1. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز
 2. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم ....
 3. مناقصه خرید ماسه شکسته صفر تا 6 میلیمتر رودخانه ای - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماسه شکسته صفر تا 6 میلیمتر رودخانه ای - نوبت دوم
 4. مزایده فروش پودر باریت و هماتیت / مزایده , مزایده فروش پودر باریت و هماتیت
 5. مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع نوبت دوم
 6. استعلام والو سوپاپی چدنی / استعلام , استعلام والو سوپاپی چدنی
 7. استعلام خرید 8000 تن فرومنگنزپرکربن / استعلام خرید 8000 تن فرومنگنزپرکربن
 8. مزایده تراکتور فرگوسن / مزایده, مزایده تراکتور فرگوسن
 9. فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر
 10. مزایده فروش مقداری آهن آلات و مصالح ساختمانی / مزایده,مزایده فروش مقداری آهن آلات و مصالح ساختمانی
 11. مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401
 12. مناقصه ارجاع کار خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه / آگهی مناقصه , مناقصه ارجاع کار خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه
 13. مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول
 14. مزایده ششدانگ زمین مساحت 371 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 371 متر نوبت اول
 15. مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر / مناقصه , مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر
 16. مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک- نوبت دوم
 17. مزایده فروش املاک مازاد بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.21متر
 19. مناقصه بهسازی خیابان چاپ دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی خیابان چاپ دوم
 20. مزایده اجاره اراضی کشاورزی 104 هکتار / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی 104 هکتار
 21. مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 22. مزایده پلاک ثبتی مساحت 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 20000متر نوبت اول
 23. مزایده زمین کشاورزی و ... / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و ...
 24. مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین
 25. مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها
 26. مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده
 27. مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات
 28. اصلاحیه واگذاری حفاظت فیزیکی / اصلاحیه مناقصه , واگذاری حفاظت فیزیکی
 29. مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی , مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ...
 30. تجد ید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم 96.3.28 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم 96.3.28
 31. مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید
 32. مناقصه اجرای اینترنت وایرلس پهنای باند 96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اینترنت وایرلس پهنای باند 96.3.28
 33. مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 180 متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 180 متر
 34. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 308 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 308 مترمربع
 35. مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری
 36. مزایده املاک ثبتی 296 و 295 فرعی از 29 اصلی و ماشین آلات / مزایده,مزایده املاک ثبتی 296 و 295 فرعی از 29 اصلی و ماشین آلات
 37. مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز
 38. مناقصه انتخاب طراح / مناقصه , مناقصه انتخاب طراح
 39. تجدید مزایده اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران .... بار دوم چاپ دوم / مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران .... بار دوم چاپ دوم
 40. آگهی مناقصه عمومی پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم
 41. آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نیروی انسانی
 42. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی - نوبت دوم
 43. آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی حفاری و چیدن ، پوشش و تسطیح و برداشت خاک مازاد / آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی ،آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی حفاری و چیدن ، پوشش و تسطیح و برداشت خاک مازاد
 44. مزایده فروش تعداد محدودی خودرو - نوبت دوم / مزایده فروش تعداد محدودی خودرو نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سطح 5 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سطح 5 هکتار
 46. مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی / مزایده ، مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی
 47. استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز / استعلام , استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
 48. مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری- نوبت دوم
 49. مزایده تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده , مزایده تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین
 50. مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) 96/3/28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) 96/3/28
 51. آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن رنگ 2 / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن رنگ 2
 52. مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر
 53. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 16388 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 16388 فرعی از 69 اصلی
 54. مزایده مخزن تک جداره استیل / مزایده , مزایده مخزن تک جداره استیل
 55. مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت 450 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت 450 متر
 56. مزایده آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل
 57. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع
 58. اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری / آگهی مناقصه یک مرحله ای, اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری
 59. مناقصه تامین کادر بهداری / آگهی مناقصه, مناقصه تامین کادر بهداری
 60. ​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای
 61. مناقصه واگذاری احداث زیرگذر رسول اکرم ص تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری احداث زیرگذر رسول اکرم ص تجدید
 62. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 8507.27 و 8488.95متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 8507.27 و 8488.95متر
 63. مزایده یک دستگاه تانکر / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تانکر
 64. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 782 فرعی مساحت 135.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 782 فرعی مساحت 135.55متر
 65. مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده جایگاه CNG -نوبت دوم
 66. مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار - مرحله دوم
 67. مزایده فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم
 68. مزایده فروش دو دستگاه آسانسور / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آسانسور
 69. مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه / آگهی مزایده، مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه
 70. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش هفت چناران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش هفت چناران
 71. مزایده ملک با عرصه هفتصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفتصد متر نوبت اول
 72. مزایده فروش یک واحد تجاری از مجتمع ناشران نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری از مجتمع ناشران نوبت دوم
 73. فراخوان PRESSURE GAUGE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان PRESSURE GAUGE نوبت دوم
 74. مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... نوبت دوم
 75. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329 مترمربع
 76. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/5 مترمربع
 77. مزایده یک قطعه ملک به مساحت حدود 5000 متر مربع کلاسه 940571 / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت حدود 5000 متر مربع کلاسه 940571
 78. مزایده فروش دو دستگاه پمپ آب / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه پمپ آب
 79. مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی
 80. مناقصه تهیه نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نفربر و برانکاردبر) / مناقصه , مناقصه تهیه نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نفربر و برانکاردبر)
 81. مناقصه ساخت انواع پوش از جنس زاماک / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت انواع پوش از جنس زاماک
 82. فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع-96.03.28 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع-96.03.28
 83. مزایده فروش پالت آهنی، میز کار اداری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پالت آهنی، میز کار اداری و ...
 84. مزایده یک دستگاه فلاکپرم ذرت 5 ردیفه / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه فلاکپرم ذرت 5 ردیفه
 85. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125
 86. مزایده سند مالکیت مشاع 350 سهم از 4200 سهم پلاک 431 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت مشاع 350 سهم از 4200 سهم پلاک 431 فرعی
 87. مزایده قطعه زمینی به مساحت 1075.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1075.3متر نوبت اول
 88. مزایده فروش بخاری گازی / مزایده, مزایده فروش بخاری گازی
 89. مزایده فروش پارچه / مزایده, مزایده فروش پارچه
 90. مزایده مقدار100 متر از سیصد متر زمین مسکونی / مزایده,مزایده مقدار100 متر از سیصد متر زمین مسکونی
 91. مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی بخش یک اردبیل
 92. مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف 96.3.28 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف 96.3.28
 93. مزایده پلاک ثبتی 50908 فرعی از 508 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 50908 فرعی از 508 اصلی
 94. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 153.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 153.07متر نوبت اول
 95. مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه خانه سرا / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه خانه سرا
 96. مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین
 97. فراخوان انجام عملیات اجرای 10 کیلومتر اصلاح شبکه آب سبزوار / فراخوان , فراخوان انجام عملیات اجرای 10 کیلومتر اصلاح شبکه آب سبزوار
 98. مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81 / آگهی مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81
 99. مناقصه خرید مواد ، طبخ صبحانه ، ناهار ، شام بیماران ، همراهان بیماران و پرسنل شاغل 996.3.28 / مناقصه , مناقصه خرید مواد ، طبخ صبحانه ، ناهار ، شام بیماران ، همراهان بیماران و پرسنل شاغل 96.3.28
 100. مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین...
 101. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 400.22مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 400.22مترمربع
 102. مزایده سه فقره ملک بازداشتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه فقره ملک بازداشتی نوبت اول
 103. مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....نوبت دوم
 104. فراخوان عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد , فراخوان عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل
 105. مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه 4 تبریز / مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه 4 تبریز
 106. مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ... / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ...
 107. فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران نوبت دوم
 108. مناقصه عمومی انجام امور کپی و تکثیر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی انجام امور کپی و تکثیر
 109. فراخوان تامین گونه های گیاهی / فراخوان, فراخوان تامین گونه های گیاهی
 110. فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما / فراخوان , فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما
 111. مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی نوبت دوم
 112. مزایده ششدانگ یکباب زمین به مساحت 247.17متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب زمین به مساحت 247.17متر
 113. مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر
 114. مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین / مزایده , مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین
 115. مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی نوبت دوم
 116. تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین -96.3.28 / تجدید آگهی فراخوان عمومی ، تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین - نوبت اول
 117. فراخوان راه اندازی نهاد توسعه محله / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی نهاد توسعه محله
 118. مزایده فروش تعداد 38 رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 38 رقبه املاک تملیکی
 119. مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی
 120. مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس V مدل 1390 / مزایده سمند مدل 1390
 121. مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو نوبت دوم
 122. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت دوم
 123. فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست تجدید نوبت دوم
 124. مناقصه احداث رمپ های ورود و خروج تونل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث رمپ های ورود و خروج تونل
 125. مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا .... نوبت دوم
 126. مزایده ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه / مزایده,مزایده ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه
 127. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327.85 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327.85 مترمربع
 128. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 132متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 132متر
 129. مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه - نوبت دوم
 130. مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ...96.3.28 / مزایده, مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ... نوبت اول 96.3.28
 131. فراخوان احداث و بهره برداری بازار روز / فراخوان , فراخوان احداث و بهره برداری بازار روز
 132. استعلام خرما / استعلام، استعلام خرما
 133. استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه
 134. استعلام درب خزانه / استعلام, استعلام درب خزانه
 135. استعلام کسب و کار / استعلام, استعلام کسب و کار
 136. استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تحلیل محل اقامت / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تحلیل محل اقامت
 137. استعلام مطالعه بافت روستای ورده / استعلام, استعلام مطالعه بافت روستای ورده
 138. استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست / استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست
 139. استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب پاسنگ(بازه دوم) / استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب پاسنگ(بازه دوم)
 140. فراخوان احداث بخشی از شبکه آب و فاضلاب / فراخوان شرکت , فراخوان احداث بخشی از شبکه آب و فاضلاب
 141. فراخوان عملیات احداث کانال بتنی و خط انتقال آببندان ولاغوز(بازه۱) / فراخوان عملیات احداث کانال بتنی و خط انتقال آببندان ولاغوز(بازه۱)
 142. فراخوان حمل و نصب ایستگاه ترکیبی ۱۰۰۰ متر مکعب٬ ... / فراخوان حمل و نصب ایستگاه ترکیبی ۱۰۰۰ متر مکعب٬ ...
 143. دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه آق سو / دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه آق سو
 144. دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه مسیل قره آغاچ / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه مسیل قره آغاچ
 145. دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زیارت / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زیارت
 146. دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه
 147. دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های کبودوال / دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های کبودوال
 148. استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیل قرقجیق / استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیل قرقجیق
 149. استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه / استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه
 150. مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان / مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان
 151. تجدید فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات
 152. مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی
 153. ارزیابی کیفی خدمات نظافت - نگهداری فضای سبز - تعمییر و نگهداری تاسیسات / ارزیابی کیفی خدمات نظافت - نگهداری فضای سبز - تعمییر و نگهداری تاسیسات
 154. مناقصه خرید تجهیزات دفاتر روستائی / آگهی مناقصه ,خرید تجهیزات دفاتر روستائی
 155. فراخوان آزمایشگاه مستقر مکانیک خاک / فراخوان آزمایشگاه مستقر مکانیک خاک
 156. مناقصه احداث هنرستان / مناقصه ,مناقصه احداث هنرستان
 157. مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتنی / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتنی
 158. مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه
 159. مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه دستی / مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه دستی
 160. مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی
 161. فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان
 162. مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲ / مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲
 163. فراخوان احداث پل پنبه چوله ساری / فراخوان احداث پل پنبه چوله ساری
 164. استعلام کولر گازی و اسپیلت / استعلام کولر گازی و اسپیلت
 165. استعلام فرز دندانپزشکی / استعلام فرز دندانپزشکی
 166. استعلام برنج ایرانی طارم / استعلام برنج ایرانی طارم
 167. استعلام مطالعه موزه خانه دکتر مصدق / استعلام, استعلام مطالعه موزه خانه دکتر مصدق
 168. فراخوان خدمات گازبانی / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات گازبانی
 169. استعلام FNVE-3016-S15 فاروس 16 کانال مدل NVR / استعلام, استعلام FNVE-3016-S15 فاروس 16 کانال مدل NVR
 170. استعلام مرغ / استعلام, استعلام مرغ
 171. استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه
 172. استعلام fortigate 800d firewall / استعلام fortigate 800d firewall
 173. استعلام تهیه طرح منابه پایه و اجتماعی و اقتصادی / استعلام, استعلام تهیه طرح منابه پایه و اجتماعی و اقتصادی
 174. استعلام عسل بدون موم / استعلام,استعلام عسل بدون موم
 175. استعلام پمپ 3 اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیایی تک فاز / استعلام , استعلام پمپ 3 اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیایی تک فاز
 176. استعلام پنیرUFحلب 14 کیلوگرم / استعلام پنیرUFحلب 14 کیلوگرم
 177. استعلام مطالعه کاخ مروارید / استعلام مطالعه کاخ مروارید
 178. استعلام خرما رطب مضافتی بم / استعلام خرما رطب مضافتی بم
 179. مزایده سواری سمند / مزایده , مزایده سواری سمند
 180. استعلام درب اتومات لابل 90 ... / استعلام, استعلام درب اتومات لابل 90 ...
 181. استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی .... / استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی ....
 182. استعلام تهیه و تدوین طرح های توسعه روستایی ... / استعلام, استعلام تهیه و تدوین طرح های توسعه روستایی ...
 183. استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر
 184. استعلام پنیر لاکتیکی / استعلام پنیر لاکتیکی
 185. استعلام مطالعه و پی گردی کاخ سلیمانیه / استعلام مطالعه و پی گردی کاخ سلیمانیه
 186. استعلام اسپیلت / استعلام اسپیلت
 187. استعلام مطالعه و اجرای سناریوی کاخ سلیمانیه / استعلام مطالعه و اجرای سناریوی کاخ سلیمانیه
 188. استعلام مرغ کامل منجمد آماده طبخ کارتن / استعلام , استعلام مرغ کامل منجمد آماده طبخ کارتن
 189. استعلام خرید رم سرور جهت ارتقا سرورها / استعلام , استعلام خرید رم سرور جهت ارتقا سرورها
 190. مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... - نوبت دوم
 191. استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان
 192. استعلام خرید دستگاه سرور HP / استعلام, استعلام خرید رم سرور hp
 193. استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله / استعلام , استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله
 194. استعلام مطالعه اکیپ کسب و کار روستاهای محدوده طرح ترسیب / استعلام, استعلام مطالعه اکیپ کسب و کار روستاهای محدوده طرح ترسیب
 195. استعلام لاستیک پیکاب و پژو / استعلام, استعلام لاستیک پیکاب و پژو
 196. استعلام درب اتاق سرور / استعلام , استعلام درب اتاق سرور
 197. استعلام خرید ارتقا قطعات سرور / استعلام , استعلام خرید ارتقا قطعات سرور
 198. استعلام تخریب سنگهای کف / استعلام تخریب سنگهای کف
 199. استعلام پرینتر / استعلام پرینتر
 200. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای
 201. مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی ثبتی نوبت دوم
 202. استعلام ساماندهی موزه کاخ سلیمانیه / استعلام ساماندهی موزه کاخ سلیمانیه
 203. استعلام برنامه فعالیتهای فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی / استعلام برنامه فعالیتهای فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی
 204. استعلام دستگاه اسکنر A3 / استعلام دستگاه اسکنر A3
 205. استعلام خرید 10 دستگاه رایانه / استعلام خرید 10 دستگاه رایانه
 206. استعلام 15 دستگاه کولر گازی 12000 ال جی سرد و گرم / استعلام, استعلام 15 دستگاه کولر گازی 12000 ال جی سرد و گرم
 207. استعلام خرید 10 عدد دوربین چشمی / استعلام, استعلام خرید 10 عدد دوربین چشمی
 208. استعلام دوربینهای AXIS / استعلام, استعلام دوربینهای AXIS
 209. استعلام تهیه آسفالت جهت لکه گیری راههای اصلی / استعلام تهیه آسفالت جهت لکه گیری راههای اصلی
 210. استعلام خرید ارتقا سیستم ذخیره سازی / استعلام , استعلام خرید ارتقا سیستم ذخیره سازی
 211. استعلام دریچه منهول بدون طوقه / استعلام، استعلام دریچه منهول بدون طوقه
 212. جشنواره تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی / جشنواره تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی
 213. استعلام طراحی ,ساخت و اجرای پارتیشن دو جداره MDF در مرکز فناوری و کسب و کار یزد / استعلام طراحی ,ساخت و اجرای پارتیشن دو جداره MDF در مرکز فناوری و کسب و کار یزد
 214. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان و احداث خط انتقال / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان و احداث خط انتقال
 215. استعلام فیلتر پاکتی / استعلام فیلتر پاکتی
 216. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 217. استعلام موتور برق دیزلی RATO / استعلام موتور برق دیزلی RATO
 218. استعلام مایه ظرفشویی یک لیتری / استعلام,استعلام مایه ظرفشویی یک لیتری
 219. استعلام خرید محفظه و شیشه رطوبت گیر و .... / استعلام ، استعلام خرید محفظه و شیشه رطوبت گیر و ....
 220. استعلام مایع سفید کننده ( وایتکس ) / استعلام مایع سفید کننده ( وایتکس )
 221. استعلام پروژه سیستم گرمایشی مدرسه / استعلام , استعلام پروژه سیستم گرمایشی مدرسه
 222. استعلام ظروف یک بار مصرف / استعلام ظروف یک بار مصرف
 223. اصلاحیه مزایده مقدار 70000 کیلوگرم کاغذ و اوراق باطله / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده مقدار 70000 کیلوگرم کاغذ و اوراق باطله
 224. استعلام مایع جرم گیر / استعلام مایع جرم گیر
 225. استعلام ساعت حضور و غیاب / استعلام ساعت حضور و غیاب
 226. استعلام تجهیزات پست / استعلام تجهیزات پست
 227. استعلام تهیه مصالح -پخت و پخش و کوبیدگی آسفالت / استعلام تهیه مصالح -پخت و پخش و کوبیدگی آسفالت
 228. استعلام مایع شیشه شور / استعلام مایع شیشه شور
 229. استعلام پودر رخشا / استعلام,استعلام پودر رخشا
 230. استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت / استعلام , استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت
 231. استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام، استعلام کولر گازی ایرانی
 232. استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی شهدای احمدی حاجی آباد / استعلام , استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی شهدای احمدی حاجی آباد
 233. استعلام پودر رخت شویی / استعلام, استعلام صابون دست
 234. مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی 96.3.27 / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب ذهاب
 235. استعلام صابون دست / استعلام, استعلام صابون دست
 236. استعلام بهسازی نمای ساختمان / استعلام، استعلام دستگاه نوبت دهی
 237. استعلام جک پالت بالابر برقی / استعلام, استعلام جک پالت بالابر برقی
 238. استعلام 40 دست مبل راحتی / استعلام 40 دست مبل راحتی
 239. استعلام سیم ارت افشان 1 رشته ای / استعلام , استعلام سیم ارت افشان 1 رشته ای
 240. استعلام سان رکوردر / استعلام سان رکوردر
 241. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت
 242. مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا و ... - نوبت دوم
 243. آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی - نوبت دوم
 244. فراخوان مناقصه عمومی تامین کالای PARTS FOR HOWDEN REXIPROCATING COMPRESSOR / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تامین کالای PARTS FOR HOWDEN REXIPROCATING COMPRESSOR
 245. مناقصه تولید مجموعه باکس فلزی - نوبت دوم / مناقصه تولید مجموعه باکس فلزی - نوبت دوم
 246. مناقصه خرید 47 کد قطعات فورج- نوبت دوم / مناقصه خرید 47 کد قطعات فورج - نوبت دوم
 247. مناقصه واگذاری تولید قطعات- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تولید قطعات- نوبت دوم
 248. مناقصه واگذاری تولید قطعاتW9-10 - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تولید قطعاتW9-10 - نوبت دوم
 249. مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان... نوبت اول
 250. مزایده ملک به شماره پرونده اجرایی 950404 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پرونده اجرایی 950404 نوبت اول
 251. مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی دو طبقه
 252. مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام نوبت دوم
 253. مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 48 دهلران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 48 دهلران
 254. تجدید مناقصه پروژه بازیافت آسفالت سرد - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه بازیافت آسفالت سرد - نوبت دوم
 255. تجدید مناقصه عمومی پوشش رودخانه خضر... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پوشش رودخانه خضر...
 256. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن های... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن های ... نوبت اول مرحله دوم
 257. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک
 258. مزایده پارکینگ عمومی فرهنگ / مزایده, مزایده پارکینگ عمومی فرهنگ
 259. مزایده فروش جمع آوری مواد بازیافتی - 96.3.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش مواد بازیافتی جمع آوری شده -96.3.28
 260. تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 14- نوبت اول / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 14-نوبت اول
 261. مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 889.35متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 889.35متر
 262. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی 3261 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی 3261 اصلی
 263. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم 159.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم 159.30متر
 264. مزایده ملک در یک مجموعه دو واحدی / مزایده,مزایده ملک در یک مجموعه دو واحدی
 265. مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر / مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر نوبت اول
 266. تجد ید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه 96.3.28 / تجد ید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه 96.3.28 نوبت اول
 267. مناقصه عملیات احداث بازارهای میوه و تره بار 96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث بازارهای میوه و تره بار 96.3.28
 268. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی چاپ دوم
 269. مناقصه آهن آلات و کابل برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه آهن آلات و کابل برق نوبت دوم
 270. مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون LCD پاناسونیک... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون LCD پاناسونیک...
 271. مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانی نگهبانی.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانی نگهبانی.... تجدید نوبت دوم
 272. مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت نوبت دوم
 273. تجدید مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... - نوبت اول
 274. مزایده واگذاری تعدادی غرفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی غرفه
 275. مزایده اجاره کافی شاپ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ نوبت دوم
 276. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه ثبت ساری
 277. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید تیپ 132
 278. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 320 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 320 متر
 279. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر
 280. مزایده کاه و کلش حاصل از برداشت غلات / آگهی مزایده، مزایده کاه و کلش حاصل از برداشت غلات
 281. مناقصه احداث ساختمان و سپتیک و پیاده رو مرکز روستایی پهلوان کشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان و سپتیک و پیاده رو مرکز روستایی پهلوان کشی
 282. مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی
 283. مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی ...
 284. مناقصه پیمانکار جهت اجرای پروژه / مناقصه , مناقصه پیمانکار جهت اجرای پروژه
 285. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ...
 286. نخستین سمینار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.3.28 / نخستین سیمنار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.3.28
 287. مناقصه varco spining wrench / آگهی مناقصه, مناقصه varco spining wrench
 288. مزایده یکدستگاه تویوتا پرادو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تویوتا پرادو
 289. مناقصه نظافت و نگهداری آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نظافت و نگهداری آبدارخانه
 290. مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری
 291. مزایده املاک شامل زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین زراعی نوبت اول
 292. مناقصه خرید تجهیزات UPS / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات UPS
 293. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی
 294. تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران
 295. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 915.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 915.90متر
 296. مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه یکصد متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه یکصد متر
 297. فراخوان رهن/اجاره ساختمان اداری / فراخوان عمومی,فراخوان رهن/اجاره ساختمان اداری
 298. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 250 مترمربع
 299. مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 300. مزایده فروش یکباب منزل مسکونی مساحت 136 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی مساحت 136 مترمربع
 301. مزایده اجاره ساختمان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره ساختمان نوبت دوم
 302. فراخوان جهت تامین کابل 240 و کابل 300 / فراخوان شناسایی تامین کننده,فراخوان جهت تامین کابل 240 و کابل 300
 303. فراخوان مناقصه احداث کتابخانه بان برز نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث کتابخانه بان برز نوبت دوم
 304. مناقصه عملیات اجرای محوطه سازی و تکمیلی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای محوطه سازی و تکمیلی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه نوبت دوم
 305. مزایده فروش 2 دستگاه وانت نیسان یخچالدار دیزلی مدل 90 / آگهی فروش , مزایده فروش 2 دستگاه وانت نیسان یخچالدار دیزلی مدل 90
 306. مناقصه نوسازی دفتر مرکزی شرکت / آگهی فراخوان مشارکت ,مناقصه نوسازی دفتر مرکزی شرکت
 307. مناقصه تعمیر 2 دستگاه کمپرسور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر 2 دستگاه کمپرسور و ...
 308. مزایده حدود 2000 تن سنگ مس اکسیدی / مزایده, مزایده حدود 2000 تن سنگ مس اکسیدی
 309. مزایده فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و زمین مسکونی نوبت دوم
 310. تجدید مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی - نوبت دوم / تجد ید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ,تجدید مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی - نوبت دوم
 311. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های چدن نشکن نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های چدن نشکن نوبت دوم
 312. مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 44 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 44 متر نوبت اول
 313. مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... نوبت دوم
 314. مزایده ملک به مساحت 245.2مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 245.2مترمربع
 315. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم بخش دو اردبیل
 316. مزایده ملک به مساحت 272/5 مترمربع کلاسه 950150-33 / مزایده,مزایده ملک به مساحت 272/5 مترمربع کلاسه 950150-33
 317. مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc / مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc
 318. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 319. مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان کلاسه 1.921756 / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان کلاسه 1.921756
 320. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ 10000 مترمربع کلاسه 951282 مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ 10000 مترمربع کلاسه 951282 مرحله دوم
 321. مزایده عرصه 248/50 مترمربع کلاسه 950345 نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه 248/50 مترمربع کلاسه 950345 نوبت دوم
 322. مزایده دستگاه لبه چسبان نوارزن ... / مزایده دستگاه لبه چسبان نوارزن ...
 323. مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی
 324. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186 متر
 325. مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 950070 مرحله اول / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 950070 مرحله اول
 326. مزایده میزان 457 سهم مشاع از 914 سهم از 1040 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 457 سهم مشاع از 914 سهم از 1040 سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 327. مزایده پلاک ثبتی 14/2128 کلاسه 950135 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14/2128 کلاسه 950135
 328. مزایده فروش هشت ساعت از مدار چهارده روز آب عمیق / آگهی مزایده, مزایده فروش هشت ساعت از مدار چهارده روز آب عمیق
 329. مزایده یک دستگاه یخچال، اجاق گاز و ... / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه یخچال، اجاق گاز و ...
 330. مزایده یک باب منزل مسکونی کلنگی پرونده 960108 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلنگی پرونده 960108
 331. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی کلاسه 950283.2 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی کلاسه 950283.2 نوبت دوم
 332. مزایده منزل مسکونی با عرصه 199.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 199.5متر نوبت دوم
 333. مزایده ملک بخش هفت گیلان نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک بخش هفت گیلان نوبت سوم
 334. مزایده ملک عرصه و اعیان خانه کلاسه 960032 بار دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان خانه کلاسه 960032 بار دوم
 335. مزایده باسکول / مزایده اموال غیر منقول ,مزایده باسکول
 336. مزایده یک قطعه زمین مشتمل یک باب خانه بایگانی 950377 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل یک باب خانه بایگانی 950377
 337. مزایده یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 1572/1744 قطعه 4 پرونده 9500273 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 1572/1744 قطعه 4 پرونده 9500273
 338. مزایده زمین شالیزاری به مساحت 400 متر مربع کلاسه 940341 / مزایده,مزایده زمین شالیزاری به مساحت 400 متر مربع کلاسه 940341
 339. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1393 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1393
 340. مزایده ملک توقیفی تعرفه شده نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک توقیفی تعرفه شده نوبت دوم
 341. مناقصه خرید بیل مکانیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بیل مکانیکی - نوبت دوم
 342. مزایده 4.802 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4.802 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 343. مزایده البسه / آگهی مزایده ,مزایده البسه
 344. مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شصت و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شصت و شش فرعی
 345. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا بخش هجده / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا بخش هجده
 346. مزایده یخچال / آگهی مزایده , مزایده یخچال
 347. مزایده دو باب مغازه با زیربنای 29 متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه با زیربنای 29 متر نوبت اول
 348. مزایده سه دانگ از پلاک شماره 45 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک شماره 45 فرعی نوبت اول
 349. مزایده پلاک به متراژ اعیان 260مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک به متراژ اعیان 260مترمربع نوبت دوم
 350. مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 960349 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 960349 نوبت اول
 351. مزایده یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری
 352. تمدید فراخوان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری / آگهی تمدید فراخوان های ارزیابی کیفی,فراخوان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری
 353. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال 90
 354. اصلاحیه مناقصه خرید یک ست تابلوی 20 کیلوولت MDS هشت سلولی- نوبت دوم / اصلاحیه، مناقصه خرید یک ست تابلوی 20 کیلوولت MDS هشت سلولی - نوبت دوم
 355. فراخوان مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و...نوبت دوم
 356. فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....- نوبت دوم
 357. فراخوان مناقصه احداث برید عرضی در رودخانه کترا نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث برید عرضی در رودخانه کترا نوبت دوم
 358. ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت مطالعات اندازه گیری میزان نشست جریان الکتریکی نوبت دوم / آگهی دوم ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت مطالعات اندازه گیری میزان نشست جریان الکتریکی نوبت دوم
 359. تجدید مناقصه اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر ... / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر ...
 360. مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی- نوبت دوم
 361. مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه - نوبت دوم
 362. اطلاعیه خرید تخم مرغ و ...- نوبت دوم / اطلاعیه , اطلاعیه خرید تخم مرغ و ...- نوبت دوم
 363. فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات استودیو....- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات استودیو....- نوبت دوم
 364. اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته دیوار / اصلاحیه مناقصه،آگهی مناقصه عملیات تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته دیوار
 365. مناقصه انجام عملیات پارتیشن بندی بلوک 1 ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پارتیشن بندی بلوک 1 ساختمان اداری
 366. مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی..... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی....
 367. آگهی شناسایی پیمانکار واگذاری مرکز ناباروری / آگهی شناسایی پیمانکار واگذاری مرکز ناباروری
 368. مزایده یخچال ویترینی سرپایی ، قفسه نوپان / مزایده,مزایده یخچال ویترینی سرپایی ، قفسه نوپان
 369. مزایده اپارتمان مساحت 138 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 138 مترمربع نوبت اول
 370. فراخوان تامین نصب راه اندازی و پشتیبانی از 11000 نسخه آنتی ویروس - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین نصب راه اندازی و پشتیبانی از 11000 نسخه آنتی ویروس - نوبت دوم
 371. مزایده 3000 متر زمین شالیزاری / مزایده,مزایده 3000 متر زمین شالیزاری
 372. مزایده واگذاری یکباب از مغازه های بازار روز کتالم / مزایده,مزایده واگذاری یکباب از مغازه های بازار روز کتالم
 373. مزایده املاک پلاک 40 اصلی مبذر 7 هکتار / مزایده,مزایده املاک پلاک 40 اصلی مبذر 7 هکتار
 374. مزایده فروش اسکلت فلزی شامل تیرآهن / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش اسکلت فلزی شامل تیرآهن
 375. مناقصه اجرای باقیمانده عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمانهای اصلی ... - نوبت دوم / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه اجرای باقیمانده عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمانهای اصلی ... - نوبت دوم
 376. مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی...
 377. مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی
 378. مزایده شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 200 مترمربع کلاسه 950428 / مزایده,مزایده شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 200 مترمربع کلاسه 950428
 379. مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 2 جایگاه سوخت / آگهی مزایده عمومی , مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 2 جایگاه سوخت
 380. مزایده یک باب حجره به شماره 60 کلاسه 950434 / مزایده,مزایده یک باب حجره به شماره 60 کلاسه 950434
 381. تجدید فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری- نوبت دوم / آگهی فراخوان , تجدید فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری- نوبت دوم
 382. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر
 383. مزایده لوازم یدکی موتور سیکلت / آگی مزایده , مزایده لوازم یدکی موتور سیکلت
 384. مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر
 385. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 950288/2 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 950288/2 نوبت اول
 386. مزایده ششدانگ یک باب خانه بایگانی 9200226 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه بایگانی 9200226
 387. مزایده پلاک ثبتی دو خوابه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو خوابه اموال غیرمنقول
 388. مزایده واگذاری تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از کتابخانه و ... / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از کتابخانه و ...
 389. مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو
 390. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده ,مزایده تلفن همراه
 391. مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتیک بهداشتی / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتیک بهداشتی
 392. فراخوان خرید لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر
 393. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 213.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 213.13متر
 394. مزایده منقول قطعات یدکی خودرو / مزایده ,مزایده منقول قطعات یدکی خودرو
 395. تجدید فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات
 396. مزایده واگذاری املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی
 397. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم
 398. فراخوان سرویس ، حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون راننده - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, فراخوان حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون راننده - نوبت دوم
 399. فراخوان دستگاه تصفیه فیزیکی روغن صنعتی تحت خلاء- نوبت دوم / فراخوان دستگاه تصفیه فیزیکی روغن صنعتی تحت خلاء- نوبت دوم
 400. مناقصه خرید فیوز اوت تیغه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خرید فیوز اوت تیغه ای
 401. مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری... - 96.3.28 / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری... - 96.3.28
 402. مزایده ته چر زراعت حدود 23 هکتار ... / مزایده ته چر زراعت حدود 23 هکتار ...
 403. مناقصه خرید خطایاب / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خطایاب
 404. مناقصه خرید انواع اتو ترانس / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع اتو ترانس
 405. مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی ... / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی ...
 406. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز و تملیکی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز و تملیکی
 407. فراخوان خرید و اجرای خط انتقال آب ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید و اجرای خط انتقال آب ....- نوبت دوم
 408. مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول-مرحله دوم نوبت اول
 409. مناقصه اجرای پنجره ها و نمای ساختمان...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پنجره ها و نمای ساختمان... نوبت دوم
 410. مزایده اعیانی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 5000متر / مزایده,مزایده اعیانی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 5000متر
 411. مزایده اعیانی احداثی در زمین 3000متر بصورت کارگاه / مزایده,مزایده اعیانی احداثی در زمین 3000متر بصورت کارگاه
 412. مناقصه تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی- نوبت دوم
 413. مناقصه خرید مقدار پنج هزار متر لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر / مناقصه, مناقصه خرید مقدار پنج هزار متر لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
 414. مزایده ضایعات رول کیسه و ... / آگهی مزایده, مزایده ضایعات رول کیسه و ...
 415. مزایده فروش شش دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده فروش شش دستگاه آپارتمان اداری
 416. مناقصه عملیات سمپاشی مزارع و کشت و داشت ذرت / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات سمپاشی مزارع و کشت و داشت ذرت
 417. مناقصه انجام بخش هایی از کارهای عمرانی (ابنیه) ساختمان در حال احداث / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بخش هایی از کارهای عمرانی (ابنیه) ساختمان در حال احداث
 418. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق
 419. مناقصه عمومی خرید 2300 اصله پایه بتنی .... / مناقصه , مناقصه عمومی خرید 2300 اصله پایه بتنی ....
 420. مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF
 421. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از اماکن و غرفه ها / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از اماکن و غرفه ها
 422. مناقصه عملیات اجرائی بهسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی بهسازی و آسفالت
 423. فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمانهای اداری و نگهبانی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمانهای اداری و نگهبانی- نوبت دوم
 424. فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث فضای سبز و درختکاری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث فضای سبز و درختکاری - نوبت دوم
 425. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 343متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 343متر
 426. تجدید فراخوان تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی، تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل نوبت دوم
 427. مزایده 130 سهم مشاع از 10000 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 130 سهم مشاع از 10000 سهم پلاک ثبتی
 428. مزایده فروش یک دستگاه پخت نان سنگک و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه پخت نان سنگک و ...
 429. فراخوان واگذاری کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم / فراخوان واگذاری کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم
 430. تجدید مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم
 431. مناقصه مرمت خانه سیفی محله جولان همدان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت خانه سیفی محله جولان همدان - نوبت دوم
 432. مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون
 433. مزایده واگذاری املاک و.. / مزایده,مزایده واگذاری املاک و..
 434. مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و زیباسازی سقف جایگاه CNG با کامپوزیت / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و زیباسازی سقف جایگاه CNG با کامپوزیت ...
 435. مناقصه تهیه و تحویل 34680 متر انواع کابل ژله / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و تحویل 34680 متر انواع کابل ژله
 436. فراخوان تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی / فراخوان تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی
 437. مناقصه عمومی امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات بیمارستانها 96.3.28 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات بیمارستانها 96.3.28
 438. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان / مناقصه , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان
 439. استعلام دستگاه شستشو و جرمگیر رادیاتور... / استعلام دستگاه شستشو و جرمگیر رادیاتور...
 440. استعلام اقلام ساختنی ( طبق نمونه ) .... / استعلام اقلام ساختنی ( طبق نمونه ) ....
 441. مناقصه اصلاح و اجرای جداول و کف پوش ... / مناقصه اصلاح و اجرای جداول و کف پوش ... نوبت اول- مرحله اول
 442. استعلام راهند بازویی به همراه کارت خوان و نرم افزار گزارش دهی ... / استعلام راهند بازویی به همراه کارت خوان و نرم افزار گزارش دهی ...
 443. مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد خود / مزایده , مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد خود
 444. آگهی مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط
 445. مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز
 446. مناقصه خرید تعداد 1.500.000 عدد دبه پلی ایتلن ماست / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1.500.000 عدد دبه پلی ایتلن ماست
 447. استعلام پله اضطراری خوابگاه خواهران / استعلام پله اضطراری خوابگاه خواهران
 448. استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان
 449. استعلام دوربین / استعلام , استعلام دوربین
 450. استعلام کولر گازی اسپیلت هایسنس / استعلام کولر گازی اسپیلت هایسنس
 451. آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار ... / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار ...
 452. استعلام بیمه اماکن / استعلام , استعلام بیمه اماکن
 453. استعلام دستگاه ضبط کننده / استعلام, استعلام دستگاه ضبط کننده
 454. استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه / استعلام , استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه
 455. استعلام فایل مخصوص نگهداری کارت مالی هوشمند / استعلام , استعلام فایل مخصوص نگهداری کارت مالی هوشمند
 456. استعلام دوربین ، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین ، صوتی و تصویر
 457. استعلام مایع ظرفشویی / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی
 458. استعلام پرده کرکره چوب خالص طرح MDF / استعلام , استعلام پرده کرکره چوب خالص طرح MDF
 459. استعلام پودر دستی / استعلام، استعلام پودر دستی
 460. استعلام پارتیشن ترکیبی MDF ، ورق پلی کربنات ، کمد بایگانی و ... / استعلام , استعلام پارتیشن ترکیبی MDF ، ورق پلی کربنات ، کمد بایگانی و ...
 461. استعلام خرید چراغ صنعتی جهت روشنایی سالن فوتسال / استعلام خرید چراغ صنعتی جهت روشنایی سالن فوتسال
 462. مناقصه خرید تجهیزات 20 دستگاه UPS (برق اضطراری ) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات 20 دستگاه UPS (برق اضطراری ) نوبت اول
 463. استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ... / استعلام , استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ...
 464. استعلام لوله 110.63.90 گلپایگان / استعلام , استعلام لوله 110.63.90 گلپایگان
 465. استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری
 466. استعلام دیوار کوب / استعلام, استعلام دیوار کوب
 467. استعلام مایع دستشویی به مقدار 2780 لیتر / استعلام, استعلام مایع دستشویی به مقدار 2780 لیتر
 468. استعلام خرید صندلی / استعلام, استعلام خرید صندلی
 469. استعلام دستگاه واکس کفش چهار برس دو شیر / استعلام, استعلام دستگاه واکس کفش چهار برس دو شیر
 470. استعلام اسپکترومتر / استعلام, استعلام اسپکترومتر
 471. استعلام ردیاب خودرویی gps / استعلام, استعلام ردیاب خودرویی gps
 472. استعلام دیزل ژنراتور برق / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور برق
 473. مزایده پنج هزار سوله 96.3.28 / آگهی مزایده عمومی,مزایده پنج هزار سوله 96.3.28
 474. استعلام شامپو 200 گرمی / استعلام , استعلام شامپو 200 گرمی
 475. استعلام درب شیشه ای اتوماتیک / استعلام ، استعلام درب شیشه ای اتوماتیک
 476. استعلام تجهیز چاه / استعلام تجهیز چاه
 477. استعلام خرید پکیج / استعلام, استعلام خرید پکیج
 478. استعلام تهیه و نصب انواع شیشه طبق 2 برگ لیست پیوست / استعلام , استعلام تهیه و نصب انواع شیشه طبق 2 برگ لیست پیوست
 479. استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی
 480. استعلام خرید لامپ 18 وات LED / استعلام ,استعلام خرید لامپ 18 وات LED
 481. استعلام 10 عدد کیس کامپیوتر پنتیوم 4 / استعلام , استعلام 10 عدد کیس کامپیوتر پنتیوم 4
 482. استعلام بلند گوی سقفی / استعلام بلند گوی سقفی
 483. مناقصه لکه گیری و جداول و پیاده روهای مرکز، مناطق و نواحی شهریار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و جداول و پیاده روهای مرکز، مناطق و نواحی شهریار - نوبت دوم
 484. استعلام زونکن و کارتن / استعلام زونکن و کارتن
 485. استعلام هارد داخلی سرور یک ترا بایت / استعلام, استعلام هارد داخلی سرور یک ترا بایت
 486. استعلام کاتریج لیزری 05 مدل جی اند / استعلام, استعلام کاتریج لیزری 05 مدل جی اند
 487. استعلام چمن مصنوعی / استعلام , استعلام چمن مصنوعی
 488. استعلام تابلو LED / استعلام , استعلام تابلو LED
 489. استعلام اجرای خط لوله 6 اینچ فلزی به منظور گازرسانی / استعلام, استعلام اجرای خط لوله 6 اینچ فلزی به منظور گازرسانی
 490. استعلام خرید پکیج موتورخانه سیار / استعلام , استعلام خرید پکیج موتورخانه سیار
 491. استعلام حفاری یک حلقه چاه آهکی / استعلام حفاری یک حلقه چاه آهکی
 492. استعلام تعدادی کفش شاهین ناتاشا مدل پتینه / استعلام , استعلام تعدادی کفش شاهین ناتاشا مدل پتینه
 493. استعلام خرید 2 دستگاه رله دیفرانسیل / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه رله دیفرانسیل
 494. مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو و عملیات جایگزینی شبکه مسی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو و عملیات جایگزینی شبکه مسی.... - نوبت دوم
 495. استعلام داکت اپیلت جهت فضای 150 متری انبار / استعلام , استعلام داکت اپیلت جهت فضای 150 متری انبار
 496. استعلام 50 دستگاه اسکنر تک انگشتی مدل FUTRONIC / استعلام , استعلام 50 دستگاه اسکنر تک انگشتی مدل FUTRONIC
 497. استعلام مصالح میدان خان / استعلام مصالح میدان خان
 498. استعلام نگهداری مناطق احیا شده و قرق / استعلام نگهداری مناطق احیا شده و قرق
 499. استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان
 500. استعلام احداث شبکه برق فشار متوسط / استعلام احداث شبکه برق فشار متوسط
 501. استعلام صندلی گردان کارمندی مدل 70 آرام گستر / استعلام, استعلام صندلی گردان کارمندی مدل 70 آرام گستر
 502. استعلام 10 دستگاه اسکنر 4 انگشتی مدل suprima / استعلام , استعلام 10 دستگاه اسکنر 4 انگشتی مدل suprima
 503. استعلام احداث یک باب منبع موتور خانه 26 متر مکعبی .... / استعلام احداث یک باب منبع موتور خانه 26 متر مکعبی ....
 504. استعلام تخته وایت برد / استعلام , استعلام تخته وایت برد
 505. استعلام پاوربانک / استعلام, استعلام پاوربانک
 506. استعلام اجرای ابنیه و دکوراسیون داخلی سالن / استعلام , استعلام اجرای ابنیه و دکوراسیون داخلی سالن
 507. استعلام ریبون اصلی دستگاه صدور آنی کارت evolis / استعلام, استعلام ریبون اصلی دستگاه صدور آنی کارت evolis
 508. استعلام خرید دریچه منهول باطوقه / استعلام، استعلام خرید دریچه منهول باطوقه
 509. استعلام تهیه مصالح و بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام تهیه مصالح و بازسازی ساختمان
 510. استعلام کنتور برق 3 فاز - 5 آمپر - 100 و 400 وات / استعلام ,استعلام کنتور برق 3 فاز - 5 آمپر - 100 و 400 وات
 511. استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور دیسکاسوالو / استعلام ,استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور دیسکاسوالو
 512. استعلام لایسنس سیتربکس طبق لیست پیوست / استعلام ,استعلام لایسنس سیتربکس طبق لیست پیوست
 513. استعلام مواد شیمیایی / استعلام ,استعلام مواد شیمیایی
 514. استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام کامپیوتر ALL IN ONE
 515. استعلام باطری قلمی... / استعلام، استعلام باطری قلمی...
 516. استعلام خرید فن کوئل زمینی برند تهویه دماوند / استعلام, استعلام خرید فن کوئل زمینی برند تهویه دماوند
 517. استعلام میز اداری 6 سری / استعلام، استعلام میز اداری 6 سری
 518. استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی 3دستگاه ماشین آلات راهسازی / استعلام، استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی 3دستگاه ماشین آلات راهسازی
 519. استعلام صابون 75 گرمی / استعلام صابون 75 گرمی
 520. استعلام لوله کشی شوفاژ / استعلام، استعلام لوله کشی شوفاژ
 521. مناقصه خرید انواع سنباده و پد مصرفی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع سنباده و پد مصرفی...
 522. استعلام جک پالت بر / استعلام, استعلام جک پالت بر
 523. استعلام انجام کار، تهیه و نصب یک عدد تابلو توزیع داخلی / استعلام, استعلام انجام کار، تهیه و نصب یک عدد تابلو توزیع داخلی
 524. استعلام جت اسکنر مدل AVISION NIG 125 / استعلام, استعلام جت اسکنر مدل AVISION NIG 125
 525. استعلام جوهر نمک / استعلام جوهر نمک
 526. استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده
 527. استعلام ترالی سه طبقه و ترولی پذیرایی / استعلام ، استعلام ترالی سه طبقه و ترولی پذیرایی
 528. استعلام یک دستگاه کولر گازی / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر گازی
 529. استعلام تهیه طرح بهره برداری با اریجه / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری با اریجه
 530. مناقصه طراحی، تهیه، حمل و اجرای سیستم اعلام اطفاء حریق 200- FM / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی، تهیه، حمل و اجرای سیستم اعلام اطفاء حریق 200- FM
 531. استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه
 532. استعلام سیب زمینی / استعلام ,استعلام سیب زمینی
 533. استعلام معاینات و آزمایشات پرسنل / استعلام ,استعلام معاینات و آزمایشات پرسنل
 534. استعلام یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ و یک دستگاه تلویزیون 32 اینچ / استعلام یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ و یک دستگاه تلویزیون 32 اینچ
 535. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 536. استعلام هارد دیسک سرور رایانه ... / استعلام، استعلام هارد دیسک سرور رایانه ...
 537. استعلام گمانه زنی تپه ازبکی / استعلام, استعلام گمانه زنی تپه ازبکی
 538. استعلام مادر برد رایانه... / استعلام, استعلام مادر برد رایانه...
 539. استعلام وایتکس / استعلام، استعلام وایتکس
 540. آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن مونتاژ / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن مونتاژ
 541. مناقصه انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد ....
 542. مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی و ... / آگهی حراج , مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی و ...
 543. مزایده سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 1381 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 1381
 544. مزایده ملک پلاک 50 اصلی بخش 5 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک 50 اصلی بخش 5 قزوین نوبت دوم
 545. مزایده یک دستگاه ماشین اتوماتیک تولید بطری پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه ماشین اتوماتیک تولید بطری پلی اتیلن
 546. مزایده پلاک ثبتی 48 اصلی مساحت 208.9متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48 اصلی مساحت 208.9متر
 547. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 548. مزایده ششدانگ یکباب باغ مساحت 568.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغ مساحت 568.50متر
 549. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و آپارتمان مسکونی
 550. مناقصه احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (ps1) طرح انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (ps1) طرح انتقال آب
 551. مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر
 552. مناقصه آسفالت و لکه گیری و ترانشه ها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت و لکه گیری و ترانشه ها نوبت دوم
 553. تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت - نوبت دوم
 554. مزایده اجناس اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده,مزایده اجناس اسقاطی و مازاد
 555. مزایده دو دستگاه مانیتور tv / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه مانیتور tv
 556. فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات
 557. مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمین 119.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمین 119.40متر
 558. مزایده ملک مشاعی اپارتمان مساحت 109.20متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی اپارتمان مساحت 109.20متر
 559. مزایده ششدانگ زمین به مساحت600مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت600مترمربع
 560. مناقصه مقدار 375 تن جوی علوفه ای جهت توزیع دربین دامداران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 375 تن جوی علوفه ای جهت توزیع دربین دامداران
 561. مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار و وینچ کلمپ پلی آمیدی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار و وینچ کلمپ پلی آمیدی و ... نوبت دوم
 562. مناقصه ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF
 563. مناقصه جدول گذاری سطح شهر ... / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری سطح شهر ...
 564. مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی نوبت دوم
 565. مزایده گاراژ مساحت عرصه 450 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده گاراژ مساحت عرصه 450 مترمربع نوبت دوم
 566. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 آریان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 آریان
 567. مناقصه امورات خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری نوبت دوم
 568. مزایده فروش دو دستگاه از ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه از ماشین آلات نوبت دوم
 569. فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه انواع تابلو بیست کیلو ولت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه انواع تابلو بیست کیلو ولت
 570. مزایده آبگرمکن زمینی... / مزایده , مزایده آبگرمکن زمینی...
 571. مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی
 572. مزایده مال با سند مالکیت به مساحت هشتاد و چهار متر / مزایده,مزایده مال با سند مالکیت به مساحت هشتاد و چهار متر
 573. مزایده یک واحد آپارتمان عرصه 86.21مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان عرصه 86.21مترمربع
 574. مزایده پرس هیدرولیک لوله و اتصالات / آگهی مزایده ,مزایده پرس هیدرولیک لوله و اتصالات
 575. مزایده دو عدد دپوی خشت خام / مزایده,مزایده دو عدد دپوی خشت خام
 576. مزایده دستگاه کلوچه زن و ... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه کلوچه زن و ...
 577. مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی
 578. مزایده اجاره بهره برداری جایگاه سوم عرضه گاز CNG / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه سوم عرضه گاز CNG
 579. تمدید مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی و تجاری خدماتی / تمدید مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی و تجاری خدماتی
 580. تجدید مزایده واگذاری 2 واحد سالن ورزشی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری 2 واحد سالن ورزشی
 581. فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر لنگه میناب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر لنگه میناب
 582. فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه .... -نوبت دوم
 583. مناقصه احداث مجموعه آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مجموعه آموزشی
 584. مناقصه توسعه شهری فاز 1 .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه شهری فاز 1 .... نوبت دوم
 585. مناقصه واگذاری امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری نوبت دومخ
 586. تجدید مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل ...96.3.28 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل نوبت اول 96.3.28
 587. مزایده دو دستگاه خودروی / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروی
 588. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 589. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه جنوبی 90.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه جنوبی 90.50متر
 590. مزایده فروش انواع سماور برنجی و استیل گازی مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع سماور برنجی و استیل گازی مرحله دوم
 591. مناقصه خرید 12 کانکس- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12 کانکس- نوبت دوم
 592. مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر تجدید
 593. مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب
 594. مزایده تعدادی لاستیک رادیال / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی لاستیک رادیال
 595. مزایده تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات
 596. مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری
 597. تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا ... نوبت دوم
 598. مزایده خودرو سواری زانتیا / مزایده خودرو سواری زانتیا
 599. مزایده یکباب ساختمان دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه نوبت اول
 600. مزایده اجاره ساختمان / آگهی اجاره ,مزایده اجاره ساختمان
 601. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ متالیک / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ متالیک
 602. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 1381 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 1381
 603. تجدید مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات
 604. مزایده فروش 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار - نوبت دوم
 605. مزایده مقداری لوازم منزل / مزایده , مزایده مقداری لوازم منزل
 606. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG
 607. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 85.66متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 85.66متر
 608. مناقصه خرید فیوز کت اوت تیغه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خرید فیوز کت اوت تیغه ای
 609. فراخوان دعوت از تولیدکنندگان گل و گیاه برای تامین گونه های گیاهی / آگهی فراخوان, فراخوان دعوت از تولیدکنندگان گل و گیاه برای تامین گونه های گیاهی
 610. مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری
 611. مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت دوم
 612. مزایده خودرو سواری سمند به رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری سمند به رنگ نقره ای متالیک
 613. اصلاحیه مناقصه خرید 150 تن سیم هادی پرظرفیت / اصلاحیه , مناقصه خرید 150 تن سیم هادی پرظرفیت
 614. مزایده 43 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 615. مزایده ملک مساحت عرصه 140 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 140 مترمربع نوبت اول
 616. مزایده فروش مدرسه بلااستفاده / مزایده,مزایده فروش مدرسه بلااستفاده
 617. مناقصه عمومی تامین خودرو جهت ماموریت های نصب و تعمیرات و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین خودرو جهت ماموریت های نصب و تعمیرات و ...
 618. مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول
 619. مزایده یک واحد اپارتمان بخش 7 زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش 7 زنجان نوبت اول
 620. مزایده فروش تعداد 17 عدد سلول تابلوی برق و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد 17 عدد سلول تابلوی برق و ...
 621. مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 622. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 82 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 82 نوبت دوم
 623. مناقصه جمع آوری پسماندهای موجود در ملک کارخانه قند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری پسماندهای موجود در ملک کارخانه قند
 624. مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی ع ..... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی ع .....
 625. مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی ... / مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی ...
 626. مزایده یک عدد منبع آب هوایی با دکل- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد منبع آب هوایی با دکل- نوبت دوم
 627. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 628. مزایده رنگ موی سیمون .... / مزایده رنگ موی سیمون ....
 629. مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 94.040متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 94.040متر
 630. مزایده یک قطعه باغ انگور قدیمی 700متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور قدیمی 700متر نوبت دوم
 631. مناقصه خدمات عمومی حمل و نقل پالایشگاه و اماکن تابعه...نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خدمات عمومی حمل و نقل پالایشگاه و اماکن تابعه...نوبت دوم
 632. مزایده یک دستگاه سواری پژو مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک- نوبت دوم / آگهی مزایده, اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ابهر - نوبت دوم
 633. مزایده ششدانگ زمین مساحت 462مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 462مترمربع
 634. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند سورن مدل 90 / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند سورن مدل 90
 635. مناقصه احداث ساختمان راهدارخانه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان راهدارخانه تجدید نوبت دوم
 636. مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها...
 637. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک شماره چهل فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک شماره چهل فرعی
 638. مناقصه اجرای 13500 متر خط انتقال گاز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 13500 متر خط انتقال گاز ... نوبت دوم
 639. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3100متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3100متر نوبت اول
 640. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 210مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 210مترمربع
 641. مزایده یک دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز / مزایده یک دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز
 642. مزایده 20 سهم از سهام صد سهم ملک شماره 725.13 / مزایده,مزایده 20 سهم از سهام صد سهم ملک شماره 725.13
 643. مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.5متر
 644. مناقصه اجرای 36020 متر شبکه و خط انتقال فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 36020 متر شبکه و خط انتقال فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم
 645. اگهی مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی
 646. آگهی خرید تعدادی ماشین آلات / آگهی خرید تعدادی ماشین آلات
 647. مزایده یکباب مغازه یک دهانه مساحت سی و شش متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه یک دهانه مساحت سی و شش متر
 648. مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو پارس به رنگ خاکستری / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو پارس به رنگ خاکستری
 649. آگهی مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی نوبت دوم
 650. مزایده مزایده یکدستگاه موتوربرق و .. / مزایده,مزایده مزایده یکدستگاه موتوربرق و ..
 651. مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم
 652. مناقصه عمومی قیرپاشی و آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی قیرپاشی و آسفالت - نوبت دوم
 653. مناقصه اجاره 10 دستگاه کمپرسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 10 دستگاه کمپرسی
 654. مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید- نوبت دوم
 655. مناقصه عملیات تهیه , بارگیری , حمل و نصب عرضه فلزی .... / مناقصه عملیات تهیه , بارگیری , حمل و نصب عرضه فلزی ....
 656. مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 SL / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 SL
 657. آگهی تمدید مناقصات حفاظت فیزیکی و خدمات پشتیبانی / آگهی تمدید مناقصات حفاظت فیزیکی و خدمات پشتیبانی
 658. مناقصه تامین امنیت و حفاظت فیزیکی هلی کوپتر اورژانس هوایی / مناقصه , مناقصه تامین امنیت و حفاظت فیزیکی هلی کوپتر اورژانس هوایی
 659. مناقصه عمومی بهسازی معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی معابر
 660. فراخوان مناقصه عمومی حفر یک حلقه چاه آبرفتی ، کنگلومرایی ، آهک مارنی به متراژ 400 متر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی حفر یک حلقه چاه آبرفتی ، کنگلومرایی ، آهک مارنی به متراژ 400 متر
 661. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 96.3.28 / آگهی فراخوان, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 96.3.28
 662. مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و آسفالت ... نوبت اول
 663. مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 752مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 752مترمربع
 664. مزایده بهره برداری از جایگاه 96.3.28CNG / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت اول 96.3.28
 665. مزایده بوفه های مواد غذایی / مزایده, مزایده بوفه های مواد غذایی
 666. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1669.25 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1669.25 بخش 4 شیراز
 667. مزایده 22 سهم از 1000 سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 22 سهم از 1000 سهم سهام پلاک ثبتی
 668. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 207 سفید / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 207 سفید
 669. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 176 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 176 متر
 670. دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.3.28 / دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.3.28
 671. مزایده فروش دستگاه پرکن مربا و رب و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرکن مربا و رب و ...
 672. مزایده واگذاری غرفه های استیجاری ترمینال... / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری غرفه های استیجاری ترمینال...
 673. مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری شامل جمع آوری پسماندهای مسکونی و تجاری ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری شامل جمع آوری پسماندهای مسکونی و تجاری ...
 674. مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم
 675. مناقصه امور نقلیه / آگهی مناقصه, مناقصه امور نقلیه
 676. تجدید فراخوان احداث مجموعه پارکینگ تفریحی و ورزشی -نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی ,تجدید فراخوان احداث مجموعه پارکینگ تفریحی و ورزشی - نوبت دوم - چاپ دوم
 677. تجدید مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی
 678. مزایده دو سهم از 5 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان / مزایده,مزایده دو سهم از 5 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان
 679. تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها
 680. مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... - نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... نوبت دوم - چاپ اول
 681. تجدید مزایده واگذاری محل پارکینگ خودروهای سنگین / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری محل پارکینگ خودروهای سنگین
 682. مزایده اجاره یک قطعه زمین / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین
 683. مزایده ششدانگ پلاک 5172 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5172 فرعی از دو اصلی
 684. مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست 96.3.28 / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست 96.3.28
 685. مناقصه 2 دستگاه آسانسور 96.3.28 / آگهی مناقصه,مناقصه 2 دستگاه آسانسور 96.3.28
 686. مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی بخش 14 اصفهان
 687. مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت / مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت نوبت اول
 688. مزایده واگذاری تعدادی زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی زمین تجاری نوبت دوم
 689. مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5...
 690. مزایده کامیونت سیستم هیوندای / آگهی مزایده، مزایده کامیونت سیستم هیوندای
 691. مزایده ششدانگ 72 حبه قطعه تفکیکی یک بخش شش اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ 72 حبه قطعه تفکیکی یک بخش شش اصفهان
 692. مزایده ششدانگ زیرزمین تجاری مساحت 190.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زیرزمین تجاری مساحت 190.75متر
 693. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405
 694. مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر - نوبت دوم
 695. تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه فروشی / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه فروشی
 696. مزایده یک قطعه زمین دوبر با ساختمان چهار طبقه کلاسه 950279/48 ج / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دوبر با ساختمان چهار طبقه کلاسه 950279/48 ج
 697. مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات
 698. مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات
 699. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع - تجدید / آگهی تجدید مزایده، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع - تجدید
 700. مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر نوبت دوم
 701. مزایده فروش یک واحد تجاری همکف 19 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری همکف 19 متر نوبت دوم
 702. مزایده اجاره بهره برداری جایگاه اول عرضه گاز CNG - چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه اول عرضه گاز CNG - چاپ دوم
 703. مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین
 704. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید دو گانه سوز مدل 1385 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید دو گانه سوز مدل 1385
 705. مزایده 11.04 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.04 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی
 706. مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه
 707. آگهی مناقصه عملیات خرید رنگ و زنگ زدایی و رنگ آمیزی / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات خرید رنگ و زنگ زدایی و رنگ آمیزی
 708. مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.مغازه.زمین و دفتر کار نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.مغازه.زمین و دفتر کار نوبت دوم
 709. مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک - نوبت دوم
 710. مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر - نوبت دوم
 711. مناقصه عملیات راهبری و نگهداشت برق و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پایانه ها / مناقصه , مناقصه عملیات راهبری و نگهداشت برق و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پایانه ها
 712. مزایده انواع دوربین های نقشه برداری..... / آگهی مزایده عمومی,مزایده انواع دوربین های نقشه برداری....
 713. مزایده دستگاه جرثقیل دروازه ای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده دستگاه جرثقیل دروازه ای نوبت دوم
 714. مزایده فروش املاک استان اصفهان / مزایده,مزایده فروش املاک استان اصفهان
 715. مناقصه تهیه غذای روزانه کارکنان / مناقصه, مناقصه تهیه غذای روزانه کارکنان
 716. مزایده 4 محدوده امیدبخش پهنه اکتشافی / آگهی مزایده عمومی , مزایده 4 محدوده امیدبخش پهنه اکتشافی
 717. مزایده حضوری (حراج) فروش 2 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم اصلاحیه / آگهی مزایده حضوری (حراج) ، مزایده حضوری (حراج) فروش 2 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم اصلاحیه
 718. مزایده تمامت سه دانگ مشاع از یکباب منزل 314.50متر / مزایده,مزایده تمامت سه دانگ مشاع از یکباب منزل 314.50متر
 719. مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی...
 720. فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک
 721. مزایده فروش ضایعات آهن آلات موجود در انبار ضایعات کارگاه امانی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهن آلات موجود در انبار ضایعات کارگاه امانی
 722. تجدید مزایده جایگاه CNG / آگهی مزایده , تجدید مزایده جایگاهCNG
 723. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 252 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 252 متر
 724. مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی - نوبت دوم
 725. مزایده سه دانگ اپارتمان به شماره قطعه 59 از 36913 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ اپارتمان به شماره قطعه 59 از 36913 فرعی
 726. مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین / مزایده , مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین نوبت اول
 727. مناقصه واگذاری خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات شهری نوبت دوم
 728. مزایده فروش لودر 96.3.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش لودر 96.3.28
 729. مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ...
 730. فراخوان مزایده عمومی فروش تیرهای بتونی اسقاط نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مزایده عمومی فروش تیرهای بتونی اسقاط نوبت دوم
 731. مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2400 مدل 77 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2400 مدل 77 نوبت اول
 732. مناقصه پروژه های آبرسانی 96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه های آبرسانی 96.3.28 نوبت اول
 733. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1867 فرعی از 13 اصلی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1867 فرعی از 13 اصلی
 734. فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار نوبت دوم
 735. مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره چهل و سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره چهل و سه اصلی
 736. مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند
 737. مزایده اجاره یک قطعه زمین را جهت عرضه گل و گیاه و نهال فروشی - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین را جهت عرضه گل و گیاه و نهال فروشی - نوبت دوم
 738. مزایده فروش 14 قطعه زمین.سه واحد آپارتمان و نه واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین.سه واحد آپارتمان و نه واحد تجاری نوبت دوم
 739. مزایده قرقره بزرگ بانچر و ... / مزایده , مزایده قرقره بزرگ بانچر و ...
 740. مزایده اتومبیل پژو 206 تیپ 2 / مزایده اتومبیل پژو 206 تیپ 2
 741. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین به مساحت 69.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین به مساحت 69.50متر
 742. مزایده اجاره مغازه شماره 23 - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره مغازه شماره 23
 743. مزایده زمین جهت استقرار و نصب 4 عدد کیوسک - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده زمین جهت استقرار و نصب 4 عدد کیوسک - نوبت دوم
 744. مزایده تاسیسات حمل و نقلی / فراخوان مزایده عمومی, مزایده تاسیسات حمل و نقلی
 745. مزایده یک قطعه زمین عرصه 485.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 485.75متر نوبت اول
 746. مزایده بهره برداری و احیاء محصول فرعی مرتعی آنغوزه - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و احیاء محصول فرعی مرتعی آنغوزه - نوبت دوم
 747. مزایده یک دستگاه سواری خودرو پژو 405 و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری خودرو پژو 405 و ...
 748. مزایده 3.74 دانگ از ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 3.74 دانگ از ششدانگ زمین نوبت اول
 749. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.28متر
 750. مزایده یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت اول
 751. مزایده سرقفلی ملک مساحت هفده مترمربع / مزایده,مزایده سرقفلی ملک مساحت هفده مترمربع
 752. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 753. مزایده پلاک ثبتی شماره 1910 فرعی از 3526 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1910 فرعی از 3526 اصلی
 754. مزایده 1 دستگاه سواری نوع سیستم و شماره انتظامی سمند / مزایده,مزایده 1 دستگاه سواری نوع سیستم و شماره انتظامی سمند
 755. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک به شماره 164 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک به شماره 164 فرعی
 756. مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 69764 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 69764 فرعی
 757. مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب
 758. مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس سیلندر معیوب قابل شماره گذاری / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس سیلندر معیوب قابل شماره گذاری
 759. مزایده ماترک ملک پلاک 33 فرعی از 376 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک ملک پلاک 33 فرعی از 376 اصلی نوبت اول
 760. مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز
 761. مزایده یکباب مغازه قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه قولنامه ای نوبت دوم
 762. مزایده 352.9 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 352.9 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 763. مزایده 607.1 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 607.1 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 764. مزایده سند اوقافی مساحت 20821 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده سند اوقافی مساحت 20821 متر مرحله دوم
 765. مزایده دو باب کارگاه و حقوق استیجاری قطعه 934 تجدید / مزایده,مزایده دو باب کارگاه و حقوق استیجاری قطعه 934 تجدید
 766. مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع بخش 4 کاشمر / مزایده,مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع بخش 4 کاشمر
 767. مناقصه پروژه تامین برق روستائی ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تامین برق روستائی ...
 768. مزایده تمامی ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 374متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 374متر
 769. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 218.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 218.15متر
 770. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 58.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 58.20متر
 771. مزایده املاک موروثی شامل زمین .مغازه و خانه نوبت اول / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل زمین .مغازه و خانه نوبت اول
 772. مزایده واگذاری سلف سرویس و انتشارات آموزشکده 96.3.27 / مزایده , مزایده واگذاری سلف سرویس و انتشارات آموزشکده 96.3.27
 773. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 340.50متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 340.50متر
 774. مزایده ملک مساحت 182 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 182 مترمربع نوبت دوم
 775. مزایده یک قطعه زمین آبگیر مساحت 2000متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبگیر مساحت 2000متر مرحله اول
 776. مناقصه خرید یکدستگاه تماشاخانه سیار نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه تماشاخانه سیار نوبت سوم
 777. مزایده فروش شش دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش شش دستگاه خودروی سواری
 778. مزایده کتبی اجاره استخر شنای سرپوشیده - تجدید / آگهی تجدید مزایده کتبی, مزایده کتبی اجاره استخر شنای سرپوشیده - تجدید
 779. مزایده فروش کارخانه چایسازی / مزایده,مزایده فروش کارخانه چایسازی
 780. مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی کولرهای گازی اسپیلت / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی کولرهای گازی اسپیلت
 781. مزایده یک دستگاه فرز بلغاری / مزایده, مزایده یک دستگاه فرز بلغاری
 782. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 24 کیلومتر روستای دافچاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 24 کیلومتر روستای دافچاه
 783. مزایده اقلام ضایعاتی و ماشین آلات خود / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و ماشین آلات خود
 784. مزایده حق کسب و پیشه یکباب مغازه مساحت 3.28متر / مزایده,مزایده حق کسب و پیشه یکباب مغازه مساحت 3.28متر
 785. مزایده پلاک ثبتی مساحت 85 مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 85 مترمربع مرحله اول
 786. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 382.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 382.50متر
 787. مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب سیمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب سیمان
 788. مناقصه عمومی جدولگذاری معابر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جدولگذاری معابر نوبت دوم
 789. مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی نوبت دوم
 790. مزایده منزل مسکونی مساحت 341.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 341.50متر نوبت دوم
 791. مزایده فروش هود و روشویی و ... / مزایده,مزایده فروش هود و روشویی و ...
 792. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 118 کیلومتر بالوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 118 کیلومتر بالوله پلی اتیلن ...
 793. مزایده ششدانگ یکباب مغازه قطعه دو تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه قطعه دو تفکیکی نوبت اول
 794. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، لایروبی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، لایروبی و ...
 795. مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی
 796. ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا
 797. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 798. مناقصه واگذاری عملیات ساخت و تکمیل ساختمان دهیاری روستا / مناقصه واگذاری عملیات ساخت و تکمیل ساختمان دهیاری روستا
 799. مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر روستا / مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر روستا
 800. مناقصه برق رسانی به مسکن مهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برق رسانی به مسکن مهر و ...
 801. اصلاحیه مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه
 802. مناقصه خرید خطوط و نقوش با رنگ دو جزیی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خطوط و نقوش با رنگ دو جزیی ...
 803. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 804. استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی ال سی تی / استعلام , استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی ال سی تی
 805. استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام ویدئو کنفرانس
 806. استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام، استعلام سوئیچ دیتا شبکه
 807. استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی مدل BV162 مرجع سازنده GREEN LAND / استعلام, استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی مدل BV162 مرجع سازنده GREEN LAND
 808. استعلام پاکت نمونه 105 / استعلام, استعلام پاکت نمونه 105
 809. استعلام پرچم ایران / استعلام پرچم ایران
 810. استعلام پرینتر لیزری اچ پی / استعلام, استعلام پرینتر لیزری اچ پی
 811. استعلام کاغذ a5 / استعلام کاغذ a5
 812. مزایده خط تلفن همراه / مزایده , مزایده خط تلفن همراه
 813. استعلام آسانسور با موتور مونتاناری / استعلام, استعلام آسانسور با موتور مونتاناری
 814. استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی
 815. استعلام خدمات مشاوره فرودگاهی / استعلام, استعلام خدمات مشاوره فرودگاهی
 816. استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4
 817. استعلام اجناس مورد نیاز جهت روشنایی امور بهره برداری بوشهر / استعلام , استعلام اجناس مورد نیاز جهت روشنایی امور بهره برداری بوشهر
 818. استعلام ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی / استعلام , استعلام ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی
 819. استعلام کاغذA3 / استعلام, استعلام کاغذA3
 820. استعلام صندلی کارشناسی با دسته قابل تنظیم / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی با دسته قابل تنظیم
 821. استعلام یخچال 10 فوت درب ام دستگیره ام امرسان / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت درب ام دستگیره ام امرسان
 822. استعلام واگذاری امور نگهبانی اداره کل استاندار آذربایجان شرقی ... / استعلام واگذاری امور نگهبانی اداره کل استاندار آذربایجان شرقی ...
 823. مزایده یک باب خانه مسکونی جنوبی به مساحت 551/60 مترمربع کلاسه 950334.29 / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی جنوبی به مساحت 551/60 مترمربع کلاسه 950334.29
 824. استعلام آسانسور / استعلام, استعلام آسانسور
 825. استعلام خرید و نصب و اجرای نمای کامپوزیت و درب و پنجره / استعلام, استعلام خرید و نصب و اجرای نمای کامپوزیت و درب و پنجره
 826. استعلام ساخت و نصب لاکر ، نیکمت و پارتیشن / استعلام ,استعلام ساخت و نصب لاکر ، نیکمت و پارتیشن
 827. استعلام انجام خدمات سمپاشی / استعلام انجام خدمات سمپاشی
 828. استعلام ویلچر بر پله پیما / استعلام, استعلام ویلچر بر پله پیما
 829. استعلام دستگاه کپی / استعلام دستگاه کپی
 830. استعلام تعمیر و مرمت و نصب چراغهای چشمک زن / استعلام تعمیر و مرمت و نصب چراغهای چشمک زن
 831. استعلام تلویزیون ال جی ال ای دی 42 اینچ / استعلام تلویزیون ال جی ال ای دی 42 اینچ
 832. استعلام دستگاه انگشتی BIOstation2-oepw / استعلام دستگاه انگشتی BIOstation2-oepw
 833. استعلام شیکر ارلنی آزمایشگاهی دیجیتالی / استعلام شیکر ارلنی آزمایشگاهی دیجیتالی
 834. مزایده ششدانگ ملک واقع در خیابان انقلاب کلاسه 960042.57 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک واقع در خیابان انقلاب کلاسه 960042.57
 835. استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل IXUS 285 / استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل IXUS 285
 836. استعلام کابل 16+35*3 با کد N2XRY / استعلام کابل 16+35*3 با کد N2XRY
 837. استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی السی تی / استعلام , استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی السی تی
 838. استعلام ساخت پارکینگ / استعلام, استعلام ساخت پارکینگ
 839. استعلام بهسازی محور تفت - ده بالا / استعلم، استعلام بهسازی محور تفت - ده بالا
 840. استعلام دستگاه x-rey مدل el-5030c / استعلام , استعلام دستگاه x-rey مدل el-5030c
 841. استعلام اجرای کانال جایگزین فاضلاب آشپزخانه باشگاه / استعلام, استعلام اجرای کانال جایگزین فاضلاب آشپزخانه باشگاه
 842. استعلام ایستگاه هواشناسی VAISALA / استعلام, استعلام ایستگاه هواشناسی VAISALA
 843. استعلام عملیات نصب و ترمیم ایزوگام ایستگاههای استان فارس / استعلام, استعلام عملیات نصب و ترمیم ایزوگام ایستگاههای استان فارس
 844. مزایده ماترک شامل 4 هکتار زمین در نه قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل 4 هکتار زمین در نه قطعه نوبت اول
 845. استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی
 846. استعلام ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری / استعلام ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری
 847. استعلام ساخت و نصب کمد لاکر / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد لاکر
 848. استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش / استعلام, استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش
 849. استعلام دستگاه نوبت دهی / استعلام، استعلام دستگاه نوبت دهی
 850. استعلام پارتیشن... / استعلام, استعلام پارتیشن...
 851. استعلام اجاره یک دستگاه تویوتا ون تشریفاتی / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه تویوتا ون تشریفاتی
 852. استعلام رایانه All in One ... / استعلام, استعلام رایانه All in One ...
 853. مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت یک هکتار
 854. استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی
 855. استعلام خرید 28 تن هادی هاک برای خط 63 کیلو ولت / استعلام , استعلام خرید 28 تن هادی هاک برای خط 63 کیلو ولت
 856. استعلام سقف کش سان و پروفیل / استعلام , استعلام سقف کش سان و پروفیل
 857. استعلام بطری مخصوص شوینده cc750 مرجع عرضه کننده صنایع پلاستیک مرکز / استعلام بطری مخصوص شوینده cc750 مرجع عرضه کننده صنایع پلاستیک مرکز
 858. استعلام ظروف چینی / استعلام ظروف چینی
 859. استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ... / استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ...
 860. استعلام قاشق و چنگال / استعلام قاشق و چنگال
 861. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام ساخت جاده و راه آهن
 862. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی عرصه 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی عرصه 500 متر
 863. استعلام خرید 16 دستگاه رله NOC / استعلام خرید 16 دستگاه رله NOC
 864. استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال و فوق توزیع / استعلام ، استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال و فوق توزیع
 865. استعلام 366 قطعه سیم کارت دیتا 4G ایرانسل مخصوص APN / استعلام , استعلام 366 قطعه سیم کارت دیتا 4G ایرانسل مخصوص APN
 866. استعلام لپ تاپ یک دستگاه ... / استعلام , استعلام لپ تاپ یک دستگاه ...
 867. استعلام خرید لایسنس / استعلام ، استعلام خرید لایسنس
 868. استعلام مصالح شیخداد / استعلام, استعلام مصالح شیخداد
 869. استعلام دستگاه سوئیچ شبکه PLANET FNSW 2401 / استعلام, استعلام دستگاه سوئیچ شبکه PLANET FNSW 2401
 870. استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید / استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید
 871. استعلام شستشوی نمای ساختمان ... / استعلام شستشوی نمای ساختمان ...
 872. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 873. استعلام موتور سیکلت 125 سی سی دینو 5 دنده استارتی / استعلام, استعلام موتور سیکلت 125 سی سی دینو 5 دنده استارتی
 874. استعلام سم مالاتیون / استعلام , استعلام سم مالاتیون
 875. استعلام لپ تاپ / استعلام لپ تاپ
 876. استعلام نصب و راه اندازی پی ال سی و شارژ 48 ولت ایستگاه 66 کیلوولت و ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی پی ال سی و شارژ 48 ولت ایستگاه 66 کیلوولت و ...
 877. استعلام اردوگاه های توریستی ، پارک های وسایل نقلیه تفریحی و پارک های تریلرها / استعلام, استعلام اردوگاه های توریستی ، پارک های وسایل نقلیه تفریحی و پارک های تریلرها
 878. استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول / استعلام, استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول
 879. استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ NVR / استعلام, استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ NVR
 880. مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX405 ساخت 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX405 ساخت 88 نوبت اول
 881. مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی / مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی
 882. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10586.124 بخش یک قم کلاسه 9100403001100352 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10586.124 بخش یک قم کلاسه 9100403001100352
 883. اصلاحیه مناقصه خرید انواع کت اوت پلیمری / اصلاحیه مناقصه خرید انواع کت اوت پلیمری