مناقصه خرید گل های فصلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گل های فصلی
 346. مزایده یکباب ساختمان مسکونی و 4 باب دکان متصل به آن / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی و 4 باب دکان متصل به آن
 347. مزایده ششدانگ پلاک 1255 و 1256 و 1257 و 1258 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1255 و 1256 و 1257 و 1258 فرعی
 348. مزایده فروش یکدستگاه ترموفرمینگ با ظرفیت 12 بار در دقیقه.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترموفرمینگ با ظرفیت 12 بار در دقیقه....
 349. مزایده پلاک شماره 78 فرعی مساحت 50122متر / مزایده,مزایده پلاک شماره 78 فرعی مساحت 50122متر
 350. مناقصه اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری.... / مناقصه , مناقصه اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری ....
 351. مزایده فروش ملک یک مرحله ای / مزایده,مزایده فروش ملک یک مرحله ای
 352. مزایده ششدانگ یکباب خانه 202.65مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 202.65مترمربع
 353. مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...
 354. مزایده 1 خط تلفن همراه (کار کرده) / آگهی مزایده عمومی، مزایده 1 خط تلفن همراه (کار کرده)
 355. مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 155.85متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 155.85متر
 356. مزایده ششدانگ زمین مساحت 608مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 608مترمربع
 357. مزایده ششدانگ کارخانه صنعتی مساحت 20.000متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه صنعتی مساحت 20.000متر
 358. تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید 96.5.2 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت اول 96.5.2
 359. مناقصه دستگاه پلاگراف ولتامتری به همراه متعلقات مربوطه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه پلاگراف ولتامتری به همراه متعلقات مربوطه ....
 360. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلنگی 129.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلنگی 129.92متر
 361. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 75.2متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 75.2متر
 362. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 104.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 104.5متر
 363. مزایده دستگاه فتوکپی شارپ ... / مزایده, مزایده دستگاه فتوکپی شارپ ...
 364. مزایده ششدانگ زمین محصور 447.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 447.15متر
 365. مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید
 366. مناقصه پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران
 367. فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله ... نوبت دوم
 368. فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید 96.05.02 / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید 96.05.02
 369. مزایده یک قطعه زمین مساحت 707.40متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 707.40متر
 370. مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان- نوبت دوم
 371. تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم / مناقصه , تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم
 372. استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم / استعلام , استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم
 373. مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر دو مارپیچه با قابلیت ورود نشاسته PLA... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر دو مارپیچه با قابلیت ورود نشاسته PLA....
 374. مناقصه اصلاح و بازسازی بتن محوطه الک کاتالیستهای پالایشگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بازسازی بتن محوطه الک کاتالیستهای پالایشگاه نوبت دوم
 375. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....
 376. مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت)
 377. مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه 477.63مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه 477.63مترمربع
 378. مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4 تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4 تجدید نوبت دوم
 379. فراخوان ارزیابی خرید پروژکتور ex نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی خرید پروژکتور ex نوبت دوم
 380. مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر....
 381. مزایده فروش امتیاز اولین شرکت آیس پک / مزایده , مزایده فروش امتیاز اولین شرکت آیس پک
 382. مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر
 383. مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمزار 37000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمزار 37000متر
 384. مزایده ملک مساحت 49.89مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 49.89مترمربع نوبت دوم
 385. فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی نوبت دوم
 386. مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم
 387. مزایده یک قطعه زمین عرصه 237 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 237 متر
 388. مزایده یک قطعه باغچه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه نوبت دوم
 389. مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر
 390. فراخوان مناقصه خدمات انبارداری و پشتیبانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران نوبت دوم
 391. مزایده پلاک ثبتی عرصه 361.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 361.12متر نوبت اول
 392. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17 متر
 393. مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 454.5 / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 454.5
 394. مزایده فروش ملک و اموال تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ملک و اموال تجدید
 395. مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی نوبت دوم
 396. فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران نوبت دوم
 397. مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه نوبت اول
 398. مزایده اجاره چمن مصنوعی / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چمن مصنوعی
 399. مزایده دو دستگاه کانکس 12 متری... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه کانکس 12 متری...
 400. مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر
 401. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات - نوبت دوم
 402. مزایده اجاره استخر مریم / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر مریم
 403. مزایده ششدانگ پلاک ملکی ویلایی اعیان همکف 60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ملکی ویلایی اعیان همکف 60مترمربع
 404. مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی / مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی
 405. مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 1/ب باند دوم... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 1/ب باند دوم...
 406. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 78.68مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 78.68مترمربع
 407. مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت اول
 408. مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس.... 95.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس.... 96.5.2
 409. مزایده قطعه زمینی به مساحت 94.46متر و منزل مسکونی / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 94.46متر و منزل مسکونی
 410. مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن شکلاتی- نوبت دوم / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن شکلاتی- نوبت دوم
 411. مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 1393
 412. مزایده 24 سهم از 100 سهم از 5 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 24 سهم از 100 سهم از 5 دانگ مشاع از زمین
 413. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 18.31متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 18.31متر
 414. مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن عباس آباد- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن عباس آباد- نوبت دوم
 415. مزایده مال غیرمنقول به متراژ بیرونی خانه سرا مساحت 350متر / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به متراژ بیرونی خانه سرا مساحت 350متر
 416. مزایده پنج دستگاه کولر ایستاده (سالنی) / آگهی مزایده, مزایده پنج دستگاه کولر ایستاده (سالنی)
 417. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه 6044متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه 6044متر
 418. مزایده یکباب باغ مساحت 1947متر / مزایده,مزایده یکباب باغ مساحت 1947متر
 419. مزایده 17 قطعه اراضی زراعتی و.. / مزایده,مزایده 17 قطعه اراضی زراعتی و..
 420. مزایده اموال شامل 21 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل 21 قطعه زمین زراعی نوبت اول
 421. مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا بیش از 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا بیش از 15 سال
 422. مزایده پلاک ثبتی 184 فرعی از اصلی 2186 بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 184 فرعی از اصلی 2186 بخش شش
 423. مزایده فروش سه عدد کانکس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سه عدد کانکس و ...
 424. مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی بوستان مدت بنا 11 سال / مزایده,مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی بوستان مدت بنا 11 سال
 425. مزایده 45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی
 426. فراخوان تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی و ... / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی و ...
 427. مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه
 428. مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد
 429. مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی
 430. مزایده ششدانگ منزل و پلاک 7 و 8 و 4 فرعی و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ منزل و پلاک 7 و 8 و 4 فرعی و زمین
 431. مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی
 432. مزایده ششدانگ یکباب منزل و زمین پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و زمین پلاک نه و شش فرعی
 433. مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1755 مفروز نوبت اول / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1755 مفروز نوبت اول
 434. مزایده چاپگر سوزنی / آگهی مزایده , مزایده چاپگر سوزنی
 435. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 180متر
 436. مناقصه عمومی زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر
 437. تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم
 438. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی
 439. مزایده فروش 57 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 57 قطعه از املاک
 440. مزایده فروش انواع ماشین تزریق پلاستیک مدل BL120EK با مارک SHUANGMA / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ماشین تزریق پلاستیک مدل BL120EK با مارک SHUANGMA
 441. مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ...
 442. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت اول
 443. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی
 444. تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن
 445. تمدید مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب
 446. مناقصه پلاسترکاری / مناقصه , مناقصه پلاسترکاری
 447. مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت نوبت دوم
 448. استعلام ​ترانسفورماتور 800 کیلو ولت آمپر / استعلام , استعلام ​ترانسفورماتور 800 کیلو ولت آمپر
 449. تجدید مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن
 450. استعلام الکتروموتور / استعلام ,استعلام الکتروموتور
 451. استعلام بست جنت ترولکس / استعلام بهاء, استعلام بست جنت ترولکس
 452. استعلام تیپل باطله تانک / استعلام بهاء, استعلام تیپل باطله تانک
 453. فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها / فراخوان عمومی,فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها
 454. فراخوان خدمات نظرسنجی / فراخوان , فراخوان خدمات نظرسنجی
 455. فراخوان عملیات نظارت ، نگهداری ، راهبردی ، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی / فراخوان عملیات نظارت ، نگهداری ، راهبردی ، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی
 456. مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم
 457. استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده - 96.05.02 / استعلام ,استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده - 96.05.02
 458. استعلام بهاء thyrister .type.cs 300/12/30 ....96.05.02 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء thyrister .type.cs 300/12/30 ....96.05.02
 459. استعلام بهاء رادیاتور دیزل اضطراری - 96.05.02 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء رادیاتور دیزل اضطراری - 96.05.02
 460. استعلام وکیوم پمپ هیدروژن سه فاز / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام وکیوم پمپ هیدروژن سه فاز
 461. استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه 96.5.2 / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه 96.5.2
 462. استعلام لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی 96.5.2 / فرم استعلام بها, استعلام لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی 96.5.2
 463. استعلام خدمات مشاوره ای مربوط به سیستم جدید فاضلاب بهداشتی / استعلام بهاء، استعلام خدمات مشاوره ای مربوط به سیستم جدید فاضلاب بهداشتی
 464. استعلام اصلاح سیستم فاضلاب بهداشتی / استعلام, استعلام اصلاح سیستم فاضلاب بهداشتی
 465. مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت بیست و یک سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت بیست و یک سال
 466. استعلام POWER SUPPLY / استعلام POWER SUPPLY
 467. استعلام اکسپنشن تک بلوزه دو متری ... / استعلام POWER اکسپنشن تک بلوزه دو متری ...
 468. استعلام ترمینال برق / استعلام , استعلام استعلام ترمینال برق
 469. استعلام lapping machine / استعلام, استعلام lapping machine
 470. استعلامsubmersible electro pump / استعلامsubmersible electro pump
 471. مناقصه FILTER... / مناقصه، مناقصه FILTER...
 472. مناقصه HOSE... / مناقصه، مناقصه HOSE...
 473. مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع / مزایده,مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع
 474. استعلام ساخت نمگیر کولینگ / استعلام ساخت نمگیر کولینگ
 475. استعلام اویل کولر کامل دامپتراک R-32 / استعلام اویل کولر کامل دامپتراک R-32
 476. استعلام سیم بکسل 28 میلی متر... / استعلام، استعلام سیم بکسل 28 میلی متر...
 477. خدمات نصب جرثقیل لودینگ بارگیری / نصب جرثقیل لودینگ بارگیری
 478. مناقصه عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم
 479. مزایده اقلام راکد / مزایده اقلام راکد
 480. مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال
 481. مزایده انواع ضایعات فلزی ... / مزایده ،مزایده انواع ضایعات فلزی ...
 482. مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی / مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی
 483. استعلامhex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized / استعلامhex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized
 484. استعلام ورق teflon ptfe foil / استعلام ورق teflon ptfe foil
 485. استعلام پمپ سانتریفیوژ / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ
 486. استعلام ورق سربی / استعلام, استعلام ورق سربی
 487. استعلام THERMOCOUPLE type / استعلام , استعلام THERMOCOUPLE type
 488. استعلام ایمپلر / استعلام بهاء, استعلام ایمپلر
 489. فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کروماتو گرافی نفوذ ژل / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کروماتو گرافی نفوذ ژل
 490. تجدید مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات نوبت دوم
 491. فراخوان مناقصه تامین قطعات برقی روتور مانیتورینگ دما / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین قطعات برقی روتور مانیتورینگ دما
 492. مناقصه خدمات مشاوره جهت اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره جهت اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع
 493. فراخوان قطعات یدکی رانش رشته های تکمیلی / فراخوان, فراخوان قطعات یدکی رانش رشته های تکمیلی
 494. اصلاحیه مناقصه خرید انواع بالاست / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع بالاست - اصلاحیه
 495. مزایده واگذاری ۳ باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار تبریزجهت تاسیس شرکت / مزایده، مزایده واگذاری ۳ باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار تبریزجهت تاسیس شرکت
 496. مزایده واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.5.2 / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.5.2
 497. مناقصه واگذاری امور سرویس، پشتیبانی و نگهداری رایانه... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور سرویس، پشتیبانی و نگهداری رایانه...
 498. ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین .... / ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین ....
 499. مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS دوم شهر جدید پرند ... / مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS دوم شهر جدید پرند ...
 500. مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و برکناری و تبدیل چراغ خیابانی ... / مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و برکناری و تبدیل چراغ خیابانی ...
 501. مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و کاهش قدرت ترانس شهرستان بانه به صورت کلید دردست / مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و کاهش قدرت ترانس شهرستان بانه به صورت کلید دردست
 502. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ... / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...
 503. فراخوان تامین خدمات حراست ساختمانهای مرکزی انبار نیزار قم / فراخوان تامین خدمات حراست ساختمانهای مرکزی انبار نیزار قم
 504. فراخوان انجام امورخدماتی جمع آوری و حمل مکانیزه زباله های سایت تهران ... / فراخوان انجام امورخدماتی جمع آوری و حمل مکانیزه زباله های سایت تهران ...
 505. تجدید مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام / تجدید مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام
 506. مزایده ملک سه دانگ مشاع آپارتمان بخش 4 ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع آپارتمان بخش 4 ثبت ساری
 507. مناقصه خدمات دفتری ، ماشین نویسی ، منشی و بایگانی / مناقصه خدمات دفتری ، ماشین نویسی ، منشی و بایگانی
 508. استعلام بیسکوییت کرمدار لیموترش / استعلام، استعلام بیسکوییت کرمدار لیموترش
 509. استعلام SIEMENS -96.5.2 / استعلام , استعلام SIEMENS -96.5.2
 510. استعلام 13 قلم لوازم و قطعات سرور / استعلام , استعلام 13 قلم لوازم و قطعات سرور
 511. استعلام پشتیبانی و نگهداری و تجهیزات تحت پوشش از گیت های کنترل ترد / استعلام پشتیبانی و نگهداری و تجهیزات تحت پوشش از گیت های کنترل ترد
 512. استعلام لوازم التحریر / استعلام، استعلام لوازم التحریر
 513. استعلام لوبیا چیتی / استعلام , استعلام لوبیا چیتی
 514. مزایده ششدانگ پلاک 844 فرعی بخش یک سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 844 فرعی بخش یک سنندج
 515. استعلام کشمش پلویی درجه یک ایرانی / استعلام , استعلام کشمش پلویی درجه یک ایرانی
 516. استعلام تهیه تلویزیون 32 / استعلام, استعلام تهیه تلویزیون 32
 517. استعلام فن کویل زمینی / استعلام , استعلام فن کویل زمینی
 518. استعلام برقگیری الکتریکی / استعلام، استعلام برقگیری الکتریکی
 519. استعلام رله دیستانس P442 / استعلام ,استعلام رله دیستانس P442
 520. استعلام احداث ساختمان / استعلام , استعلام احداث ساختمان
 521. استعلام تهیه نرم افزار اپلیکیشن پستخونه / استعلام تهیه نرم افزار اپلیکیشن پستخونه
 522. استعلام سامانه سرویسهای مکان محور (GNAF SERVICES) / استعلام سامانه سرویسهای مکان محور (GNAF SERVICES)
 523. استعلام کوله پشتی ضد آب ورزشی / استعلام کوله پشتی ضد آب ورزشی
 524. استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق
 525. استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق
 526. استعلام پروژه تکمیل شبکه داخلی توزیع آب ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام پروژه تکمیل شبکه داخلی توزیع آب ناحیه صنعتی
 527. استعلام all in one - asus z240ic / استعلام, استعلام all in one - asus z240ic
 528. استعلام دوربین مداربسته / استعلام دوربین مداربسته
 529. استعلام تجهیزات سیستم مداربسته / استعلام تجهیزات سیستم مداربسته
 530. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو
 531. استعلام فعالیت های پست / استعلام, استعلام فعالیت های پست
 532. مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... تجدید نوبت دوم
 533. استعلام کولر گازی مدل ss-30akc-tp اسنوا / استعلام,استعلام کولر گازی مدل ss-30akc-tp اسنوا
 534. استعلام انتخاب پیمانکار جهت قرارداد ارایه خدمات چاپ / استعلام انتخاب پیمانکار جهت قرارداد ارایه خدمات چاپ
 535. استعلام تعمیرات اساسی مدارس منتظری / استعلام تعمیرات اساسی مدارس منتظری
 536. استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری / استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری
 537. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 538. استعلام جت فن / استعلام, استعلام جت فن
 539. استعلام تهیه و نصب 9 عدد تابلو حد ترخص و ساعت شرعی / استعلام, استعلام تهیه و نصب 9 عدد تابلو حد ترخص و ساعت شرعی
 540. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 541. استعلام خرید ویدئو وال / استعلام، استعلام خرید ویدئو وال
 542. استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT / استعلام ,استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT
 543. استعلام پاور سوپلای وسترن و الکتروفورژ / استعلام، استعلام پاور سوپلای وسترن و الکتروفورژ
 544. استعلام الایزاریدر stat fax 4300 96.5.2 / استعلام, استعلام الایزاریدر stat fax 4300 96.5.2
 545. استعلام 4 عدد کامپیوتر کیس کامل و ... 96.5.2 / استعلام 4 عدد کامپیوتر کیس کامل و ... 96.5.2
 546. استعلام چاپ دوجلد کتاب / استعلام، استعلام چاپ دوجلد کتاب
 547. استعلام مانیتور - هارد - کیبورد و... / استعلام ​، استعلام مانیتور - هارد - کیبورد و...
 548. استعلام مشاوره مال در خصوص حسابداری مالی / استعلام، استعلام مشاوره مال در خصوص حسابداری مالی
 549. استعلام جدول پیش ساخته بتنی / استعلام، استعلام جدول پیش ساخته بتنی
 550. استعلام روغن مایع سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع سرخ کردنی
 551. استعلام وسایل ورزشی از قبیل توپ فوتبال ... / استعلام, استعلام وسایل ورزشی از قبیل توپ فوتبال ...
 552. استعلام چراغ پنل توکار SMD رنگ آفتابی / استعلام، استعلام چراغ پنل توکار SMD رنگ آفتابی
 553. مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS- 96.05.02 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS- 96.05.02
 554. استعلام سیستم بایگانی ریلی ثابت و متحرک / استعلام سیستم بایگانی ریلی ثابت و متحرک
 555. استعلام پوشینه بهداشتی در سایزهای مختلف / استعلام , استعلام پوشینه بهداشتی در سایزهای مختلف
 556. استعلام سمعک / استعلام سمعک
 557. استعلام زیر انداز تافته 60*90 / استعلام , استعلام زیر انداز تافته 60*90
 558. استعلام شارژر تریستوری کاربرد لیفتراک برقی / استعلام , استعلام شارژر تریستوری کاربرد لیفتراک برقی
 559. استعلام کاغذ A3 / استعلام ,استعلام کاغذ A3
 560. استعلام قند حبه / استعلام, استعلام قند حبه
 561. استعلام بیسیم دیجیتال / استعلام , استعلام بیسیم دیجیتال
 562. استعلام سرور اچ پی دو دستگاه و ... / استعلام , استعلام سرور اچ پی دو دستگاه و ...
 563. فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی / مناقصه ، فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی
 564. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 565. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D - نوبت دوم
 566. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B - نوبت دوم
 567. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G - نوبت دوم
 568. مزایده فروش 4 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 4 دستگاه خودرو
 569. مزایده اجاره بوفه مدارس سما / مزایده ، اجاره بوفه مدارس سما
 570. مزایده تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / مزایده ، مزایده تعداد 5 دستگاه خودروی سواری
 571. مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده
 572. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری
 573. مزایده چندین قلم ظروف سفالی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده چندین قلم ظروف سفالی نوبت دوم
 574. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / مزایده , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 575. مزایده واگذاری قطعی یک زمین در بر شهرک اصناف / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری قطعی یک زمین در بر شهرک اصناف
 576. مزایده ماشین آلات و تجهیزات ملک تملیکی شرکت پارس هیدرولیک گرگان ... / مزایده , مزایده ماشین آلات و تجهیزات ملک تملیکی شرکت پارس هیدرولیک گرگان ...
 577. مزایده پلاک ثبتی 24933 شماره فرعی 24395 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 24933 شماره فرعی 24395 اصلی
 578. مزایده پلاک ثبتی به شماره 8660 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 8660 فرعی از یک اصلی
 579. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی امیرکبیر 96.5.2 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی امیرکبیر 96.5.2
 580. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر
 581. مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر 96.5.2 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر 96.5.2
 582. مزایده پلاک ثبتی شماره 16641 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 16641 فرعی از یک اصلی
 583. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 179.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 179.61متر
 584. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 430مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 430مترمربع
 585. مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 587متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 587متر
 586. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 587. مزایده فروش اطاق کمپرسی رنو میدلام سفید.... / آگهی مزایده , مزایده فروش اطاق کمپرسی رنو میدلام سفید....
 588. مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1مترمرحله سوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر مرحله سوم
 589. مزایده فروش تعدادی پلاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک کاربری مسکونی
 590. مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار ...
 591. مزایده 96 قلم لوازم ورزشی / مزایده 96 قلم لوازم ورزشی
 592. مزایده واگذاری فضای کافی شاپ مستقر در لایی / مزایده , مزایده واگذاری فضای کافی شاپ مستقر در لایی
 593. مزایده اموال غیرمنقول یکباب واحد تجاری و دو باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول یکباب واحد تجاری و دو باب آپارتمان مسکونی
 594. مزایده واگذاری استخر سرپوشیده / مزایده , مزایده واگذاری استخر سرپوشیده
 595. مناقصه اجرای آسفالت مسیرهای ورودی خوابگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای آسفالت مسیرهای ورودی خوابگاه
 596. فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب / فراخوان, فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب
 597. مزایده جایگاه CNG / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG
 598. مزایده پارکینگ طبقاتی الماس / آگهی مزایده ,مزایده پارکینگ طبقاتی الماس
 599. مزایده تعداد 150 راس گوساله نر شیرخوار ... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 150 راس گوساله نر شیرخوار ...
 600. مزایده فر پخت شیرینی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده فر پخت شیرینی و ...
 601. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان- نوبت دوم
 602. مزایده دو دستگاه موتورسیکلت یاماها / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه موتورسیکلت یاماها
 603. مزایده یکدستگاه ژنراتور مارک لینکلن و ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه ژنراتور مارک لینکلن و ...
 604. مناقصه آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ
 605. مزایده آزمایشگاه تشخیص طبی / آگهی مزایده,مزایده آزمایشگاه تشخیص طبی
 606. تجدید مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین..96.5.2 / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین... تجدید نوبت اول 96.5.2
 607. اطلاعیه اجاره تعدادی از واحدهای تابعه / اطلاعیه , اطلاعیه اجاره تعدادی از واحدهای تابعه
 608. مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع نوبت دوم
 609. مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی ایستاده / مزایده ,مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی ایستاده
 610. مزایده یک دستگاه سواری سمند به رنگ قهوه ای / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند به رنگ قهوه ای
 611. مزایده سنگ تراورتن ، سنگ چینی / مزایده,مزایده سنگ تراورتن ، سنگ چینی
 612. مزایده دو عدد سلول الکترولیز مس نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو عدد سلول الکترولیز مس نوبت دوم
 613. مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 400مترمربع
 614. آگهی مناقصه خدمات قرائت , توزیع وصول مطالبات ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه خدمات قرائت , توزیع وصول مطالبات ... - نوبت دوم
 615. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم
 616. فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم
 617. مناقصه تهیه غذای پرسنل / مناقصه تهیه غذای پرسنل
 618. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی ... / مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی ...
 619. مزایده اجاره رستوران / مزایده اجاره رستوران
 620. مزایده ملک دارای زمینی مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دارای زمینی مساحت صد متر نوبت دوم
 621. مزایده comprosses Air / آگهی مزایده، مزایده comprosses Air
 622. مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین / مزایده ، یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین
 623. مناقصه احداث مرکز جامع سلامت دکتر شادپور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز جامع سلامت دکتر شادپور
 624. مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 156متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 156متر
 625. مناقصه اجرای ساختمان دهیاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای ساختمان دهیاری
 626. مناقصه اجرای کارهای برقی / مناقصه اجرای کارهای برقی
 627. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 628. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 82متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 82متر
 629. مزایده یک دستگاه مینی بوس و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه مینی بوس و ...
 630. فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز / فراخوان ,احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز نوبت اول
 631. مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه
 632. مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی / مناقصه ,مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی
 633. مناقصه تجهیز ده نقطه بارگیری انبار نفت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تجهیز ده نقطه بارگیری انبار نفت نوبت دوم
 634. مزایده انواع قوطی پروفیلی..نوبت دوم / مزایده , مزایده انواع قوطی پروفیلی نوبت دوم
 635. مزایده دینام دستگاه پمپ باد و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دینام دستگاه پمپ باد و ...
 636. مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوس 258itm / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوس 258itm
 637. مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک خط تلفن همراه
 638. مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... - نوبت اول 96.5.2 / مناقصه , مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... نوبت اول 96.5.2
 639. مناقصه واگذاری تهیه غذای پرسنل / مناقصه ,مناقصه واگذاری تهیه غذای پرسنل
 640. مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 6188 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 6188 اصلی
 641. مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا 96.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا 96.5.2
 642. مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی
 643. مزایده 1.5 دانگ مشاع از سه دانگ از آپارتمان / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از سه دانگ از آپارتمان
 644. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2500متر نوبت اول
 645. مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشگاه 96.5.2 / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشگاه 96.5.2
 646. مزایده پلاک ثبتی شماره 420 و 433 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 420 و 433 فرعی نوبت اول
 647. مزایده پلاک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی
 648. مزایده فروش خط موبایل به شماره 09123723107 / مزایده فروش خط موبایل به شماره 09123723107
 649. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعویض پوشش سازه فضایی استخر / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعویض پوشش سازه فضایی استخر
 650. مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به جابجایی مواد و محصول در داخل شرکت توسط لیفتراک / مناقصه ,مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به جابجایی مواد و محصول در داخل شرکت توسط لیفتراک
 651. مزایده فروش لوله بتنی ... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش لوله بتنی و ... نوبت دوم
 652. مزایده یکباب ملک مفروز کاربری صنعتی 13950متر / مزایده,مزایده یکباب ملک مفروز کاربری صنعتی 13950متر
 653. مزایده یک دستگاه خودرو جیلی - تیپ امگراند 7-مدل 2013 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جیلی - تیپ امگراند 7-مدل 2013
 654. مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل نوبت دوم
 655. مزایده یک دستگاه ای سی یو بیل مکانیکی کوماتسو / مزایده, مزایده یک دستگاه ای سی یو بیل مکانیکی کوماتسو
 656. استعلام قیمت اجرای بخش استروک یونیت / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت اجرای بخش استروک یونیت
 657. مناقصه خرید تجهیزات پزشکی / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات پزشکی
 658. مناقصه هتلینگ بیماران / مناقصه, مناقصه هتلینگ بیماران
 659. مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی
 660. مزایده تخصیص زمین جهت احداث باسکول و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تخصیص زمین جهت احداث باسکول و ...
 661. مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 302.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 302.4متر
 662. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.17متر
 663. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 300متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 300متر
 664. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 95.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 95.05متر
 665. مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر نوبت دوم
 666. مزایده واگذاری عینک سازی بیمارستان... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری عینک سازی بیمارستان...
 667. مناقصه خرید مواد، طبخ، توزیع صبحانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مواد، طبخ، توزیع صبحانه
 668. فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی
 669. فراخوان قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی
 670. مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 170متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 170متر
 671. مزایده واگذاری کارخانه آسفالت... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری کارخانه آسفالت... نوبت دوم
 672. مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ... / آگهی حراج حضوری ,مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ...
 673. مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی ... نوبت دوم
 674. مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف ... نوبت دوم
 675. مزایده یکقطعه زمین مساحت 255000مترمربع / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 255000مترمربع
 676. مزایده 11.43 سهم از یک صد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.43 سهم از یک صد سهم سهام پلاک ثبتی
 677. مزایده میزان 5.21 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 5.21 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی
 678. مزایده 43.49 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43.49 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی
 679. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 161متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 161متر
 680. مناقصه زیرسازی ؛ آسفالت ؛ کانیوا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی ؛ آسفالت ؛ کانیوا نوبت دوم
 681. مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم
 682. مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 683. مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات).... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات)...
 684. انتخاب پیمانکار جهت خشک کردن و تبدیل شالی / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت خشک کردن و تبدیل شالی
 685. مزایده تمامی ششدانگ یکباب مغازه (همکف اول) نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده تمامی ششدانگ یکباب مغازه (همکف اول) نوبت دوم
 686. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی .... 96.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی .... 96.5.2
 687. مزایده فروش سه دستگاه اتومبیل وانت نیسان دوکابین و.... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه اتومبیل وانت نیسان دوکابین....
 688. مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 167متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 167متر
 689. مزایده اعیانی شرکت ساختمانی تدبیر گستر / مزایده,مزایده اعیانی شرکت ساختمانی تدبیر گستر
 690. مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 85
 691. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 144متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 144متر
 692. مزایده یکباب ساختمان مسکونی 140مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 140مترمربع
 693. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.5مترمربع
 694. مزایده یک قطعه باغچه بزرگ مساحت 12746متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه بزرگ مساحت 12746متر
 695. مزایده حراج بوفه و سفره خانه موزه هفت چنار خود / آگهی حراج , مزایده بوفه و سفره خانه موزه هفت چنار خود ...
 696. آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری کانکس شیشه ای پارک بانوان -تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری کانکس شیشه ای پارک بانوان -تجدید نوبت دوم
 697. آگهی مزایده نسبت به فروش یک دستگاه غلطک دو تنی هپکو / مزایده حضوری , آگهی مزایده نسبت به فروش یک دستگاه غلطک دو تنی هپکو
 698. مناقصه خرید و نصب جرثقیل 10 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ... / آگهی مناقصات عمومی دومرحله ای , مناقصه خرید و نصب جرثقیل 10 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ...
 699. تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری 96.5.2 / تجدید آگهی مزایده ,تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری 96.5.2
 700. مزایده عواید حاصل از میدان تره بار - نوبت دوم / مزایده عواید حاصل از میدان تره بار - نوبت دوم
 701. مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ...
 702. مزایده فروش 91 قلم جنس شامل اجاق گاز چهار شعله و ... / آگهی مزایده اموال, مزایده فروش 91 قلم جنس شامل اجاق گاز چهار شعله و ...
 703. مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی شماره 6145 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی شماره 6145 فرعی نوبت دوم
 704. مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت اول
 705. مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی / مزایده,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی
 706. مناقصه احداث مرکز جامع سلامت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مرکز جامع سلامت
 707. مناقصه خرید سیم کرلو وهاوگ ... / مناقصه عمومی,مناقصه خرید سیم کرلو وهاوگ ...
 708. مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - چاپ دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - نوبت دوم
 709. مزایده فروش ششدانگ دو قطعه ملک ثبتی همجوار 38881متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه ملک ثبتی همجوار 38881متر
 710. مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم
 711. مناقصه تعداد 100 عدد بانداژ / مناقصه , مناقصه تعداد 100 عدد بانداژ
 712. آگهی مزایده اجاره بهره برداری از بوفه / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره بهره برداری از بوفه
 713. مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن - نوبت دوم
 714. مزایده خودرو پراید / مزایده، مزایده خودرو پراید
 715. مزایده یکباب مرغداری محصور با ماشین آلات / مزایده,مزایده یکباب مرغداری محصور با ماشین آلات
 716. مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهارهزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهارهزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی
 717. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 301متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 301متر
 718. مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت سوم / مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت سوم
 719. مناقصه امور بیمه ای از قبیل مسئولیت مدنی ، آتش سوزی / مناقصه عمومی ,مناقصه امور بیمه ای از قبیل مسئولیت مدنی ، آتش سوزی
 720. مناقصه خرید یک دستگاه تاور / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه تاور
 721. مزایده فضای موجود در بازارچه / مزایده ، مزایده فضای موجود در بازارچه
 722. تجدید مزایده فروشگاه های داخل زندان شهرستانهای فریدن و .... / مزایده، تجدید مزایده فروشگاه های داخل زندان شهرستانهای فریدن و ....
 723. تجدید مزایده تعداد 11 باب مغازه واقع در کاشان / مزایده , مزایده تعداد 11 باب مغازه واقع در کاشان
 724. مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم
 725. مزایده فروش املاک تعداد 15 قطعه مسکونی مازاد / مزایده,مزایده فروش املاک تعداد 15 قطعه مسکونی مازاد
 726. مزایده باغ و... / مزایده,مزایده باغ و...
 727. مزایده 2 سهم از نه سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 218 فرعی / مزایده,مزایده 2 سهم از نه سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 218 فرعی
 728. آگهی دعوت عملیات حمل و نقل جاده ای / آگهی دعوت به ارزیابی ، آگهی دعوت عملیات حمل و نقل جاده ای
 729. مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR
 730. مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر
 731. مزایده قسمتی از لوازم و تاسیسات استفاده نشده و ... / مزایده ، مزایده قسمتی از لوازم و تاسیسات استفاده نشده و ...
 732. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 2 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 2 نوبت دوم
 733. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر 96.5.2 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر 96.5.2
 734. مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب تجدید
 735. مناقصه تکمیل بلوار ورودی منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوار ورودی منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم
 736. مزایده تعداد 7 عدد کارت کپچراکسترنال / مزایده,مزایده تعداد 7 عدد کارت کپچراکسترنال
 737. فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک ها .... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک ها .... نوبت دوم
 738. مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت دوم
 739. مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر
 740. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس کولر دار / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس کولر دار
 741. مناقصه دفع زباله خانگی سطح شهر امام / آگهی مناقصه ,مناقصه دفع زباله خانگی سطح شهر امام
 742. مزایده یک دستگاه زانتیا / مزایده،مزایده یک دستگاه زانتیا
 743. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی
 744. مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله سوم / مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله سوم
 745. فراخوان تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی نوبت دوم
 746. مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان / مزایده , مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان
 747. مزایده هشت عدد کولر گازی / مزایده هشت عدد کولر گازی
 748. مزایده تالار معلم / آگهی مزایده, مزایده تالار معلم
 749. مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام
 750. مناقصه خرید گلهای فصلی تابستانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گلهای فصلی تابستانه
 751. فراخوان مناقصه خرید پروفیل و میلگرد آلومینیومی آلیاژی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پروفیل و میلگرد آلومینیومی آلیاژی
 752. مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت دوم
 753. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی
 754. مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت سوم
 755. مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار
 756. مناقصه نسبت به واگذاری تهیه مواد اولیه , پخت و سرو غذایی کارکنان / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری تهیه مواد اولیه , پخت و سرو غذایی کارکنان
 757. مزایده انواع ابزار و آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری,مزایده انواع ابزار و آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم
 758. فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی نوبت دوم
 759. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید
 760. فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری
 761. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر
 762. مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری
 763. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد / مزایده تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد
 764. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید نوبت دوم
 765. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ...نوبت دوم
 766. مناقصه احداث پارک شمالی به مساحت تقریبی 17000متر مربع مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پارک شمالی به مساحت تقریبی 17000متر مربع مرحله اول نوبت دوم
 767. مناقصه بررسی سیستم اعلام حریق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بررسی سیستم اعلام حریق
 768. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی
 769. مناقصه خرید بسته فرآورده های زیتون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بسته فرآورده های زیتون
 770. مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری - نوبت دوم
 771. آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل / آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل
 772. مزایده فروش اسکلت فلزی / مزایده،مزایده فروش اسکلت فلزی
 773. استعلام حفر اجرای چاه ارت / استعلام , استعلام حفر اجرای چاه ارت
 774. استعلام خرید کولر گازی اسپیلت ایرانی پنلی اینورتردار / استعلام، استعلام خرید کولر گازی اسپیلت ایرانی پنلی اینورتردار
 775. استعلام نصب سیستم بایگانی ریلی / استعلام، استعلام نصب سیستم بایگانی ریلی
 776. استعلام کمد بایگانی / استعلام, استعلام کمد بایگانی
 777. استعلام تعمیر فلاشینگ / استعلام , استعلام تعمیر فلاشینگ
 778. استعلام لایروبی سپتیک تانک / استعلام، لایروبی سپتیک تانک
 779. استعلام ران مرغ منجمد / استعلام , استعلام ران مرغ منجمد
 780. استعلام مقدار شش تن قند شکسته و.... / استعلام، استعلام مقدار شش تن قند شکسته و....
 781. استعلام نورد مرکب به قطر 130 / استعلام , استعلام نورد مرکب به قطر 130
 782. فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان نردبان کابل / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان نردبان کابل
 783. استعلام نورد مرکب به قطر 80 / استعلام , استعلام نورد مرکب به قطر 80
 784. استعلام نورد مرکب به قطر 65 / استعلام , استعلام نورد مرکب به قطر 65
 785. استعلام نورد مرکب به قطر 93 / استعلام , استعلام نورد مرکب به قطر 93
 786. استعلام نورد مرکب به قطر 71 / استعلام , استعلام نورد مرکب به قطر 71
 787. استعلام لیمو عمانی مرغوب / استعلام، استعلام لیمو عمانی مرغوب
 788. استعلام شن شسته 250 تن ... / استعلام شن شسته 250 تن ...
 789. استعلام سیمان کیسه ای 500 کیسه ... / استعلام سیمان کیسه ای 500 کیسه ....
 790. استعلام ترموستات تدریجی / استعلام , استعلام ترموستات تدریجی
 791. استعلام حفر چاه جدید ورزنه / استعلام ,استعلام حفر چاه جدید ورزنه
 792. مناقصه مراحل تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از طریق جذب پیمانکار / مناقصه مراحل تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از طریق جذب پیمانکار
 793. استعلام استریوسکوپ رومیزی hpf-1 / استعلام ، استریوسکوپ رومیزی hpf-1
 794. استعلام انجام آموزشهای فنی و حرفه ای مربوط به طرحهای اشتغال / استعلام، استعلام انجام آموزشهای فنی و حرفه ای مربوط به طرحهای اشتغال
 795. استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی / استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی
 796. استعلام دوربین دیجیتالی فیلمبرداری / استعلام دوربین دیجیتالی فیلمبرداری
 797. استعلام لنز مارک canon مدل au-105 / استعلام لنز مارک canon مدل au-105
 798. استعلام سه پایه ساچلر / استعلام سه پایه ساچلر
 799. استعلام مانت متابوتر / استعلام مانت متابوتر
 800. استعلام لایسنس ۹۰ کاربر آنتی ویروس / استعلام , استعلام لایسنس ۹۰ کاربر آنتی ویروس
 801. استعلام پاور میکسر دایناکورد مدل pm-2200 / استعلام پاور میکسر دایناکورد مدل pm-2200
 802. استعلام روسری قواره بزرگ 120.120 نخی / استعلام, استعلام روسری قواره بزرگ 120.120 نخی
 803. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2 / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2
 804. استعلام بیمه خودرهای امداد / استعلام، استعلام بیمه خودرهای امداد
 805. استعلام 3 دستگاه سوئیچ و ... / استعلام, استعلام 3 دستگاه سوئیچ و ...
 806. استعلام اسکنر چک 96.5.2 / استعلام , استعلام اسکنر چک 96.5.2
 807. استعلام آبسرد کن ایستاده ایستکول / استعلام ، استعلام آبسرد کن ایستاده ایستکول
 808. استعلام ست کامل خازن / استعلام ، ست کامل خازن
 809. استعلام تعداد 8 دستگاه کولر 12هزار ایرانی / استعلام، استعلام تعداد 8 دستگاه کولر 12هزار ایرانی
 810. استعلام مواد مصرفی / استعلام, استعلام مواد مصرفی
 811. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیک / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیک
 812. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد در رشته اتومکانیک / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد در رشته اتومکانیک
 813. استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات
 814. استعلام وسایل مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته درودگری / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته درودگری
 815. استعلام تشک ضربه گیر سالن ورزشی / استعلام, استعلام تشک ضربه گیر سالن ورزشی
 816. استعلام سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده
 817. اصلاحیه مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق / اصلاحیه ,مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق
 818. مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه / اگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه
 819. مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید - نوبت دوم
 820. مزایده فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس
 821. مزایده وانت پیکان / مزایده,مزایده وانت پیکان
 822. آگهی انجام خدمات راه بری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات / آگهی ، آگهی انجام خدمات راه بری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات
 823. استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق / استعلام, استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق
 824. آگهی مزایده محل های زیراکس دانشجویی / آگهی مزایده , آگهی مزایده محل های زیراکس دانشجویی
 825. استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ / استعلام، استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ
 826. استعلام بال والو استینلس استیل رزوه داخل / استعلام, استعلام بال والو استینلس استیل رزوه داخل
 827. استعلام فلنچ گردن دار فولادی / استعلام, استعلام فلنچ گردن دار فولادی
 828. استعلام دستکش مونتاژ کاری بافتنی تقویت شده کف تا پشت انگشتها با تیتریل / استعلام، استعلام دستکش مونتاژ کاری بافتنی تقویت شده کف تا پشت انگشتها با تیتریل
 829. استعلام تایر بادی روکشی / استعلام، استعلام تایر بادی روکشی
 830. مزایده فروش ساختمان مجتمع آموزشی مساحت 8100متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مجتمع آموزشی مساحت 8100متر
 831. فراخوان خرید تلمبه نشت بند / فراخوان , فراخوان خرید تلمبه نشت بند
 832. مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج / مناقصه , مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج
 833. مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد