1. مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم
 2. مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم
 3. مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ...96.5.1 / مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ... 96.5.1
 4. مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری
 6. مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان / مزایده ,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان
 7. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ...
 8. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش
 9. فراخوان مناقصه CISCO:WS-2960X-24PD-L... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه CISCO:WS-2960X-24PD-L....
 10. فراخوان خرید تجهیزات تاسیساتی / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات تاسیساتی
 11. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک یک فرعی از 541 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک یک فرعی از 541 اصلی
 12. نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.5.1 / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.5.01
 13. مزایده تعداد 10931 یدکی نو مختلف / آگهی مزایده , مزایده تعداد 10931 یدکی نو مختلف
 14. تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر نوبت اول
 15. فراخوان مناقصه LINE PIPE ,API 5L,6R.B.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه LINE PIPE ,API 5L,6R.B....
 16. سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی / سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
 17. مزایده خودروسواری پراید مدل 88 / مزایده , مزایده خودروسواری پراید مدل 88
 18. اولین کنفرانس بین المللی فضای مجازی / اولین کنفرانس بین المللی فضای مجازی
 19. همایش ملی آموزش حقوق شهروندی / همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
 20. همایش hse و پیشگیری از حوادث / همایش hse و پیشگیری از حوادث
 21. همایش پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی / همایش پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی
 22. چهارمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی / چهارمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
 23. دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی / دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
 24. مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوبت دوم
 25. مزایده مگان اتوماتیک 96.5.1 / آگهی مزایده , مزایده مگان اتوماتیک 96.5.1
 26. دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی / دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
 27. مزایده گلوله های ضایعاتی ... / مزایده، مزایده گلوله های ضایعاتی ...
 28. مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید
 29. مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE
 30. مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE
 31. فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی
 32. مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS
 33. استعلام الکل سفید و زرد / استعلام الکل سفید و زرد
 34. استعلام پوشال کولر / استعلام پوشال کولر
 35. تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی / استعلام ، تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی
 36. استعلام قطعات یدکی توربین ELLIOTT / استعلام, استعلام قطعات یدکی توربین ELLIOTT
 37. مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی نوبت اول
 38. مناقصه اجرای اسکلت بتنی پارکینگ 1 طبقه ... / مناقصه اجرای اسکلت بتنی پارکینگ 1 طبقه ...
 39. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی
 40. مناقصه 80LVENT AS A PREFLASH & AFTERFLASH / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 80LVENT AS A PREFLASH & AFTERFLASH
 41. مزایده چهار دستگاه خودرو سواری / مزایده ، مزایده چهار دستگاه خودرو سواری
 42. مناقصه ELECTRO MOTOR / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRO MOTOR
 43. مناقصه محدود خرید STONEL VALVE POSITION SWITCH / مناقصه محدود خرید STONEL VALVE POSITION SWITCH
 44. مناقصه خرید ACTUATOR / مناقصه, مناقصه خرید ACTUATOR
 45. مناقصه خرید GAUGE / مناقصه محدود خرید GAUGE
 46. استعلام بهاء خرید HYDRULIC GOVERNER / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید HYDRULIC GOVERNER
 47. استعلام بهاء خرید STONEL VALVE POSITION / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید STONEL VALVE POSITION
 48. مناقصه خرید BATTERY PACK / مناقصه, مناقصه خرید BATTERY PACK
 49. مناقصه خرید EMERSON THERMOMETER / مناقصه, مناقصه خرید EMERSON THERMOMETER
 50. مزایده فروش آپارتمان / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان
 51. استعلام کاغذ A4 / استعلام، استعلام کاغذ A4
 52. استعلام قطعات منفصله رایانه / استعلام، استعلام قطعات منفصله رایانه
 53. استعلام خرید چاپگر و دستگاه چاپ کارت و متعلقات / استعلام ,استعلام خرید چاپگر و دستگاه چاپ کارت و متعلقات
 54. استعلام آبسردکن زاگرس و ایستکول / استعلام ,استعلام آبسردکن زاگرس و ایستکول
 55. استعلام پنل خورشیدی 285 وات / استعلام , استعلام پنل خورشیدی 285 وات
 56. استعلام متحفه پتو بالشت / استعلام، استعلام متحفه پتو بالشت
 57. استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه 66kv همت / استعلام, استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه 66kv همت
 58. استعلام فن کانالی 4c-cm -IP55 -Terminel Box / استعلام, استعلام فن کانالی 4c-cm -IP55 -Terminel Box
 59. استعلام خرید شارژ GPS / استعلام خرید شارژ GPS
 60. استعلام خرید 6 دستگاه 400 ولت 400 آمپری / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه 400 ولت 400 آمپری
 61. مناقصه خرید دستگاه فیلر لیوان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه فیلر لیوان ....
 62. استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام ، خرید لوله گالوانیزه
 63. استعلام خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت / استعلام ، خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت
 64. استعلام کفش پرسنلی درجه یک / استعلام ,استعلام کفش پرسنلی درجه یک
 65. استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی / استعلام , استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی
 66. استعلام 20 عدد باطری فاراتل ... / استعلام ,استعلام 20 عدد باطری فاراتل ...
 67. استعلام لوازم سرور و کامپیوتر / استعلام ، استعلام لوازم سرور و کامپیوتر
 68. استعلام باتری خشک سلید لید اسید / استعلام ,استعلام باتری خشک سلید لید اسید
 69. استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق پایین زن کامل / استعلام, استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق پایین زن کامل
 70. استعلام سم پاشی انبار / استعلام سم پاشی انبار
 71. استعلام کلیدهای اشنایدر الکتریک / استعلام کلیدهای اشنایدر الکتریک
 72. مزایده ملک به شماره پلاک 2 اصلی از 195 فرعی از 2 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک 2 اصلی از 195 فرعی از 2 اصلی
 73. استعلام اکسس پوینت و متعلقات ان و همچنین خدمات نصب و راه اندازی / استعلام اکسس پوینت و متعلقات ان و همچنین خدمات نصب و راه اندازی
 74. استعلام پشتیبانی از رایانه / استعلام پشتیبانی از رایانه
 75. استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 36000 سرد و گرم / استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 36000 سرد و گرم
 76. استعلام مانیتور 60 اینچ ...96.5.1 / استعلام ، استعلام مانیتور 60 اینچ ... 96.5.1
 77. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 78. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 79. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 80. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 81. استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن
 82. استعلام کدورت سنج آب / استعلام ، استعلام کدورت سنج آب
 83. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی .... نوبت دوم
 84. استعلام احداث شبکه روشنایی رفوژ / استعلام احداث شبکه روشنایی رفوژ
 85. استعلام احداث شبکه روشنایی معابر / استعلام احداث شبکه روشنایی معابر
 86. استعلام چوب روسی / استعلام, استعلام چوب روسی
 87. استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی
 88. استعلام ماشین آلات کشاورزی / استعلام، استعلام ماشین آلات کشاورزی
 89. استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری.... / استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری....
 90. استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد / استعلام ,استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد
 91. استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو
 92. استعلام کولر گازی سرمایشی .... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی ....
 93. استعلام چراغ پروژکتور ... / استعلام, استعلام چراغ پروژکتور ...
 94. حراج 285 راس گاو و 3 راس اسب / مزایده ، حراج 285 راس گاو و 3 راس اسب
 95. استعلام باند کن اسکناس / استعلام، استعلام باند کن اسکناس
 96. استعلام تسمه کش چهار نخ رومیزی / استعلام، استعلام تسمه کش چهار نخ رومیزی
 97. استعلام سوئیچ شبکه سیسکو / استعلام، استعلام سوئیچ شبکه سیسکو
 98. استعلام دوربین عکاسی / استعلام، استعلام دوربین عکاسی
 99. استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک / استعلام، استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک
 100. استعلام انجام امور خدمات آبدارخانه ها و.. / استعلام, استعلام انجام امور خدمات آبدارخانه ها و..
 101. استعلام لوله پلی اتیلن P80 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن P80
 102. استعلام پکیج هیتر کولر / استعلام, استعلام پکیج هیتر کولر
 103. استعلام قبض خام آب بها / استعلام ,استعلام قبض خام آب بها
 104. استعلام کانکس به ابعاد 2.5*6 .... / استعلام ، استعلام کانکس به ابعاد 2.5*6 ....
 105. مناقصه تکمیل احداث (بعد از اسکلت و سقف) ساختمان مدیریت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل احداث (بعد از اسکلت و سقف) ساختمان مدیریت ... نوبت دوم
 106. مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی سیصد متر / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی سیصد متر
 107. استعلام لوازم ورزشی / استعلام لوازم ورزشی
 108. استعلام برنج سفید / استعلام برنج سفید
 109. استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام پودر لباسشویی دستی
 110. استعلام اسپری حشره کش / استعلام اسپری حشره کش
 111. استعلام گوشت / استعلام , استعلام گوشت
 112. استعلام پنج دستگاه سوییچ اترنت پشتیبانی ... / استعلام پنج دستگاه سوییچ اترنت پشتیبانی ...
 113. استعلام اصلاح شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی شهرک 96.5.1 / استعلام اصلاح شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی شهرک 96.5.1
 114. استعلام رادیو وایرلس / استعلام رادیو وایرلس
 115. استعلام دستگاه ذخیره سازی نس تحت شبکه ... / استعلام دستگاه ذخیره سازی نس تحت شبکه ...
 116. استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر ایرانی 96.5.1 / استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر ایرانی 96.5.1
 117. استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار... / استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار...
 118. استعلام لایفت رافت 8 نفره... / استعلام لایفت رافت 8 نفره...
 119. استعلام شگل 12 تنی... / استعلام شگل 12 تنی...
 120. استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s... / استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s...
 121. استعلام انواع کابل / استعلام انواع کابل
 122. استعلام دستگاه پردازنده / استعلام دستگاه پردازنده
 123. استعلام گالینگور / استعلام ,استعلام گالینگور
 124. استعلام زونکن آویز پلاستیکی با عطف / استعلام ,استعلام زونکن آویز پلاستیکی با عطف
 125. مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی
 126. استعلام باتری ذخیره ساز یو پی اس ups / استعلام ,استعلام باتری ذخیره ساز یو پی اس ups
 127. استعلام ربع سکه بهار آزادی / استعلام ربع سکه بهار آزادی
 128. استعلام یک دستگاه سرور جهت استفاده ویدیو کنفرانس / استعلام , استعلام یک دستگاه سرور جهت استفاده ویدیو کنفرانس
 129. استعلام دو عدد هارد سرور / استعلام دو عدد هارد سرور
 130. استعلام دوربین مداربسته / استعلام دوربین مداربسته
 131. استعلام جک اتوماتیک برقی / استعلام ,استعلام جک اتوماتیک برقی
 132. استعلام خرید موتورسیکلت مدل کویر به تعداد 5 دستگاه / استعلام , استعلام خرید موتورسیکلت مدل کویر به تعداد 5 دستگاه
 133. استعلام کولر گازی اسپیلت 18000 / استعلام کولر گازی اسپیلت 18000
 134. استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی
 135. استعلام فایل چهارکشو / استعلام, استعلام فایل چهارکشو
 136. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 76.67متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 76.67متر
 137. استعلام نیاز به تامین کنندگان پارتیشن جهت ساخت و جابجایی و نصب / استعلام نیاز به تامین کنندگان پارتیشن جهت ساخت و جابجایی و نصب
 138. استعلام سایر آموزشها / استعلام سایر آموزشها
 139. استعلام لباس و شلوار ورزشی / استعلام، استعلام لباس و شلوار ورزشی
 140. استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای بام از توابع شهرستان اسفراین / استعلام، استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای بام از توابع شهرستان اسفراین
 141. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن
 142. استعلام آهن 14 اصفهان / استعلام , استعلام آهن 14 اصفهان
 143. مزایده ششدانگ زمین مشجر 554.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشجر 554.80متر
 144. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1203متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1203متر
 145. مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید
 146. مزایده یکدستگاه استریل دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه استریل دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو
 147. مزایده ملک مشاع عرصه 379.78مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاع عرصه 379.78مترمربع
 148. مناقصه فاز اول توسعه فیدر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول توسعه فیدر و ...
 149. مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران نوبت دوم
 150. مزایده پلاک 100 اصلی سیدآباد مساحت 1500متر / مزایده ,مزایده پلاک 100 اصلی سیدآباد مساحت 1500متر
 151. مزایده باغ میوه مساحت 7507متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ میوه مساحت 7507متر نوبت اول
 152. مزایده فروش ساعت دیواری، میز چوبی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ساعت دیواری، میز چوبی و ...
 153. مزایده پروفیل پنج محفظه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده پروفیل پنج محفظه ای و ...
 154. مزایده دو قطعه زمین مشاعی شماره سی و نه نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مشاعی شماره سی و نه نوبت اول
 155. مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 15.84مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 15.84مترمربع نوبت دوم
 156. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.50متر
 157. مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.5متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.5متر
 158. مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت اول
 159. مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات...
 160. مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- نوبت دوم
 161. مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 ....
 162. مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی- نوبت دوم
 163. مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری- نوبت دوم
 164. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 560.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 560.65متر
 165. مزایده یک مزرعه پرورش ماهی متراژ 65*20متر / مزایده,مزایده یک مزرعه پرورش ماهی متراژ 65*20متر
 166. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 167. مزایده قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 168. مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد / مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد
 169. مزایده ملک مشاع به مساحت 5850مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاع به مساحت 5850مترمربع
 170. مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین نوبت دوم
 171. مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم
 172. مزایده 2 قطعه زمین 3922.9 و 3922.7متر / مزایده ,مزایده 2 قطعه زمین 3922.9 و 3922.7متر
 173. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام
 174. مزایده سه باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه باب مغازه تجاری
 175. مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر
 176. ارزیابی کیفی مناقصه گران پیاده روسازی لاین غربی بلوار خلیج فارس... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران پیاده روسازی لاین غربی بلوار خلیج فارس...
 177. تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K
 178. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 179. مزایده فروش مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم
 180. مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 -نوبت دوم
 181. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری
 182. مزایده ششدانگ مغازه و پلاک یک هزار و ششصد و سی و هفت فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه و پلاک یک هزار و ششصد و سی و هفت فرعی
 183. مزایده حراج تعداد 28 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط / مزایده , مزایده حراج تعداد 28 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط
 184. مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 91 دو گانه سوز / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 91 دو گانه سوز
 185. مزایده یکباب خانه عرصه 240مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه عرصه 240مترمربع
 186. مزایده ملک مساحت 50مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 50مترمربع
 187. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 67.18متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 67.18متر
 188. مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 420متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 420متر
 189. مزایده ملک ساختمان مساحت زیربنا هفتاد متر / مزایده ,مزایده ملک ساختمان مساحت زیربنا هفتاد متر
 190. مزایده ششدانگ زمین مساحت 372.88متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 372.88متر
 191. مزایده تعداد 7/795 عدد ریکا یک لیتری / مزایده تعداد 7/795 عدد ریکا یک لیتری
 192. مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شانزده متر و چهل و هفت دسیمتر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شانزده متر و چهل و هفت دسیمتر
 193. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.07متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.07متر
 194. مزایده یک قطعه زمین مساحت 507.50متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 507.50متر
 195. مزایده یکباب خانه مخروبه مساحت 305.25متر / مزایده ,مزایده یکباب خانه مخروبه مساحت 305.25متر
 196. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.28متر
 197. مزایده سواری دوو / مزایده,مزایده سواری دوو
 198. مزایده 4 دستگاه کامپیوتر / مزایده,مزایده 4 دستگاه کامپیوتر
 199. مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.02متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.02متر
 200. مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال
 201. مزایده آپارتمان بخش ده تهران نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش ده تهران نوبت اول
 202. تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم
 203. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 19754 فرعی از 38 اصلی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 19754 فرعی از 38 اصلی
 204. مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده ,مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه
 205. تجدید مزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 178 فرعی ... / تجدید مزایده,تجدیدمزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 178 فرعی ... تجدید
 206. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور - نوبت دوم
 207. مناقصه انجام کلیه عملیات نسوزکاری مربوط به خط تولید کارخانه / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام کلیه عملیات نسوزکاری مربوط به خط تولید کارخانه
 208. مزایده ترانسفورماتور / آگهی مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور
 209. مزایده آپارتمان مساحت 94.17مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 94.17مترمربع
 210. مزایده کانکس ، کولر گازی / مزایده کانکس ، کولر گازی
 211. مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر
 212. مزایده یک دستگاه فکس ، یک دستگاه پرینتر ، نه دستگاه کامپیوتر / مزایده ,مزایده یک دستگاه فکس ، یک دستگاه پرینتر ، نه دستگاه کامپیوتر
 213. مزایده واگذاری تعداد 9 پارکینگ عمومی تجدید / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 9 پارکینگ عمومی تجدید
 214. مزایده فروش قطعات یدکی مازاد صنعتی / مزایده ، مزایده فروش قطعات یدکی مازاد صنعتی
 215. مزایده باقی مانده پلاک 53 فرعی از 7398 نوبت اول / مزایده ,مزایده باقی مانده پلاک 53 فرعی از 7398 نوبت اول
 216. مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر
 217. مزایده اخذ عوارض میدان تره بار و خروجی سیب زمینی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اخذ عوارض میدان تره بار و خروجی سیب زمینی
 218. مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 151مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 151مترمربع
 219. تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب
 220. آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... - نوبت دوم
 221. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی - نوبت دوم
 222. مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم
 223. مناقصه پروژه احداث پارک محله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارک محله - نوبت دوم
 224. مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان - نوبت دوم
 225. مناقصه 20.000 تن کک متالورژی / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه 20.000 تن کک متالورژی
 226. مزایده کامیون نیسان دیزل دو کابین / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده کامیون نیسان دیزل دو کابین
 227. مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال - نوبت دوم
 228. مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید
 229. تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول نوبت اول
 230. مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی
 231. مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ، در منطقه بردسکن 96.5.1 / مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ، در منطقه بردسکن 96.5.1
 232. مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی مازاد از قبیل لوله های ریفر مر و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی مازاد از قبیل لوله های ریفر مر و ...
 233. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 47مترمربع / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 47مترمربع
 234. مزایده بالابر فلزی و الکتروموتور و ... / مزایده , مزایده بالابر فلزی و الکتروموتور و ...
 235. تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000
 236. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات
 237. آگهی مناقصه عمومی پیمان خدمات عمومی و اداری مرکز منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پیمان خدمات عمومی و اداری مرکز منطقه نوبت دوم
 238. فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید
 239. مناقصه دو عملیات اجرای کاشی کاری و نصب لوله های مسی کولر گازی / مناقصه , مناقصه دو عملیات اجرای کاشی کاری و نصب لوله های مسی کولر گازی
 240. مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارهای مسافری / مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارهای مسافری
 241. فراخوان شرکت در مناقصه جهت اجرای پل خاص بتنی پروژه راه آهن / فراخوان , فراخوان شرکت در مناقصه جهت اجرای پل خاص بتنی پروژه راه آهن
 242. مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
 243. مناقصه ساخت و نصب کابین وانت تندر به همراه قفسه بندی داخل کابین پیکاپ / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب کابین وانت تندر به همراه قفسه بندی داخل کابین پیکاپ
 244. مزایده یک واحد منزل مسکونی به شماره پلاک 4853 فرعی / مزایده ,مزایده یک واحد منزل مسکونی به شماره پلاک 4853 فرعی
 245. مناقصه جهت خاکبرداری و اجرای محوطه / مناقصه , مناقصه جهت خاکبرداری و اجرای محوطه
 246. مزایده امتیاز بهره برداری از معدن سنگ لاشه / مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری از معدن سنگ لاشه
 247. مناقصه واگذاری احداث یک باب واحد مسکونی اضافه اشکوب / مناقصه , مناقصه واگذاری احداث یک باب واحد مسکونی اضافه اشکوب
 248. مناقصه تامین لیوان و دستمال کاغذی / مناقصه , مناقصه تامین لیوان و دستمال کاغذی
 249. مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی / مزایده ,مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی
 250. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 251. مزایده فضاهای تجاری / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فضاهای تجاری
 252. مزایده 1 سهم از 72 سهم غرفه 180متر / مزایده ,مزایده 1 سهم از 72 سهم غرفه 180متر
 253. مزایده قطعه زمینی به مساحت 3500متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی به مساحت 3500متر
 254. مزایده آپارتمان مساحت اعیان 43.108متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 43.108متر
 255. مزایده دو واحد آپارتمان مساحت 71.114 و 11471متر / مزایده ,مزایده دو واحد آپارتمان مساحت 71.114 و 11471متر
 256. فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی
 257. فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت / فراخوان عمومی ، فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت نوبت اول
 258. مزایده یک دستگاه استریل دندانپزشکی / مزایده یک دستگاه استریل دندانپزشکی
 259. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات سیسکو / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات سیسکو
 260. فراخوان تامین کننده دوچرخه / فراخوان شناسایی,فراخوان تامین کننده دوچرخه
 261. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک
 262. مناقصه انتشار سررسید و سالنامه های سال 97 / مناقصه عمومی, مناقصه انتشار سررسید و سالنامه های سال 97
 263. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات ... / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات ... نوبت اول
 264. مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود / مزایده , مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود نوبت اول
 265. تجدید مناقصه خرید سطح سنج راداری مخازن 96.5.1 / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,تجدید مناقصه خرید سطح سنج راداری مخازن نوبت اول 96.5.1
 266. مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه
 267. مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 68506متر / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 68506متر
 268. مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی
 269. مناقصه احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی ...
 270. مناقصه خرید آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آمبولانس
 271. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی
 272. مزایده فروش تعداد محدودی آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی آپارتمان مسکونی
 273. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری مناطق 1، 2، 3، و 4 و 5 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری مناطق 1، 2، 3، و 4 و 5
 274. مزایده ششدانگ خانه مسکونی آپارتمانی 118متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی آپارتمانی 118متر
 275. مناقصه تامین فرم های مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین فرم های مورد نیاز
 276. مناقصه خرید پارچه / مناقصه ,مناقصه خرید پارچه
 277. فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم
 278. مناقصه وظایف و ماموریتهای اجرایی خود (شهربان ، حریم بان، معبربان) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه وظایف و ماموریتهای اجرایی خود (شهربان ، حریم بان، معبربان) نوبت دوم
 279. فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان...
 280. مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده نوبت دوم
 281. فراخوان مناقصه خدمات انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران
 282. فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی - نوبت سوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی- نوبت سوم
 283. مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان - نوبت دوم
 284. مناقصه روکش آسفالت معابر کم عرض سطح / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت معابر کم عرض سطح
 285. مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت بندپی نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت بندپی نوبت اول
 286. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ بخش شش مشهد
 287. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب
 288. مناقصه احداث دیواره حفاظتی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیواره حفاظتی رودخانه
 289. مزایده 24970 سهم / مزایده , مزایده 24970 سهم نوبت اول
 290. مناقصه انجام عملیات بستر سازی معابر باغ شهر امید / مناقصه, مناقصه انجام عملیات بستر سازی معابر باغ شهر امید
 291. مناقصه واگذاری قطعات و اراضی مربوط به اعضاء در باغ شهر امید / مناقصه و مناقصه واگذاری قطعات و اراضی مربوط به اعضاء در باغ شهر امید
 292. مناقصه خرید انواع کابل نوری / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع کابل نوری
 293. مزایده منزل مسکونی روستای چمن آباد نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی روستای چمن آباد نوبت اول
 294. آگهی مزایده فروش لوازم یدکی راکد و غیر قابل نیاز / آگهی مزایده ,مزایده فروش لوازم یدکی راکد و غیر قابل نیاز
 295. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1805متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1805متر
 296. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000متر
 297. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر
 298. مزایده آپارتمان مساحت 82.50مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 82.50مترمربع
 299. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4969متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4969متر
 300. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 301. مزایده فریزر صندوقی و ... / مزایده فریزر صندوقی و ...
 302. مزایده ملک پلاک ثبتی 5 فرعی بخش چهار تبریز / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 5 فرعی بخش چهار تبریز
 303. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر
 304. مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 200مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 200مترمربع
 305. مزایده یک دستگاه پرس پانچ هفت کاره ، یک دستگاه دریل ستونی / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس پانچ هفت کاره ، یک دستگاه دریل ستونی
 306. مزایده مغازه تجاری مساحت 25.74متر نوبت سوم / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 25.74متر نوبت سوم
 307. مزایده دو دستگاه صندلی برقی آرایشگاه و... / مزایده دو دستگاه صندلی برقی آرایشگاه و...
 308. مزایده فروش اجاق گاز فردار اکسل و ... نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش اجاق گاز فردار اکسل و ... نوبت دوم
 309. مزایده فروش بخاری نفتی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش بخاری نفتی و ... نوبت دوم
 310. مزایده ملک مساحت عرصه 224مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 224مترمربع
 311. مزایده سواری پژو 405 رنگ سفید مدل 1393 / مزایده سواری پژو 405 رنگ سفید مدل 1393
 312. مزایده ملک مساحت عرصه 230متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 230متر نوبت اول
 313. مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 250متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 250متر
 314. مزایده ملک مساحت 262.5متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 262.5متر
 315. مزایده ملک مساحت عرصه 13.5متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 13.5متر نوبت اول
 316. ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز)- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی نوبت دوم
 317. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به رنگ نقره ای / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به رنگ نقره ای
 318. مزایده ملک مساحت 174.46متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 174.46متر نوبت دوم
 319. مزایده ملک مساحت 80.08متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 80.08متر نوبت اول
 320. مزایده ملک عرصه پنجاه و یک متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک عرصه پنجاه و یک متر نوبت اول
 321. مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری / مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری
 322. مزایده یک دستگاه هموژن تک جداره / مزایده یک دستگاه هموژن تک جداره
 323. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی سه طبقه عرصه 160متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی سه طبقه عرصه 160متر
 324. مزایده خودرو 206 / مزایده خودرو 206
 325. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120متر
 326. مزایده چرخ نخ پایه دار فلزی .... / مزایده چرخ نخ پایه دار فلزی ....
 327. مزایده یک باب سوله صنعتی / مزایده یک باب سوله صنعتی
 328. مزایده یک دستگاه خودرو سواری 96.5.1 / آگهی مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری 96.5.1
 329. مزایده دو دستگاه کانکس 6 متری / مزایده دو دستگاه کانکس 6 متری
 330. تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت اول
 331. مزایده یکقطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر / مزایده ,مزایده یکقطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر
 332. مناقصه میلگرد فولادی قطر 2±110 م م (42CrMo4) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه میلگرد فولادی قطر 2±110 م م (42CrMo4)
 333. فراخون عمومی سرمایه گذاری احداث بازارچه - نوبت دوم / فراخون عمومی , فراخون عمومی سرمایه گذاری احداث بازارچه - نوبت دوم
 334. مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات
 335. مزایده انواع مخازن استیل... / مزایده و مزایده انواع مخازن استیل...نوبت اول
 336. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199متر
 337. مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک / آگهی مزایده, مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک
 338. فراخوان پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن FB-221B واحد CF -نوبت دوم / فراخوان , فراخوان پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن FB-221B واحد CF - نوبت دوم
 339. مزایده فروش حدود 80 تن اسید چرب کارخانه روغنکشی شماره یک ورامین / مزایده، مزایده فروش حدود 80 تن اسید چرب کارخانه روغنکشی شماره یک ورامین
 340. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا، بسترن... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا، بسترن...
 341. مناقصه تولید قطعات- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تولید قطعات - نوبت دوم
 342. مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL / مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL
 343. مزایده فروش براده آهن آلات فلزی عمومی - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش براده آهن آلات فلزی عمومی - نوبت دوم
 344. مناقصه تامین شیرهای ورودی و خروجی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین شیرهای ورودی و خروجی- نوبت دوم
 345. مناقصه تهیه و نصب علائم ، خط کشی و تجهیزات ایمنی ترافیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم ، خط کشی و تجهیزات ایمنی ترافیک
 346. شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه
 347. مزایده زمین و مستحدثات کارخانه نوبت دوم / مزایده ، مزایده زمین و مستحدثات کارخانه نوبت دوم
 348. آگهی دعوت ساخت 20 دستگاه هیتر حرارتی / آگهی دعوت ،ساخت 20 دستگاه هیتر حرارتی
 349. آگهی فراخوان اجاره فضای تبلیغاتی محوطه جایگاه های سوخت / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان اجاره فضای تبلیغاتی محوطه جایگاه های سوخت
 350. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 180.40متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 180.40متر
 351. مزایده ششدانگ پلاک شماره 909 فرعی از چهار اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 909 فرعی از چهار اصلی
 352. فراخوان تجهیز ساختمان به سیستم دوربین مداربسته / فراخوان تجهیز ساختمان به سیستم دوربین مداربسته
 353. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول ...
 354. فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت اول
 355. مزایده ساخت ، تجهیز، بهره برداری ، اجاره و انتقال طرح های (کافه رستوران آکواریوم) نوبت دوم / مزایده , مزایده ساخت ، تجهیز، بهره برداری ، اجاره و انتقال طرح های (کافه رستوران آکواریوم) نوبت دوم
 356. تجدید مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری تجدید- نوبت دوم
 357. تجدید مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم
 358. مزایده واگذاری استخر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استخر
 359. مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه منوچهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه منوچهری و ...
 360. اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر / اصلاحیه , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر
 361. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 107.83متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 107.83متر
 362. مناقصه احداث فرهنگسرا- تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا- تجدید
 363. مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف و متوسط مسی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف و متوسط مسی
 364. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی نوبت دوم
 365. مزایده یک دستگاه رک زرد رنگ ، تعداد چهار حلقه 12 متری انواع نوار لاستیکی / مزایده,مزایده یک دستگاه رک زرد رنگ ، تعداد چهار حلقه 12 متری انواع نوار لاستیکی
 366. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243متر
 367. فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله نفت ارسالی واحد پرسیاه از جابالون / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله نفت ارسالی واحد پرسیاه از جابالون
 368. تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت
 369. مزایده یک تخته فرش قالیچه / مزایده یک تخته فرش قالیچه
 370. مزایده یک قطعه زمین معادل پنجاه و دو صدم یک سهم مشاع بخش دو قم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین معادل پنجاه و دو صدم یک سهم مشاع بخش دو قم
 371. فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ...
 372. مناقصه اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات آب کل سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات آب کل سطح شهر نوبت دوم
 373. مزایده یک قطعه زمین مساحت 368مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 368مترمربع
 374. مناقصه احداث فرهنگسرا فاز یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا فاز یک
 375. مزایده فروش سنگهای ساختمانی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگهای ساختمانی
 376. مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... 96/5/1 / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... 96/5/1
 377. مزایده ملک مساحت 114مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 114مترمربع
 378. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...
 379. مناقصه سامانه حفاظت هوشمند پیرامونی پست 400 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سامانه حفاظت هوشمند پیرامونی پست 400 کیلوولت
 380. مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت اول
 381. مزایده 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی / مزایده ,مزایده 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی
 382. مزایده دو قطعه ملک مسکونی 113.01 و 137.2متر / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک مسکونی 113.01 و 137.2متر
 383. مزایده واگذاری املاک کاربری فرهنگی ورزشی تجاری کارگاهی صنعتی 96.5.1 / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری فرهنگی ورزشی تجاری کارگاهی صنعتی 96.5.1
 384. مناقصه انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم
 385. مناقصه سرویس و ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و ایاب و ذهاب پرسنل
 386. مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ...
 387. مناقصه نسبت به خرید 1.000.000 عدد پلاک فلزی بزرگ و... / مناقصه نسبت به خرید 1.000.000 عدد پلاک فلزی بزرگ و...
 388. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش
 389. مزایده وسائط نقلیه فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده وسائط نقلیه فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم
 390. مناقصه خرید خدمات عمومی / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید خدمات عمومی
 391. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 392. فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی (ماسه طبیعی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی (ماسه طبیعی
 393. مناقصه اجرای خط تغذیه فلزی جهت گازرسانی به شهرک صنعتی خورموج و شرکت توربافی دام...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خط تغذیه فلزی جهت گازرسانی به شهرک صنعتی خورموج و شرکت توربافی دام...نوبت دوم
 394. مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم
 395. مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی... نوبت دوم
 396. مزایده واگذاری امور تبلیغاتی سطح شهر گلبهار / مزایده , مزایده واگذاری امور تبلیغاتی سطح شهر گلبهار
 397. مناقصه انجام آمار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه انجام آمار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی تجدید
 398. آگهی مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی دانشگاه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی دانشگاه
 399. آگهی مناقصه تامین ، حمل ، نصب و مونتاژ دیوار پیش ساخته بتنی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه تامین ، حمل ، نصب و مونتاژ دیوار پیش ساخته بتنی
 400. استعلام بهاء خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان / استعلام بهاء , استعلام بهاء خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان
 401. مزایده 36.4 حبه مشاع از منزل مسکونی / مزایده ,مزایده 36.4 حبه مشاع از منزل مسکونی
 402. استعلام سنسور فشار کشش / استعلام ,استعلام سنسور فشار کشش
 403. مزایده دو دانگ مشاع از ششدنگ به استثنا ثمنه اعیان یکباب دکان / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدنگ به استثنا ثمنه اعیان یکباب دکان
 404. استعلام ورق مبدل و تیغه مدل / کولد سامر... / استعلام, استعلام ورق مبدل و تیغه مدل / کولد سامر...
 405. استعلام اویلس بوش HB و ... / استعلام, استعلام اویلس بوش HB و ...
 406. استعلام محافظ کابلها و شلنگهای رباطهای نقطه جوشکار / استعلام, استعلام محافظ کابلها و شلنگهای رباطهای نقطه جوشکار
 407. استعلام ابزار آلات - صفحه برش استیل - پیچ گوشتی... / استعلام، استعلام ابزار آلات - صفحه برش استیل - پیچ گوشتی...
 408. استعلام خرید تابلو فلزی و استند OPEN, CLOSE / استعلام, استعلام خرید تابلو فلزی و استند OPEN, CLOSE
 409. استعلام خرید بست استیل و سر شیلنگی برنجی سفارشی... / استعلام, استعلام خرید بست استیل و سر شیلنگی برنجی سفارشی...
 410. استعلام ترمه 5 تیکه ابریشم و ... / استعلام , استعلام ترمه 5 تیکه ابریشم و ...
 411. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK
 412. مزایده مجموعه تولید قند ... / مزایده مجموعه تولید قند ...
 413. مزایده فروش 40 دستگاه انواع خودرو سبک ,سنگین,... / مزایده فروش 40 دستگاه انواع خودرو سبک ,سنگین,...
 414. استعلام خرید کولر T3 30000 / استعلام خرید کولر T3 30000
 415. استعلام بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی / استعلام بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی
 416. فراخوان مناقصه راهبری , نگهداری و آماده به کار نمودن .... / فراخوان ,فراخوان مناقصه راهبری , نگهداری و آماده به کار نمودن ....
 417. استعلام سنسور ویبره نسبی... / استعلام, استعلام سنسور ویبره نسبی...
 418. استعلام ​پرینتر / استعلام , استعلام ​پرینتر
 419. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه
 420. اصلاحیه مناقصه تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه شهید مدحج / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه شهید مدحج
 421. استعلام کفپوش عایق برق... / استعلام , استعلام کفپوش عایق برق...
 422. مناقصه نصب برج و سیم کشی خط ۲۳۰ کیلو ولت دهلران / مناقصه نصب برج و سیم کشی خط ۲۳۰ کیلو ولت دهلران
 423. مناقصه تکمیل ارامستان جدید شهرکرد / مناقصه تکمیل ارامستان جدید شهرکرد
 424. مناقصه تامین ۲۳۰۰ تن ریل S۴۹ خط یک قطار شهری کرمانشاه / مناقصه تامین ۲۳۰۰ تن ریل S۴۹ خط یک قطار شهری کرمانشاه
 425. مناقصه تامین تجهیزات و نرم افزارها ولایسنس ها و قطعات یدکی، ... / مناقصه تامین تجهیزات و نرم افزارها ولایسنس ها و قطعات یدکی، ...
 426. تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار / تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار
 427. فراخوان عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران / فراخوان عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران
 428. دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر
 429. دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل
 430. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم ....
 431. فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود
 432. فراخوان مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت
 433. مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور همدان - سنندج / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور همدان - سنندج
 434. مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور تویسرکان / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور تویسرکان
 435. مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - آورزمان نهاوند / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - آورزمان نهاوند
 436. مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری - فرهنگی فرهنگسرای دانش ... / مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری - فرهنگی فرهنگسرای دانش ...
 437. مزایده اجاره ماهانه خدماتی - تجاری ... / مزایده اجاره ماهانه خدماتی - تجاری ...
 438. مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر
 439. فراخوان عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی ... نوبت دوم
 440. مناقصه هدایت ونگهداری خودروهای سبک اداره ترابری مسجد سلیمان / مناقصه ,مناقصه هدایت ونگهداری خودروهای سبک اداره ترابری مسجد سلیمان
 441. فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی
 442. مزایده 33 وانت نیسان سیستم زامیاد / مزایده 33 وانت نیسان سیستم زامیاد
 443. مزایده مقدار 5 من معادل 1000متر زمین زراعی دیم / مزایده ,مزایده مقدار 5 من معادل 1000متر زمین زراعی دیم
 444. مزایده اجاره یک قطعه زمین برای باس واش با امکانات در پایانه / مزایده ,اجاره یک قطعه زمین برای باس واش با امکانات در پایانه
 445. استعلام چاپ گزارش بصورت دیجیتال سیاه و سفید A4 / استعلام، استعلام چاپ گزارش بصورت دیجیتال سیاه و سفید A4
 446. استعلام سیب زمینی درشت درجه یک / استعلام , استعلام سیب زمینی درشت درجه یک
 447. استعلام زونکن مقوایی هشت سانتی متری A4 در رنگهای مختلف / استعلام, استعلام زونکن مقوایی هشت سانتی متری A4 در رنگهای مختلف
 448. استعلام چرخ گوشت 42 صنعتی محک / استعلام , استعلام چرخ گوشت 42 صنعتی محک
 449. استعلام جعبه ابزار پلاستیک فشرده فلزی سبک 60*20*20 سه طبقه / استعلام , استعلام جعبه ابزار پلاستیک فشرده فلزی سبک 60*20*20 سه طبقه
 450. استعلام جعبه ابزار 7 کشو چرخ دار سبک / استعلام , استعلام جعبه ابزار 7 کشو چرخ دار سبک
 451. استعلام قیچی ورق چینی برقی / استعلام، استعلام قیچی ورق چینی برقی
 452. استعلام منبع تغذیه دوبل / استعلام, استعلام منبع تغذیه دوبل
 453. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم
 454. استعلام دیتا پرژکتور سونی / استعلام , استعلام دیتا پرژکتور سونی
 455. استعلام کولر 18000مدل بالا زن فیبر و تهویه البرز / استعلام، استعلام کولر 18000مدل بالا زن فیبر و تهویه البرز
 456. استعلام اره فلکه 80 سانت چنتارو ایتالیا سه فاز / استعلام, استعلام اره فلکه 80 سانت چنتارو ایتالیا سه فاز
 457. استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN / استعلام , استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN
 458. استعلام کیت لنفوپروولیفریشن اسبی / استعلام, استعلام کیت لنفوپروولیفریشن اسبی
 459. استعلام کنترل پروسه دی کونتاج ... / استعلام , استعلام کنترل پروسه دی کونتاج ...
 460. استعلام جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ... / استعلام , استعلام جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ...
 461. استعلام ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات مدل NE102 / استعلام , استعلام ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات مدل NE102
 462. استعلام بطری درپیچ دار چهارگوش / استعلام ، بطری درپیچ دار چهارگوش
 463. مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس نوبت دوم
 464. استعلام الکل سفید / استعلام, استعلام الکل سفید
 465. استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای / استعلام, استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای
 466. استعلام کمد بایگانی ریلی / استعلام ، کمد بایگانی ریلی
 467. استعلام تک فاز دو کاوا آنلاین ups / استعلام, استعلام تک فاز دو کاوا آنلاین ups
 468. فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ
 469. تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc / تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc
 470. تمدید مناقصه اعلام اطفا حریق (Fire alarm) / آگهی تمدید مناقصه, تمدید مناقصه اعلام اطفا حریق (Fire alarm)
 471. مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر / آگهی مزایده, مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر
 472. فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت سوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت دوم
 473. مناقصه انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان
 474. مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری نوبت دوم
 475. تجدید مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم
 476. تجدید مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم
 477. مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 120متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 120متر
 478. مزایده یکباب مغازه مساحت نوزده متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت نوزده متر
 479. نخستین جشنواره فیلم تبریز / نخستین جشنواره فیلم تبریز
 480. مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش شش تبریز / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش شش تبریز
 481. مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حائل / مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حائل
 482. مزایده منزل مسکونی مساحت 311.5متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 311.5متر
 483. چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی / چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی
 484. مزایده دو عدد سوئیچ خور و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده دو عدد سوئیچ خور و ...
 485. مزایده فروش املاک زراعی و مشجر / مزایده ,مزایده فروش املاک زراعی و مشجر
 486. فراخوان هوشمندسازی کلیه خودروهای حمل بار و مسافر / فراخوان شناسایی, فراخوان هوشمندسازی کلیه خودروهای حمل بار و مسافر
 487. مزایده دیگه قابلمه زودپز ، اجاق گاز ، اره برقی / مزایده ,مزایده دیگه قابلمه زودپز ، اجاق گاز ، اره برقی
 488. مزایده ملک مشاعی مساحت 196مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاعی مساحت 196مترمربع
 489. مزایده منزل مسکونی بخش 7 اهواز / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش 7 اهواز
 490. مزایده شش سهم از ده سهم از یک دانگ پلاک ثبتی 115متر / مزایده ,مزایده شش سهم از ده سهم از یک دانگ پلاک ثبتی 115متر
 491. مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی
 492. مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی
 493. تجدید مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- تجدید نوبت دوم
 494. تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی به پاساژ - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی به پاساژ ... نوبت دوم
 495. مناقصه زیرسازی و آسفالت در محله صادقیه و خیابان چالو / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت در محله صادقیه و خیابان چالو
 496. مزایده اجاره میدان دوآب / آگهی مزایده ، مزایده اجاره میدان دوآب
 497. مزایده پلاکهای ثبتی 2267/3180 بخش ده / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 2267/3180 بخش ده
 498. مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 88/18324 بخش یازده / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 88/18324 بخش یازده
 499. مزایده ملک به مساحت صد و هشت متر / مزایده ,مزایده ملک به مساحت صد و هشت متر
 500. مزایده پلاک ثبتی عرصه 286متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 286متر نوبت اول
 501. مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 110متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 110متر
 502. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 503. مزایده ششدانگ زمین احداثی مساحت 77.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین احداثی مساحت 77.50متر
 504. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.10متر
 505. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 145.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 145.30متر
 506. مزایده 2.75 دانگ مشاع از ساختمان یک طبقه / مزایده ,مزایده 2.75 دانگ مشاع از ساختمان یک طبقه
 507. مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی اداره کل- نوبت دوم / مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی اداره کل
 508. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ، حفاظت از زنگ... - نوبت دوم / آگهی عمومی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ، حفاظت از زنگ...- نوبت دوم
 509. مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه و فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 510. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب نوبت اول
 511. تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی نوبت دوم / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی نوبت دوم
 512. مزایده واگذاری دو پلاک زمین مسکونی / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین مسکونی
 513. مزایده فروش تعدادی از خودرهای سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش تعدادی از خودرهای سبک و سنگین نوبت دوم
 514. مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی
 515. مزایده فروش مقداری آهن آلات قراضه خود چاپ دوم / مزایده , مزایده فروش مقداری آهن آلات قراضه خود چاپ دوم
 516. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 517. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 518. مزایده یک باب منزل مسکونی دو طبقه اعیان 277متر / مزایده ,مزایده یک باب منزل مسکونی دو طبقه اعیان 277متر
 519. مزایده یک دستگاه کوانتومترو و یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده یک دستگاه کوانتومترو و یک دستگاه دیزل ژنراتور
 520. مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم
 521. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 65 و 96متر / مزایده ,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 65 و 96متر
 522. مزایده یک قطعه زمین مساحت 53.57مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 53.57مترمربع نوبت دوم
 523. مزایده نصب تابلو تبلیغاتی مرحله دوم ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نصب تابلو تبلیغاتی مرحله دوم ... نوبت دوم
 524. مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر نوبت دوم
 525. مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95... نوبت دوم
 526. مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت 8000متر / مزایده ,مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت 8000متر
 527. مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل
 528. مزایده فروش ملک بازیربنای 1960مترمربع / مزایده ,مزایده فروش ملک بازیربنای 1960مترمربع
 529. مزایده ششدانگ پلاکات 249 فرعی از سی و سه اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاکات 249 فرعی از سی و سه اصلی
 530. مناقصه بیمه شخص ثالث تعداد 133 دستگاه از ماشین آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه شخص ثالث تعداد 133 دستگاه از ماشین آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت ها
 531. مزایده سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو
 532. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک مرحله دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک مرحله دوم
 533. مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس
 534. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان
 535. مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین بصورت نقد
 536. مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنرها، بیلبوردها / مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنرها، بیلبوردها
 537. مناقصه احداث 40 واحد مسکونی / آگهی دعوت از پیمانکار,مناقصه احداث 40 واحد مسکونی
 538. مزایده ششدانگ زمین مساحت 357.05متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 357.05متر
 539. مزایده ششدانگ پلاک 16242 فرعی 464متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 16242 فرعی 464متر
 540. مناقصه واگذاری خدمات نقلیه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات نقلیه
 541. مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر سلطانیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر سلطانیه
 542. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 543. مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش -مرحله دوم
 544. مزایده تعداد 14500 کارتن روغن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 14500 کارتن روغن
 545. مزایده ششدانگ زمین پلاک ده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ده فرعی
 546. مزایده مال مشاعی پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده مال مشاعی پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم
 547. آگهی مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده فروش ضایعات
 548. مزایده یک دستگاه پرس با قالب های مخصوص و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس با قالب های مخصوص و ...
 549. مزایده پلاک ثبتی مساحت 58298.29متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 58298.29متر نوبت اول
 550. مناقصه اجرای کارهای برقی / مناقصه اجرای کارهای برقی
 551. مزایده انواع سرامیک / مزایده , مزایده انواع سرامیک
 552. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع
 553. فراخوان واگذاری مدیریت و اداره شبکه بیسیم 133 96.5.1 / فراخوان واگذاری مدیریت و اداره شبکه بیسیم 133 96.5.1
 554. مزایده ملک مساحت چهل و دو متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت چهل و دو متر
 555. تجدید حراج اجاره فضای تجاری / آگهی حراج حضوری ,تجدید حراج اجاره فضای تجاری
 556. تصحیح و پوزش فراخوان مناقصه خدمات نقلیه - نوبت دوم / تصحیح و پوزش مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات نقلیه - نوبت دوم
 557. مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی
 558. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.24متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.24متر
 559. مناقصه پروژه جدولگذاری در سطح شهر... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری در سطح شهر...
 560. مزایده اراضی کشاورزی 121360.50متر / مزایده ,مزایده اراضی کشاورزی 121360.50متر
 561. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 110.87متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 110.87متر
 562. مزایده ششدانگ ثبتی مسکونی مساحت 200متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ثبتی مسکونی مساحت 200متر
 563. مزایده گریدر کوماتسو عراقی / مزایده گریدر کوماتسو عراقی
 564. فراخوان انجام حسابرسی عملکرد مالی سال 1395 / فراخوان انجام حسابرسی عملکرد مالی سال 1395
 565. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 62.72متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 62.72متر
 566. مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 105متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 105متر
 567. مزایده ملک به مساحت 75 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 75 مترمربع
 568. تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها .... / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران , تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ....
 569. مزایده خودروی میتسوبیشی سفید رنگ / مزایده ,مزایده خودروی میتسوبیشی سفید رنگ
 570. مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر
 571. مزایده فروش املاک مساحت 335.58 و 24.87متر / مزایده ,مزایده فروش املاک مساحت 335.58 و 24.87متر
 572. مزایده فروش املاک مازاد روستایی / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد روستایی
 573. مزایده دستگاه مش باف اتوماتیک با گیربکس.... / مزایده, مزایده دستگاه مش باف اتوماتیک با گیربکس....
 574. مزایده اجاره پارکینگ عمومی پشت ساختمان نظام مهندسی آمل - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ عمومی پشت ساختمان نظام مهندسی آمل - نوبت دوم
 575. مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس
 576. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.6متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.6متر
 577. مزایده وانت نیسان سیستم زامیاد / مزایده ,مزایده وانت نیسان سیستم زامیاد
 578. مزایده ششدانگ زمین مساحت 107013.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 107013.50متر
 579. مزایده یک دستگاه پژو پرشیا رنگ نقره ای / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو پرشیا رنگ نقره ای
 580. مزایده خودرو پژو نوک مدادی / مزایده, مزایده خودرو پژو نوک مدادی
 581. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 260.93متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 260.93متر
 582. فراخوان مناقصات عمومی ترسیم نقوش ، فلش و خط نوشته ترافیکی و ... / فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصات عمومی ترسیم نقوش ، فلش و خط نوشته ترافیکی و ...
 583. مزایده آپارتمان مساحت 113.48مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 113.48مترمربع
 584. مزایده دستگاه دانه گیر دوخت یقه / مزایده ,مزایده دستگاه دانه گیر دوخت یقه
 585. مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت 2.55متر / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت 2.55متر
 586. مزایده فروش ضایعات براده آهن و چدن / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات براده آهن و چدن
 587. مزایده فروش تمامی ششدانگ زمین مزروعی 45000متر / مزایده,مزایده فروش تمامی ششدانگ زمین مزروعی 45000متر
 588. مناقصه امورات مربوطه به تنظیف و خدمات شهری نوبت دوم / مناقصه، مناقصه امورات مربوطه به تنظیف و خدمات شهری نوبت دوم
 589. مزایده اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق آمل - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق آمل -نوبت دوم
 590. فراخوان طرح های خدماتی، تفریحی، گردشگری، رفاهی دور استخر / فراخوان , فراخوان طرح های خدماتی، تفریحی، گردشگری، رفاهی دور استخر
 591. مناقصه امورات سرویس دهی درون شهری و برون شهری ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 96.5.1 / مناقصه , مناقصه امورات سرویس دهی درون شهری و برون شهری ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 96.5.1
 592. مناقصه احداث و ایمن سازی 4 دستگاه پل پر ترافیک شهرستان ملکان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث و ایمن سازی 4 دستگاه پل پر ترافیک شهرستان ملکان
 593. مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی- مرحله دوم- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی- مرحله دوم نوبت دوم
 594. مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی ...نوبت دوم
 595. مزایده واگذاری آدرس هایی به صورت مسکونی و تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری آدرس هایی به صورت مسکونی و تجاری
 596. تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع - نوبت دوم
 597. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 258.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 258.5متر
 598. مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس نوبت دوم
 599. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375متر
 600. مزایده ششدانگ زمین تجاری جای مغازه 27.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری جای مغازه 27.44متر
 601. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس نوبت دوم
 602. مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد)
 603. مزایده اجاره فضاهای مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده اجاره فضاهای مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی
 604. مناقصه طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماند / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماند
 605. مزایده اجاره 3 باب از غرفه های میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده ,مزایده اجاره 3 باب از غرفه های میدان میوه و تره بار
 606. اصلاحیه فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود / اصلاحیه فراخوان, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود
 607. مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی
 608. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G
 609. اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 ... / مناقصه , اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 ...
 610. مناقصه امور تغذیه و ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور تغذیه و ایاب و ذهاب
 611. مزایده فروش تعداد 101 دستگاه خودرو ، تعداد 61 دستگاه موتور سیکلت ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 101 دستگاه خودرو ، تعداد 61 دستگاه موتور سیکلت ...
 612. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی
 613. مزایده فروش هشت قطعه زمین نقاط مختلف شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین نقاط مختلف شهر نوبت دوم
 614. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D
 615. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B
 616. مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف
 617. مزایده 9.30 سهم سهام از یک صد سهم سهام مغازه / مزایده,مزایده 9.30 سهم سهام از یک صد سهم سهام مغازه
 618. مزایده میزان 8.70 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 8.70 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ سرقفلی پلاک ثبتی
 619. مزایده پلاک ثبتی 350.10 بخش سه شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 350.10 بخش سه شیراز
 620. مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 6000متر
 621. فراخوان توسعه زیرساخت نیوز روم معاونت سیاسی نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان توسعه زیرساخت نیوز روم معاونت سیاسی نوبت دوم
 622. مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن
 623. مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز تجدید 96.5.1 / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز تجدید 96.5.1
 624. تجدید مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت سوم / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت سوم
 625. مزایده فروش مقداری ضایعات آهن آلات 96.5.1 / آگهی فراخوان عمومی ,مزایده فروش مقداری ضایعات آهن آلات 96.5.1
 626. فراخوان فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت 96.5.1 / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام,فراخوان فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت 96.5.1
 627. مناقصه خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته بتنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته بتنی نوبت دوم
 628. مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن -96.5.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن نوبت اول 96.5.1
 629. مزایده 5.44 حبه از 72 حبه از منزل مسکونی دو طبقه / مزایده ,مزایده 5.44 حبه از 72 حبه از منزل مسکونی دو طبقه
 630. مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک نوبت دوم
 631. مزایده زمین کشاورزی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش 5 اصفهان
 632. مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم
 633. مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری کارگاهی تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری کارگاهی تجاری مسکونی نوبت دوم
 634. مزایده اجاره غرفه تریا / آگهی فراخوان مزایده , مزایده اجاره غرفه تریا
 635. مناقصه انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر
 636. مزایده فروش شش عدد صندلی چرمی و ... / مزایده , مزایده فروش شش عدد صندلی چرمی و ...
 637. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 94.40متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 94.40متر
 638. مزایده مجموعه مسکونی با عرصه 175.25متر / مزایده,مزایده مجموعه مسکونی با عرصه 175.25متر
 639. مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی 126متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی 126متر
 640. مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و سرو غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و سرو غذا
 641. مناقصه انجام خدمات راهبری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات سنگین
 642. مزایده پلاک ثبتی 12330 فرعی از 99 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12330 فرعی از 99 اصلی
 643. مزایده یک قطعه جدا شده از باغ زیربنای 100.00متر / مزایده,مزایده یک قطعه جدا شده از باغ زیربنای 100.00متر
 644. مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان زامیاد / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان زامیاد
 645. مزایده اجاره مکان کیوسک جنب رستوران فیل سفید.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مکان کیوسک جنب رستوران فیل سفید....
 646. مناقصه اجرای عملیات توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب
 647. مناقصه خرید لوله فولادی استاندارد ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی استاندارد ...نوبت دوم
 648. مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 649. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 650. مزایده 126.8 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 126.8 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 651. مزایده 4 دانگ و 269.7 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 4 دانگ و 269.7 هزارم یک دانگ مشاع از زمین
 652. مزایده فروش یک فریزر صنعتی و یکدستگاه یخچال صنعتی با مارک برودتی کدیور / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یک فریزر صنعتی و یکدستگاه یخچال صنعتی با مارک برودتی کدیور
 653. مزایده اپارتمان مساحت عرصه 188.69متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت عرصه 188.69متر
 654. فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته
 655. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 SLX مدل 1394 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 SLX مدل 1394
 656. مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر
 657. مزایده یک دانگ و 794.6 هزارم یک دانگ مشاع از سهم از یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و 794.6 هزارم یک دانگ مشاع از سهم از یکباب منزل
 658. مزایده یک دستگاه دست دوم آبنبات ریزی صنعتی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه دست دوم آبنبات ریزی صنعتی ...
 659. مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک سفید مرحله دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک سفید ...مرحله دوم
 660. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری استیشن شورولت به مدل 76 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری استیشن شورولت به مدل 76 مرحله دوم
 661. مزایده فروش پراید 141 مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش پراید 141 مرحله دوم
 662. مزایده فروش تویوتا دوکابین... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تویوتا دوکابین...
 663. مزایده ششدانگ پلاک 235 فرعی از 6460 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 235 فرعی از 6460 اصلی
 664. مزایده ساختمان بین راهی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده ساختمان بین راهی نوبت دوم
 665. مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL...
 666. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه مشعل / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش تعداد 8 دستگاه مشعل
 667. مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا
 668. مناقصه تامین نیروهای انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین نیروهای انسانی - نوبت دوم
 669. مزایده مقداری سرامیک و کمربند چدنی انشعاب آب / آگهی مزایده, مزایده مقداری سرامیک و کمربند چدنی انشعاب آب
 670. مزایده یک دستگاه خودر سمند ایکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودر سمند ایکس
 671. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 87
 672. مناقصه ساخت کشتارگاه صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت کشتارگاه صنعتی - نوبت دوم
 673. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم
 674. مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا
 675. مزایده اجاره مساحت 120 مترمربع از محیط باغ ملی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مساحت 120 مترمربع از محیط باغ ملی
 676. مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان
 677. مزایده اجاره مغازه های بازارچه ملاصدرا / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه ملاصدرا
 678. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم
 679. مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانها / آگهی مناقصه,مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانها
 680. فراخوان تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی
 681. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 72.82متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 72.82متر
 682. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ...نوبت دوم
 683. مناقصه خرید کنتور G4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور G4
 684. مناقصه تامین 20 دستگاه کامیون یدک کش- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 20 دستگاه کامیون یدک کش- نوبت دوم
 685. مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی به صورت اجاره / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی به صورت اجاره
 686. مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ...
 687. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خرید ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم / فراخوان , مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خرید ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم
 688. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... نوبت دوم
 689. مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال... نوبت دوم
 690. مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه... نوبت دوم
 691. فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپ / فراخوان , فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپ
 692. مناقصه جهت تکمیل 36 واحد / مناقصه جهت تکمیل 36 واحد
 693. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله
 694. مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه ....
 695. فراخوان مناقصه حراست از اماکن و تاسیسات و حراست ... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حراست از اماکن و تاسیسات و حراست ...
 696. مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان شامل جمع آوری و حمل زباله... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان شامل جمع آوری و حمل زباله... مرحله دوم نوبت دوم
 697. مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی مرحله دوم نوبت دوم
 698. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم
 699. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای...
 700. مناقصه ساماندهی دستفروشان فاز 4 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی دستفروشان فاز 4
 701. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید
 702. اصلاحیه مناقصه به کارگیری 37 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه به کارگیری 37 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی
 703. اصلاحیه مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی
 704. فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا... نوبت دوم
 705. مزایده منزل مسکونی مساحت 598.71متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 598.71متر
 706. مزایده ملک زمین کشاورزی مساحت یک هکتار / مزایده ,مزایده ملک زمین کشاورزی مساحت یک هکتار
 707. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 708. استعلام بهای واگذاری قسمتی از ارائه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم های رایانه ای / آگهی استعلام بها، استعلام بهای واگذاری قسمتی از ارائه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم های رایانه ای
 709. مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 269 فرعی از 186 فرعی از 4 اصلی / مزایده ,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 269 فرعی از 186 فرعی از 4 اصلی
 710. مزایده ساختمان دو طبقه به پلاک ثبتی 2339 فرعی / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه به پلاک ثبتی 2339 فرعی
 711. مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا اس ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا اس ایکس
 712. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر
 713. مزایده یکباب واحد مسکونی دو طبقه 134.93متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی دو طبقه 134.93متر
 714. مزایده فروش املاک و اراضی کاربری زمین خدماتی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری زمین خدماتی تجاری
 715. فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب نوبت دوم / فراخوان, فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب نوبت دوم
 716. مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم
 717. مزایده ملک مساحت چهار صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت چهار صد مترمربع
 718. مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 31 فرعی بخش یک / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 31 فرعی بخش یک
 719. مزایده واگذاری زمین اصلاحیه / مزایده واگذاری زمین اصلاحیه
 720. استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی
 721. استعلام کیس با متعلقات / استعلام, استعلام کیس با متعلقات
 722. استعلام تمدید مجوز بروز رسانی نرم افزار Backup exe سه ساله / استعلام تمدید مجوز بروز رسانی نرم افزار Backup exe سه ساله
 723. استعلام پژو پارس سال دنده ای و سوزوکی ویتارا / استعلام ,استعلام پژو پارس سال دنده ای و سوزوکی ویتارا
 724. استعلام کلمپ پرسی / استعلام, استعلام کلمپ پرسی
 725. استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی بین پست یزد یک و فاق / استعلام , استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی بین پست یزد یک و فاق
 726. استعلام کاغذ A4 پیپر وان اصل به تعداد 300 بسته ... / استعلام, استعلام کاغذ A4 پیپر وان اصل به تعداد 300 بسته ...
 727. تجدید مزایده اجاره کافی شاپ وسط آبنمای .... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ وسط آبنمای ....نوبت دوم
 728. استعلام انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع سازمان .. / استعلام انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع سازمان ..
 729. استعلام تلویزیون 3D SMART LED سایز 32 IN ... / استعلام تلویزیون 3D SMART LED سایز 32 IN ...
 730. استعلام مصالح ساختمانی / استعلام مصالح ساختمانی
 731. استعلام ​بسته نرم افزار / استعلام ​، بسته نرم افزار
 732. استعلام لیبل زن یک دستگاه و قلم نوری دو عدد / استعلام , استعلام لیبل زن یک دستگاه و قلم نوری دو عدد
 733. استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی
 734. استعلام ارائه سرویس پشتیبانی ، خدمات پیام کوتاه در قالب نرم افزار LAN SMS و PROXY / استعلام, استعلام ارائه سرویس پشتیبانی ، خدمات پیام کوتاه در قالب نرم افزار LAN SMS و PROXY
 735. استعلام تعمیرات اساسی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی
 736. مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان نوبت دوم
 737. استعلام تعمیرات اساسی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی
 738. استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن
 739. استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام للوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 740. استعلام سرور RAM & CPU / استعلام , استعلام سرور RAM & CPU
 741. استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی
 742. استعلام کانکس 3*6 / استعلام , استعلام کانکس 3*6
 743. استعلام اسپیلت سرد و گرم 12000 اسنوا / استعلام، استعلام اسپیلت سرد و گرم 12000 اسنوا
 744. استعلام اسپیلت سرد و گرم 18000 مدل اسنوا / استعلام اسپیلت سرد و گرم 18000 مدل اسنوا
 745. استعلام نیاز به مختصات یاب جغرافیایی / استعلام نیاز به مختصات یاب جغرافیایی
 746. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و چهار متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و چهار متر
 747. استعلام نصب و راه اندازی پارتیشن اطاق فرمان ایستگاه / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی پارتیشن اطاق فرمان ایستگاه
 748. استعلام ساخت سینس کابل / استعلام, استعلام ساخت سینس کابل
 749. استعلام 55 تن برنج هندی 1121 / استعلام 55 تن برنج هندی 1121
 750. استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 با موتور ولوو با ژنراتور MRELLI ایتالیا / استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 با موتور ولوو با ژنراتور MRELLI ایتالیا
 751. استعلام توسعه 200 متر شبکه توزیع فشار ضعیف / استعلام,استعلام توسعه 200 متر شبکه توزیع فشار ضعیف
 752. استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو مبید / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو مبید
 753. استعلام فیلتر کاغذی / استعلام, استعلام فیلتر کاغذی
 754. استعلام درخواست ساخت تخت یک نفره / استعلام, استعلام درخواست ساخت تخت یک نفره
 755. استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده / استعلام، استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده
 756. مزایده یکباب ساختمان به مساحت 1973.12متر / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان به مساحت 1973.12متر
 757. استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار 96.5.1 / استعلام، استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار 96.5.1
 758. استعلام کیف پاپکو / استعلام، استعلام کیف پاپکو
 759. استعلام صفحه کلید کامپیوتر .... / استعلام ، استعلام صفحه کلید کامپیوتر ....
 760. استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام ویدئو پروژکتور
 761. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 762. مناقصه خرید 33 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق- تمدید / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 33 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق- تمدید
 763. تمدید مناقصه خرید 96 آیتم لوازم یدکی بخش الکتریک / آگهی مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید 96 آیتم لوازم یدکی بخش الکتریک
 764. آگهی تمدید خرید 26 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک / مناقصه عمومی, آگهی تمدید خرید 26 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک
 765. مناقصه خرید 9 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک
 766. مزایده یک دستگاه کامیونت الوند / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت الوند
 767. آگهی تمدید مناقصه خرید 262 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک توربین / مناقصه عمومی, آگهی تمدید مناقصه خرید 262 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک توربین
 768. مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود / مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود
 769. مناقصه نگهداری شبکه کابل مراکز- نوبت دوم / مناقصه نگهداری شبکه کابل مراکز- نوبت دوم
 770. مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق - نوبت دوم
 771. فراخوان مناقصه دو طبقه TRALLY .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان دو طبقه TRALLY ....
 772. مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم 96.5.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم 96.5.1