1. مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند نوبت دوم
 2. حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، حراج پالت فلزی ضایعاتی ...
 3. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو
 4. مزایده دو دستگاه سلفون کش حرارتی و چسبی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه سلفون کش حرارتی و چسبی
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 111.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 111.50متر
 6. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 49.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 49.30متر
 7. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو کاشان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو کاشان
 8. مزایده دستگاه اسپارک 80 آمپر / مزایده دستگاه اسپارک 80 آمپر
 9. مزایده 2 عدد انگشتر و یک عدد زیرگردنی / مزایده 2 عدد انگشتر و یک عدد زیرگردنی
 10. مناقصه اجرای فاز اول و دوم احداث سالن چند منظوره ورزشی / مناقصه اجرای فاز اول و دوم احداث سالن چند منظوره ورزشی
 11. مناقصه اجرای فاز اول و دوم سایت تفریحی و گردشگری / مناقصه اجرای فاز اول و دوم سایت تفریحی و گردشگری
 12. تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره -سنندج / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره -سنندج
 13. فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه
 14. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی / مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی
 15. آگهی ارزیابی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر پیرانشهر / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر پیرانشهر
 16. مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک قدمت بیش از سی سال
 17. مناقصه عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات آسفالت
 18. مزایده ششدانگ زمین و خودرو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و خودرو
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 104.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 104.31متر
 20. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر
 21. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 22. مناقصه خرید تابلو فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تابلو فشار متوسط
 23. مزایده دیگ بخار و ... / آگهی مزایده ,مزایده دیگ بخار و ...
 24. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 275مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 275مترمربع
 25. مزایده ششدانگ باغ مشجر کلاسه 483.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر کلاسه 483.34متر
 26. مزایده ملک مساحت عرصه 293.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 293.33متر نوبت اول
 27. مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک / مناقصه , مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک
 28. مزایده ملک بخش ده تهران مساحت یکصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک بخش ده تهران مساحت یکصد مترمربع
 29. مزایده فروش سواری بنز 220 مدل 1972 میلادی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری بنز 220 مدل 1972 میلادی
 30. مزایده آهن آلات-تیر آهن -شاخه دوبل / مزایده , مزایده آهن آلات-تیر آهن -شاخه دوبل نوبت اول
 31. مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای ، مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق
 32. مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان
 33. مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم
 34. مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس - نوبت دوم
 35. مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06
 36. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل
 37. مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 94 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 94
 38. مناقصه خرید 13000 متر لوله GRP / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 13000 متر لوله GRP
 39. مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق - تجدید
 40. مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز
 41. مزایده فروش انواع محصولات فرعی / مزایده , مزایده فروش انواع محصولات فرعی
 42. مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV
 44. مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) - نوبت دوم
 45. مزایده ملک بخش دو 101.20مترمربع / مزایده,مزایده ملک بخش دو 101.20مترمربع
 46. فراخوان مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 47. مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) نوبت دوم
 48. مزایده فروش یکباب اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده فروش یکباب اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر
 49. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی
 50. مزایده چرخ خیاطی / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی
 51. مزایده یخچال / آگهی مزایده ,مزایده یخچال
 52. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 128.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 128.20متر
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 117.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 117.96متر
 54. منقاصه پروژه بازسازی مدارس / آگهی مناقصه, منقاصه پروژه بازسازی مدارس
 55. مناقصه نسبت به تعویض آسفالت , جدول بلوار بعثت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تعویض آسفالت , جدول بلوار بعثت - نوبت دوم
 56. مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس
 57. مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی
 58. مزایده واگذاری ساختمان قدیم خود / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان قدیم خود
 59. مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی 96.4.1 / مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی 96.4.1
 60. مزایده اجاره تالار پذیرایی و آشپزخانه خود / مزایده , مزایده اجاره تالار پذیرایی و آشپزخانه خود مرحله دوم
 61. تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم
 62. مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA نوبت دوم 96.4.1 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA نوبت دوم 96.4.1
 63. مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت دوم
 64. مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان نوبت دوم
 65. مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری- نوبت دوم
 66. مناقصه خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی همراه با خاکبرداری / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی همراه با خاکبرداری
 67. مناقصه تعمیر و نگهداری منازل سازمان ,اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیر و نگهداری منازل سازمان ,اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه- نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر ساختمان
 69. مزایده یک دستگاه سواری رانا / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری رانا
 70. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197 متر
 71. مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس- تمدید / آگهی تمدیدمناقصه, مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس- تمدید
 72. تجدید مناقصه عملیات برق رسانی به چاه های 1، 2، 9 ... / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید مناقصه عملیات برق رسانی به چاه های 1، 2، 9 ...
 73. اصلاحیه مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش
 74. اصلاحیه فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها / اصلاحیه فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها
 75. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.67مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.67مترمربع
 76. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 55 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 55 یزد
 77. مزایده یک قطعه باغ و زمین زراعی زیرکشت / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و زمین زراعی زیرکشت
 78. مزایده ششدانگ پلاک 194 فرعی از 1200 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 194 فرعی از 1200 اصلی
 79. مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هشت شهرستان سقز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هشت شهرستان سقز نوبت دوم
 80. مزایده چهار طاقه پارچه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده چهار طاقه پارچه نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ پلاک 3950 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3950 فرعی
 82. مزایده یکدستگاه وانت دوگانه سوز مدل 1387 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه وانت دوگانه سوز مدل 1387 نوبت دوم
 83. مزایده سه دانگ زمین بخش سی و شش کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ زمین بخش سی و شش کرمان نوبت اول
 84. مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 156متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 156متر
 85. مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری دو طبقه با سند عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری دو طبقه با سند عادی نوبت دوم
 86. مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده...
 87. مزایده 10 راس گاو آبستن / آگهی مزایده ,مزایده 10 راس گاو آبستن
 88. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز
 89. فراخوان مناقصه پروژه احداث 11 واحد تجاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث 11 واحد تجاری
 90. فراخوان مناقصه خرید و اجرای 3 عدد برج نوری 21 متری و 60 عدد چراغ پارکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و اجرای 3 عدد برج نوری 21 متری و 60 عدد چراغ پارکی
 91. فراخوان مناقصه پروژه احداث استخر و سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث استخر و سالن ورزشی
 92. مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف
 93. فراخوان خرید ماسه شسته مرحله دوم نوبت اول / آگهی فراخوان, فراخوان خرید ماسه شسته مرحله دوم نوبت اول
 94. مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی نوبت دوم
 95. مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز
 96. مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ...
 97. اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی / اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی
 98. مناقصه خرید کیسه خالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کیسه خالی
 99. فراخوان مناقصه احداث غسالخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه احداث غسالخانه نوبت دوم
 100. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125 متر نوبت اول
 101. مناقصه ارایه خدمات خانه داری دهکده تفریحی ایثار / مناقصه ، مناقصه ارایه خدمات خانه داری دهکده تفریحی ایثار
 102. مناقصه خرید 1300 دستگاه چراغ خیابانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1300 دستگاه چراغ خیابانی 20 ولت LED
 103. مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و .... / مناقصه ، مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و
 104. مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی / مزایده,مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی
 105. مزایده اجاره 5 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره 5 باب مغازه
 106. مناقصه احداث و بهره برداری از سالن بدنسازی / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,مناقصه احداث و بهره برداری از سالن بدنسازی
 107. مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...نوبت دوم
 108. آگهی فروش یک دستگاه رول ایتالیایی مدل ORT / آگهی فروش، آگهی فروش یک دستگاه رول ایتالیایی مدل ORT
 109. تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ...
 110. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم
 111. مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ...
 112. مناقصه حمل و نقل اداری / مناقصه عمومی ,مناقصه حمل و نقل اداری
 113. فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب
 114. مزایده فروش واحد تجاری بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری بصورت نقد و اقساط
 115. مزایده فروش 15 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم
 116. مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم - نوبت دوم
 117. مزایده اجاره تعداد 24 واحد تجاری و مسکونی... / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد 24 واحد تجاری و مسکونی...
 118. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری
 119. مزایده اجاره تعداد هفت واحد تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف ... / مزایده , مزایده اجاره تعداد هفت واحد تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف ...
 120. مزایده ملک عرصه 196 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 196 متر نوبت اول
 121. مزایده ششدانگ مفروز یکباب خانه عرصه 1081.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز یکباب خانه عرصه 1081.34متر
 122. مزایده ششدانگ پلاک 1648/86 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1648/86 اصلی
 123. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر
 124. تجدید مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه
 125. مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/20kv//40mva ... / مناقصه , مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/20kv//40mva ...
 126. مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 206 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 206
 127. فراخوان مناقصه عمومی اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره / فراخوان مناقصه عمومی اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره
 128. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1
 129. مناقصه خرید کلیدهای مینیاتوری اتوماتیک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کلیدهای مینیاتوری اتوماتیک ...
 130. مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات شهرک مسکونی طولای قشم ... / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات شهرک مسکونی طولای قشم ...
 131. مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 2 برق / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 2 برق
 132. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور کامیاران - سروآباد / مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور کامیاران - سروآباد
 133. آگهی مناقصه بهسازی و لکه گیری محور آزادشهر / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور آزادشهر
 134. مزایده پلاکهای ثبتی شامل نه قطعه / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شامل نه قطعه
 135. مزایده دو دانگ و یک دهم دانگ مشاع از پلاک 4198 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ و یک دهم دانگ مشاع از پلاک 4198 فرعی
 136. مزایده کارخانه / اگهی مزایده , مزایده کارخانه
 137. مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 536.25متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 536.25متر
 138. مزایده ملک اپارتمان مساحت 68.83متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 68.83متر مرحله دوم
 139. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1
 140. مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس
 141. مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn
 142. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11متر
 143. مزایده ششدانگ زمین مساحت 645.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 645.50متر
 144. اصلاحیه مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی / اصلاحیه ,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی
 145. مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر
 146. مزایده ششدانگ پلاک سی و یک فرعی مساحت 197.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سی و یک فرعی مساحت 197.50متر
 147. مزایده یک دستگاه سواری رنواوگان / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنواوگان
 148. مزایده فروش تاورکرین پتن 10 تن / مزایده ، مزایده فروش تاورکرین پتن 10 تن
 149. مزایده واگذاری آرایشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آرایشگاه
 150. فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای نوسازی و بهره برداری از ساختمان / فراخوان , فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای نوسازی و بهره برداری از ساختمان
 151. مناقصه امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم
 152. مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی / مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی
 153. مزیده رستوران / مزیده رستوران
 154. مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم / مزایده,مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم
 155. مزایده ملک مساحت 1144 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1144 مترمربع نوبت اول
 156. مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس
 157. مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو آردی 1600 ... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو آردی 1600 ... - نوبت دوم
 158. فراخوان مشاوران انجام پروژه تدوین مکانیزم های پایه ای / آگهی فراخوان مشاوران, فراخوان مشاوران انجام پروژه تدوین مکانیزم های پایه ای
 159. مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر... نوبت اول
 160. مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت دوم
 161. مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - PIM / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - PIM
 162. تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری - مرحله سوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری- مرحله سوم
 163. مزایده ملک مساحت عرصه 71.90متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 71.90متر نوبت دوم
 164. مزایده یک دستگاه تلویزیون / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تلویزیون
 165. مزایده ملک پلاک 4045 اصلی 14 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک 4045 اصلی 14 فرعی
 166. مزایده ملک مسکونی عرصه 56 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 56 متر نوبت اول
 167. مزایده کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کمپرسور و ...
 168. مزایده سه دانگ ملک مساحت 138.89متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 138.89متر نوبت اول
 169. مزایده سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1.5158 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1.5158 نوبت اول
 170. مناقصه تامین ، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی ... / مناقصه , مناقصه تامین ، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی ...
 171. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 172. مزایده ششدانگ زمین مساحت 368 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 368 متر نوبت اول
 173. مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول
 174. مزایده املاک موروثی شامل خانه محوطه و شالیکاری / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل خانه محوطه و شالیکاری
 175. مزایده یکباب ساختمان تجاری دو طبقه زیربنای نود متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان تجاری دو طبقه زیربنای نود متر
 176. مزایده 200 عدد کاشی / آگهی مزایده مرحله دوم اموال منقول ,مزایده 200 عدد کاشی
 177. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188 متر نوبت دوم
 178. مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی صد و ده متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی صد و ده متر
 179. مزایده ششدانگ پلاک بصورت شرکت تولیدی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت شرکت تولیدی بخش هشت یزد
 180. مزایده عینک / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,مزایده عینک
 181. مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT.... نوبت دوم
 182. مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت دوم
 183. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر نوبت اول
 184. مزایده ملک ششدانگ اپارتمان مساحت 93.37متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان مساحت 93.37متر
 185. مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین خودروی استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین خودروی استیجاری
 186. مزایده خودرو سواری پژو 405 / مزایده خودرو سواری پژو 405
 187. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری
 188. فراخوان احداث سوله ورزشی چند منظوره / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث سوله ورزشی چند منظوره
 189. مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی... نوبت دوم
 190. مناقصه FLOWSERVE PNEUMATIC ELEC.ACTUATOR / مناقصه , مناقصه FLOWSERVE PNEUMATIC ELEC.ACTUATOR نوبت اول
 191. مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... نوبت دوم
 192. مناقصه CONTROL VALVE نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه CONTROL VALVE نوبت دوم
 193. مزایده اجاره نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 5 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 5 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی
 194. مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت دوم
 195. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت راه اندازی و استخراج و بهره برداری از معدن تجدید نوبت سوم / تجدید آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت راه اندازی و استخراج و بهره برداری از معدن تجدید نوبت سوم
 196. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر
 197. فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. مرحله اول نوبت دوم
 198. مزایده فروش سرقفلی 16 باب از مغازه های پاساژ / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 16 باب از مغازه های پاساژ
 199. مناقصه آسفالت مسیر پل ششم حد فاصل بلوار نخلستان و پمپ بنزین سیاحی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت مسیر پل ششم حد فاصل بلوار نخلستان و پمپ بنزین سیاحی... نوبت اول
 200. مناقصه نقلیه و خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نقلیه و خدمات خودرویی
 201. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / تجدید مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت
 202. تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز
 203. مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت
 204. مناقصه پروژه ساماندهی بلوار / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه ساماندهی بلوار
 205. تجدید مناقصه 1410 عدد مقره سیلیکونی ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه 1410 عدد مقره سیلیکونی ...نوبت دوم
 206. مزایده عرضه عمومی سهام - 96.4.1 / مزایده, مزایده عرضه عمومی سهام - 96.4.1
 207. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن
 208. استعلام تعمیر اساسی کامیون / استعلام تعمیر اساسی کامیون
 209. استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه / استعلام ,استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه
 210. استعلام شوینده نورد و لاستیک / استعلام ,استعلام شوینده نورد و لاستیک
 211. استعلام تهیه سطل زباله شهری / استعلام تهیه سطل زباله شهری
 212. استعلام کمد کتابخانه شیشه دار / استعلام, استعلام کمد کتابخانه شیشه دار
 213. استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی کهنوج... / استعلام, استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی کهنوج...
 214. استعلام اجرای طرح تامین برق گلخانه و تکمیل طرح تامین برق واحد صنعتی / استعلام, استعلام اجرای طرح تامین برق گلخانه و تکمیل طرح تامین برق واحد صنعتی
 215. استعلام قند فردوس کارتن 5 کیلویی خالص / استعلام, استعلام قند فردوس کارتن 5 کیلویی خالص
 216. استعلام سوند نلاتون / استعلام, استعلام سوند نلاتون
 217. فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی / فراخوان , فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی نوبت اول
 218. استعلام گاز غیر استریل کاوه 96.4.1 / استعلام گاز غیر استریل کاوه 96.4.1
 219. استعلام کیت مرفین / استعلام ,استعلام کیت مرفین
 220. استعلام گاز استریل / استعلام ,استعلام گاز استریل
 221. استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات برقی
 222. استعلام پوشک بچه / استعلام ,استعلام پوشک بچه
 223. استعلام شیرآلات جهت پروژه جام بزرگی / استعلام , استعلام شیرآلات جهت پروژه جام بزرگی
 224. استعلام الکل طب سفید / استعلام, استعلام الکل طب سفید
 225. استعلام دستکش استریل / استعلام, استعلام دستکش استریل
 226. تجدید ارزیابی کیفی انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , تجدید مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی
 227. استعلام سوند فولی 18 / استعلام, استعلام سوند فولی 18
 228. استعلام چسب ضد حساسیت KBM / استعلام ,استعلام چسب ضد حساسیت KBM
 229. استعلام بوته کنی حاشیه راههای اصلی و فرعی ... / استعلام، استعلام بوته کنی حاشیه راههای اصلی و فرعی ...
 230. استعلام اقلام مورد نیاز جهت نصب گیت ورود و خروج / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز جهت نصب گیت ورود و خروج
 231. استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل / استعلام ,استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل
 232. استعلام خرید باطری / استعلام ,استعلام خرید باطری
 233. استعلام خرید رله حفاظتی / استعلام ,استعلام خرید رله حفاظتی
 234. تجدید ارزیابی کیفی انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , تجدید ارزیابی کیفی انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری
 235. استعلام خرید تابلو اطلاعاتی / استعلام ,استعلام خرید تابلو اطلاعاتی
 236. استعلام اقلام و تجهیزات کامپیوتری / استعلام ,استعلام اقلام و تجهیزات کامپیوتری
 237. استعلام خرید و نصب و راه اندازی آلارم باکس در مرکز PC / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی آلارم باکس در مرکز PC
 238. استعلام ترانسفورماتور خشک رزینی نرمال / استعلام , استعلام ترانسفورماتور خشک رزینی نرمال
 239. استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان
 240. استعلام 300 متر مربع موکت LANO / استعلام ,استعلام 300 متر مربع موکت LANO
 241. استعلام کولر گازی الی جی 30000 / استعلام , استعلام کولر گازی الی جی 30000
 242. استعلام خرید لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب / استعلام , استعلام خرید لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب
 243. استعلام اسکنر آویژن AVISION AD250F / استعلام, استعلام اسکنر آویژن AVISION AD250F
 244. مناقصه خرید انواع فیوز مینیاتوری / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع فیوز مینیاتوری
 245. استعلام آب انبه ، پرتقال ، آلبالو و ... / استعلام, استعلام آب انبه ، پرتقال ، آلبالو و ...
 246. استعلام خرید دیزل ژنراتور 85 کیلووات سیار / استعلام خرید دیزل ژنراتور 85 کیلووات سیار
 247. استعلام ساخت و نصب و راه اندازی 9 عدد کف کاذب / استعلام ، ساخت و نصب و راه اندازی 9 عدد کف کاذب
 248. استعلام 10 مورد قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام 10 مورد قطعات کامپیوتر...
 249. استعلام کلر / استعلام, استعلام کلر
 250. استعلام اجرای تاسیسات خوابگاهها / استعلام ، اجرای تاسیسات خوابگاهها
 251. استعلام RAM 16GB 2133 HP / استعلام ، استعلام RAM 16GB 2133 HP
 252. استعلام 40 دست صندلی راحتی / استعلام 40 دست صندلی راحتی
 253. استعلام سیم آلومینیوم / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم
 254. فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی نوبت دوم / فراخوان مزایده ،فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی نوبت دوم
 255. استعلام یک دستگاه پلاتر / استعلام ,استعلام یک دستگاه پلاتر
 256. استعلام سیم آلومینیوم 126 / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم 126
 257. استعلام مانیتور ایکس ویژن 65 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور ایکس ویژن 65 اینچ
 258. استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق
 259. استعلام خرید ست فارانزیک لایت / استعلام, استعلام خرید ست فارانزیک لایت
 260. استعلام تهیه و ساخت تابلو برق / استعلام, استعلام تهیه و ساخت تابلو برق
 261. استعلام لاستیک وانت مزدا 14-650 / استعلام, استعلام لاستیک وانت مزدا 14-650
 262. استعلام لاستیک کامیونت 16-700 / استعلام ,استعلام لاستیک کامیونت 16-700
 263. استعلام کابل 240*1 افشان - افق البرز / استعلام کابل 240*1 افشان - افق البرز
 264. استعلام الکتروموتور دو شفت / استعلام ,استعلام الکتروموتور دو شفت
 265. مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی
 266. استعلام لاستیک کامیونت / استعلام ,استعلام لاستیک کامیونت
 267. استعلام سر کابل / استعلام ,استعلام سر کابل
 268. استعلام فیوز پیل / استعلام ,استعلام فیوز پیل
 269. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 270. استعلام خرید تعداد 694 دستگاه پنکه پایه بلند ایستاده / استعلام , استعلام خرید تعداد 694 دستگاه پنکه پایه بلند ایستاده
 271. استعلام تجهیزات اندازه گیری CT - PT / استعلام , استعلام تجهیزات اندازه گیری CT - PT
 272. استعلام کابل کراسلینگ / استعلام کابل کراسلینگ
 273. استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD / استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD
 274. مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلیاژی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلیاژی
 275. استعلام تعمیر و بازسازی / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی
 276. استعلام خدمات قرارداد تهیه ارسال وبولتن الکترونیکی اخبار ... / استعلام , استعلام خدمات قرارداد تهیه ارسال وبولتن الکترونیکی اخبار ...
 277. استعلام دوره های آموزشی / استعلام دوره های آموزشی
 278. استعلام قفسه کتاب چوبی / استعلام ,استعلام قفسه کتاب چوبی
 279. استعلام ماشین دوخت / استعلام ,استعلام ماشین دوخت
 280. استعلام رنگ آمیزی / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی
 281. استعلام ups / استعلام ,استعلام ups
 282. استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ
 283. استعلام دستگاه SAN SWITCH / استعلام , استعلام دستگاه SAN SWITCH
 284. استعلام کارتریچ چاپگر مدل 05A HP / استعلام کارتریچ چاپگر مدل 05A HP
 285. استعلام خرید اقلام و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان / استعلام , استعلام خرید اقلام و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان
 286. استعلام تشک طبی فنری مدل پرنسس / استعلام , استعلام تشک طبی فنری مدل پرنسس
 287. استعلام بالابر حفاظتی زمینی هیدرولیک / استعلام , استعلام بالابر حفاظتی زمینی هیدرولیک
 288. استعلام تخت خواب یک نفره هتلی / استعلام, استعلام تخت خواب یک نفره هتلی
 289. استعلام تلویزیون LED سامسونگ / استعلام , استعلام تلویزیون LED سامسونگ
 290. استعلام چاپ و نشر 7000 جلد کتاب / استعلام, استعلام چاپ و نشر 7000 جلد کتاب
 291. استعلام کیس پنتیوم چهار و چاپگر اچ پی / استعلام,استعلام کیس پنتیوم چهار و چاپگر اچ پی
 292. استعلام پرینتر رنگی مدل لیزری / استعلام, استعلام پرینتر رنگی مدل لیزری
 293. استعلام دستگاه کپی سیاه سفید / استعلام , استعلام دستگاه کپی سیاه سفید
 294. مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان ال 90 / مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان ال 90
 295. استعلام اجرای عملیات ساماندهی و نگهداری محدوده بند انحرافی و / استعلام، استعلام اجرای عملیات ساماندهی و نگهداری محدوده بند انحرافی و
 296. استعلام صندلی کارمندی چرخدار / استعلام, استعلام صندلی کارمندی چرخدار
 297. استعلام رایانه All in One ... / استعلام, استعلام رایانه All in One ...
 298. استعلام قفسه کتابخانه / استعلام, استعلام قفسه کتابخانه
 299. مناقصه خرید رنگ ترافیکی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید رنگ ترافیکی نوبت دوم
 300. مزایده یک دانگ و 233 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 233 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 301. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 302. آگهی مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی / آگهی مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی
 303. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و باغبانی کلینیک تخصصی درمانی جواد الائمه / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و باغبانی کلینیک تخصصی درمانی جواد الائمه
 304. مزایده اجاره بوفه و اغذیه فروشی بیمارستان پیمانیه / مزایده , مزایده اجاره بوفه و اغذیه فروشی بیمارستان پیمانیه
 305. مزایده ملک مساحت 925 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 925 متر
 306. مناقصه اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب 1600 م . م بتنی .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب 1600 م . م بتنی .... - نوبت دوم
 307. مزایده 489.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 489.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 308. مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی - نوبت دوم
 309. مزایده فروش حدود 842506 کیلوگرم لوله فولادی فرسوده / مزایده ، فروش حدود 842506 کیلوگرم لوله فولادی فرسوده
 310. مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ ملک
 311. استعلام اقلام با مشخصات درپوش سه راهی ، گوی ، نشیمنگاه ایرانی... / استعلام اقلام با مشخصات درپوش سه راهی ، گوی ، نشیمنگاه ایرانی...
 312. استعلام کنتور مارک باسط پژوه ... / استعلام ، کنتور مارک باسط پژوه ...
 313. استعلام الکتروموتور گیربکس / استعلام الکتروموتور گیربکس
 314. استعلام فک دستگاه کنترل HYDRAM / استعلام فک دستگاه کنترل HYDRAM
 315. مزایده فروش اجناس اسقاط / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاط
 316. مزایده 969 سس خوری جنس چینی ، 58 عدد آبکش / مزایده 969 سس خوری جنس چینی ، 58 عدد آبکش
 317. استعلام ترمیم ترانشه خط آبرسانی / استعلام ترمیم ترانشه خط آبرسانی
 318. استعلام عملیات توسعه شبکه آب / استعلام عملیات توسعه شبکه آب
 319. استعلام عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری / استعلام عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری
 320. استعلام عملیات لوله رانی (پایپ جکینگ) و .... / استعلام عملیات لوله رانی (پایپ جکینگ) و ....
 321. مناقصه حفر چاه در منطقه چادگان / مناقصه , مناقصه حفر چاه در منطقه چادگان
 322. استعلام لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکی / استعلام, استعلام لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکی
 323. استعلام راد و ورق / استعلام, استعلام راد و ورق
 324. استعلام قوطی و ... / استعلام, استعلام قوطی و ...
 325. استعلام ناودانی و ... / استعلام, استعلام ناودانی و ...
 326. مزایده ملک شامل یکباب منزل و دکاکین متصل به آن بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک شامل یکباب منزل و دکاکین متصل به آن بخش نه مشهد
 327. استعلام فر دم کن / استعلام, استعلام فر دم کن
 328. اصلاحیه مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه
 329. استعلام قیمت لوله گذاری جهت پکیج محله 1 پردیسان / استعلام ,استعلام قیمت لوله گذاری جهت پکیج محله 1 پردیسان
 330. آگهی مناقصه اجرای عملیات کارهای عمرانی پایانه های مسافربری / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی اجرای عملیات کارهای عمرانی پایانه های مسافربری
 331. مزایده فروش تعدادی پمپ فلایت / مزایده فروش تعدادی پمپ فلایت
 332. مزایده خودروی سواری ام وی ام / آگهی مزایده , مزایده خودروی سواری ام وی ام
 333. استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثر انگشت ST-PRO ID/KET / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثر انگشت ST-PRO ID/KET
 334. استعلام پارتیشن بندی با آلومینیوم و نصب / استعلام, استعلام پارتیشن بندی با آلومینیوم و نصب
 335. استعلام پنل خورشیدی / استعلام , استعلام پنل خورشیدی
 336. استعلام خرید سخت افزار / استعلام, استعلام خرید سخت افزار
 337. استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک و dO متر .... / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک و dO متر ....
 338. استعلام ساخت و نصب منبع کویلی / استعلام، استعلام ساخت و نصب منبع کویلی
 339. مزایده دستگاه گرماساز( هیتر ) / آگهی مزایده , مزایده دستگاه گرماساز ( هیتر )
 340. استعلام وسایل ورزشی / استعلام ، استعلام وسایل ورزشی
 341. استعلام دستگاه فلومتر پارشال فلوم... / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر پارشال فلوم...
 342. استعلام دستگاه مولد گاز هوای خشک / استعلام, استعلام دستگاه مولد گاز هوای خشک
 343. استعلام خرید تجهیزات الکتریکی / استعلام، استعلام خرید تجهیزات الکتریکی
 344. استعلام ماکارانی 1/5 رشته 700 گرمی / استعلام، استعلام ماکارانی 1/5 رشته 700 گرمی
 345. استعلام هارد سرور / استعلام ,استعلام هارد سرور
 346. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک
 347. استعلام کمد کتابخانه شیشه دار / استعلام, استعلام کمد کتابخانه شیشه دار
 348. استعلام کولر اسپیلیت / استعلام , استعلام کولر اسپیلیت
 349. مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 119.44مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 119.44مترمربع
 350. استعلام مواد مصرفی کارگاه برق / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه برق
 351. استعلام گاوصندوق / استعلام، استعلام گاوصندوق
 352. استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر
 353. استعلام لوله آبرسانی / استعلام, استعلام لوله آبرسانی
 354. استعلام پیپت پاستور / استعلام, استعلام پیپت پاستور
 355. استعلام مانیتور ال جی / استعلام, استعلام مانیتور ال جی
 356. استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک / استعلام, استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک
 357. استعلام کانکس / استعلام کانکس
 358. استعلام لایسنس پشتیبان مدیریت کاربران اینترنت / استعلام، استعلام لایسنس پشتیبان مدیریت کاربران اینترنت
 359. استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان فنی / استعلام ,استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان فنی
 360. استعلام تعداد یک دستگاه اسکنر رنگی / استعلام ,استعلام تعداد یک دستگاه اسکنر رنگی
 361. استعلام اقلام پیوستی در 50 مورد به تعداد خواسته شده بااعتصاب ارزش افزوده ... / استعلام,استعلام اقلام پیوستی در 50 مورد به تعداد خواسته شده بااعتصاب ارزش افزوده ...
 362. استعلام تهیه گوشت گوساله منجمد برزیلی سردست / استعلام , استعلام تهیه گوشت گوساله منجمد برزیلی سردست
 363. استعلام هارد دیسک سرور مدل 15K SAS / استعلام , استعلام هارد دیسک سرور مدل 15K SAS
 364. استعلام قند و شکر / استعلام , استعلام قند و شکر
 365. استعلام میز کنفرانس سناتور / استعلام میز کنفرانس سناتور
 366. استعلام چاپگر تالی 5040 با گارانتی واریان / استعلام, استعلام چاپگر تالی 5040 با گارانتی واریان
 367. استعلام خرید تجهیزات اداری 96.4.1 / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری 96.4.1
 368. استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه
 369. استعلام ماژول SFP / استعلام, استعلام ماژول SFP
 370. مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی نوبت دوم
 371. مزایده پیست اسکیت بوستان کوهسنگی / آگهی مزایده ،مزایده پیست اسکیت بوستان کوهسنگی
 372. استعلام تعمیر و تجهیز کمرشکن گلد هاور / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز کمرشکن گلد هاور
 373. مناقصه Consultation, Training, Designing, Implementation and Auditing Services for Process safety Management System / International Invitation to qualitative evaluation, مناقصه Consultation, Training, Designing, Implementation and Auditing Services for Process safety Management System
 374. مزایده عمومی واگذاری آزمایشگاه کوثر / مزایده عمومی واگذاری آزمایشگاه کوثر
 375. استعلام پرینتر لیبل زن cD / استعلام , استعلام پرینتر لیبل زن cD
 376. استعلام روغن نباتی 1800 گرمی / استعلام, استعلام روغن نباتی 1800 گرمی
 377. استعلام دوربین فیلمبرداری - سه پایه / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری - سه پایه
 378. استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ... / استعلام ,استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ...
 379. استعلام ارائه خدمات خودرویی / استعلام, استعلام ارائه خدمات خودرویی
 380. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن
 381. استعلام صندلی کنفرانسی / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی
 382. استعلام تلویزیون 60 اینچ / استعلام تلویزیون 60 اینچ
 383. استعلام تلفن بیسیم با برد بالا / استعلام , استعلام تلفن بیسیم با برد بالا
 384. استعلام رادیاتور / استعلام ,استعلام رادیاتور
 385. استعلام قفسه کتاب / استعلام ,استعلام قفسه کتاب
 386. استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی
 387. استعلام خودروی پژو 405 / استعلام، استعلام خودروی پژو 405
 388. استعلام رک ایستاده / استعلام رک ایستاده
 389. استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال
 390. استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن
 391. مناقصه ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی و برگزاری مناقصات بین المللی و مدیریت پروژه های انتقال و ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مشاوره ,مناقصه ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی و برگزاری مناقصات بین المللی و مدیریت پروژه های انتقال و ...- نوبت دوم
 392. استعلام ip phone / استعلام ip phone
 393. استعلام 30 تن آجرگری جهت پزشکی قانونی / استعلام , استعلام 30 تن آجرگری جهت پزشکی قانونی
 394. استعلام خرید هارد سرور / استعلام ,استعلام خرید هارد سرور
 395. استعلام نظارت فنی بر احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه / استعلام ,استعلام نظارت فنی بر احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه
 396. استعلام نسبت به تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز .... / استعلام, استعلام نسبت به تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز ....
 397. استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو
 398. استعلام خرید 11 دستگاه UPS / استعلام , استعلام خرید 11 دستگاه UPS
 399. استعلام 4 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام ه4 دستگاه کامپیوتر
 400. استعلام خرید مانیتور ASUS 25 IN / استعلام خرید مانیتور ASUS 25 IN
 401. تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز - نوبت دوم
 402. استعلام کوکو سبزی آماده / استعلام کوکو سبزی آماده
 403. استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری / استعلام , استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری
 404. استعلام شنیسل مرغ 160 گرمی / استعلام, استعلام شنیسل مرغ 160 گرمی
 405. استعلام مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران
 406. استعلام ماجول ارتباط فیبر نوری و سوئیچ های cisco / استعلام, استعلام ماجول ارتباط فیبر نوری و سوئیچ های cisco
 407. استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران
 408. مناقصه طراحی ٬ ساخت و نصب پنجره های ترمال / مناقصه طراحی ٬ ساخت و نصب پنجره های ترمال
 409. مزایده واگذاری تعداد یک غرفه / مزایده واگذاری تعداد یک غرفه
 410. مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی - نوبت دوم
 411. استعلام قیمت نظارت بر اجرای عملیات لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ها / فراخوان, استعلام قیمت نظارت بر اجرای عملیات لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ها
 412. فراخوان مناقصه خرید لوله های زهکشی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوله های زهکشی
 413. اصلاحیه مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر / اصلاحیه ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر
 414. مزایده فروش کارخانه (ملک و ماشین آلات خط تولید) / مزایده, مزایده فروش کارخانه (ملک و ماشین آلات خط تولید)
 415. مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوارحصار آجری / مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوارحصار آجری
 416. فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 417. تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم
 418. مناقصه پیاده روسازی (فیال کاری) در شهر / مناقصه پیاده روسازی (فیال کاری) در شهر
 419. تمدید مناقصه خرید تعداد 13000 کیلوگرم نایلون دولا / تمدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 13000 کیلوگرم نایلون دولا
 420. مناقصه عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر شاهین شهر / مناقصه عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر شاهین شهر
 421. مناقصه احداث مجتمع تجاری ٬ اداری و خدماتی / مناقصه احداث مجتمع تجاری ٬ اداری و خدماتی
 422. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه نویت دوم
 423. فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار / فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار
 424. مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه - نوبت دوم
 425. مزایده خودرو / مزایده,مزایده خودرو
 426. مزایده کایت سقف کمباین نیوهلند نوبت دوم / مزایده,مزایده کایت سقف کمباین نیوهلند نوبت دوم
 427. مزایده یک قطعه زمین 500000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 500000متر نوبت اول
 428. اصلاحیه مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی و سنگ گذاری / اصلاحیه ,مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی و سنگ گذاری
 429. مزایده دریل ستونی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دریل ستونی و ...
 430. مناقصه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه گازرسانی به روستاها
 431. مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله نوبت دوم
 432. مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی و فنس کشی و تجهیز چاه نوبت دوم ـ مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی , اجرای شبکه توزیع داخلی و فنس کشی و تجهیز چاه نوبت دوم ـ مرحله اول
 433. مناقصه خرید و نصب پنجره UPVC و سقف کاذب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب پنجره UPVC و سقف کاذب ...
 434. مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع
 435. مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35 مترمربع
 436. مزایده سه دانگ اپارتمان مسکونی 124.17متر / مزایده,مزایده سه دانگ اپارتمان مسکونی 124.17متر
 437. مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 8.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 8.08متر نوبت اول
 438. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 205.5متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 205.5متر
 439. مزایده ملک به پلاک 4738 فرعی از 112 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک 4738 فرعی از 112 اصلی
 440. مناقصه تکمیل دیوار ساحلی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل دیوار ساحلی
 441. فراخوان مناقصه بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی
 442. مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35مترمربع
 443. تجدید ارزیابی کیفی انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.4.1 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید ارزیابی کیفی انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.4.1
 444. مناقصه اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک حوزه خضرآباد شهرستان اشکذر نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک حوزه خضرآباد شهرستان اشکذر نوبت دوم
 445. مناقصه عمومی اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک نوبت دوم
 446. مزایده فروش تعداد 7 پلاک از زمینهای شهرداری / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک از زمینهای شهرداری
 447. مزایده خودپرداز / آگهی مزایده , مزایده خودپرداز
 448. مناقصه عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) شرقی - نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) شرقی - نوبت دوم - چاپ دوم
 449. مزایده تعداد 2 خط پرس پایه روشنایی فلزی لوله ای ... / مزایده تعداد 2 خط پرس پایه روشنایی فلزی لوله ای ...
 450. مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 81.05متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 81.05متر
 451. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 452. مزایده یک واحد تجاری مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت شصت مترمربع
 453. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هشتاد وشش متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هشتاد وشش متر
 454. فراخوان مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان... نوبت اول / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان... نوبت اول
 455. مزایده ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر ... / مزایده ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر ...
 456. هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 96.4.1 / هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 96.4.1
 457. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر نوبت دوم مرحله اول
 458. مزایده فروش تعداد ده پلاک با کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد ده پلاک با کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم
 459. مناقصه جدول گذاری معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری معابر روستا
 460. مناقصه نسبت به اجرای دیوار ساحلی / مناقصه نسبت به اجرای دیوار ساحلی
 461. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 7 واحد تجاری و ... / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 7 واحد تجاری و ...
 462. مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول - مرحله دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول - مرحله دوم
 463. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 84.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 84.42متر
 464. مزایده واگذاری تعداد 3 واحد تجاری - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده واگذاری تعداد 3 واحد تجاری - مرحله دوم
 465. مزایده واگذاری اجاره 5 واحد تجاری واقع در بازارچه میوه و تره بار- مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده واگذاری اجاره 5 واحد تجاری واقع در بازارچه میوه و تره بار- مرحله دوم
 466. مزایده یک باب مغازه واقع در کلینیک امام رضا (ع) / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب مغازه واقع در کلینیک امام رضا (ع)
 467. مزایده تعداد یک رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده تعداد یک رقبه املاک تملیکی
 468. مزایده فروش املاک استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک استان مازندران
 469. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری و زمین خشکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری و زمین خشکی
 470. مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای نوبت دوم
 471. مزایده فروش املاک مازاد اعیان 334 و 88.8متر / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد اعیان 334 و 88.8متر
 472. فراخوان مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده
 473. مناقصه تامین خودروهای اجاره ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای اجاره ای
 474. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 27 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 27 گیلان
 475. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری نمایشگاهی 100135.28متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری نمایشگاهی 100135.28متر
 476. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان 131.70متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان 131.70متر
 477. مناقصه اجرای ساختمانی 60 واحدی / مناقصه اجرای ساختمانی 60 واحدی
 478. ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه نوبت دوم
 479. مناقصه خدمات نظارت در سطح شرکت گاز / مناقصه , مناقصه خدمات نظارت در سطح شرکت گاز
 480. مزایده یک قطعه زمین غیر محصور 305.30متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر محصور 305.30متر
 481. تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن -تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای بروش فشرده , مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن - تجدید نوبت دوم
 482. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم
 483. مناقصه نجام خدمات پنچرگیری، سرویس، تنظیفات و جایگاه سوخت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه نجام خدمات پنچرگیری، سرویس، تنظیفات و جایگاه سوخت
 484. مناقصه انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندهای صنعتی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندهای صنعتی - نوبت دوم
 485. ارزیابی کیفی تمیزکاری و رنگ آمیزی تاسیسات / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تمیزکاری و رنگ آمیزی تاسیسات
 486. مناقصه انجام خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 487. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر
 488. مناقصه نگهداری فضاهای سبز 96.3.31 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضاهای سبز 96.3.31
 489. تجدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر ورامین 96.4.1 / تجدید فراخوان,تجدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر ورامین نوبت اول 96.4.1
 490. تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز- مرحله دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز- مرحله دوم
 491. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 350 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 350 متر
 492. آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معدن هجدک ... / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معدن هجدک ...
 493. مزایده فروش املاک شامل زمین و ساختمان 1200 و 423متر / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و ساختمان 1200 و 423متر
 494. مناقصه خرید مواد اولیه غذایی تا سقف 2000 پرس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه غذایی تا سقف 2000 پرس
 495. تجدید فراخوان و مناقصه عملیات اجرایی بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول 96.4.1 / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان و مناقصه عملیات اجرایی بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول 96.1.1
 496. تجدید فراخوان مناقصه خرید 3000 رشته لوازم انشعابات فاضلاب نوبت اول 96.4.1 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 3000 رشته لوازم انشعابات فاضلاب نوبت اول 96.4.1
 497. مزایده تعدادی کتاب / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعدادی کتاب
 498. مزایده یک دستگاه فریزر و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه فریزر و ...
 499. مناقصه طراحی ساخت و نصب سیستم سردخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ساخت و نصب سیستم سردخانه
 500. مناقصه طراحی و اجرای فضای سبز محوطه پروژه / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و اجرای فضای سبز محوطه پروژه
 501. مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
 502. زنبورداری ارگانیک / زنبورداری ارگانیک
 503. مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / فراخوان مناقصه، مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی
 504. آگهی مناقصه عمومی تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی
 505. فراخوان خرید ، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان خرید ، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم
 506. فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم
 507. ارزیابی کیفی تکمیل سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,ارزیابی کیفی تکمیل سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز
 508. مزایده فروش 13 قطعه از زمینها و اپارتمانهای مسکونی تجاری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه از زمینها و اپارتمانهای مسکونی تجاری اداری نوبت دوم
 509. مزایده لاستیک گلدستون... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده لاستیک گلدستون...نوبت دوم
 510. مزایده سواری استیشن نیسان پاترول / مزایده,مزایده سواری استیشن نیسان پاترول
 511. مزایده یک دستگاه اره دیسکی برش ، یک دستگاه خم کن ورق / مزایده,مزایده یک دستگاه اره دیسکی برش ، یک دستگاه خم کن ورق
 512. مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 1 برق / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 1 برق نوبت اول
 513. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 514. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی3866 فرعی از 41 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی3866 فرعی از 41 اصلی
 515. مزایده یک دستگاه خورو پژو 405 مدل 79 - نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه خورو پژو 405 مدل 79 - نوبت دوم
 516. مزایده فروش ملک کاربری تجاری عرصه قدرالسهم / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری عرصه قدرالسهم
 517. مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی
 518. مزایده یکباب مغازه به مساحت 32.76متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 32.76متر
 519. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 17 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 17 تفکیکی
 520. مزایده عمومی فروش بشکه فلزی - بشکه پلاستیکی و ...مرحله دوم / مزایده , مزایده عمومی فروش بشکه فلزی - بشکه پلاستیکی و ... مرحله دوم
 521. مزایده اجاره مغازه موجود خود / مزایده , مزایده اجاره مغازه موجود خود
 522. مزایده یک قطعه زمین زراعی 10164متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 10164متر
 523. فراخوان تکمیل زمین اسکیت انقلاب- نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان تکمیل زمین اسکیت انقلاب- نوبت دوم
 524. مزایده ششدانگ زمین مفروز سند عادی 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مفروز سند عادی 500متر
 525. مزایده دستگاه پرس قالب ساز نوبت دوم / مزایده,مزایده دستگاه پرس قالب ساز نوبت دوم
 526. مناقصه اجرای عملیات اصلاح کفسازی محوطه جنوبی 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اصلاح کفسازی محوطه جنوبی 96.4.1
 527. مناقصه خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو / اگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو
 528. مناقصه شبکه آبیاری تحت فشار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شبکه آبیاری تحت فشار ...
 529. تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG - نوبت دوم / تجدید اگهی مزایده , تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG -نوبت دوم
 530. مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی نوبت دوم / مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی نوبت دوم
 531. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف - نوبت دوم
 532. فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی / فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی
 533. فراخوان اجرای بخشی از شبکه توزیع گاز / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای بخشی از شبکه توزیع گاز
 534. مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم
 535. مزایده فروش خودرو کامیونت هیوندای تیپ کروز مدل 1388 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو کامیونت هیوندای تیپ کروز مدل 1388
 536. مزایده فروش املاک شامل زمین ومنزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین ومنزل مسکونی
 537. مناقصه ارائه خدمات نظافت / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات نظافت
 538. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 202.81متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 202.81متر
 539. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ مشجر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ مشجر نوبت دوم
 540. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی
 541. تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی ... - نوبت اول / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی ... -نوبت اول
 542. مزایده فروش یکباب مغازه ساخته شده / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه ساخته شده
 543. مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجاری
 544. مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم / آگهی مناقصه,مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم
 545. مناقصه خرید کابل swr تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل swr تجدید نوبت دوم
 546. مناقصه پروژه احداث دیوار محوطه پژوهشکده ایلام / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه احداث دیوار محوطه پژوهشکده ایلام
 547. تجدید مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان مرحله سوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان مرحله سوم
 548. مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار نوبت دوم
 549. مناقصه لامپ گازی بخار جیوه 125 ...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه لامپ گازی بخار جیوه 125 ... نوبت دوم
 550. مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده اجاره محل استقرار یک دستگاه کف گرد ... نوبت دوم
 551. مزایده یک قطعه زمین مساحت480 مترنوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت480 مترنوبت اول
 552. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده کمربندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده کمربندی
 553. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 پکیج B / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 پکیج B
 554. مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه
 555. مزایده درپوش انتهای پیچی... / مزایده , مزایده درپوش انتهای پیچی... نوبت اول
 556. مزایده دستگاه موتور پرس ... / مزایده , مزایده دستگاه موتور پرس ... نوبت اول
 557. فراخوان مناقصه پروژه فاز 2 ساحل سازی بلوار امام خمینی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه فاز 2 ساحل سازی بلوار امام خمینی
 558. مزایده تعداد 55172 عدد شیشه خیارشور 700 گرمی / مزایده , مزایده تعداد 55172 عدد شیشه خیارشور 700 گرمی نوبت اول
 559. مناقصه واگذاری فضای سبز نوبت دوم 96.4.1 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فضای سبز نوبت دوم 96.4.1
 560. مزایده اجاره محوطه شهربازی / مزایده عمومی , مزایده اجاره محوطه شهربازی
 561. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم
 562. اگهی مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی- مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی مرحله دوم
 563. مناقصه خرید 52 دستگاه کانکس کلاس آموزشی .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 52 دستگاه کانکس کلاس آموزشی ....
 564. مناقصه روکش آسفالت خیابان ها کانال گاز به متراژ 40000 متر مربع مرحله سوم / آگهی مناقصه، مناقصه روکش آسفالت خیابان ها کانال گاز به متراژ 40000 متر مربع مرحله سوم
 565. مزایده فروش سالن احداثی به عنوان تالار عروسی مساحت 885متر / مزایده,مزایده فروش سالن احداثی به عنوان تالار عروسی مساحت 885متر
 566. تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه در بوستان ولی عصر (عج) / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب غرفه در بوستان ولی عصر (عج)
 567. تجدید مزایده واگذاری 6 دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری 6 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم
 568. مناقصه ساماندهی رضوان الشهدا نوبت سوم 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی رضوان الشهدا نوبت سوم 96.4.1
 569. مزایده یکباب آپارتمان مساحت 97.74مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 97.74مترمربع نوبت دوم
 570. مزایده پلاک های ثبتی به شماره 4195/128-1نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی به شماره 4195/128-1نوبت دوم
 571. مزایده فروش ماشین آلات 96.4.1 / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات نوبت اول 96.4.1
 572. مزایده واگذاری بازارچه هفتگی / مزایده , مزایده واگذاری بازارچه هفتگی نوبت اول
 573. مزایده فروش تعداد ده باب واحد تجاری 32 الی 191 متری / مزایده,مزایده فروش تعداد ده باب واحد تجاری 32 الی 191 متری
 574. مزایده یک دست مبلغ سلطنتی 9 نفره - دو تخته فرش 12 متری تجدید / مزایده , مزایده یک دست مبلغ سلطنتی 9 نفره - دو تخته فرش 12 متری تجدید
 575. مزایده فروش یک عدد تانکر هوایی / آگهی و اسناد مزایده, مزایده فروش یک عدد تانکر هوایی
 576. مناقصه اجرای عملیات احداث زمین فوتبال- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات احداث زمین فوتبال- نوبت دوم
 577. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G نوبت دوم
 578. مزایده فروش حدود 62000 کیلوگرم لوله فلزی فرسوده / مزایده , مزایده فروش حدود 62000 کیلوگرم لوله فلزی فرسوده
 579. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90
 580. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A
 581. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم
 582. مزایده فروش حدود 27857 کیلوگرم پوسته کنتور آب اسقاطی / آگهی و اسناد مزایده, مزایده فروش حدود 27857 کیلوگرم پوسته کنتور آب اسقاطی
 583. مزایده ششدانگ اپارتمان قدمت 22 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قدمت 22 ساله
 584. فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله
 585. تجدید مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین بوستان رضوی / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین بوستان رضوی
 586. مزایده فروش خودروی سواری کار سانتافه... / آگهی مزایده، مزایده فروش خودروی سواری کار سانتافه...
 587. مزایده 226.48 سهم سهام مشاع از 375 سهم سهام سه دانگ از 750سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 226.48 سهم سهام مشاع از 375 سهم سهام سه دانگ از 750سهم پلاک ثبتی
 588. مزایده یکباب منزل مسکونی دوطبقه عرصه 277.5متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی دوطبقه عرصه 277.5متر
 589. مزایده خودروی سواری پژو 405 / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 405
 590. مزایده 1.07 سهم از 6.8 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.07 سهم از 6.8 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی
 591. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 370.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 370.64متر
 592. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صدمتر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صدمتر
 593. مزایده میزان 56.42 سهم ازیکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 56.42 سهم ازیکصد سهم سهام پلاک ثبتی
 594. مناقصه اصلاح و باسازی حوضچه های انشعاب آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و باسازی حوضچه های انشعاب آب شرب نوبت دوم
 595. مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی نوبت دوم
 596. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 124متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 124متر
 597. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 1045.48متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 1045.48متر
 598. مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی
 599. مزایده فروش13 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش13 قطعه زمین تجاری
 600. مزایده منزل مسکونی پلاک 309 فرعی از 59 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 309 فرعی از 59 اصلی
 601. مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 450.25متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 450.25متر
 602. مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک309 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک309 فرعی
 603. فراخوان عملیات احداث باند دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان عملیات احداث باند دوم
 604. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 134.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 134.12متر
 605. مناقصه خرید مخلوط کوهی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مخلوط کوهی و ...
 606. مناقصه پروژه تکمیل ساختمان / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران ,مناقصه پروژه تکمیل ساختمان
 607. مناقصه مرمت و بازسازی آببندان روستا و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه مرمت و بازسازی آببندان روستا و ...
 608. مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره واحدهای تجاری
 609. مزایده چهار دستگاه کولر سالنی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده چهار دستگاه کولر سالنی
 610. مزایده قطعه زمینی مساحت320 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت320 متر نوبت دوم
 611. مزایده ششدانگ باغ مساحت268متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت268متر
 612. مناقصه نگهداری فضای سبز وتاسیسات آبرسانی / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز وتاسیسات آبرسانی ... نوبت اول
 613. مناقصه نهادهای دامی مورد نیاز خود و سه شرکت هم گروه خود / آگهی مناقصه, مناقصه نهادهای دامی مورد نیاز خود و سه شرکت هم گروه خود
 614. مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم
 615. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر
 616. مزایده 40 سهم و نیم سهماز 1 سهم از 900 سهم اراضی / مزایده,مزایده 40 سهم و نیم سهماز 1 سهم از 900 سهم اراضی
 617. مزایده ششدانگ ومازاد اول و دوم و سوم زمین 323.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ومازاد اول و دوم و سوم زمین 323.40متر
 618. مناقصه احداث دبیرستان 12 کلاسه - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث دبیرستان 12 کلاسه - نوبت دوم
 619. پیمانکار انجام عملیات استخراج مارل از معادن / مناقصه , پیمانکار انجام عملیات استخراج مارل از معادن
 620. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13687/3بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13687/3بخش پنج
 621. مزایده ملک مشاعی 23/34 بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاعی 23/34 بخش 5 ثبت اصفهان
 622. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات شبکه آبیاری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات شبکه آبیاری
 623. مناقصه عمومی واگذاری احداث و اصلاح خط و پست و کابل کشی / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری احداث و اصلاح خط و پست و کابل کشی
 624. مزایده فروش تعداد 16 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 625. مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی
 626. مزایده45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی
 627. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 273.90 قطعه 90 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 273.90 قطعه 90 تفکیکی
 628. مزایده یک دستگاه خودروی سواری دنا / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری دنا
 629. مزایده ملک مساحت عرصه 170 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 مترمربع
 630. مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم - چاپ اول
 631. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 632. مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.75متر
 633. فراخوان احداث سازه طرح توسعه ساختمان / فراخوان , فراخوان احداث سازه طرح توسعه ساختمان
 634. مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و زمین و کارگاه و خودرو / مزایده,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و زمین و کارگاه و خودرو
 635. مزایده 43.20حبه مشاع از 72حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43.20حبه مشاع از 72حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 636. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت شصت و سه متر و سی و هفت دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت شصت و سه متر و سی و هفت دسی متر
 637. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف مساحت 97.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف مساحت 97.04متر
 638. مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و....
 639. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم
 640. مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز شبکه 1 و 2 آبیاری تحت فشار نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز شبکه 1 و 2 آبیاری تحت فشار نوبت دوم
 641. مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری نوبت دوم
 642. مزایده ملک مسکونی مشاع 11512/256 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع 11512/256 نوبت دوم
 643. مزایده فروش اجناس اسقاطی در 20 گروه / مزایده عمومی، مزایده فروش اجناس اسقاطی در 20 گروه
 644. مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت
 645. استعلام نصب 249 دستگاه سیستم ارت در شبکه فشار ضعیف / استعلام نصب 249 دستگاه سیستم ارت در شبکه فشار ضعیف
 646. استعلام بها کاهش تلفات نصب ترانس کم تلفات جهت کم کردن شعاع تغذیه / استعلام بها, استعلام بها کاهش تلفات نصب ترانس کم تلفات جهت کم کردن شعاع تغذیه
 647. آگهی استعلام توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی نقاط پراکنده / آگهی استعلام ،آگهی استعلام توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی نقاط پراکنده
 648. آگهی استعلام تعمیرات ترانسهای / آگهی استعلام ،آگهی استعلام تعمیرات ترانسهای
 649. مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... نوبت اول / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... نوبت اول
 650. استعلام خرید 12 ردیف آجر نسوز شاموتی / استعلام , استعلام خرید 12 ردیف آجر نسوز شاموتی
 651. استعلام خرید 2 ردیف آجر نسوز شاموتی / استعلام , استعلام خرید 2 ردیف آجر نسوز شاموتی
 652. استعلام میلگرد استیل / استعلام , استعلام میلگرد استیل
 653. مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات / مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات
 654. مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت یازدهم / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت 11
 655. مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج جوش / مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج جوش
 656. فراخوان خرید 5 عدد شیر خودکار ایمنی / فراخوان , فراخوان خرید 5 عدد شیر خودکار ایمنی
 657. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه
 658. فراخوان مناقصه pats for bhs cincinnati / فراخوان مناقصه pats for bhs cincinnati
 659. دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی / دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی
 660. مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت نوزدهم / مزایده,مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت نوزدهم
 661. همایش ملی شفای پایدار / همایش ملی شفای پایدار
 662. اولین کنفرانس نمادشناسی در هنر ایران / اولین کنفرانس نمادشناسی در هنر ایران
 663. سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار96.4.1 / سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار96.4.1
 664. همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر / همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر
 665. کنگره بین المللی جامع برق ایران / کنگره بین المللی جامع برق ایران
 666. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 774 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 774 بخش سه
 667. نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران 96.4.1 / نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران 96.4.1
 668. سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران 96.4.1 / سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران 96.4.1
 669. کنگره جامع بین المللی شیمی ایران / کنگره جامع بین المللی شیمی ایران
 670. مناقصه تعمیر و بازسازی پمپ های پوسته زدای ناحیه نورد گرم / مناقصه تعمیر و بازسازی پمپ های پوسته زدای ناحیه نورد گرم
 671. مناقصه خرید خدمات مبتنی بر فرایند پیگیری و نظارت بیمه ای بر تخلیه ، بارگیری ، استریب ... / مناقصه خرید خدمات مبتنی بر فرایند پیگیری و نظارت بیمه ای بر تخلیه ، بارگیری ، استریب ...
 672. فراخوان انجام تعمیرات سالیانه و اساسی در نیروگاه بخار / فراخوان انجام تعمیرات سالیانه و اساسی در نیروگاه بخار
 673. فراخوان تعمیر انواع غلطک های نوردی خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه / فراخوان تعمیر انواع غلطک های نوردی خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه
 674. مزایده ساختمان پرواربندی با شماره پلاک 73 نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان پرواربندی با شماره پلاک 73 نوبت دوم
 675. استعلام صدور بیمه نامه خودرو های شرکت / استعلام صدور بیمه نامه خودرو های شرکت
 676. مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت گل گهر / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت گل گهر
 677. مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت فولاد ایرانیان زرند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت فولاد ایرانیان زرند
 678. مناقصه تن روغن خام سویا 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه تن روغن خام سویا نوبت اول 96.4.1
 679. مناقصه خرید شکر خام 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید شکر خام نوبت اول 96.4.1
 680. مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت سی متر / مزایده,مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت سی متر
 681. استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی
 682. مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS ترکیبی بظرفیت 1000 مترمکعب.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS ترکیبی بظرفیت 1000 مترمکعب
 683. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت مفید 75.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت مفید 75.50متر
 684. مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله اول چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله اول چاپ دوم
 685. مزایده یک واحد مسکونی مساحت197 مترنوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت197 مترنوبت اول
 686. مناقصه واگذاری ارائه خدمات رختشویخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری ارائه خدمات رختشویخانه
 687. مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری
 688. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت96.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت96.56متر
 689. مناقصه طراحی و اجرای شبکه ستاد مرکزی / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و اجرای شبکه ستاد مرکزی
 690. مزایده یکباب مغازه مساحت9.10مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت9.10مترمربع
 691. مزایده ششدانگ زمین به مساحت1050متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت1050متر
 692. مزایده یک خط سیم کارت کارکرده / مزایده,مزایده یک خط سیم کارت کارکرده
 693. مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 1468فرعی از 3104اصلی / مزایده,مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 1468فرعی از 3104اصلی
 694. مزایده ملک تجاری مساحت35.39مترمربع / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت35.39مترمربع
 695. مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 24 متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 24 متر
 696. مزایده اپارتمان طبقه سه مساحت101 مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه سه مساحت101 مترمربع
 697. مزایده ملک مساحت 3939مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 3939مترمربع نوبت دوم
 698. مزایده ششدانگ زمین مساحت203مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت203مترمربع
 699. مزایده یک دستگاه کامپیوتر / مزایده یک دستگاه کامپیوتر
 700. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت83.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت83.41متر
 701. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان تاکسی / مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان تاکسی
 702. مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها - نوبت دوم