1. مزایده فروش 2 دستگاه L90 / مزایده,مزایده فروش 2 دستگاه L90
 2. تجدید مناقصه باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری
 3. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هفتاد متر
 4. مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه
 5. مزایده اقلام و وسایل کارگاهی / مزایده اقلام و وسایل کارگاهی
 6. فراخوان عایق های حرارتی واحدهای گازی V94.2 / فراخوان ، فراخوان عایق های حرارتی واحدهای گازی V94.2
 7. فراخوان انجام خدمات چاپ ، نشر و توزیع ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات چاپ ، نشر و توزیع ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز -نوبت دوم
 8. مناقصه قطعه برنجی SN50 / آگهی مناقصه ,مناقصه قطعه برنجی SN50
 9. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطاربنه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطاربنه
 10. مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده
 11. مناقصه کائولن و... / مناقصه کائولن و...
 12. مناقصه عمومی حمل و نقل محصولات دخانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حمل و نقل محصولات دخانی
 13. مزایده فروش محصولات نامنطبق شرکت پتروشیمی امیرکبیر - نوبت دوم / مزایده فروش محصولات نامنطبق شرکت پتروشیمی امیرکبیر - نوبت دوم
 14. مناقصه عمومی خرید سینی کابل و زانو سینی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید سینی کابل و زانو سینی و ...
 15. مزایده بهره برداری از سالن شماره یازده.... / مزایده ، مزایده بهره برداری از سالن شماره یازده....
 16. مناقصه عمومی تامین خودروی استیجاری نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروی استیجاری نوبت دوم
 17. فراخوان شراکت در امر سرمایه گذاری و ساخت / آگهی فراخوان , فراخوان شراکت در امر سرمایه گذاری و ساخت
 18. فراخوان ارزیابی تامین تجهیزات / آگهی فراخوان ارزیابی، فراخوان ارزیابی تامین تجهیزات
 19. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133
 21. مناقصه سازه ساختمان اقامتگاهی راهور ناجا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سازه ساختمان اقامتگاهی راهور ناجا نوبت دوم
 22. فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی
 23. مناقصه واگذاری اجرای 48 باب پروژه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای 48 باب پروژه
 24. مناقصه توسعه شهری فاز 10 شمال ساری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه توسعه شهری فاز 10 شمال ساری
 25. مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی شرق و مرکز گیلان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی شرق و مرکز گیلان نوبت دوم
 26. مناقصه زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت- نوبت دوم
 27. مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر / مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر
 28. مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر - نوبت دوم
 29. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی فاز 2 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی فاز 2
 30. مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر هشتگرد / مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر هشتگرد
 31. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 17400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 17400متر
 32. مزایده ششدانگ ملک مشاع کلاسه 960287 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع کلاسه 960287
 33. فراخوان مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه / فراخوان مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه
 34. مزایده دست پخت نان - نوبت دوم / مزایده دست پخت نان - نوبت دوم
 35. مزایده یک دستگاه خردکن / اگهی مزایده ,یک دستگاه خردکن
 36. مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع
 37. مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی ...- نوبت دوم
 38. مزایده فروش بچینگ و دستگاه پرس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بچینگ و دستگاه پرس
 39. مناقصه آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا
 40. مزایده واگذاری تعداد 6 باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 6 باب آپارتمان مسکونی
 41. مزایده فروش کل سهم تجدید تمدید / تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش کل سهم تجدید تمدید
 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 49/4422 نوبت اول پرونده 921333 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 49/4422 نوبت اول پرونده 921333
 43. مزایده ملک مشاع 63/93 شعیر کلاسه 950611 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع 63/93 شعیر کلاسه 950611 نوبت اول
 44. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود - نوبت دوم
 45. مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان کلاسه 940335.14 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان کلاسه 940335.14
 46. اصلاحیه مزایده فروش سواری تویوتا هایس / اصلاحیه مزایده فروش سواری تویوتا هایس
 47. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه
 48. مزایده مقداری لوازم منزل / مزایده, ر مقداری لوازم منزل
 49. مزایده ملکی با مساحت 4073 مترمربع / مزایده,مزایده ملکی با مساحت 4073 مترمربع
 50. مزایده فروش یک تخته فرش 12 متری... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک تخته فرش 12 متری...
 51. مناقصه تکمیل دارالقرآن امام علی (ع) .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل دارالقرآن امام علی (ع) ....
 52. مزایده ملک واقع در روستای حمید به مساحت 201/26 مترمربع / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای حمید به مساحت 201/26 مترمربع
 53. فراخوان عرضه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان عرضه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم
 54. فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیرساختهای تاسیسات برقی ... / آگهی فراخوان پیمانکاران,فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیرساختهای تاسیسات برقی ...
 55. مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک
 56. مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 951046 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 951046 نوبت اول
 57. مزایده انواع دستگاه چاپ پلاستیک ... / مزایده انواع دستگاه چاپ پلاستیک ...
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13/479 اصلی بخش 13 .... / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13/479 اصلی بخش 13 ....
 59. مناقصه امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان
 60. مزایده مسکونی شامل زیرزمین به مساحت 62/60 مترمربع شماره 9401190 / مزایده,مزایده مسکونی شامل زیرزمین به مساحت 62/60 مترمربع شماره 9401190
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 119.5متر / مزایده,ممزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 119.5متر
 62. مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق
 63. آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب نمازخانه و واگذاری زمین چمن فوتبال / آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب نمازخانه و واگذاری زمین چمن فوتبال
 64. مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع
 65. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی / آگهی فراخوان ,فراخوان عملیات احداث کانال اصلی
 66. تجدید ارزیابی جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم / تجدید مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم
 67. مناقصه بسترسازی rough grading جاده ها و کریدورهای فاز دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بسترسازی rough grading جاده ها و کریدورهای فاز دو نوبت دوم
 68. فراخوان مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و انبار شن و نمک و قسمت اداری وراهدارخانه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان احداث آشیانه ماشین آلات و انبار شن و نمک و قسمت اداری وراهدارخانه نوبت دوم
 69. مناقصه نگهداری، بهینه سازی و رفع خرابی و pm سایت های BTS / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری، بهینه سازی و رفع خرابی و pm سایت های BTS
 70. مناقصه اجرای فاز 2 تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فاز 2 تاسیسات برقی و مکانیکی
 71. مزایده فروش تستر / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تستر
 72. مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم
 73. فراخوان انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS / آگهی فراخوان شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS
 74. فراخوان انجام خدمات مهندسی بازنگری سیستم قدرت تصفیه خانه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مهندسی بازنگری سیستم قدرت تصفیه خانه
 75. مناقصه عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب / مناقصه عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب
 76. مزایده 2 دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده عمومی، مزایده 2 دستگاه خودروی پژو پارس
 77. مناقصه خرید انواع لامپ بخار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لامپ بخار
 78. فراخوان مناقصه پروزه خدمات حمل و نقل جاری - نوبت دوم / فراخوان عمومی فراخوان مناقصه پروزه خدمات حمل و نقل جاری - نوبت دوم
 79. مزایده فروش انواع ضایعات فلزی و.... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش انواع ضایعات فلزی و....
 80. فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری - نوبت دوم
 81. مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی
 82. مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی
 83. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید / مزایده,مزایده فروش ماشین آلات خط تولید
 84. فراخوان خرید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..نوبت دوم / فراخوان خرید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..نوبت دوم
 85. مناقصه پیمانکاری، استخراج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی... / مناقصه، مناقصه پیمانکاری، استخراج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی...
 86. مناقصه خرید 3800 مترمربع پارچه سفید پنبه ای / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 3800 مترمربع پارچه سفید پنبه ای
 87. مناقصه خرید 3000 کیلوگرم ورق سربی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 3000 کیلوگرم ورق سربی
 88. مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب..... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب...
 89. مناقصه عمومی خرید، نصب، و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی خرید، نصب، و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه نوبت دوم
 90. مناقصه تامین تجهیزات و ادوات / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات و ادوات
 91. مناقصه خرید 4500 متر کابل خودنگهدار 50 + 16 + 50 * 3 / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه مناقصه خرید 4500 متر کابل خودنگهدار 50 + 16 + 50 * 3
 92. فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی
 93. مناقصه دوخت 100.000 دست کیسه پارچه ای / آگهی مناقصه ,مناقصه دوخت 100.000 دست کیسه پارچه ای
 94. مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه قسمت اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه قسمت اول - نوبت دوم
 95. آگهی فراخوان ماشین ساز یا تامین کننده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی فراخون، فراخوان ماشین ساز یا تامین کننده خط تولید لوله پلی اتیلن
 96. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 80 و 60 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 80 و 60 متر
 97. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل الکترو پمپ شناور و الکترو پمپ.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل الکترو پمپ شناور و الکترو پمپ... -نوبت دوم
 98. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر
 99. آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب قسمتی از خیابان زینبیه غربی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب قسمتی از خیابان زینبیه غربی - نوبت دوم
 100. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها
 101. مناقصه تعدادی کامیون و تریلی یخچال دار ... / مناقصه ,مناقصه تعدادی کامیون و تریلی یخچال دار ... نوبت اول
 102. فراخوان مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه بیمارستان 22 بهمن نوبت دوم / فراخوان مزایده، مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه بیمارستان 22 بهمن نوبت دوم
 103. مناقصات تامین برق روستایی / مناقصات , مناقصات تامین برق روستایی
 104. فراخوان مناقصه مدیریت و ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه های اورژانس 115 / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه مدیریت و ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه های اورژانس 115
 105. اصلاحیه مناقصه پروژه فاز سوم خط انتقال 1000 م م / اصلاحیه , تجدید مناقصه پروژه فاز سوم خط انتقال 1000 م م
 106. تمدید مزایده فروش اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی / تمدید مزایده , مزایده فروش اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی
 107. مزایداه کیاسراتو / مزایده , مزایداه کیاسراتو
 108. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری دستگاههای ایکس ری ... / مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری دستگاههای ایکس ری ...
 109. مناقصه جهت تامین غذای پرسنل و کارکنان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جهت تامین غذای پرسنل و کارکنان نوبت دوم
 110. مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و دو باب دفتر کار نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و دو باب دفتر کار نوبت دوم
 111. مزایده یک قطعه باغ روستای میانکوه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ روستای میانکوه نوبت اول
 112. مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت
 113. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل وانت پراید مدل 1395 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل وانت پراید مدل 1395
 114. آگهی فراخوان مناقصه مطالعات امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مطالعات امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری نوبت دوم
 115. مزایده بیست نقطه از سطح شهر جهت عرضه یخ بهداشتی و بسته بندی شده نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بیست نقطه از سطح شهر جهت عرضه یخ بهداشتی و بسته بندی شده - نوبت دوم
 116. مزایده پلاک ثبتی 2395/13069 خانه کلنگی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2395/13069 خانه کلنگی
 117. مزایده مغازه به مساحت 20 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 20 متر نوبت اول
 118. مزایده تعدادی از دستگاههای مازاد و دسته دوم / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از دستگاههای مازاد و دسته دوم
 119. فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران / فراخوان مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
 120. مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل وجوه اوراق بهادار پست بانک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل وجوه اوراق بهادار پست بانک
 121. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 291.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 291.23متر
 122. مزایده فروش 9 دستگاه رینگ سوسن / آگهی مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه رینگ سوسن
 123. مزایده فروش پرس یونجه / آگهی مزایده , مزایده فروش پرس یونجه
 124. مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج تصفیه خانه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج تصفیه خانه
 125. مزایده مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده / آگهی مزایده، مزایده مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده
 126. مزایده واگذاری 4 باب و یک سایت کارواش نوبت دوم / آگهی حراج حضوری , مزایده واگذاری 4 باب و یک سایت کارواش نوبت دوم
 127. مزایده هشت ساعت اب و اراضی قنات نوبت اول / مزایده,مزایده هشت ساعت اب و اراضی قنات نوبت اول
 128. فراخوان تامین تجهیزات و ادوات مربوط به ایستگاه های آب و هواشناسی / فراخوان، فراخوان تامین تجهیزات و ادوات مربوط به ایستگاه های آب و هواشناسی
 129. مناقصه خرید تجهیزات آموزشی (دیتا پروژکتور) / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات آموزشی (دیتا پروژکتور)
 130. مناقصه واگذاری امور خدماتی و فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدماتی و فضای سبز
 131. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 132. دعوتنامه انجام امور خدماتی فضای سبز و نگهبانی / دعوتنامه انجام امور خدماتی فضای سبز و نگهبانی
 133. مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی هفشجان / مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی هفشجان
 134. مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی آزادی فرخشهر / مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی آزادی فرخشهر
 135. آگهی مناقصه عمومی اجرا احداث بلوار ورودی شرقی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی اجرا احداث بلوار ورودی شرقی نوبت دوم
 136. مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی کوثر بروجن / مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی کوثر بروجن
 137. مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی سردشت / مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی سردشت
 138. مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی / مناقصه تجهیز و بازسازی سالن ورزشی
 139. مناقصه تجهیز و بازسازی خوابگاه ورزشکاران تختی / آگهی مناقصه ,تجهیز و بازسازی خوابگاه ورزشکاران تختی
 140. مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی / مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی
 141. مناقصه احداث ایستگاه پمپاژوخط انتقال آب / مناقصه احداث ایستگاه پمپاژوخط انتقال آب
 142. مناقصه خرید ۴۵۰۰۰ متر کابل خودنگهدار / مناقصه خرید ۴۵۰۰۰ متر کابل خودنگهدار
 143. تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه / تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه
 144. آگهی مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز
 145. دعوتنامه بهسازی و چهارخطه کردن قطعه / دعوتنامه بهسازی و چهارخطه کردن قطعه
 146. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات / مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات
 147. مزایده فروش اجناس مازاد انبار اسقاط و مستعمل / مزایده فروش اجناس مازاد انبار اسقاط و مستعمل
 148. ارزیابی کیفی انجام خدمات عملیات و بهره برداری واحدهای عملیات / ارزیابی کیفی انجام خدمات عملیات و بهره برداری واحدهای عملیات
 149. ارزیابی کیفی انجام خدمات تخصصی ،دفتری و عمومی / ارزیابی کیفی انجام خدمات تخصصی ،دفتری و عمومی
 150. مناقصه تجدید لکه گیری و آسفالت محور بهنمیر - کیاکلا / مناقصه تجدید لکه گیری و آسفالت محور بهنمیر - کیاکلا
 151. مناقصه تجدید لکه گیری و آسفالت حفاظتی محور مرزن آباد / مناقصه تجدید لکه گیری و آسفالت حفاظتی محور مرزن آباد
 152. مناقصه اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع و نوسازی انشعابات آب نیشابور / مناقصه اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع و نوسازی انشعابات آب نیشابور
 153. فراخوان امداد گاز ماکو شوط بازرگان / فراخوان امداد گاز ماکو شوط بازرگان
 154. فراخوان امدادگاز خوی فیرورق / فراخوان امدادگاز خوی فیرورق
 155. فراخوان امداد گاز میاندوآب / فراخوان امداد گاز میاندوآب
 156. آگهی ارزیابی کیفی گازرسانی به ۱۸ روستای محور حاجی خوش و کهریزه / آگهی ارزیابی کیفی، آگهی ارزیابی کیفی گازرسانی به ۱۸ روستای محور حاجی خوش و کهریزه
 157. فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی چفت سر و چالرز بابل / فراخوان،فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی چفت سر و چالرز بابل
 158. مزایده اجاره ۵ واحد تجاری از پروژه مسکن مهر زرند / مزایده ، مزایده اجاره ۵ واحد تجاری از پروژه مسکن مهر زرند
 159. مناقصه پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی
 160. استعلام تین کلاینت / استعلام, استعلام تین کلاینت
 161. استعلام خرید گوشت (ران گوساله) / استعلام، استعلام خرید گوشت (ران گوساله)
 162. استعلام سیستم رایانه / استعلام، استعلام سیستم رایانه
 163. استعلام لوازم مورد نیاز جهت تجهیز نماز خانه سازمان / استعلام، استعلام لوازم مورد نیاز جهت تجهیز نماز خانه سازمان
 164. مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی
 165. استعلام خرید باسکول محورکش / استعلام خرید باسکول محورکش
 166. استعلام کاغذ بویین کاربن دار 22 سانت 30 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ بویین کاربن دار 22 سانت 30 گرمی
 167. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 168. استعلام خرید لوازم برقی / استعلام خرید لوازم برقی
 169. استعلام 2عدد اسپیلت 24000 جهت اتاق سرور / استعلام, استعلام 2عدد اسپیلت 24000 جهت اتاق سرور
 170. استعلام خرید مواد غذایی جهت روز انتخابات / استعلام, استعلام خرید مواد غذایی جهت روز انتخابات
 171. استعلام صندلی انتظار ومیز جلو مبلی / استعلام, استعلام صندلی انتظار ومیز جلو مبلی
 172. مناقصه نشت یابی خطوط لوله نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای ، مناقصه نشت یابی خطوط لوله نوبت دوم
 173. مزایده سه دانگ مشاع از زمین طلق کاربری خانه 485.70متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین طلق کاربری خانه 485.70متر
 174. فراخوان خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر و طراحی شبکه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر و طراحی شبکه ... نوبت دوم
 175. مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... 96.02.19 / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... 96.02.19 نوبت اول
 176. مناقصه خرید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی تجدید نوبت دوم
 177. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 43.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 43.50متر
 178. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و ده متر
 179. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 65.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 65.47متر
 180. فراخوان تکمیل آموزشگاه شهید خوشروان نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل آموزشگاه شهید خوشروان نوبت دوم
 181. مناقصه انجام خدمات قرایت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انجام خدمات قرایت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین نوبت دوم
 182. مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 183. مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده,مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 184. مزایده دو دستگاه کولر گازی دوازده هزار جنرال / مزایده,مزایده دو دستگاه کولر گازی دوازده هزار جنرال
 185. مزایده ششدانگ 1 باب مرغداری با قدمت 5 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ 1 باب مرغداری با قدمت 5 سال نوبت دوم
 186. مزایده ملک با عرصه هشتاد و هشت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه هشتاد و هشت متر نوبت دوم
 187. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 239 اصلی و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 239 اصلی و سرقفلی مغازه
 188. مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول
 189. مزایده عمارت شماره 58 فرعی از 68 اصلی / مزایده,مزایده عمارت شماره 58 فرعی از 68 اصلی
 190. مزایده فروش یکدستگاه شیلینگ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه شیلینگ...
 191. مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 200متر
 192. مزایده واگذاری پارک طبیعت نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارک طبیعت نوبت دوم
 193. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری آر دی مدل 1386 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری آر دی مدل 1386
 194. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 232.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 232.13متر
 195. مزایده ملک بخش دو مساحت 242.62متر / مزایده,مزایده ملک بخش دو مساحت 242.62متر
 196. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 90 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 90
 197. مزایده فروش سنگ پرطاووسی... / آگهی مزایده , مزایده فروش سنگ پرطاووسی...
 198. مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 285036متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 285036متر
 199. مزایده دو قطعه زمین کلاسه اجرایی 950458 نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کلاسه اجرایی 950458 نوبت اول
 200. مزایده دستگاه کولر اسپیلت .... / مزایده, مزایده دستگاه کولر اسپیلت ....
 201. مزایده یک دستگاه لیفتراک تویوتا / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک تویوتا
 202. مزایده یک دستگاه گیوتین بزرگ / مزایده,مزایده یک دستگاه گیوتین بزرگ
 203. مزایده خودرو تیپ جی ال ایکس / مزایده,مزایده خودرو تیپ جی ال ایکس
 204. مزایده مغازه به مساحت 92.07مترمربع / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 92.07مترمربع
 205. مزایده تعدادی مبل راحتی / مزایده,مزایده تعدادی مبل راحتی
 206. مزایده ششدانگ پلاک 263 فرعی از 59 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 263 فرعی از 59 اصلی
 207. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405
 208. مزایده بیست ساعت آب چاه عمیق / مزایده,مزایده بیست ساعت آب چاه عمیق
 209. مزایده زمینی مساحت 213مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی مساحت 213مترمربع نوبت اول
 210. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل نوبت اول / مزایده,ممزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل نوبت اول
 211. مزایده اتومبیل سواری اردی / مزایده, مزایده اتومبیل سواری اردی
 212. مزایده تلویزیون... / مزایده, مزایده تلویزیون...
 213. فراخوان مناقصه بهسازی ورودی شرقی شهر سرخه (بلوار امام رضا)...مرحله دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی ورودی شرقی شهر سرخه (بلوار امام رضا)...مرحله دوم
 214. مزایده ملک مساحت 67.71مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.71مترمربع
 215. مزایده پلاکهای ثبتی شماره 17491 و 17463 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 17491 و 17463 فرعی
 216. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 98.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 98.77متر
 217. مزایده حدود 2000 کیلوگرم فربت مدل اف ای تی 1086 .....نوبت دوم / مزایده,مزایده حدود 2000 کیلوگرم فربت مدل اف ای تی 1086 .....نوبت دوم
 218. مزایده مزایده پلاک ثبتی 76/17354 و 76/2002 و.... / مزایده, مزایده مزایده پلاک ثبتی 76/17354 و 76/2002 و....
 219. مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن گاز سوز دارای دکل سه متری / مزایده , مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن گاز سوز دارای دکل سه متری نوبت اول
 220. مزایده تیرک آهنی میل پرچم .... / مزایده, مزایده تیرک آهنی میل پرچم ....
 221. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 79.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 79.37متر
 222. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2413متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2413متر نوبت دوم
 223. مناقصه خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی نوبت دوم
 224. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 91.19متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 91.19متر
 225. مناقصه تهیه و نصب علایم ایمنی راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علایم ایمنی راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم
 226. مزایده یک دستگاه نوار نقاله ، بک دستگاه گرانول / مزایده,مزایده یک دستگاه نوار نقاله ، بک دستگاه گرانول
 227. مناقصه عملیات لوله گذاری 4100 متر روستاهای .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری 4100 متر روستاهای .... نوبت دوم
 228. مناقصه اجرای لوله گذاری بطول حدودا 13000 متر و تاسیسات مکانیکی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لوله گذاری بطول حدودا 13000 متر و تاسیسات مکانیکی ... نوبت دوم
 229. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 13000 متر...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 13000 متر...نوبت دوم
 230. مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 500 متر مکعبی با قالب فلزی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 500 متر مکعبی با قالب فلزی...
 231. مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 250 متر مکعبی با قالب فلزی و مخزن هوایی فلزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 250 متر مکعبی با قالب فلزی و مخزن هوایی فلزی نوبت دوم
 232. مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی
 233. فراخوان خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر...نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر...نوبت دوم
 234. مناقصه GASDETECTOR TRANS / مناقصه , مناقصه GASDETECTOR TRANS
 235. مزایده اپارتمان مسکونی 102.08متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 102.08متر
 236. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مجتمع فرهنگی و هنری... / فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مجتمع فرهنگی و هنری...
 237. فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مهمانسرای 90 خواجه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مهمانسرای 90 خواجه
 238. مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری نوبت دوم
 239. مناقصه اجرای کانال سمنا دشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال سمنا دشت
 240. مناقصه عملیات احداث میدان معلم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث میدان معلم
 241. فراخوان مناقصه P/F BOOSTER PUMP... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F BOOSTER PUMP...
 242. مناقصه امور خدمات عمومی (نظافت ، تایپ ، خدمات اداری و نگهبانی) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات عمومی (نظافت ، تایپ ، خدمات اداری و نگهبانی) نوبت دوم
 243. فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث پایانه نفتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث پایانه نفتی
 244. مزایده ملک به مساحت 633 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 633 متر نوبت دوم
 245. مناقصه دفتر طراحی و کارگاه سنگتراشی و ... / آگهی , مناقصه دفتر طراحی و کارگاه سنگتراشی و ...
 246. مزایده غرفه مواد غذایی و ... / آگهی , مزایده غرفه مواد غذایی و ...
 247. فراخوان انتخاب تامین کننده کیت انشعاب آب خانگی- تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان انتخاب تامین کننده کیت انشعاب آب خانگی- تجدید - نوبت دوم
 248. فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا
 249. مزایده ملک با عرصه 400.62متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 400.62متر
 250. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده
 251. مزایده چهار بندیل سیم بکسل ... / مزایده , مزایده چهار بندیل سیم بکسل ...
 252. مزایده خودروی سواری ریو مدل 89 / مزایده , مزایده خودروی سواری ریو مدل 89
 253. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 167متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 167متر
 254. مناقصه احداث ایستگاه توت نده / مناقصه احداث ایستگاه توت نده
 255. فراخوان خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر و... نوبت دوم / آگهی فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر و... نوبت دوم
 256. مناقصهp/f farr 5-1/2 tang& cilncher / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصهp/f farr 5-1/2 tang& cilncher
 257. مزایده منزل مسکونی کلنگی 226متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلنگی 226متر نوبت دوم
 258. مزایده انواع روکش چوب ... / مزایده , مزایده انواع روکش چوب ...
 259. مناقصه احداث پل روگذر مزرعه شور از توابع شهرستان ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث پل روگذر مزرعه شور از توابع شهرستان ...
 260. مزایده چهار عدد اسب ترکمن / مزایده , مزایده چهار عدد اسب ترکمن
 261. مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال...
 262. مناقصه عملیات نظافت و حمل زباله منطقه یک شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظافت و حمل زباله منطقه یک شهرداری
 263. مناقصه خرید سنگ گچ به مقدار 20.000 / مناقصه، مناقصه مناقصه خرید سنگ گچ به مقدار 20.000
 264. مناقصه خرید انواع کارتن پنیر یواف ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کارتن پنیر یواف ...
 265. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر در سال 1396 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر در سال 1396
 266. مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم
 267. مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب 96.2.19 / مناقصه, مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب 96.2.19
 268. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه تجدید - نوبت دوم
 269. تجدید مناقصه خرید خوراک دام / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید خوراک دام
 270. تجدید مناقصه خرید علوفه دام / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید علوفه دام
 271. تجدید فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ... / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ...
 272. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورامین ناحیه s1-1 به طول 8605 متر / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورامین ناحیه s1-1 به طول 8605 متر
 273. مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری پیشگیرانه / مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری پیشگیرانه
 274. مناقصه 17000 عد لنت کامپوزیتی بلوکی مترو- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه 17000 عد لنت کامپوزیتی بلوکی مترو- نوبت دوم
 275. مناقصه انجام خدمات اپراتوری ، پاترولینگ و نگهداری و تعمیران دوره ای و اضطراری - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات اپراتوری ، پاترولینگ و نگهداری و تعمیران دوره ای و اضطراری - نوبت دوم
 276. مناقصه تعداد 800 شاخه ریل UIC54 اتریشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعداد 800 شاخه ریل UIC54 اتریشی - نوبت دوم
 277. اگهی مزایده عمومی کتبی نسبت به اجاره تعداد 5 جایگاه تک منظور گاز CNG / آگهی مزایده عمومی،اگهی مزایده عمومی کتبی نسبت به اجاره تعداد 5 جایگاه تک منظور گاز CNG
 278. تجدید مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری آموزش بافتنی نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری تعداد 1 غرفه خود را با کاربری آموزش بافتنی نوبت دوم
 279. تجدید مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری دفتر فنی و خدماتی نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری دفتر فنی و خدماتی نوبت دوم
 280. مناقصه تعداد 23000 جفت لنت کامپوزیتی نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تعداد 23000 جفت لنت کامپوزیتی نوبت دوم
 281. مناقصه تراکش و روکش مکانیزه آسفالت معابر فرعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تراکش و روکش مکانیزه آسفالت معابر فرعی نوبت دوم
 282. فراخوان عملیات بهینه سازی و احداث ایستگاه پمپاژ شادگان ساحل چپ / فراخوان عمومی ,فراخوان عملیات بهینه سازی و احداث ایستگاه پمپاژ شادگان ساحل چپ نوبت اول
 283. مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری اغذیه و نوشیدنی در گوشواره نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری اغذیه و نوشیدنی در گوشواره نوبت دوم
 284. تجدید مزایده واگذاری تعداد 3 غرفه خود را با کاربری پوشاک نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده واگذاری تعداد 3 غرفه خود را با کاربری پوشاک نوبت دوم
 285. تجدید مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری کیف و کفش نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری کیف و کفش نوبت دوم
 286. تجدید مزایده واگذاری تعداد 3 غرفه با کاربری عینک طبی و آفتابی نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده واگذاری تعداد 3 غرفه با کاربری عینک طبی و آفتابی نوبت دوم
 287. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از جایگاه 96.02.19CNG / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 96.02.19
 288. مناقصه اجرای مخزن 5000 متر مکعبی کمالشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای مخزن 5000 متر مکعبی کمالشهر نوبت دوم
 289. مزایده لوازم و تجهیزات پزشکی اداری و خانگی / مزایده , مزایده لوازم و تجهیزات پزشکی اداری و خانگی
 290. مزایده کولر اسپیلیت / آگهی مزایده ,مزایده کولر اسپیلیت
 291. مزایده ملک مساحت 264متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 264متر نوبت دوم
 292. مقدار یک تن (1000 کیلو) ماهی قزل آلای بسته بندی شده / مقدار یک تن (1000 کیلو) ماهی قزل آلای بسته بندی شده نوبت اول
 293. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 772متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 772متر
 294. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 485.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 485.50متر
 295. مناقصه اجرای کانال سرپوشیده ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای کانال سرپوشیده ...
 296. مزایده اجاره عرصه جهت ساخت گلخانه شیشه ای / آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه جهت ساخت گلخانه شیشه ای
 297. مزایده فروش پارچه خارجی کت و دامن 230 یارد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پارچه خارجی کت و دامن 230 یارد
 298. مزایده فروش یکدستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو
 299. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 260متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 260متر
 300. مزایده واگذاری 15 قطعه زمین ملک شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 15 قطعه زمین ملک شهرداری نوبت دوم
 301. مزایده واگذاری اجاره دکه مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره دکه مرحله دوم نوبت اول
 302. مزایده فروش ماشین آلات اسقاطی تجدید / تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش ماشین آلات اسقاطی تجدید
 303. مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ نوبت دوم / آگهی عمومی , مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ نوبت دوم
 304. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ...
 305. تجدید مناقصه خرید 48.000 پرس غذای گرم جهت کارکنان / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 48.000 پرس غذای گرم جهت کارکنان
 306. مناقصه بارگیری و حمل قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بارگیری و حمل قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره
 307. مناقصه خرید یکسو کننده و رک تابلوی ایستاده / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید یکسو کننده و رک تابلوی ایستاده
 308. مناقصه احداث کانال رودخانه سیاه آب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال رودخانه سیاه آب
 309. مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقیمانده 2167.27 / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقیمانده 2167.27
 310. مناقصه انجام امور پشتیبانی (نگهبان، خدماتی و راننده) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پشتیبانی (نگهبان، خدماتی و راننده)
 311. مناقصه اجرای عملیات پلاک بتنی، سنگ فرش و موزائیک پیاده روهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پلاک بتنی، سنگ فرش و موزائیک پیاده روهای سطح شهر
 312. مزایده عرصه یک قطعه زمین زراعی 4500.69متر / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه زمین زراعی 4500.69متر
 313. مزایده یک تخته فرش 4*3 هریس مرحله دوم / مزایده,مزایده یک تخته فرش 4*3 هریس مرحله دوم
 314. تجدید مناقصه پروژه تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرک صنعتی آونگان / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرک صنعتی آونگان
 315. مناقصه پروژه اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی آونگان / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی آونگان
 316. مناقصه پروژه اجرای شبکه گاز ناحیه صنعتی چنو / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای شبکه گاز ناحیه صنعتی چنو
 317. مناقصه اجرای کانال.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای کانال...
 318. اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه خرید 7536 تن لوله های فولادی نوبت دوم / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه، اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید 7536 تن لوله های فولادی نوبت دوم
 319. آگهی مناقصه خرید بوستر پمپهای آتش نشانی ساختمان اداری / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید بوستر پمپهای آتش نشانی ساختمان اداری
 320. مزایده 362 من زمین مزروعی آبی / مزایده,مزایده 362 من زمین مزروعی آبی
 321. شناسایی پیمانکار انجام امور خدمات ایاب و ذهاب- نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار انجام امور خدمات ایاب و ذهاب- نوبت دوم
 322. شناسایی پیمانکار انجام امور خدمات تاکسی سرویس و وانت بار - نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار انجام امور خدمات تاکسی سرویس و وانت بار - نوبت دوم
 323. مناقصه تعمیر قرنیز و نرده پله های بزرگ راه های شریانی در سطح استان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیر قرنیز و نرده پله های بزرگ راه های شریانی در سطح استان- نوبت دوم
 324. مناقصه احداث پایگاه درمانگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پایگاه درمانگاه - نوبت دوم
 325. مزایده ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده ,مزایده ضایعات آهن آلات
 326. مزایده ساختمان تجاری مسکونی مساحت 746.80متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی مساحت 746.80متر
 327. مناقصه خرید باطری ساکن سرب اسیدی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید باطری ساکن سرب اسیدی
 328. مزایده خودرو سواری رنو ال نود / مزایده,مزایده خودرو سواری رنو ال نود
 329. مناقصه عمومی احداث فونداسیون، ارتباط خط 63 کیلو ولت اناران... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی احداث فونداسیون، ارتباط خط 63 کیلو ولت اناران...
 330. مزایده پنج قطعه زمین به مساحت 1646/23 مترمربع پرونده 910267/33 / مزایده,مزایده پنج قطعه زمین به مساحت 1646/23 مترمربع پرونده 910267/33
 331. مناقصه اجرای کانال 80*80 درزیکلا - بخش غربی شهرستان / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کانال 80*80 درزیکلا - بخش غربی شهرستان
 332. مزایده اپارتمان مساحت 167 متر و 40 دسی متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 167 متر و 40 دسی متر
 333. مزایده ملک به مساحت 92.29مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 92.29مترمربع
 334. مزایده اپارتمان به مساحت 173.24متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 173.24متر
 335. مزایده خودرو پراید SX141 مدل 90 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید SX141 مدل 90
 336. مزایده ملک مساحت 600مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 600مترمربع نوبت اول
 337. مزایده پلاک ثبتی مساحت 240.02مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 240.02مترمربع
 338. فراخوان مناقصه مواد گندزدای / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مواد گندزدای
 339. مناقصه اجرای پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی
 340. مزایده فروش مقداری زمین مسکونی آپارتمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مقداری زمین مسکونی آپارتمانی نوبت دوم
 341. مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک تجدید
 342. مزایده یک واحد دامداری مساحت 4 هزار متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مساحت 4 هزار متر نوبت اول
 343. مزایده املاک شامل زمین کلاسه 950229 نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل زمین کلاسه 950229 نوبت دوم
 344. مزایده بهره برداری از زمین های بازی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از زمین های بازی
 345. مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی حاشیه بلوار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی حاشیه بلوار
 346. مزایده ملک شماره پلاک ثبتی ده فرعی از 2080 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره پلاک ثبتی ده فرعی از 2080 اصلی
 347. تجدید مناقصه خرید و تحویل 25000 تن مصالح آهکی / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای, مناقصه خرید و تحویل 25000 تن مصالح آهکی
 348. مناقصه گازرسانی به روستاهای جوانرود / آگهی مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای جوانرود
 349. مزایده خانه مسکونی مساحت 47.80متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 47.80متر
 350. مزایده ملک به پلاک ثبتی 4 فرعی از 1645 بخش ده / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 4 فرعی از 1645 بخش ده
 351. مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن مصنوعی / مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن مصنوعی
 352. مزایده فروش ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده فروش ساختمان 5 طبقه
 353. مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز...نوبت دوم
 354. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تکمیلی نصب ، تست و راه اندازی طرح دائم پست / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تکمیلی نصب ، تست و راه اندازی طرح دائم پست
 355. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1000متر
 356. مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات
 357. مزایده زمین مسکونی مساحت کل دویست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت کل دویست متر
 358. مناقصه خرید سنگ آهن به مقدار 30.000 / مناقصه، مناقصه خرید سنگ آهن به مقدار 30.000
 359. تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین راهسازی / تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین راهسازی
 360. مزایده پسماند عادی و نایلون ضایعاتی به صورت درهم و ... / مزایده , مزایده پسماند عادی و نایلون ضایعاتی به صورت درهم و ...
 361. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی
 362. مناقصه عملیات تفکیکی و انهدام قطعات داغی برگشتی / مناقصه , مناقصه عملیات تفکیکی و انهدام قطعات داغی برگشتی
 363. مناقصه انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری / مناقصه انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری
 364. تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری غزل پارک نصیرآباد / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری غزل پارک نصیرآباد
 365. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا..
 366. مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در بخش املاک- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در بخش املاک- نوبت دوم
 367. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 73.89مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 73.89مترمربع
 368. مناقصه مقره سیلیکونی و یراق آلات هادی هوایی ... / مناقصه , مناقصه مقره سیلیکونی و یراق آلات هادی هوایی ...
 369. مناقصه پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه های آبرسانی
 370. َمناقصه عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه ادامه خط انتقال- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه ادامه خط انتقال- نوبت دوم
 371. مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی ... / مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی ...
 372. فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین پرتابهای دو و میدانی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین پرتابهای دو و میدانی نوبت دوم
 373. مناقصه اصلاح هندسی میادین و گردشگاههای سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح هندسی میادین و گردشگاههای سطح شهر نوبت دوم
 374. تجدید مناقصه اجرای پارک محله ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پارک محله ای نوبت دوم
 375. واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی ، فضای سبز... / واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی ، فضای سبز...
 376. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت دویست متر
 377. تجدید مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر...مرحله دوم نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر مرحله دوم نوبت سوم
 378. تجدید مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده و تجدید مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم
 379. تجدید مناقصه تهیه و اجرای پنج عدد آسانسور 96.02.19 / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تهیه و اجرای پنج عدد آسانسور 96.02.19
 380. تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری نوبت اول
 381. ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی / ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه برگزاری مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی نوبت اول
 382. مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک نوبت دوم
 383. مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس مرحله اول نوبت دوم
 384. مزایده فروش تعدادی از مغازه های تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مغازه های تجاری
 385. مزایده احداث سالن ورزشی نوبت سوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی,مزایده احداث سالن ورزشی نوبت سوم
 386. فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل شهر) / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل شهر) مرحله دوم نوبت اول
 387. مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهروند مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مدیریت و بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهروند مرحله دوم نوبت دوم
 388. مناقصه عملیات رفت و روب و حمل زباله مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات رفت و روب و حمل زباله مرحله دوم نوبت دوم
 389. مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت نوبت دوم
 390. فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین فوتبال چمن نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین فوتبال چمن نوبت دوم
 391. مزایده فروش سرقفلی 64 باب مغازه نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 64 باب مغازه نوبت سوم
 392. مزایده سه دانگ از اعیان پلاک ثبتی 27422 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از اعیان پلاک ثبتی 27422 فرعی
 393. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 251.14متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 251.14متر
 394. مزایده اجاره آشپزخانه و رستوران هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره آشپزخانه و رستوران هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه
 395. مزایده خدمات و بهره برداری تالار پذیرائی / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات و بهره برداری تالار پذیرائی
 396. مزایده بهره برداری از پارکینگ مولوی / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از پارکینگ مولوی
 397. مزایده اقلام و اجناس اسقاطی شامل آهن آلات و لوازم مستعمل اداری و تعدادی خودرو و لاستیک مستعمل خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام و اجناس اسقاطی شامل آهن آلات و لوازم مستعمل اداری و تعدادی خودرو و لاستیک مستعمل خودرو
 398. مناقصه پردازش و گزارش دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه پردازش و گزارش دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه - نوبت دوم
 399. مناقصه آشپزخانه ساختمان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آشپزخانه ساختمان مرکزی
 400. مناقصه تامین تجهیزات و انجام خدمات مورد نیاز / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین تجهیزات و انجام خدمات مورد نیاز نوبت اول
 401. مزایده عمومی 300 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی 300 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها
 402. مناقصه طبخ و سرو غذای سالن غذاخوری... / آگهی مناقصه، مناقصه طبخ و سرو غذای سالن غذاخوری...
 403. مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی ...
 404. مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری بانک اداری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری بانک اداری
 405. مزایده ملک و زمین خالصه به شماره ملک 4259 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک و زمین خالصه به شماره ملک 4259 فرعی نوبت دوم
 406. استعلام قند و چای / استعلام , استعلام قند و چای
 407. استعلام بیسکویت / استعلام , استعلام بیسکویت
 408. استعلام خرید دریچه چدنی / استعلام خرید دریچه چدنی
 409. استعلام مرمت و ساماندهی عمارت / استعلام مرمت و ساماندهی عمارت
 410. استعلام مرمت و ساماندهی شهر تاریخی سیمره / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی شهر تاریخی سیمره
 411. استعلام خرید الکتروموتور سه فاز 2900 دور در دقیقه شناور درون چاهی / استعلام , استعلام خرید الکتروموتور سه فاز 2900 دور در دقیقه شناور درون چاهی
 412. استعلام ورق روغنی پانچی / استعلام , استعلام ورق روغنی پانچی
 413. استعلام کارت HBA / استعلام, استعلام کارت HBA
 414. استعلام اسپیلت تراست اینورتر / استعلام , استعلام اسپیلت تراست اینورتر
 415. مناقصه خرید 1000 دستگاه کامپیوتر پرفراژ با قابلیت اسکن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1000 دستگاه کامپیوتر پرفراژ با قابلیت اسکن
 416. استعلام چرخ گاری نمره 16 / استعلام , استعلام چرخ گاری نمره 16
 417. استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و شبکه / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و شبکه
 418. استعلام چرخ گاری ثابت / استعلام, استعلام چرخ گاری ثابت
 419. استعلام مودم تاینت / استعلام , استعلام تاینت
 420. مناقصه راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی / مناقصه ,مناقصه راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی
 421. استعلام مودم اکسترنال / استعلام , استعلام مودم اکسترنال
 422. فراخوان بهینه سازی اتاق سرور / فراخوان , فراخوان بهینه سازی اتاق سرور
 423. تجدید مناقصه خرید 25200 قطعه شیرآلات برنزی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 25200 قطعه شیرآلات برنزی
 424. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان
 425. مزایده بهره برداری ازمنافع پارکینگ سواری / مزایده , مزایده بهره برداری ازمنافع پارکینگ سواری
 426. استعلام دستمال دلسی / استعلام دستمال دلسی
 427. استعلام پمپ شناور پیچی / استعلام پمپ شناور پیچی
 428. استعلام صندلی مدیریتی مدل 9919 رایان صنعت / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی مدل 9919 رایان صنعت
 429. مزایده فروش املاک مازاد اپارتمان مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد اپارتمان مسکونی تجاری
 430. استعلام دستگاه ذخیره ساز NAS / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز NAS
 431. استعلام برچسب لیبل / استعلام برچسب لیبل
 432. استعلام اجرای نمای ساختمان / استعلام, استعلام اجرای نمای ساختمان
 433. استعلام قفل نرم افزار فایلر پلاس اتوماسیون اداری / استعلام, استعلام قفل نرم افزار فایلر پلاس اتوماسیون اداری
 434. استعلام کابل تخت افشان مسی / استعلام , استعلام کابل تخت افشان مسی
 435. استعلام کاغذ A4 / استعلام ، استعلام کاغذ A4
 436. استعلام رم رایانه / استعلام, استعلام رم رایانه
 437. استعلام کارتریج چاپگر / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر
 438. استعلام تلویزیون 49 اینچ X-VISION LED / استعلام , استعلام تلویزیون 49 اینچ X-VISION LED
 439. استعلام خرید فروش سجاده / استعلام خرید فروش سجاده
 440. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی
 441. مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری
 442. استعلام دستگاه ثبت دما و رطوبت دیتا لاگر testo مدل T174 / استعلام دستگاه ثبت دما و رطوبت دیتا لاگر testo مدل T174
 443. استعلام بایگانی ریلی / استعلام بایگانی ریلی
 444. استعلام کولر گازی سرمایشی و گرمایشی / استعلام کولر گازی سرمایشی و گرمایشی
 445. استعلام اقلام الکتریکی / استعلام , استعلام اقلام الکتریکی
 446. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 447. استعلام کولر گازی 30 هزار فقط سرمایشی جنرال طرح لبخند 2 دستگاه / استعلام , استعلام کولر گازی 30 هزار فقط سرمایشی جنرال طرح لبخند 2 دستگاه
 448. استعلام چاپ 20 هزار عدد پاکت مخملی / استعلام , استعلام چاپ 20 هزار عدد پاکت مخملی
 449. استعلام زیرپایی / استعلام , استعلام زیرپایی
 450. استعلام خرید لایسنس یکساله forti Gate 310B / استعلام, خرید لایسنس یکساله forti Gate 310B
 451. مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... - نوبت دوم
 452. استعلام لایسنس Renew آنتی ویروس / استعلام, لایسنس Renew آنتی ویروس
 453. استعلام رسوب زدای مغناطیسی / استعلام، استعلام رسوب زدای مغناطیسی
 454. استعلام ماشین حساب دیجیتالی / استعلام ماشین حساب دیجیتالی
 455. استعلام اسید و وسایل آزمایشگاهی / استعلام, استعلام اسید و وسایل آزمایشگاهی
 456. استعلام تلویزیون LED مدل 40K6960 سامسونگ همراه با پایه دیواری / استعلام , استعلام تلویزیون LED مدل 40K6960 سامسونگ همراه با پایه دیواری
 457. استعلام صندلی 70 عدد میز جلو مبلی شیشه ای 45 عدد / استعلام ,استعلام صندلی 70 عدد میز جلو مبلی شیشه ای 45 عدد
 458. استعلام تجهیزات دوربین پنتاکس / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین پنتاکس
 459. استعلام نوسازی و استندارد سازی 2 دستگاه آسانسور 6 و 8 ... / استعلام , استعلام نوسازی و استندارد سازی 2 دستگاه آسانسور 6 و 8 ...
 460. استعلام لایسنس نرم افزار نظارت تصویری AXXNN NET UNIVERSE / استعلام , استعلام لایسنس نرم افزار نظارت تصویری AXXNN NET UNIVERSE
 461. استعلام خرید 35 دستگاه رایانه / استعلام خرید 35 دستگاه رایانه
 462. استعلام خرید 35 دستگاه مانیتور / استعلام خرید 35 دستگاه مانیتور
 463. استعلام خرید 35 عدد کیبورد / استعلام خرید 35 عدد کیبورد
 464. استعلام آبمیوه تتراپک / استعلام آبمیوه تتراپک
 465. استعلام صندلی دسته دار و کارمندی / استعلام , استعلام صندلی دسته دار و کارمندی
 466. استعلام خرید لوازم اداری / استعلام , استعلام خرید لوازم اداری
 467. استعلام صندلی چرخدار و ثابت / استعلام , استعلام صندلی چرخدار و ثابت
 468. استعلام تهیه ، نصب و جوشکاری و راه اندازی جک و ... / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و جوشکاری و راه اندازی جک و ...
 469. مزایده عمومی جهت فروش دو خط فرآوری پسته با ظرفیت 3000 کیلوگرم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جهت فروش دو خط فرآوری پسته با ظرفیت 3000 کیلوگرم
 470. استعلام میکروفون یقه ای و ... / استعلام , استعلام میکروفون یقه ای و ...
 471. استعلام ویدئو پروژکتور صنعتی / استعلام ویدئو پروژکتور صنعتی
 472. استعلام سیستم اطفاء حریق / استعلام سیستم اطفاء حریق
 473. استعلام کارتخوان کیوسک بانکی / استعلام کارتخوان کیوسک بانکی
 474. استعلام تجهیزات نورپردازی سالن آمفی تئاتر / استعلام , استعلام تجهیزات نورپردازی سالن آمفی تئاتر
 475. استعلام سیستم تصویربرداری سالن آمفی تئاتر / استعلام , استعلام سیستم تصویربرداری سالن آمفی تئاتر
 476. استعلام ریبون KO دستگاه IMATICA / استعلام , استعلام ریبون KO دستگاه IMATICA
 477. استعلام سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر / استعلام , استعلام سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر
 478. استعلام دستگاه خودپرداز atm دیواری / استعلام, استعلام دستگاه خودپرداز atm دیواری
 479. استعلام کاتریج پرینتر رنگی 1200 اچ پی / استعلام، استعلام کاتریج پرینتر رنگی 1200 اچ پی
 480. استعلام فیبر نوری مخابراتی / استعلام, استعلام فیبر نوری مخابراتی
 481. استعلام حمل و نقل و جابجایی 100 دستگاه خوپرداز / استعلام, استعلام حمل و نقل و جابجایی 100 دستگاه خوپرداز
 482. استعلام تعمیر صندلی گردان و ثابت / استعلام, استعلام تعمیر صندلی گردان و ثابت
 483. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن
 484. استعلام کولر گازی / استعلام, کولرگازی سرد و گرم O GENERAL 18000
 485. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 486. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 487. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن
 488. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن
 489. مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت 96.02.19 / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت 96.02.19
 490. مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی مسجد حضرت معصومه س و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی مسجد حضرت معصومه س و... - نوبت دوم
 491. مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ و .... / مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ و ....
 492. مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه آهکی
 493. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 180.76متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 180.76متر
 494. مناقصه سردهانه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه‌ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز / مناقصه , مناقصه سردهانه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه‌ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز
 495. مناقصه الحاقیه شماره یک گشت و بازرسی / مناقصه , مناقصه الحاقیه شماره یک گشت و بازرسی
 496. مزایده ملک سه طبقه مساحت نود متر / مزایده,مزایده ملک سه طبقه مساحت نود متر
 497. مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی / مزایده ، مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی
 498. استعلام خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی و.... / استعلام خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی و....
 499. مناقصه واگذاری اجرای امور حمل و نقل / مناقصه واگذاری اجرای امور حمل و نقل
 500. استعلام تجهیزات اتاق سرور / استعلام تجهیزات اتاق سرور
 501. استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال / استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال
 502. استعلام پیچ و مهره / استعلام پیچ و مهره
 503. استعلام خرید ران مرغ / استعلام, استعلام خرید ران مرغ
 504. استعلام پرینتر زبرا / استعلام ،استعلام پرینتر زبرا
 505. مزایده تاور کرین ریشیر مستعمل و سایر قطعات... / آگهی مزایده، مزایده تاور کرین ریشیر مستعمل و سایر قطعات...
 506. همایش بزرگ حامیان دکتر حسن روحانی / همایش بزرگ حامیان دکتر حسن روحانی
 507. مزایده فروش یک فقره زمین کاربری تجاری تفریحی / مزایده,مزایده فروش یک فقره زمین کاربری تجاری تفریحی
 508. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار ستارخان ضلع جنوب- تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار ستارخان ضلع جنوب - تجدید نوبت دوم
 509. مزایده واگذاری 3 واحد تجاری (واحدهای 1 و 2 و 3 طبقه همکف) / مزایده واگذاری 3 واحد تجاری (واحدهای 1 و 2 و 3 طبقه همکف)
 510. مزایده یک قطعه باغ میزان دو هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ میزان دو هکتار نوبت دوم
 511. تجدید فراخوان مشارکت طراحی , تامین تجهیزات و اجرای پروژه مشارکتی / تجدید فراخوان مشارکت طراحی , تامین تجهیزات و اجرای پروژه مشارکتی
 512. مزایده یک باب منزل مسکونی شماره 511512 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی شماره 511512
 513. مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در روستای میاندشت / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در روستای میاندشت
 514. مزایده منزل مسکونی متراژ سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی متراژ سیصد متر
 515. مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد و سه متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد و سه متر
 516. مناقصه پروژه جدول گذاری (جدول نهر و کانیو کنار) معابر عموم- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدول گذاری (جدول نهر و کانیو کنار) معابر عموم- نوبت دوم
 517. تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم
 518. مزایده انواع لوازم اداری شامل: میز، صندلی ، کمد، فایل و ... / مزایده , مزایده انواع لوازم اداری شامل: میز، صندلی ، کمد، فایل و ...
 519. مزایده عمومی فروش کالاهای ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش کالاهای ضایعاتی
 520. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و .. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم
 521. مزایده ساماندهی تبلیغات محیطی و ارتقاء مبلمان شهری... -نوبت دوم / مزایده , مزایده ساماندهی تبلیغات محیطی و ارتقاء مبلمان شهری... نوبت دوم
 522. تجدید مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن سطح شهری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن سطح شهری نوبت دوم
 523. مناقصه ایجاد و تعمیرات شبکه روشنایی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد و تعمیرات شبکه روشنایی و ...
 524. مناقصه خرید آسفالت / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت
 525. مناقصه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن نوبت دوم
 526. مناقصه خرید مبل یک و دو نفره / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مبل یک و دو نفره
 527. مزایده یک واحد آپارتمان با مساحت 74/5 مترمربع کلاسه 955786 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان با مساحت 74/5 مترمربع کلاسه 955786 نوبت اول
 528. مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی / آگهی مزایده ، مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی
 529. مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی خیابان بابل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی خیابان بابل
 530. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید - نوبت دوم
 531. مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... چاپ دوم
 532. مناقصه عمومی عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 533. مزایده ششدانگ یک باب کارگاه سنگبری کلاسه 950638 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب کارگاه سنگبری کلاسه 950638
 534. مزایده ملک شماره 2150 کلاسه 9500192 / مزایده,مزایده ملک شماره 2150 کلاسه 9500192
 535. مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در گلدشت کلاسه 950500 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در گلدشت کلاسه 950500
 536. مزایده 74000 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر / مزایده، مزایده 74000 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر
 537. مزایده ملک واحد مسکونی ویلائی پرونده 930173 / مزایده,مزایده ملک واحد مسکونی ویلائی پرونده 930173
 538. مزایده فروش 73000 متر لوله نیوپایپ / مزایده , مزایده فروش 73000 متر لوله نیوپایپ
 539. مناقصه حمل و پخش مصالح بیس تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل و پخش مصالح بیس تجدید
 540. مزایده فروش دو دستگاه مینی بوس نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه مینی بوس نوبت دوم چاپ دوم
 541. مناقصه انجام عملیات عمرانی ، پیاده روسازی و راه پله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات عمرانی ، پیاده روسازی و راه پله
 542. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا
 543. مزایده ملک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 175 فرعی / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 175 فرعی
 544. مناقصه عملیات لاشینگ و آن لاشینگ / مناقصه, مناقصه عملیات لاشینگ و آن لاشینگ
 545. مزایده فروش زمینهای موسوم به طرح هفت هکتاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمینهای موسوم به طرح هفت هکتاری نوبت دوم
 546. شناسایی و ارزیابی مدیریت ، نگهداری و راهبری گلخانه ها و فضای سبز مجموعه .... / شناسایی و ارزیابی ، مدیریت ، نگهداری و راهبری گلخانه ها و فضای سبز مجموعه ....
 547. حراج مقداری ضایعات / آگهی حراج حضوری ، حراج مقداری ضایعات
 548. مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای
 549. مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG / مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG نوبت اول
 550. مناقصه خرید 100 تن بذر سیب زمینی 96.2.18 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 100 تن بذر سیب زمینی 96.2.18
 551. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه فاضلاب ... نوبت دوم
 552. مزایده کولر و ... / مزایده کولر و ...
 553. مزایده یک قطعه زمین زراعی پرونده 950688 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی پرونده 950688
 554. مزایده یک باب سوله جنب ایستگاه / مزایده,مزایده یک باب سوله جنب ایستگاه
 555. مزایده دستگاه لیفتراک 96.2.18 / مزایده , مزایده دستگاه لیفتراک 96.2.18
 556. مناقصه اجرای عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و اصلاح هندسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و اصلاح هندسی
 557. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش هفت
 558. مزایده ملک زمین خشکه زاری فاقد اعیانی992متر / مزایده,مزایده ملک زمین خشکه زاری فاقد اعیانی992متر
 559. مناقصه خط کشی راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط کشی راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم
 560. مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری و هفت قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری و هفت قطعه زمین
 561. مناقصه ایجاد و بهره برداری داکت ضدعفونی نوبت دوم / مناقصه ایجاد و بهره برداری داکت ضدعفونی نوبت دوم
 562. مزایده فروش مقدار 100 تن از آهن آلات مستعمل و لوازم اسقاطی / مزایده فروش مقدار 100 تن از آهن آلات مستعمل و لوازم اسقاطی
 563. تجدید مزایده بازار دام / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بازار دام
 564. مزایده ششدانگ زمین مسکونی 206.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 206.46متر
 565. مزایده یک دستگاه مشعل دو گانه سوز دیگ بخار / مزایده , مزایده یک دستگاه مشعل دو گانه سوز دیگ بخار
 566. مزایده 50 طاقه ریشه پرده ساره / مزایده, مزایده 50 طاقه ریشه پرده ساره
 567. مزایده یک دستگاه خط موبایل / مزایده,مزایده یک دستگاه خط موبایل
 568. مزایده فروش یک راس مادیان / مزایده,مزایده فروش یک راس مادیان
 569. مزایده دو فقره از املاک با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده دو فقره از املاک با کاربری مسکونی
 570. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 1383 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 1383 نوبت دوم
 571. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه کلاسه 950415 / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه کلاسه 950415
 572. مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت ششصد متر
 573. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ کلاسه 952126 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ کلاسه 952126 نوبت اول
 574. مزایده مقدار 12 تن شش روی / مزایده مقدار 12 تن شش روی
 575. مزایده فروش اتومبیل سواری پژو پارس مدل 1390 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اتومبیل سواری پژو پارس مدل 1390 نوبت دوم
 576. مزایده فروش یکدستگاه لودر ایترنشتال Pay540 موتور خاموش نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لودر ایترنشتال Pay540 موتور خاموش نوبت دوم
 577. مزایده فروش سنگهای گرانیت / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگهای گرانیت
 578. مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی / مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی
 579. مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات نوبت دوم
 580. مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه - نوبت دوم
 581. تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی- نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی- نوبت اول
 582. فراخوان مناقصه خیابان سازی و اجرای شبکه توزیع آب فاز یک منطقه ویژه اقتصادی بجنورد نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خیابان سازی و اجرای شبکه توزیع آب فاز یک منطقه ویژه اقتصادی بجنورد نوبت دوم
 583. مزایده واگذاری امورات مربوط به تفکیک زباله / مزایده واگذاری امورات مربوط به تفکیک زباله
 584. مزایده املاک و مستغلات شماره 1066 / مزایده,مزایده املاک و مستغلات شماره 1066
 585. مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...
 586. مزایده یک باب خانه به مساحت 602/10 مترمربع کلاسه 940574 نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب خانه به مساحت 602/10 مترمربع کلاسه 940574 نوبت اول
 587. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 588. مزایده واگذاری استیجاری مهانسرای / آگهی مزایده کتبی,مزایده واگذاری استیجاری مهانسرای
 589. مزایده واگذاری امتیازات و تاسیسات متعلق نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی ,مزایده واگذاری امتیازات و تاسیسات متعلق نوبت دوم
 590. مزایده فروش میزان 141 تن قیر / آگهی مزایده کتبی ,مزایده فروش میزان 141 تن قیر
 591. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1081.8متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1081.8متر
 592. مزایده فروش 4 دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 4 دستگاه خودرو پژو 405
 593. مزایده اجاره چهار باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده اجاره چهار باب مغازه
 594. مزایده تعداد 270 پلاک از زمین های فاز سوم مرحله اول / مزایده,مزایده تعداد 270 پلاک از زمین های فاز سوم مرحله اول
 595. مزایده اجاره واحد عینک فروشی درمانگاه فرهنگیان / مزایده , مزایده اجاره واحد عینک فروشی درمانگاه فرهنگیان
 596. مزایده فضای آشپزخانه و استخر پرورش ماهی نوبت دوم / مزایده , مزایده فضای آشپزخانه و استخر پرورش ماهی نوبت دوم
 597. آگهی مناقصه پروژه جدول گذاری معابر و زیرسازی آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه جدول گذاری معابر و زیرسازی آسفالت نوبت دوم
 598. فراخوان شناسایی و جذب طراح / فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب طراح
 599. مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز - آپارتمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز - آپارتمانی نوبت دوم
 600. آگهی مزایده واگذاری جایگاه عرضه سوخت 96.02.19 / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه عرضه سوخت 96.2.19
 601. مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو 100 sp نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو 100 sp نوبت دوم
 602. اصلاحیه آگهی مناقصه خدمات امور نقلیه / اصلاحیه مناقصه، مناقصه خدمات امور نقلیه
 603. مزایده یک باغ به پلاک ثبتی 9594 کلاسه 951468 / مزایده,مزایده یک باغ به پلاک ثبتی 9594 کلاسه 951468
 604. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 126.27مترمربع / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 126.27مترمربع
 605. اصلاحیه مزایده فروش سواری هاچ بک پژو / اصلاحیه , مزایده فروش سواری هاچ بک پژو
 606. مناقصه احداث ساختمان سوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان سوله
 607. مزایده املاک / مزایده,مزایده املاک
 608. مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی پشتیبانی
 609. مناقصه تهیه و توزیع 6500 کنتور 1/2 اینچ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و توزیع 6500 کنتور 1/2 اینچ -نوبت دوم
 610. آگهی مناقصه تهیه و توزیع کیت کامل انشعاب آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و توزیع کیت کامل انشعاب آب -نوبت دوم
 611. مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری بوفه بیمارستان
 612. مزایده ضایعات روزانه / آگهی مزایده,مزایده ضایعات روزانه
 613. مزایده یک قطعه زمین 191/56 مترمربع کلاسه 950463 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 191/56 مترمربع کلاسه 950463
 614. مزایده پلاک ثبتی 256/1 کلاسه 920412 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 256/1 کلاسه 920412
 615. مزایده شش دانگ از پلاک ثبتی شماره 53 کلاسه 960550 / مزایده,مزایده شش دانگ از پلاک ثبتی شماره 53 کلاسه 960550
 616. مناقصه خرید ، حمل و تخلیه آب شرب و مصرفی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، حمل و تخلیه آب شرب و مصرفی تجدید نوبت دوم
 617. مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر...
 618. مزایده 2 واحد تجاری به مساحت 22/57 مترمربع نوبت اول دریافن فرم تا تاریخ 96.2.25 / مزایده,مزایده 2 واحد تجاری به مساحت 22/57 مترمربع نوبت اول دریافن فرم تا تاریخ 96.2.25
 619. مزایده واگذاری محل کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم
 620. مزایده فروش هشت باب مغازه کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش هشت باب مغازه کاربری تجاری
 621. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو
 622. مزایده فروش واگذاری 5 قطعه پلاک زمین های واقع در خیابان آتشگاه / مزایده,مزایده فروش واگذاری 5 قطعه پلاک زمین های واقع در خیابان آتشگاه
 623. مزایده واگذاری محل نصب دو عدد کانکس عریضه نویسی نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری محل نصب دو عدد کانکس عریضه نویسی نوبت دوم
 624. مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی عرصه سیصد و دو متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی عرصه سیصد و دو متر نوبت سوم
 625. مزایده فروش کلیه دستگاه ها در کارگاه / مزایده, مزایده فروش کلیه دستگاه ها در کارگاه
 626. مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه پرونده 950183 / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه پرونده 950183
 627. فراخوان بررسی استانداردهای تولید در مورد تامین کنندگان کنتورهای هوشمند نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان بررسی استانداردهای تولید در مورد تامین کنندگان کنتورهای هوشمند نوبت دوم
 628. مزایده فروش حدود 500 راس میش و بره خود 96.2.19 / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 500 راس میش و بره خود 96.2.19
 629. مزایده مجموعه ورزشی خود شامل زمین چمن / مزایده, مزایده مجموعه ورزشی خود شامل زمین چمن
 630. اصلاحیه فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی، تهیه کلیه اسناد مناقصات / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی، تهیه کلیه اسناد مناقصات
 631. مزایده واگذاری رستوران زاگرس / مزایده, مزایده واگذاری رستوران زاگرس
 632. مزایده یکباب مغازه های ترمینال - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکباب مغازه های ترمینال -نوبت دوم چاپ دوم
 633. مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین مسکونی نوبت سوم
 634. مزایده املاک عرصه 174 و 898/50 مترمربع / مزایده,مزایده املاک عرصه 174 و 898/50 مترمربع
 635. فراخوان مناقصه تامین دو دستگاه چیلر اسکر و هوا خنک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین دو دستگاه چیلر اسکر و هوا خنک
 636. مناقصه گل و گیاه فصلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گل و گیاه فصلی نوبت دوم
 637. مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9300102 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9300102
 638. مزایده واگذاری به اجاره جایگاه دفن زباله نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره جایگاه دفن زباله نوبت دوم
 639. مزایده واگذاری به اجاره واحد پارکینگ وسایل توقیفی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره واحد پارکینگ وسایل توقیفی نوبت دوم
 640. مناقصه تهیه و اجرای حفاظ میانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای حفاظ میانی
 641. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مهندسی و ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مهندسی و ساختمان
 642. مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر / آگهی مناقصه,مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر
 643. مزایده یک باب آپارتمان مسکونی دو خوابه / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان مسکونی دو خوابه
 644. مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل نوبت دوم
 645. مزایده فروش 9 دستگاه لیفتراک برقی تویوتا اوراقی / آگهی مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه لیفتراک برقی تویوتا اوراقی
 646. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه، مناقصه مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 647. مناقصه اجرای کانال 1×1 سمنا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال 1×1 سمنا
 648. مزایده فروش زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی نوبت دوم
 649. مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی تجدید نوبت دوم
 650. مزایده املاک مازاد در سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده املاک مازاد در سطح استان نقد و اقساط
 651. تجدید مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی ، نظافت ، آبدارخانه و اداری به صورت حجمی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی ، نظافت ، آبدارخانه و اداری به صورت حجمی
 652. مزایده فروش یکدستگاه معدن تراش ویرتگن / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه معدن تراش ویرتگن
 653. تجدید مناقصه عمومی امور حفاظتی و نگهبانی به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عمومی امور حفاظتی و نگهبانی به صورت حجمی
 654. مزایده حق پارکینگ طرح سیترا - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حق پارکینگ طرح سیترا - نوبت دوم
 655. مزایده عمومی فروش گرده بینه / مزایده , مزایده عمومی فروش گرده بینه
 656. مزایده استخر اداره ورزش و جوانان مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده استخر اداره ورزش و جوانان مرحله دوم
 657. مزایده خودروی سواری رنو / مزایده,مزایده خودروی سواری رنو
 658. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/96 مترمربع شماره 16415 / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/96 مترمربع شماره 16415
 659. مزایده یخچال شش درب ایستاده / مزایده یخچال شش درب ایستاده
 660. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 9300001 / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 9300001
 661. مزایده فروش زمین نهر متروکه مساحت سی و هفت متر نوبت دوم 96.2.19 / مزایده,مزایده فروش زمین نهر متروکه مساحت سی و هفت متر نوبت دوم 96.2.19
 662. مناقصه عمومی امور پشتیبانی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی امور پشتیبانی و خدماتی
 663. مناقصه پروژه خرید ، ساخت و نصب طرح آبرسانی / مناقصه , مناقصه پروژه خرید ، ساخت و نصب طرح آبرسانی
 664. مزایده منزل مسکونی با عرصه 281متر نوبت اول / مزایده,ممزایده منزل مسکونی با عرصه 281متر نوبت اول
 665. مزایده فروش یک واحد به متراژ تقریبی 85 متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد به متراژ تقریبی 85 متر
 666. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2070/10466 کلاسه 951380 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2070/10466 کلاسه 951380
 667. مزایده فروش یکدستگاه کپی زن ساخت ترکیه کمپانی OZGENC و ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کپی زن ساخت ترکیه کمپانی OZGENC و ... نوبت دوم
 668. مناقصه تامین نیروهای خدماتی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی
 669. آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب نمازخانه و واگذاری زمین چمن فوتبال / آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب نمازخانه و واگذاری زمین چمن فوتبال
 670. مناقصه هرس درختان مزاحم شبکه توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه هرس درختان مزاحم شبکه توزیع برق
 671. فراخوان عمومی تامین و بهره برداری خطوط مینی بوسرانی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تامین و بهره برداری خطوط مینی بوسرانی
 672. مناقصه اجاره یکدستگاه بلدوزر جهت فعالیت در معدن کویر 5 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یکدستگاه بلدوزر جهت فعالیت در معدن کویر 5
 673. مناقصه استخراج خاک نسوز ، باطله و سنگ باطله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه استخراج خاک نسوز ، باطله و سنگ باطله
 674. مناقصه استخراج خاک نسوز ، باطله و سنگ باطله به صورت مکانیزه در معدن کویر 5 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه استخراج خاک نسوز ، باطله و سنگ باطله به صورت مکانیزه در معدن کویر 5
 675. مناقصه خرید و حمل آب شرب و غیر شرب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل آب شرب و غیر شرب
 676. مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز ....نوبت دوم / مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز، نظافت معابر و جمع آوری زباله سطح شهر - نوبت دوم
 677. استعلام فروش اموال اسقاطی / فراخوان ، استعلام فروش اموال اسقاطی
 678. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو
 679. مزایده واگذاری معدن شن و ماسه - نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری معدن شن و ماسه - نوبت دوم
 680. مناقصه اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات
 681. مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز 96.02.19
 682. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع
 683. تجدید مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده,مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی نوبت دوم
 684. مناقصه اجرای پیاده روسازی در بولوارها و معابر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پیاده روسازی در بولوارها و معابر
 685. مزایده فروش یکدستگاه لکوموتیو دیزل مکانیک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لکوموتیو دیزل مکانیک
 686. فراخوان عملیات اجرایی احداث خط انتقال / آگهی فراخوان,فراخوان عملیات اجرایی احداث خط انتقال
 687. مزایده فروش انواع میلگرد ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع میلگرد ضایعاتی
 688. تجدید مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای پیشگیرانه / تجدید آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای پیشگیرانه
 689. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و ...
 690. مزایده 30 سهم از 169 سهم سهام از 507 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 950250 / مزایده,مزایده 30 سهم از 169 سهم سهام از 507 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 950250
 691. مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی و تنظیفات و نگهداری از فضای سبز / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی و تنظیفات و نگهداری از فضای سبز
 692. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1722/113 کلاسه 951485 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1722/113 کلاسه 951485
 693. مزایده عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 982.07 کلاسه 950218 / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 982.07 کلاسه 950218
 694. فراخوان احداث شبکه 20 کیلو ولت داخلی فاز 5 شهرک صنعتی / فراخوان , فراخوان مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت داخلی فاز 5 شهرک صنعتی
 695. اصلاحیه مناقصه خرید علائم ترافیکی و ایمنی راههای حوزه استحفاظی / اصلاحیه ،مناقصه خرید علائم ترافیکی و ایمنی راههای حوزه استحفاظی
 696. مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای
 697. مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 258.36متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 258.36متر
 698. مزایده فروش یک دستگاه پارچه بافی گرد بافت / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پارچه بافی گرد بافت
 699. مزایده فروش یخچال فریزر بزرگ قصابی و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر بزرگ قصابی و ...
 700. مزایده یک قطعه زمین بخش سیزده فریمان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سیزده فریمان
 701. مزایده یک قطعه زمین مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع
 702. مزایده ششدانگ اعیان یک دربند دکان 511/27 / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یک دربند دکان 511/27
 703. مزایده تعداد 200 عدد کیف زنانه / مزایده,مزایده تعداد 200 عدد کیف زنانه
 704. مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 60 مترمربع کلاسه 950296 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 60 مترمربع کلاسه 950296
 705. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2 فرعی به مساحت 130/75 مترمربع کلاسه 950323 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2 فرعی به مساحت 130/75 مترمربع کلاسه 950323
 706. مزایده یک باب ملک مسکونی -تجاری به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی -تجاری به مساحت 200 مترمربع
 707. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی و آموزش محصول PIM / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی و آموزش محصول PIM
 708. تجدید مزایده پارکینگ طبقاتی معاون الملک / تجدید مزایده, تجدید مزایده پارکینگ طبقاتی معاون الملک
 709. مزایده یک واحد منزل مسکونی اجرایی 950161 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی اجرایی 950161 نوبت اول
 710. مزایده ملک مسکونی یا تجاری با زراعی اجرایی 940227 / مزایده,مزایده ملک مسکونی یا تجاری با زراعی اجرایی 940227
 711. مزایده ملک به مساحت 46937/76 مترمربع ، سیستم کامل پیش بوجار / مزایده,مزایده ملک به مساحت 46937/76 مترمربع ، سیستم کامل پیش بوجار
 712. مناقصه اجرای حدود 2 کیلومتر از راهسازی و آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای حدود 2 کیلومتر از راهسازی و آسفالت معابر نوبت دوم
 713. مزایده یک باب منزل مسکونی اجرایی 960020 نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی اجرایی 960020 نوبت اول
 714. فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 3 نوبت دوم
 715. فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی ... نوبت دوم
 716. فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله سوم نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله سوم نوبت اول
 717. مناقصه سیب زمینی .... / مناقصه , مناقصه سیب زمینی و.... نوبت اول
 718. مزایده 6 باب مغازه ویک گاراژ به مساحت 700 مترمربع / مزایده,مزایده 6 باب مغازه ویک گاراژ به مساحت 700 مترمربع
 719. فراخوان انجام خدمات لایروبی چاهها، چاهکها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات لایروبی چاهها، چاهکها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب
 720. مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری / مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری
 721. مزایده شش دانگ یک باب خانه پلاک 42/405 کلاسه 9500047 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه پلاک 42/405 کلاسه 9500047
 722. مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر نوبت چهارم / مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر نویت چهارم
 723. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان 5 طبقه بلوک 2 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان 5 طبقه بلوک 2
 724. آگهی فراخوان نصب 550 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی خرمشهر- نوبت دوم / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان نصب 550 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی خرمشهر - نوبت دوم
 725. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی مناطق برق فارابی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی مناطق برق فارابی ...
 726. مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر 96.02.19 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر 96.02.19
 727. فراخوان مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز نوبت اول
 728. مناقصه عمومی جذب پیمانکار جهت ایجاد و توسعه معابر شهری (زیرسازی و آسفالت ) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جذب پیمانکار جهت ایجاد و توسعه معابر شهری (زیرسازی و آسفالت )
 729. مزایده یک قطعه زمین به مساحلت 140500 مترمربع واقع در اهواز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحلت 140500 مترمربع واقع در اهواز
 730. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3
 731. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات
 732. فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 2 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 2 - نوبت دوم
 733. فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی
 734. مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق 22 گانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق 22 گانه
 735. مزایده فروش دام- کود دامی / آگهی مزایده , مزایده فروش دام- کود دامی
 736. مناقصه نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 737. مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و دفع زباله مکانیزه - نوبت دوم / مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و دفع زباله مکانیزه - نوبت دوم
 738. مزایده فروش مجتمع ساختمانی خوابگاه دانشجویی / مزایده,مزایده فروش مجتمع ساختمانی خوابگاه دانشجویی
 739. فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار، ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار، ... نوبت دوم
 740. مناقصه ساخت 4 برج 25 طبقه با 680 واحد مسکونی / مناقصه , مناقصه ساخت 4 برج 25 طبقه با 680 واحد مسکونی
 741. مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 96.02.19 / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 96.02.19 نوبت اول
 742. مزایده پژو SLX / مزایده، مزایده پژو SLX
 743. خلاصه مزایده فروش گردبینه نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش گردبینه نوبت دوم
 744. مناقصه احداث فونداسیون های 6 فیدر / مناقصه احداث فونداسیون های 6 فیدر
 745. مناقصه خرید انواع کابل کراسلینگ / مناقصه خرید انواع کابل کراسلینگ
 746. خلاصه مزایده فروش تخته چندلائی معمولی نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش تخته چندلائی معمولی نوبت دوم
 747. مزایده اجناس انبار اسقاط و مستعمل / مزایده , مزایده اجناس انبار اسقاط و مستعمل
 748. تجدید مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار
 749. استعلام شیر سوپاپی و شیر کشویی / استعلام شیر سوپاپی و شیر کشویی
 750. مزایده یک دستگاه مغزی زن آب نبات و....96.02.19 / حراج, مزایده یک دستگاه مغزی زن آب نبات و....96.2.19
 751. فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 3 / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 3
 752. فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث احداث آب شیرین کن / فراخوان , فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث احداث آب شیرین کن نوبت اول
 753. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه چهار صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه چهار صنعتی
 754. مناقصه عمومی تامین کالا THIRD PARTY INSPECTION / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین کالا THIRD PARTY INSPECTION
 755. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی
 756. مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بروجن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بروجن
 757. مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات نوبت دوم
 758. فراخوان خرید قطعات لوله مغزی سیار ... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید قطعات لوله مغزی سیار ...
 759. فراخوان EXPANION JOINTS / آگهی فراخوان , فراخوان EXPANION JOINTS
 760. فراخوان PART FOR RECYCLE &RESIDUE COMPRESSOR / آگهی فراخوان , فراخوان PART FOR RECYCLE &RESIDUE COMPRESSOR
 761. مناقصه عمومی کابل 20 کیلو ولت آلومینیوم زره دار... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی کابل 20 کیلو ولت آلومینیوم زره دار... نوبت دوم
 762. فراخوان عمومی تغییر و ارتقا ساختار فیزیکی مرکز داده در شرکت فولاد مبارکه / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی تغییر و ارتقا ساختار فیزیکی مرکز داده در شرکت فولاد مبارکه
 763. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار
 764. استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز / استعلام , استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
 765. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیاس آباد- بهدادین / مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیاس آباد- بهدادین
 766. مناقصه پروژه تهیه کلیه مصالح و اجرای 60.844 متر شبکه تغذیه و 300 متر شبکه و... / مناقصه پروژه تهیه کلیه مصالح و اجرای 60.844 متر شبکه تغذیه و 300 متر شبکه و...
 767. مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به شیرتوپی مارک ITAG ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به شیرتوپی مارک ITAG ...
 768. مناقصه خرید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی SHUT DOWNS SYSTEM / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی SHUT DOWNS SYSTEM
 769. فراخوان مناقصه خدمات نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات برق / فراخوان مناقصه خدمات نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات برق
 770. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 1 و 2 / فراخوان مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 1 و 2
 771. مناقصه دو عدد VERTICAL GRIT TRAP / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دو عدد VERTICAL GRIT TRAP
 772. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدورلیکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدورلیکی
 773. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور یک و عمارت ... / آگهی عمومی , مناقصه گازرسانی به روستاهای محور یک و عمارت ...
 774. سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین / سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین
 775. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 425.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 425.40متر
 776. کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز / کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز
 777. چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی / چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی
 778. پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران / پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
 779. مزایده پمپ باد- دستگاه بالانس چرخ و لاستیک - دستگاه لاستیک مرحله دوم / مزایده , مزایده پمپ باد- دستگاه بالانس چرخ و لاستیک - دستگاه لاستیک مرحله دوم
 780. کنفرانس تونل ایران / کنفرانس تونل ایران
 781. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران 96.2.19 / اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران96.2.19
 782. نخستین همایش منطقه ای دریا توسعه و منابع آب / نخستین همایش منطقه ای دریا توسعه و منابع آب
 783. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت / مزایده فروش تعداد 18 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت